Решение на Candy LeetCode

Постановка на проблема: Candy LeetCode Решение: Има n деца, стоящи на опашка. На всяко дете се присвоява рейтингова стойност, дадена в оценките на целочисления масив. Вие давате бонбони на тези деца при следните изисквания: Всяко дете трябва да има поне един бонбон. Децата с по-висок рейтинг получават повече...

Прочети повече

Уникални пътеки III LeetCode решение

Постановка на проблема: Уникални пътища III LeetCode Решение: Дадена ви е mxn решетка с целочислен масив, където grid[i][j] може да бъде: 1 представляващ началния квадрат. Има точно един начален квадрат. 2 представлява крайния квадрат. Има точно един краен квадрат. 0 представлява празни квадратчета, през които можем да минем. -1 представлява препятствия, които не можем да преодолеем. Върнете…

Прочети повече

Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution

Постановка на проблема: Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Решение: Даден ви е масив от цели числа, където prices[i] е цената на дадена акция на i-тия ден, а цяло число k. Намерете максималната печалба, която можете да постигнете. Можете да извършите най-много k транзакции. Забележка: Не можете да участвате в няколко транзакции едновременно...

Прочети повече

Stone Game IV LeetCode Solution

Постановка на проблема: Stone Game IV LeetCode Решение : Алис и Боб се редуват да играят игра, като Алис започва първа. Първоначално има n камъка в купчина. На ход на всеки играч, този играч прави ход, състоящ се от премахване на ненулев квадратен брой камъни в купчината. Освен това, ако играч не може да направи ход, той/тя...

Прочети повече

Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution

Постановка на проблема: Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Решение: Дадена е mxn целочислена матрица heightMap, представляваща височината на всяка единична клетка в 2D карта на надморската височина, връща обема вода, който може да улови след дъжд. Примери: Вход: heightMap = [[1,4,3,1,3,2],[3,2,1,3,2,4],[2,3,3,2,3,1]] Изход : 4 Обяснение: След дъжд водата се задържа между...

Прочети повече

Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение

Постановка на проблема: Най-близка стойност на двоично дърво за търсене II LeetCode Решение: Като се има предвид корен на дърво за двоично търсене, целева стойност и цяло число k, върнете k стойностите в BST, които са най-близки до целта. Можете да върнете отговора в произволен ред. Гарантирано е, че имате само един уникален набор от k стойности в BST, които са най-близки...

Прочети повече

Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution

Постановка на проблема: Плуване в издигаща се вода LeetCode Решение: Дадена ви е nxn матрица с цели числа, където всяка стойност grid[i][j] представлява надморската височина в тази точка (i, j). Дъждът започва да вали. В момент t дълбочината на водата навсякъде е t. Можете да плувате от квадрат до друг съседен квадрат в 4 посоки, ако...

Прочети повече

Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution

Постановка на проблема: Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – Разрешени дубликати LeetCode Решение: RandomizedCollection е структура от данни, която съдържа колекция от числа, евентуално дубликати (т.е. мултимножество). Трябва да поддържа вмъкване и премахване на конкретни елементи, както и премахване на случаен елемент. Внедрете класа RandomizedCollection: RandomizedCollection() Инициализира празния обект RandomizedCollection. bool insert(int val) Вмъква стойност на елемент в...

Прочети повече

Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение

Изявление на проблема Преминаване по вертикален ред на двоично дърво LeetCode Solution казва – Като се има предвид коренът на двоично дърво, изчислете обхождането по вертикален ред на двоичното дърво. За всеки възел на позиция (ред, колона), неговите леви и десни деца ще бъдат съответно на позиции (ред + 1, колона – 1) и (ред + 1, колона + 1). …

Прочети повече

Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode

Постановка на проблема Решението Divide Chocolate LeetCode казва, че блокчето шоколад е представено от списък от ненулеви цели числа. Сумата от съседен подмасив означава сладостта на парчето шоколад, представено от този подмасив. Тук задачата е да се намери максимално възможната минимална сума от всички...

Прочети повече

Translate »