Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение

Постановка на проблема: Единичен елемент в сортиран масив LeetCode Solution казва, че – Даден ви е сортиран масив, състоящ се само от цели числа, където всеки елемент се появява точно два пъти, с изключение на един елемент, който се появява точно веднъж. Връща единичния елемент, който се появява само веднъж. Вашето решение трябва да се изпълнява за O(log n) време...

Прочети повече

Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution

Постановка на проблема: Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив Решението LeetCode казва, че – даден масив от цели числа nums, сортирани в ненамаляващ ред, намира началната и крайната позиция на дадена целева стойност. Ако целта не е намерена в масива, върнете [-1, -1]. Трябва да напишете алгоритъм с O(log n) сложност по време на изпълнение. …

Прочети повече

Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode

Постановка на проблема: Минимално увеличение, за да направите масива уникален Leetcode Решение – Даден ви е масив с цели числа nums. С един ход можете да изберете индекс i, където 0 <= i < nums.length и да увеличите nums[i] с 1. Върнете минималния брой ходове, за да направите всяка стойност в nums уникална. …

Прочети повече

Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене

Постановка на проблема: Най-нисък общ предшественик на дърво за двоично търсене Leetcode Решение – При дадено дърво за двоично търсене (BST), намерете възела с най-нисък общ предшественик (LCA) на два дадени възела в BST. Забележка: „Най-ниският общ предшественик е дефиниран между два възела p и q като най-ниския възел в T, който има и p, и q като...

Прочети повече

Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution

Постановка на проблема: Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Решение: Дадена е mxn целочислена матрица heightMap, представляваща височината на всяка единична клетка в 2D карта на надморската височина, връща обема вода, който може да улови след дъжд. Примери: Вход: heightMap = [[1,4,3,1,3,2],[3,2,1,3,2,4],[2,3,3,2,3,1]] Изход : 4 Обяснение: След дъжд водата се задържа между...

Прочети повече

Групови анаграми LeetCode Solution

Постановка на проблема Групирайте анаграми LeetCode Solution казва, че – Даден е масив от низове strs, групирайте анаграмите заедно. Можете да върнете отговора в произволен ред. Анаграма е дума или фраза, образувана чрез пренареждане на буквите на различна дума или фраза, като обикновено се използват всички оригинални букви точно веднъж. Пример 1: …

Прочети повече

Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode

Изявление на проблема Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode Казва, че – Даден ви е масив от цели числа nums и има плъзгащ се прозорец с размер k, който се движи от най-лявата част на масива към най-дясната. Можете да видите само k числата в прозореца. Всеки път …

Прочети повече

Paint House LeetCode Solution

Изявление на проблема Paint House Решение LeetCode – Има ред от n къщи, където всяка къща може да бъде боядисана в един от три цвята: червен, син или зелен. Цената на боядисването на всяка къща с определен цвят е различна. Трябва да боядисате всички къщи така, че да не...

Прочети повече

Преброяване на подострови LeetCode решение

Изявление на проблема Брой под острови LeetCode Solution казва, че grid1 и grid2 съдържат само 0 (представляващи вода) и 1 (представляващи земя). Островът означава група от 1, свързани 4 посоки. Остров в grid2 се счита за подостров, ако има остров в grid1, който съдържа всички клетки, които правят...

Прочети повече

Топ K често срещани елементи LeetCode Solution

Постановка на проблема Топ K често срещани елемента Решението на LeetCode казва, че – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща k най-често срещаните елемента. Можете да върнете отговора в произволен ред. Пример 1: Вход: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Изход: [1,2] Пример 2: Вход: nums = [1], k = 1 Изход: [1] …

Прочети повече

Translate »