Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение

Постановка на проблема Най-дълъг нарастващ път в матрица LeetCode Решение – Като се има предвид матрица с цели числа mxn, върнете дължината на най-дългия нарастващ път в матрицата. От всяка клетка можете да се движите в четири посоки: наляво, надясно, нагоре или надолу. Не можете да се движите по диагонал или да се движите извън границата (т.е. обвиването не е позволено). Вход: …

Прочети повече

Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode

Постановка на проблема Бинарно дърво Максимална сума на пътя LeetCode Решение – Пътят в двоично дърво е поредица от възли, където всяка двойка съседни възли в последователността има ръб, свързващ ги. Възел може да се появи в последователността най-много веднъж. Имайте предвид, че пътят не се нуждае от...

Прочети повече

Задайте матрични нули Leetcode Solution

Постановка на проблема Решението Set Matrix Zeroes LeetCode – „Set Matrix Zeroes“ гласи, че ви е дадена матрица с целочислена матрица mxn. Трябва да модифицираме входната матрица така, че ако някоя клетка съдържа елемента 0, тогава да зададете целия й ред и колона до 0. Трябва да го направите в…

Прочети повече

Подмножество със сума, делима на m

Декларация за проблема Проблемът „Подмножество със сума, делима на m“ гласи, че са ви дадени масив от неотрицателни цели числа и цяло число m. Сега трябва да намерите дали има подмножество със сума, делима на m. Това е сумата от подмножеството трябва да даде 0 като ...

Прочети повече

Минимални операции за конвертиране на X в Y

Декларация за проблема Проблемът „Минимални операции за преобразуване на X в Y“ гласи, че са ви дадени две числа X и Y, необходимо е да конвертирате X в Y, като използвате следните операции: Стартовият номер е X. Следните операции могат да се извършват на X и на числата, които се генерират ...

Прочети повече

Максимален подмасив на продукта

Декларация за проблема Проблемът „Максимален подмасив на продукта“ гласи, че ви се дава масив от цяло число, съдържащ както положителни, така и отрицателни числа. Изявлението за проблем иска да открие максималния продукт на под-масива. Пример arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Обяснение Елементите в под-масива…

Прочети повече

Внедрете стека и опашката с помощта на Deque

Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на стека и опашката с помощта на Deque“ гласи да напише алгоритъм за внедряване на стека и опашката с помощта на Deque (двойно завършена опашка). Пример (стек) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Пример (Queue) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Размер () Dequeue () 1 false 2…

Прочети повече

Проблем с опаковане на думи

Декларация за проблема Проблемът с обгръщането на думите гласи, че като даде поредица от думи като вход, трябва да намерим броя думи, които могат да бъдат поставени в един ред наведнъж. И така, за това правим прекъсвания в дадената последователност, така че отпечатаният документ ...

Прочети повече

Намерете броя на служителите под всеки служител

HashMaps са една от най-полезните структури от данни. Намирането на броя на служителите при всеки служител е проблем, който ми напомня за началото на известния филм. Акин да сънува насън. Тук имаме служител, работещ под наем и т.н. Изявление за проблем И така, какво ...

Прочети повече

Брой подмножества, имащи различни четни числа

Всички ние сме се борили с проблема в подгрупата в един или друг момент в интервю. Анкетьорите също обичат тези проблеми. Тези проблеми им помагат да изследват разбирането, както и мисловния процес на всеки студент. Така че, без повече шум, нека скочим направо в ...

Прочети повече

Translate »