Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode

Изложение на проблема В този проблем ние продължаваме да проследяваме позицията си в система от папки. Първоначално сме в основната папка или основната папка на тази система. Тук имаме основно 3 вида команди. Командите са под формата на низ, в който всеки низ ...

Прочети повече

Пребройте най-голямата група Leetcode решение

Проблемът Count Complete Group Leetcode Solution ни предоставя цяло число. От нас се изисква да намерим сумата от цифри на всяко число между 1 и n (включително). След това ще групираме числата с една и съща цифра и ще водим броене. След това трябва да изчислим ...

Прочети повече

Translate »