Валиден триъгълен номер LeetCode Solution

Постановка на проблема Валидно число на триъгълник LeetCode Решение – Даден е масив от цели числа nums, връща броя на триплетите, избрани от масива, които могат да образуват триъгълници, ако ги приемем като дължини на страните на триъгълник. Вход: nums = [2,2,3,4] Изход: 3 Обяснение: Валидни комбинации са: 2,3,4 (с помощта на първите 2) …

Прочети повече

Валиден триъгълен номер LeetCode Solution

Постановка на проблема: Валиден номер на триъгълник LeetCode Решението казва – Като се има предвид целочислен масив nums, върнете броя на триплетите, избрани от масива, които могат да образуват триъгълници, ако ги приемем като дължини на страни на триъгълник. Пример 1: Вход: nums = [2,2,3,4] Изход: 3 Обяснение: Валидни комбинации са: 2,3,4 (използвайки ...

Прочети повече

Решение за диагонално преминаване на LeetCode

Постановка на проблема Диагонално преминаване LeetCode Решение – Като се има предвид 2D целочислен масив nums, върнете всички елементи на nums в диагонален ред, както е показано на изображенията по-долу. Вход: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Изход: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Обяснение за диагонално преминаване на LeetCode Решение Ключова идея Първият ред и последната колона в този проблем биха послужили за...

Прочети повече

Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение

Постановка на проблема Най-ярката позиция на улицата LeetCode Решение – От нас се иска да приемем числова права, представляваща улица. Тази улица има лампа(и) на нея. Даден ни е 2D целочислен масив „светлини“. Всяка светлина[i] = [position_i, range_i] показва, че има улична лампа на position_i, която може да...

Прочети повече

Решение за сблъсък с астероиди LeetCode

Постановка на проблема Сблъсък с астероиди LeetCode Решение – Даден ни е масив от астероиди от цели числа, представляващи астероиди в редица. За всеки астероид абсолютната стойност представлява неговия размер, а знакът представлява неговата посока (положително значение вдясно, отрицателно значение наляво). Всеки астероид се движи със същата скорост. Разберете състоянието...

Прочети повече

Решение за диагонален траверс LeetCode

Постановка на проблема Диагонално преминаване на LeetCode Решение – Като се има предвид матрица mxn, върнете масив от всички елементи на масива в диагонален ред. Вход: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Изход: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Обяснение Помислете за индексите на диагоналите на NxM матрица. Нека използваме 4×4 матрица като пример: …

Прочети повече

Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode

Постановка на проблема Броят на поръчките в Backlog LeetCode Solution – „Брой поръчки в Backlog“ посочва, че даден 2D целочислен масив [цена, сума, orderType], който обозначава, че поръчките на сума са били поставени от тип поръчка. Ако типът на поръчката е: 0, обозначава текущия...

Прочети повече

Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не

Декларация за проблема Като се има предвид масив с n елемента, проверете дали масив с размер n може да представлява BST от n нива или не. Това е да се провери дали бинарното дърво за търсене, конструирано с помощта на тези n елемента, може да представлява BST от n нива. Примери arr [] = {10, 8, 6, 9,…

Прочети повече

Двойка положителни отрицателни стойности в масив

В двойка положителни отрицателни стойности в проблем с масив сме дали масив A от различни цели числа, отпечатайте всички двойки, които имат положителна стойност и отрицателна стойност на число, което съществува в масива. Трябва да отпечатаме двойки по реда на появата им. Чифт, чийто ...

Прочети повече

Обръщане на първите K елементи на опашка

При обръщане на първите K елементи от опашката сме задали опашка и число k, обърнете първите k елементи на опашката, използвайки стандартни операции на опашката. Примери Въвеждане: опашка = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Прочети повече

Translate »