Създаване на база данни в Oracle в СУБД

Въпреки че говорихме за създаване на бази данни с помощта на синтаксиси, oracle предоставя GUI за създаване на база данни. По-долу е екранна снимка за създаване на база данни - ORACLE и различни параметри, участващи в създаването й. Библиотечната база данни, обсъдена по-горе, може да бъде създадена по същия начин, както по-долу. По-долу екранни снимки говорят за много параметри, но всички те са стойности по подразбиране и се разглеждат от самия oracle. Ако трябва да имаме различни стойности, можем да го настроим, докато създаваме DB, използвайки UI - Помощник за конфигуриране на база данни.

По-долу диаграмата показва потребителите HR_USER и SYSTEM_USERS са двамата потребители / схеми с базата данни ORACLE. Всеки потребител ще има свое собствено потребителско име и парола за влизане в своята база данни и собствен набор от DB обекти. Други потребители на същата DB могат да получат привилегия за достъп до своите DB обекти, ако е необходимо.

По-долу фрагмент показва как можем да виждаме потребители и техните таблици в същата база данни.