Въпроси за интервю с Arcesium

щифт

Arcesium е глобална фирма за финансови технологии и професионални услуги, която предоставя слединвестиционни и корпоративни решения за управление на данни на някои от най-усъвършенстваните финансови институции в света, включително хедж фондове, банки, институционални мениджъри на активи и частни капиталови компании.

Той има оценка 3.9* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите за интервю с Arcesium по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервю с Arcesium за ваша справка.

Въпроси за Arcesium Array

Въпрос 1. Топ K често срещани елементи LeetCode Solution Постановка на проблема Топ K често срещани елемента Решението на LeetCode казва, че – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща k най-често срещаните елемента. Можете да върнете отговора в произволен ред. Пример 1: Вход: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Изход: [1,2] Пример 2: Вход: nums = [1], k = 1 Изход: [1] ...

Прочети повече

Въпрос 2. Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1) Получавате целочислен масив и два вида заявки, единият е да добавите дадено число в диапазон, а другият да отпечата целия масив. Проблемът „Различен масив | Заявка за актуализиране на диапазон в O (1) ”изисква да извършим актуализации на диапазона в O (1). Пример arr [] ...

Прочети повече

Въпрос 3. Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k Декларация за проблема Проблемът „Намери всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k“ гласи, че ви е даден масив от цели числа и цяла стойност, наречена k. Изложението на проблема иска да открие двойката по такъв начин, че x ...

Прочети повече

Въпрос 4. Подмножество със сума, делима на m Декларация за проблема Проблемът „Подмножество със сума, делима на m“ гласи, че са ви дадени масив от неотрицателни цели числа и цяло число m. Сега трябва да намерите дали има подмножество със сума, делима на m. Това е сумата от подмножеството трябва да даде 0 като ...

Прочети повече

Въпроси за Arcesium String

Въпрос 5. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Въпрос 6. Най-дългата повторена последователност Проблемът „Най-дългата повторена последователност“ гласи, че сте получили низ като вход. Открийте най-дългата повтаряща се подпоследователност, т.е.последователността, която съществува два пъти в низа. Пример aeafbdfdg 3 (afd) Подход Проблемът ни изисква да открием най-дългата повтаряща се последователност в низа. ...

Прочети повече

Въпрос 7. Най-малкият палиндром след подмяна Изявление на проблема В проблема „Най-малкият палиндром след подмяна“, който дадохме, входният низ съдържа букви с малки букви и букви (.). Трябва да заменим всички точки с някакъв азбучен символ по такъв начин, че полученият низ да стане палиндром. Палиндромът трябва да бъде лексикографски най-малък. Вход ...

Прочети повече

Въпроси за Arcesium Tree

Въпрос 8. Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение Постановка на проблема Попълването на следващия десен указател във всеки възел Решение на LeetCode – „Попълване на следващия десен указател във всеки възел“ посочва, че като се има предвид коренът на перфектното двоично дърво и трябва да попълним всеки следващ указател на възела до следващия му десен възел. Ако няма следваща...

Прочети повече

Въпроси за стека на Arcesium

Въпрос 9. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Arcesium Други въпроси

Въпрос 10. Контейнер с повечето вода LeetCode Solution Изявление на проблема Контейнер с повечето вода LeetCode Solution казва, че – Дадена ви е височина на масив с цели числа с дължина n. Начертани са n вертикални линии, така че двете крайни точки на i-тата линия са (i, 0) и (i, височина [i]). Намерете две линии, които заедно с оста x образуват контейнер, така че контейнерът ...

Прочети повече

Въпрос 11. Максимална сума на пътя в триъгълник Декларация за проблема Проблемът „Максимална сума на пътеката в триъгълник“ гласи, че са ви дадени някои цели числа. Тези цели числа са подредени под формата на триъгълник. Започвате от върха на триъгълника и трябва да стигнете до долния ред. За да направите това, вие се премествате в ...

Прочети повече

Въпрос 12. Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Изтриване на N-ти възел от края на дадения свързан списък“ гласи, че ви е даден свързан списък с някои възли. И сега трябва да премахнете n-ти възел от края на свързания списък. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 изтриване на 3-ти възел от последните 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 13. Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали някой от двата интервала се припокриват между даден набор от интервали“ заявява, че сте получили някакъв набор от интервали. Всеки интервал се състои от две стойности, едната е начален час, а другата - краен час. Изявлението за проблема иска да провери дали някой от ...

Прочети повече

Въпрос 14. Проблем с опаковане на думи Декларация за проблема Проблемът с обгръщането на думите гласи, че като даде поредица от думи като вход, трябва да намерим броя на думите, които могат да бъдат поставени в един ред наведнъж. И така, за това правим прекъсвания в дадената последователност, така че отпечатаният документ ...

Прочети повече

Translate »