Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution

Пояснение на проблема Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution – В момента проектирате динамичен масив. Получавате 0-индексиран целочислен масив nums, където nums[i] е броят на елементите, които ще бъдат в масива в момент i. В допълнение, вие получавате цяло число k, максималният брой...

Прочети повече

Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution

Проблемът Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution ни предоставя масив или вектор от точки по координатни оси. Проблемът, след като ни предостави входа, ни моли да намерим минималното време за посещение на всички точки, дадени във входа. Когато преместите една единица ...

Прочети повече

Translate »