Робот за почистване на стаи Leetcode Solution

Постановка на проблема The Robot Room Cleaner LeetCode Solution – „Robot Room Cleaner“ заявява, че даден роботът е в двоична мрежа amxna, където 0 представлява стена, а 1 представлява празен слот. Началната позиция на робота е гарантирано празна и роботът се движи вътре в...

Прочети повече

Генериране на скоби Leetcode Solution

Постановка на проблема. Решението за генериране на скоби LeetCode – „Генериране на скоби“ посочва, че дадено стойността на n. Трябва да генерираме всички комбинации от n двойки скоби. Върнете отговора под формата на вектор от низове от добре оформени скоби. Пример: Вход: n = 3 Изход: [“((()))”,”(()())”,”(())()”,”()(())”,”()( )()”] Обяснение: …

Прочети повече

Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode

Постановка на проблема. Получавате масив с цяло число кибритени клечки, където matchsticks[i] е дължината на i-та клечка кибрит. Искате да използвате всички кибритени клечки, за да направите един квадрат. Не трябва да счупите нито една пръчка, но можете да ги свържете, като всяка клечка трябва да се използва точно веднъж. Върнете true, ако можете да направите този квадрат и false в противен случай. Примерен вход: кибритени клечки = …

Прочети повече

Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение

Постановка на проблема Разделянето на K подмножества с равна сума LeetCode Решение – „Разделяне на K подмножества с равна сума“ заявява, че ви е даден целочисления масив nums и цяло число k, връщате true, ако е възможно да имате k непразни подмножества, чиито суми всички са равни. Пример: Вход: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Изход: …

Прочети повече

Решение за разделяне на палиндром Leetcode

Постановка на проблема Решението на LeetCode за разделяне на палиндром – „Разделянето на палиндром“ гласи, че ви е даден низ, разделете входния низ така, че всеки подниз на дяла да е палиндром. Връща всички възможни палиндромни дялове на входния низ. Пример: Вход: s = ”aab” Изход: [[“a”,”a”,”b”],[“aa”,”b”]] Обяснение: Съществуват точно 2 валидни...

Прочети повече

Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution

Пояснение на проблема Решението за премахване на невалидни скоби Leetcode – гласи, че ви е даден низ s, който съдържа скоби и малки букви. Трябва да премахнем минималния брой невалидни скоби, за да направим входния низ валиден. Трябва да върнем всички възможни резултати в произволен ред. Низът е…

Прочети повече

Комбинирано решение с Leetcode

Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Решение на Leetcode за търсене на думи

Декларация за проблема Като се вземе mxn дъска и дума, намерете дали думата съществува в мрежата. Думата може да бъде конструирана от букви на последователно съседни клетки, където „съседни“ клетки са хоризонтално или вертикално съседни. Една и съща буквена клетка не може да се използва повече от веднъж. Пример ...

Прочети повече

Комбинации Leetcode Solution

Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казано ни е да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да получим ...

Прочети повече

Решение Leetcode за пермутации

Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. И така, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

Translate »