Обратни възли в k-Group LeetCode Solution

Постановка на проблема: Обръщане на възли в k-Group LeetCode решение – Като се има предвид главата на свързан списък, обръщайте възлите на списъка k наведнъж и връщайте модифицирания списък. k е положително цяло число и е по-малко или равно на дължината на свързания списък. Ако броят на възлите е...

Прочети повече

LRU Cache Leetcode решение

Пояснение на проблема Решението на LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ ви моли да проектирате структура от данни, която следва най-малко наскоро използван (LRU) кеш. Трябва да внедрим клас LRUCache, който има следните функции: LRUCache(int capacity): Инициализира LRU кеша с положителен размер капацитет. int get(int key): Връщане на стойността...

Прочети повече

Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode

Постановка на проблема Решението LeetCode за улавяне на дъждовна вода – „Улавяне на дъждовна вода“ посочва, че даден масив от височини представлява карта на надморската височина, където ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, уловена след дъжд. Пример: Вход: височина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Изход: 6 Обяснение: Проверете ...

Прочети повече

Изравняване на 2D векторно LeetCode решение

Постановка на проблема Изравняване на 2D вектор LeetCode Решение – Проектирайте итератор за изравняване на 2D вектор. Той трябва да поддържа операциите next и Next. Реализирайте класа Vector2D: Vector2D(int[][] vec) инициализира обекта с 2D вектор vec. next() връща следващия елемент от 2D вектора и премества показалеца с една стъпка напред. Може да предположите, че всички…

Прочети повече

Графика Валидно дърво LeetCode Solution

Постановка на проблема Графика Валидно дърво LeetCode Решение – Като се имат предвид ръбовете на графика, проверете дали ръбовете съставляват валидно дърво. Ако да, върнете true и false в противен случай. Ръбовете са дадени като 2D масив с размер n*2 Примери и обяснения Пример 1: Вход: n = 5, …

Прочети повече

Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution

Изявление на проблема Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Решение – Даден е номер на колона (нека го наречем colNum) и трябва да върнем съответното заглавие на колоната, както се появява в лист в Excel Например A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA …

Прочети повече

Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II

В този проблем ни е даден масив от цели числа. Целта е да се намерят всички елементи, които се появяват повече от ⌊N / 3⌋ време в масива, където N = размер на масива и ⌊ ⌋ е операторът на пода. Трябва да върнем масив от ...

Прочети повече

Решение на мнозинството от елементи с Leetcode

Декларация за проблема Даден ни е масив от цели числа. Трябва да върнем цялото число, което се среща повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича мажоритарен елемент. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. ...

Прочети повече

Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток

Декларация за проблема В проблема „Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток“ ние дадохме поток от символи (символите се получават един по един). Напишете програма, която ще отпечатва „да“ всеки път, ако получените досега знаци образуват палиндром. Входен формат Първият и единствен ...

Прочети повече

Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива

Декларация за проблема В проблема „Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива“ ние дадохме цяло число масив с размер n. Намерете елементите, които се появяват повече от n / k пъти. Където k е входната стойност. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ две цели числа N и ...

Прочети повече

Translate »