Въпроси за интервю за Асана

щифт

Асана е уеб и мобилна платформа за управление на работата, предназначена да помогне на екипите да организират, проследяват и управляват своята работа. Произвежда се от базирана в Сан Франциско компания със същото име (Asana, Inc.). Компанията е основана през 2008 г. от Дъстин Московиц и Джъстин Розенщайн. Продуктът беше пуснат на пазара през април 2012 г. През септември 2020 г. компанията беше оценена на 5.5 милиарда долара след директното й листване.

Той има оценка 4.6* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате по-долу Асана Интервю Въпроси за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси Асана Въпроси за интервю за справка.

Въпроси за масива от асана

Въпрос 1. K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode Постановка на проблема K най-близки точки до начало LeetCode Решение – „K най-близки точки до начало“ заявява, че даден масив от точки, x координатите и координатите y представляват координатите на XY равнината. Трябва да намерим k най-близки точки до началото. Имайте предвид, че разстоянието между две...

Прочети повече

Въпрос 2. Добавяне на две матрици Постановка на проблема В задачата „Събиране на две матрици“ ние дадохме две матрици a и b. Трябва да намерим крайната матрица след добавяне на матрица b в матрица a. Ако редът е еднакъв за двете матрици, тогава само ние можем да ги добавим, иначе не можем. ...

Прочети повече

Въпрос 3. Пъзел с масив от продукти Изявление на проблема В проблем с пъзела на продуктовия масив трябва да изградим масив, където i-ият елемент ще бъде произведение на всички елементи в дадения масив, с изключение на елемента в i-та позиция. Пример Вход 5 10 3 5 6 2 Изход 180 600 360 300 900 ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на асана

Въпрос 4. Проверка на бинарното дърво за търсене Проблем При валидирането на проблема с бинарното дърво за търсене, който сме дали на корена на дърво, трябва да проверим дали е двоично дърво за търсене или не. Пример: Изход: вярно Обяснение: Даденото дърво е двоично дърво за търсене, защото всички елементи, които са оставени на всяко поддърво ...

Прочети повече

Въпроси за матрицата на асана

Въпрос 5. Добавяне на две матрици Постановка на проблема В задачата „Събиране на две матрици“ ние дадохме две матрици a и b. Трябва да намерим крайната матрица след добавяне на матрица b в матрица a. Ако редът е еднакъв за двете матрици, тогава само ние можем да ги добавим, иначе не можем. ...

Прочети повече

Асана Други въпроси

Въпрос 6. Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution Постановка на проблема Продукт на масива с изключение на Self LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums, върнете отговор на масив, така че answer[i] да е равен на произведението на всички елементи от nums с изключение на nums[i]. Продуктът на всеки префикс или суфикс от числа гарантирано се вписва в 32-битово цяло число. Трябва да напишете алгоритъм, който работи за O(n) време и без да използвате разделението ...

Прочети повече

Въпрос 7. Pow (x, n) Leetcode решение Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едно от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Translate »