Въпроси за интервю за Cadence

щифт

Ритъм е водещ доставчик на EDA и интелигентен системен дизайн, доставящ хардуер, софтуер и IP за електронен дизайн. Cadence позволява на компаниите за електронни системи и полупроводници да създават иновативни крайни продукти, които трансформират начина, по който хората живеят, работят и играят. Софтуерът, хардуерът и IP на Cadence® се използват от клиентите за по-бързо доставяне на продукти на пазара. Стратегията на компанията за интелигентен системен дизайн помага на клиентите да разработват диференцирани продукти – от чипове до платки до интелигентни системи – в мобилни, потребителски, облачни, центрове за данни, автомобилни, космически, IoT, индустриални и други пазарни сегменти. Cadence е посочена като една от 100-те най-добри компании за работа на списание Fortune.

Той има оценка 4.4* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да упражнявате въпросите за интервю за Ятра по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервю за Yatra за ваша справка.

Translate »