Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode

Постановка на проблема Решението LeetCode за улавяне на дъждовна вода – „Улавяне на дъждовна вода“ посочва, че даден масив от височини представлява карта на надморската височина, където ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, уловена след дъжд. Пример: Вход: височина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Изход: 6 Обяснение: Проверете ...

Прочети повече

Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред

Да предположим, че имаме масив от две цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица

В заявката за сума на диапазона, използваща проблем с оскъдна таблица, имаме заявка за диапазон и сме получили масив от цяло число. Дадената задача е да се намери сумата от всички цели числа, които влизат в диапазона. Пример за въвеждане: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Заявка: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Изход: 19 16 25…

Прочети повече

Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа

Изложението на проблема изисква да се намери сумата от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа по такъв начин, че 1 <= i <j <= n, като се има предвид, че сме предоставени масив от цели числа. Пример arr [] = {1, 2, 3,…

Прочети повече

Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи

Проблемът „Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи“ гласи, че сте получили цяло число масив. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия непрекъснат подмасив, на който елементите могат да бъдат подредени в последователност (непрекъсната, възходяща или низходяща). Числата в ...

Прочети повече

Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число

Проблемът „Брой на тризнаци с продукт, равен на дадено число“ гласи, че ни е даден цяло число масив и число m. Постановката на проблема иска да се установи общият брой на тризнаци с с продукт, равен на m. Пример arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Обяснение Триплети ...

Прочети повече

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство

Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N

В този проблем сме дали масив A от n елемента. Трябва да променим масива в пермутация на числа от 1 до n, като използваме минимални заместители в масива. Примерен вход: 2 2 3 3 Изход: 2 1 3 4 Вход: 3 2 1 7 ...

Прочети повече

Translate »