Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution

Постановка на проблема Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона Решението на LeetCode казва, че В 2D равнина поставяме n камъка в някои цели координатни точки. Всяка координатна точка може да има най-много един камък. Един камък може да бъде премахнат, ако споделя или същия ред, или същия...

Прочети повече

Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode

Постановката на проблема е Graph Bipartite LeetCode Solution- Има ненасочена графика с n възела, където всеки възел е номериран между 0 и n – 1. Получавате 2D масивна графика, където graph[u] е масив от възли, които възел u е в съседство с. По-формално, за всеки v в graph[u], има ненасочен ръб между възел u и възел v. Графата има ...

Прочети повече

Намерете решението на градския съдия LeetCode

Постановка на проблема: Намерете решението на градския съдия LeetCode – В един град има n души, обозначени от 1 до n. Има слух, че един от тези хора тайно е градският съдия и трябва да намерим градския съдия. Ако градският съдия съществува, тогава: Градският съдия не вярва на никого. …

Прочети повече

Намерете решението на градския съдия Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ни дават n души, обозначени от 1 до n. Също така ни се дава 2d масив доверие [] [] показва, че доверието [i] [0] -и хора се доверява на доверие [i] [1] -ви хора за всеки 0 <= i <trust.length. Трябва да намерим човек „градски съдия“, който няма доверие на никой ...

Прочети повече

График на курсовете II - LeetCode

Трябва да посетите n брой курсове (от 0 до n-1), където някои от курсовете имат предпоставки. Например: чифт [2, 1] представлява, за да присъствате на курс 2, трябва да сте преминали курс 1. Като се има предвид цяло число n, представляващо общия брой курсове и списъка с курсове ...

Прочети повече

Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число

Декларация за проблема Проблемът „Намерете най-малкото двоично число, кратно на дадено число“ гласи, че ви е дадено десетично число N. Затова намерете най-малкото кратно на N, което съдържа само двоичните цифри „0“ и „1“. Пример 37 111 Подробно обяснение можете да намерите по-долу в ...

Прочети повече

Минимални операции за конвертиране на X в Y

Декларация за проблема Проблемът „Минимални операции за преобразуване на X в Y“ гласи, че са ви дадени две числа X и Y, необходимо е да конвертирате X в Y, като използвате следните операции: Стартовият номер е X. Следните операции могат да се извършват на X и на числата, които се генерират ...

Прочети повече

Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво

Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два възела са на един и същ път в едно дърво“ гласи, че ви е дадено n-арно дърво (насочена ациклична графика), вкоренено в кореновия възел с еднопосочни ръбове между върховете му. Също така ви се дава списък със заявки q. Всяка заявка в списъка ...

Прочети повече

Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица

Декларация за проблема Проблемът „Разстояние на най-близката клетка, имаща 1 в двоична матрица“ гласи, че ви е дадена двоична матрица (съдържаща само 0s и 1s) с поне една 1. Намерете разстоянието на най-близката клетка с 1 в двоичната матрица за всички елементи на ...

Прочети повече

Транспониране на графика

Декларация за проблема Проблемът „Транспониране на графика“ гласи, че ви е дадена графика и трябва да намерите транспонирането на дадената графика. Транспониране: Транспонирането на насочена графика създава друга графика със същите конфигурации на ръб и възел, но посоката на всички ръбове е обърната. Пример ...

Прочети повече

Translate »