Игра със скок IV LeetCode Solution

Постановка на проблема: Jump Game IV LeetCode Solution казва – Като се има предвид масив от цели числа arr, първоначално сте позиционирани в първия индекс на масива. В една стъпка можете да прескочите от индекс i към индекс: i + 1 където: i + 1 < arr.length. i – 1 където: i – 1 >= …

Прочети повече

Решение за Leetcode за автобусни маршрути

Пояснение на проблема. Решението за автобусни маршрути LeetCode – „Автобусни маршрути“ гласи, че ви е даден масив от маршрути, където routes[i] е автобусен маршрут, така че i-тият автобус повтаря маршрута завинаги. Ще ни бъде даден източник на автобусна спирка и ние искаме да достигнем целта на автобусната спирка. Ние можем …

Прочети повече

Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение

Постановка на проблема Попълването на следващия десен указател във всеки възел Решение на LeetCode – „Попълване на следващия десен указател във всеки възел“ посочва, че като се има предвид коренът на перфектното двоично дърво и трябва да попълним всеки следващ указател на възела до следващия му десен възел. Ако няма следващо…

Прочети повече

Брой на отделните острови Leetcode Решение

Постановка на проблема Броят на отделните острови LeetCode Решение – „Брой на отделните острови“ посочва, че дадена anxm двоична матрица. Островът е група от единици (представляващи земя), свързани 1-посоки (хоризонтално или вертикално). Счита се, че един остров е същият като друг, ако и само ако един остров...

Прочети повече

Решение за симетрично дърво Leetcode

Постановка на проблема Решението на Symmetric Tree LeetCode – „Симетрично дърво“ заявява, че като се има предвид коренът на двоичното дърво и трябва да проверим дали даденото двоично дърво е огледало на самото себе си (симетрично около центъра му) или не? Ако да, трябва да върнем true, в противен случай false. Пример: …

Прочети повече

Perfect Squares LeetCode решение

Постановка на проблема Решението на Perfect Squares LeetCode – „Perfect Squares“ гласи, че дадено цяло число n и трябва да върнете минималния брой перфектни квадрати, чиято сума е равна на n. Имайте предвид, че един и същ перфектен квадрат може да се използва няколко пъти. Пример: Вход: n = 12 Изход: 3 Обяснение: …

Прочети повече

Word Ladder LeetCode Решение

Постановка на проблема Решението на Word Ladder LeetCode – „Word Ladder“ посочва, че ви е даден низ beginWord, низ endWord и wordList. Трябва да намерим най-кратката дължина на последователността на трансформация (ако не съществува път, отпечатайте 0) от beginWord до endWord, следвайки дадените условия: Всички междинни думи трябва...

Прочети повече

Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution

Пояснение на проблема Решението за премахване на невалидни скоби Leetcode – гласи, че ви е даден низ s, който съдържа скоби и малки букви. Трябва да премахнем минималния брой невалидни скоби, за да направим входния низ валиден. Трябва да върнем всички възможни резултати в произволен ред. Низът е…

Прочети повече

Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution

В този проблем ни се дава N-арно дърво, тоест дърво, което позволява на възлите да имат повече от 2 деца. Трябва да намерим дълбочината на листа, най-отдалечена от корена на дървото. Това се нарича максимална дълбочина. Имайте предвид, че дълбочината на пътя ...

Прочети повече

Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode

В този проблем трябва да намерим дължината на най-краткия път от корена до всеки лист в дадено двоично дърво. Имайте предвид, че „дължината на пътя“ тук означава броят на възлите от основния възел до листния възел. Тази дължина се нарича минимална ...

Прочети повече

Translate »