Опит в интервю с Deutsche Bank

Въпроси за интервю на Deutsche Bankщифт

Deutsche Bank създаде първия си клон в Индия през 1980 г. и в момента има клонове в 16 града. През 2022 г. банката започна дейност в банковото звено на IFSC в GIFT City, Гуджарат, за да служи като международна платформа за индийски бизнес.

Той има оценка 4.1* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Deutsche Bank Interview Experience за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Deutsche Bank Interview Experience за ваша справка.

Най-популярните въпроси за интервю в Deutsche Bank

S.No Въпрос за интервю Колко пъти кандидатите са изпитали този въпрос на интервюта
1Проверете дали струните са на K разстояние или не539
2Дори броят на поднизовете367
3Мин стек299
Translate »