Опит с интервю на Akuna Capital

щифт

Акуна Капитал е собствена търговска фирма, специализирана в създаването на пазара на деривати и усъвършенствано моделиране с ангажимент към авангардни технологии. Акуна Капитал е иновативна търговска фирма със силен фокус върху авангардни технологии, решения, базирани на данни, и автоматизация.

Той има оценка 4.7* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Акуна Капитал Интервю Опит за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Акуна Капитал Интервю Опит за справка.

Топ въпроси за интервю за akuna-capital

S.No Въпрос за интервю Колко пъти кандидатите са изпитали този въпрос на интервюта
1Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение193
2Плъзгащ се прозорец Максимум180
Translate »