Опит с интервю с Ameyo

щифт

Ameyo е решение за управление на потребителското изживяване, което помага на бизнеса да използва ресурсите на своя кол център, за да подобри удовлетвореността на клиентите. Софтуерът се предлага както в облачно базирани, така и в опции за локално внедряване. Ameyo предлага функционалност за управление на входящи и изходящи контакти.

Той има оценка 3.9* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Ameyo Interview Experience за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Ameyo Interview Experience за ваша справка.

Топ въпроси за интервю с ameyo

S.No Въпрос за интервю Колко пъти кандидатите са изпитали този въпрос на интервюта
1Проверете дали две дадени матрици са идентични678
2Проблем със сумата на подмножеството220
Translate »