Намерете Peak Element LeetCode Solution

Постановка на проблема Намиране на пиков елемент LeetCode Solution казва, че – Пиковият елемент е елемент, който е строго по-голям от своите съседи. Като се има предвид 0-индексиран масив от цели числа nums, намиране на пиков елемент и връщане на неговия индекс. Ако масивът съдържа множество пикове, върнете индекса към който и да е от пиковете. Може да си представите…

Прочети повече

Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution

Постановка на проблема: Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – Разрешени дубликати LeetCode Решение: RandomizedCollection е структура от данни, която съдържа колекция от числа, евентуално дубликати (т.е. мултимножество). Трябва да поддържа вмъкване и премахване на конкретни елементи, както и премахване на случаен елемент. Внедрете класа RandomizedCollection: RandomizedCollection() Инициализира празния обект RandomizedCollection. bool insert(int val) Вмъква стойност на елемент в...

Прочети повече

Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution

Постановка на проблема Решението Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – „Insert Delete GetRandom O(1)“ ви моли да приложите тези четири функции във времева сложност O(1). insert(val): Вмъкнете val в произволния набор и върнете true, ако елементът първоначално отсъства в набора. Връща false, когато…

Прочети повече

Намерете Peak Element II LeetCode решение

Постановка на проблема Намерете върхов елемент II LeetCode Решение – Пиковият елемент в 2D мрежа е елемент, който е строго по-голям от всичките му съседни съседи отляво, отдясно, отгоре и отдолу. Като се има предвид 0-индексирана матрица mxn, където няма равни две съседни клетки, намерете който и да е пиков елемент mat[i][j] и върнете масива с дължина 2 [i,j]. Може да предположите…

Прочети повече

Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode

Проблемът Брой стъпки за намаляване на число до нула Leetcode Solution гласи, че е дадено цяло число. Намерете минималния брой стъпки за преобразуване на даденото цяло число в 0. Можете да изпълните една от двете стъпки, или да извадите 1, или да разделите цялото число на 2. Проблемът ...

Прочети повече

Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode

Проблемът Convert Integer to Sum of Two No-Zero Integers Leetcode Solution помоли ни да разделим даденото цяло число. Трябва да разделим даденото цяло число на две числа. Има ограничение, наложено на тези две цели числа. Тези две цели числа не трябва да съдържат цифрата 0. За по-добро ...

Прочети повече

Максимално 69 номер Leetcode решение

Изложение на проблема В този проблем ни се дава число, съставено от цифри 6 или 9. Можем да заменим една от цифрите от това число и да променим това на друга цифра. т.е. можем да заменим 6 на 9 или да заменим 9 на 6. Ние ...

Прочети повече

Translate »