Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode

Постановка на проблема Най-нисък общ предшественик на двоично дърво LeetCode Solution – „Най-нисък общ предшественик на двоично дърво“ заявява, че се има предвид коренът на двоичното дърво и два възела на дървото. Трябва да намерим най-ниския общ предшественик на тези два възела. Най-ниското често срещано…

Прочети повече

Решение за свободно време на служителите LeetCode

Постановяване на проблема Свободно време на служителите LeetCode Solution – Получаваме списък със служители, който представлява работното време за всеки служител. Всеки служител има списък с неприпокриващи се интервали и тези интервали са в сортиран ред. Върнете списъка с ограничени интервали, представляващи общото свободно време с положителна дължина за всички служители, също в ...

Прочети повече

Максимална дължина на повтарящия се подмасив

В проблем „Максимална дължина на повтарящ се подмасив“ сме дали два масива Array 1 и Array 2, вашата задача е да намерите максималната дължина на подмасива, който се появява и в двата масива. Пример за въвеждане: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като максималната дължина на под-масива е 3 и ...

Прочети повече

Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи

Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива

Проблемът „Генериране на всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива“ гласи, че предполагаме, че имате два сортирани масива. Изложението на проблема изисква да се открият всички възможни сортирани масиви, така че числото да се подрежда алтернативно от двата дадени различни масива. Пример ArrA [] ...

Прочети повече

Обосновка на текст LeetCode Solution

Днес ще обсъдим Text Justification LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът „Text Justification” гласи, че ви е даден списък s[ ] с тип низ с размер n и целочислен размер. Подравнете текста така, че всеки ред от текст да се състои от размер и брой знаци. Можеш …

Прочети повече

Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив

Декларация за проблем Да предположим, че имате цяло число масив. Този масив трябва да се третира като кръгов масив. Последната стойност на масив ще бъде свързана с първия масив, a1. Проблемът „Максимизиране на сумата от последователни разлики в кръгов масив“ изисква да се открие максимумът ...

Прочети повече

BFS за изключена графика

Декларация за проблема Проблемът „BFS за прекъсната графика“ гласи, че ви е дадена прекъсната насочена графика, отпечатайте обхождането на BFS на графиката. Пример Обръщането на BFS на графиката по-горе дава: 0 1 2 5 3 4 6 Обхождане на първо ниво на подхода (BFS) за прекъсната насочена графика ...

Прочети повече

Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0

Декларация за проблема Проблемът „Преброяване на подмасиви с еднакъв брой 1 и 0“ гласи, че ви е даден масив, състоящ се само от 0 и 1. Изложението на проблема изисква да се открие броят на подмасивите, състоящи се от равно на 0 на рекламите 1. Пример arr [] = {0, 0, 1,…

Прочети повече

Translate »