тема
OSI Модел
Характеристики на база данни
Независимост на данните
Компоненти на базата данни
Архитектура на базата данни
Структура на СУБД
Система за обработка на файлове
Система за управление на база данни
Таблици в СУБД
Изгледи в СУБД
Материализирани изгледи в СУБД
Схема на базата данни
Екземпляр на база данни
Езици на база данни
Език за дефиниране на данни - DDL
Език за манипулиране на данни - DML
Език за контрол на данните - DCL
Език за контрол на транзакциите - TCL
Интерфейс на базата данни
Модели на данни в СУБД
Обектно базирани модели на данни
Модели на физически данни
Модели на данни, базирани на записи
Основни концепции за ER модел на данни
ER модел на данни
Преобразуване на ER диаграма в пример за релационни таблици
Абстракция на база данни
Потребители на база данни и администратори
Езици за релационни заявки
Релационно смятане - Кортеж Релационно смятане - Релационно смятане на домейн
Файлова организация в СУБД
Последователна файлова организация в СУБД
Организация на купчини в СУБД
Хеш / Директна файлова организация в СУБД
Индексиран метод за последователен достъп (ISAM)
B + Tree File Organization
Организация на клъстерни файлове в СУБД
Речник на данни и типове речник на данни
Структура, възгледи и архитектура на речника на данните
Функции, предимства и недостатъци на речника на данните
Основни понятия за индексиране - Подредени индекси
Концепции за B + Tree и разширения - B + и B Tree индексни файлове в СУБД
Достъп с множество ключове
Концепции за хеширане
Растерни индекси, предимства и недостатъци
Индекс на базата данни
Релационни модели
Ключове от база данни
Ограничения на базата данни
Целостта на базата данни
Оператори на релационен набор в СУБД
Каталог на системата
Правилото на Код в СУБД
Нормализация в СУБД
Първа нормална форма (1NF)
Втора нормална форма (2NF)
Трета нормална форма (3NF)
Нормална форма на Бойс-Код (3.5NF) - BCNF
Четвърта нормална форма (4NF)
Пета нормална форма (5NF)
Денормализиране в базата данни
Разлика между нормализация и денормализация в базата данни (СУБД)
Транзакция с база данни (СУБД)
Контрол на паралелността в СУБД
Блокиране на СУБД
Архивиране и възстановяване на данни в СУБД
Изключения в СУБД
Задействания в СУБД
Типове данни в СУБД
Разширен SQL
Изберете Операция в СУБД
NULL Стойности в СУБД
Сортиране в СУБД
Агрегиране в СУБД
Операция за присъединяване в СУБД
Подзаявки в СУБД
Свързани подзаявки в СУБД
Съюз в СУБД
Минус в СУБД
Пресичане в СУБД
Преименувайте в СУБД
Различни в СУБД
Като в СУБД
Rownum в СУБД
Условен контрол в СУБД
Дело в СУБД
Курсори в СУБД
Обработка на заявки в СУБД
Алгоритъм за избор в СУБД
Сканиране на файлове в СУБД
Индексно сканиране в СУБД
Съединения, дизюнкция и отрицание в СУБД
Присъединява се към СУБД
Дублиране на премахване в СУБД
Групиране в СУБД
Задайте Операция в СУБД
Външни присъединявания в СУБД
Комплексни присъединявания в СУБД
Оценка на изрази в СУБД
Трансформация на релационни изрази в СУБД
Правило за еквивалентност в СУБД
Метод на сортиране в СУБД
Оптимизиране на заявките в СУБД
Материализирани изгледи (MV) в СУБД
Планове за оценка в СУБД
Оценка на статистиката на резултатите от израза в СУБД
Оценка на размера (избирателност) в СУБД
Техники за оценка на оператора в СУБД
Избор на планове за оценка в СУБД
Транзакция с база данни в СУБД
Концепция за управление на транзакции в СУБД
Модел на транзакции в СУБД
Графици в СУБД
Атомност и трайност на транзакциите в СУБД
Дневници в СУБД
Пишете напред в СУБД
База данни на сенки в СУБД
Структура на съхранение в СУБД
Достъп до данни в СУБД
Архивиране на данни в СУБД
Възстановяване на данни в СУБД
Странично извикване в СУБД
Възстановяване с едновременни транзакции в СУБД
Разширени техники за възстановяване в СУБД
Изолиране на транзакции в СУБД
Нива на изолиране на транзакции в СУБД
Сериализуемост на транзакциите в СУБД
Реализации на изолиране на транзакции в СУБД
Обработка на задънена улица в СУБД
Вграден SQL в СУБД
Динамичен SQL в СУБД
База данни на документи в СУБД
XML база данни в СУБД
XPath в СУБД
XQuery в СУБД
Разпределете системи за бази данни в СУБД
Фрагментиране на данни в СУБД
Разпределена обработка на заявки в СУБД
Разпределена паралелност в СУБД
Създаване на база данни в Oracle в СУБД
Translate »