Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode

Постановка на проблема: Инвертиране на двоично дърво LeetCode Решение : Даден е коренът на двоично дърво, инвертирайте дървото и върнете неговия корен. Обърната форма на двоично дърво е друго двоично дърво с разменени леви и десни деца на всички нелистови възли. Можете също така да го наречете огледалото на входното дърво. …

Прочети повече

Внедрете strStr() LeetCode решение

Постановка на проблема: Внедрете strStr() Решение на LeetCode – Внедрете strStr(). Дадени са два низа игла и купа сено, връща индекса на първото появяване на игла в купа сено или -1, ако иглата не е част от купа сено. Пояснение: Какво трябва да върнем, когато needle е празен низ? Това е чудесен въпрос, който трябва да зададете по време на интервю. За целите на този проблем ние...

Прочети повече

Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене

Постановка на проблема: Най-нисък общ предшественик на дърво за двоично търсене Leetcode Решение – При дадено дърво за двоично търсене (BST), намерете възела с най-нисък общ предшественик (LCA) на два дадени възела в BST. Забележка: „Най-ниският общ предшественик е дефиниран между два възела p и q като най-ниския възел в T, който има и p, и q като...

Прочети повече

Валидно Anagram Leetcode решение

Изявление на проблема Валидна анаграма Leetcode Решение – Дадени са два низа s и t, връща true, ако t е анаграма на s, и false в противен случай. Анаграма е дума или фраза, образувана чрез пренареждане на буквите на различна дума или фраза, като обикновено се използват всички оригинални букви точно веднъж. Пример 1: Вход: s = „анаграма“, t = „nagaram“ Изход: …

Прочети повече

Изоморфни низове LeetCode решение

Постановка на проблема Изоморфни низове LeetCode Решение – Дадени са два низа s и t, определете дали са изоморфни. Два низа s и t са изоморфни, ако знаците в s могат да бъдат заменени, за да се получи t. Всички срещания на знак трябва да бъдат заменени с друг знак, като се запази редът на знаците. Никакви два знака не могат да се съпоставят с...

Прочети повече

Монотонен масив Leetcode решение

Постановка на проблема: Решението с Leetcode на монотонния масив – Даден масив е монотонен, ако е или монотонно нарастващ, или монотонно намаляващ. Масив nums е монотонно нарастващ, ако за всички i <= j, nums[i] <= nums[j]. Масив nums е монотонно намаляващ, ако за всички i <= j, nums[i] >= nums[j]. Даден е масив от цели числа nums, връща true, ако даденото...

Прочети повече

High Five Решение на LeetCode

Постановка на проблема: Решението на High Five LeetCode – Даден е списък с резултати на различни ученици, наречен „item“, където „item“ има две полета, item[0] представлява идентификатора на ученика, а item[1] представлява резултата на ученика, напр. item[i]=[IDi, SCOREi] Връща отговора като масив от двойки резултат, където резултат[j] = …

Прочети повече

Обхват Сума на BST LeetCode решение

Range Sum на BST LeetCode Solution казва, че – Като се има предвид коренът възел на дърво за двоично търсене и две цели числа ниско и високо, връща сумата от стойностите на всички възли със стойност в включващия диапазон [нисък, висок]. Пример 1: Вход: корен = [10,5,15,3,7,null,18], ниско = 7, високо = 15 Изход: 32 Обяснение: …

Прочети повече

Завъртете низ LeetCode решение

Изявление на проблема Завъртане на низ LeetCode Решение – Дадени са два низа s и цел, връща true ако и само ако s може да стане цел след известен брой смени на s. Преместването на s се състои от преместване на най-левия символ на s в най-дясна позиция. Например, ако s = “abcde”, тогава ще...

Прочети повече

Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение

Изявление за проблем Номер на колона в лист в Excel LeetCode Solution казва, че даден низ columnTitle, който представлява заглавието на колоната, както се появява в лист в Excel, връща съответния номер на колона. Например: A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 … …

Прочети повече

Translate »