Валидно Anagram Leetcode решение

Изявление на проблема Валидна анаграма Leetcode Решение – Дадени са два низа s и t, връща true, ако t е анаграма на s, и false в противен случай. Анаграма е дума или фраза, образувана чрез пренареждане на буквите на различна дума или фраза, като обикновено се използват всички оригинални букви точно веднъж. Пример 1: Вход: s = „анаграма“, t = „nagaram“ Изход: …

Прочети повече

Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник

Постановка на проблема: Rectangle Overlap LeetCode Solution – казва, че подравнен по оста правоъгълник е представен като списък, [x1, y1, x2, y2], където (x1, y1) е координатата на долния му ляв ъгъл и (x2 , y2) е координатата на горния му десен ъгъл. Горният и долният му ръб са успоредни на оста X, а левият му ...

Прочети повече

Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution

Постановка на проблема Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Решение – Получаваме главата на сортиран свързан списък. От нас се иска да изтрием всички дубликати, така че всеки елемент да се появи само веднъж и да върнем сортирания списък с връзки. Примери и обяснения Пример 1: Вход: глава …

Прочети повече

Намерете решението за дублиран номер LeetCode

Постановка на проблема Намерете дублираното число LeetCode Решение – Даден е масив от цели числа nums, съдържащ n + 1 цели числа, където всяко цяло число е в диапазона [1, n] включително. Има само едно повтарящо се число в числа, върнете това повтарящо се число. Трябва да решите проблема, без да променяте номера на масива и използва само постоянно допълнително пространство. Вход: nums = [1,3,4,2,2] Изход: 2 Обяснение…

Прочети повече

Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution

Постановка на проблема Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution – Дадени са ни главите на два силно свързани списъка headA и headB. Също така е предвидено, че двата свързани списъка могат да се пресичат в даден момент. От нас се иска да върнем възела, в който те се пресичат или нула, ако...

Прочети повече

Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode

Пояснение на проблема: Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode – Напишете функция за изтриване на възел в единично свързан списък. Няма да ви бъде даден достъп до главата на списъка, вместо това ще ви бъде даден достъп до възела, който да бъде изтрит директно. Гарантирано е, че възелът, който трябва да бъде изтрит, не е...

Прочети повече

Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution

Постановка на проблема Решението на Leetcode от низ към цяло число (atoi) – „Стринг към цяло число (atoi)“ заявява, че Реализация на функцията myAtoi(string s), която преобразува низ в 32-битово цяло число със знак (подобно на функцията atoi на C/C++ ). Алгоритъмът за myAtoi(string s) е както следва: Прочетете и игнорирайте всяко водещо празно пространство. Проверете дали следващият знак (ако...

Прочети повече

Намерете дали масивът е подмножество на друг масив

Проблемът „Намерете дали даден масив е подмножество на друг масив“ гласи, че са ви дадени два масива arra1 [] и array2 []. Дадените масиви са по несортиран начин. Вашата задача е да откриете дали array2 [] е подмножество на array1 []. Пример arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] е ...

Прочети повече

Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния

Проблемът „Поредици от дадена дължина, при които всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния“ ни предоставя две цели числа m и n. Тук m е най-големият брой, който може да съществува в последователността, а n е броят на елементите, които трябва да присъстват в ...

Прочети повече

Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка

Декларация за проблема Проблемът „Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка“ гласи, че са ви дадени два свързани списъка. Но те не са независими свързани списъци. Те са свързани в някакъв момент. Сега трябва да намерите тази точка на пресичане на тези два списъка. ...

Прочети повече

Translate »