Съзнателно интервю

щифт

знаещ помага на компаниите да модернизират технологиите, да преосмислят процесите и да трансформират преживяванията, така че да останат начело в един бързо променящ се свят. Cognizant е организиран в няколко вертикални и хоризонтални единици. Вертикалните звена се фокусират върху специфични индустрии като напр Банкови и финансови услуги, застраховане, здравеопазване, производство и търговия на дребно. Хоризонталите се фокусират върху специфични технологии или области на процеси като анализ, мобилни компютри, BPO и тестване.

Той има оценка 3.9* на Glassdoor и се счита за една от най-добрите компании, базирани на услуги. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Cognizant Interview Experience за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Cognizant Interview Experience за ваша справка.

Най-познати въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Колко пъти кандидатите са изпитали този въпрос на интервюта
1Алгоритми за заместване на страници в операционни системи248
2Палиндромно число LeetCode Решение117
3Решение за обратно цяло число Leetcode61
Translate »