Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution

Постановка на проблема: Премахване на всички единици с обръщане на редове и колони Решение на Leetcode – Дадена ви е двоична матрична мрежа mxn. В една операция можете да изберете всеки ред или колона и да обърнете всяка стойност в този ред или колона (т.е. да промените всички 0 на 1 и всички 1 на 0). Върнете true, ако е възможно да...

Прочети повече

Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode

Постановка на проблема: Минимално увеличение, за да направите масива уникален Leetcode Решение – Даден ви е масив с цели числа nums. С един ход можете да изберете индекс i, където 0 <= i < nums.length и да увеличите nums[i] с 1. Върнете минималния брой ходове, за да направите всяка стойност в nums уникална. …

Прочети повече

Монотонен масив Leetcode решение

Постановка на проблема: Решението с Leetcode на монотонния масив – Даден масив е монотонен, ако е или монотонно нарастващ, или монотонно намаляващ. Масив nums е монотонно нарастващ, ако за всички i <= j, nums[i] <= nums[j]. Масив nums е монотонно намаляващ, ако за всички i <= j, nums[i] >= nums[j]. Даден е масив от цели числа nums, връща true, ако даденото...

Прочети повече

Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode

Постановка на проблема: Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k Решение на Leetcode – Даден е целочислен масив nums и цяло число k, връща максималната дължина на подмасив, който сумира k. Ако няма такъв, върнете 0 вместо това. Пример: Вход: числа = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Изход: 4 Обяснение: …

Прочети повече

H-индекс Leetcode решение

Постановка на проблема: Решението на H-индекс Leetcode казва, че – Като се има предвид масив от цели числа „цитати“, където цитати [i] е броят цитати, получен от изследовател за тяхната i-та статия, връща H-индекса на изследователя. Ако има няколко стойности на H-индекс, върнете максималната сред тях. Дефиниция на H-индекс: Един учен има индекс...

Прочети повече

High Five Решение на LeetCode

Постановка на проблема: Решението на High Five LeetCode – Даден е списък с резултати на различни ученици, наречен „item“, където „item“ има две полета, item[0] представлява идентификатора на ученика, а item[1] представлява резултата на ученика, напр. item[i]=[IDi, SCOREi] Връща отговора като масив от двойки резултат, където резултат[j] = …

Прочети повече

Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution

Постановка на проблема Разкриване на карти в нарастващ ред Leetcode Решение – Даден е масив от цели числа, наречен „колода“. В това тесте карти всяка карта има уникално цяло число. Цялото число на картата i е колода[i]. Подредете тестето в произволен ред и всички карти започват с лицето надолу (неразкрити)...

Прочети повече

Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution

Постановка на проблема „Максимална дължина на страната на квадрат със сума по-малка или равна на прага“ казва, че са дадени матрична матрица amxn и целочислен праг, връща максималната дължина на страната на квадрат със сума по-малка или равна на прага или връща 0, ако няма такъв квадрат. Пример 1: Вход: …

Прочети повече

Преброяване на подострови LeetCode решение

Изявление на проблема Брой под острови LeetCode Solution казва, че grid1 и grid2 съдържат само 0 (представляващи вода) и 1 (представляващи земя). Островът означава група от 1, свързани 4 посоки. Остров в grid2 се счита за подостров, ако има остров в grid1, който съдържа всички клетки, които правят...

Прочети повече

Непрекъснато Sumaris LeetCode решение

Изявление на проблема Непрекъсната сума на подмасива LeetCode Решение – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща true, ако nums има непрекъснат подмасив с размер поне две, чиито елементи сумират до кратно на k, или false в противен случай. Цяло число x е кратно на k, ако съществува цяло число n, такова че x = n * k. 0 винаги е...

Прочети повече

Translate »