Въпроси за интервю за Capgemini

щифт

Capgemini е световен лидер в консултациите, дигиталната трансформация, технологиите и инженерните услуги. Групата е в челните редици на иновациите, за да отговори на цялата гама от възможности на клиентите в развиващия се свят на облак, цифрови технологии и платформи.

Той има оценка 4.0* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите за интервю на Capgemini по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервю с Capgemini за ваша справка.

Въпроси за масива Capgemini

Въпрос 1. Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива – Да предположим, че имате масив от цели числа. Състои се както от отрицателни, така и от положителни числа и формулировката на проблема изисква изместване/преместване на всички отрицателни и положителни елементи отляво на масива и отдясно на ...

Прочети повече

Въпрос 2. Сортирането с помощта на тривиална хеш функция Проблемът „Сортиране с помощта на тривиална хеш функция“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Масивът може да съдържа както отрицателни, така и положителни числа. Изявлението за проблем иска да сортира масива, като използва функцията Trivial Hash. Пример arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Прочети повече

Въпрос 3. Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него Намерете всички симетрични двойки - получават се няколко двойки масив. Трябва да откриете симетричните двойки в него. Казва се, че симетричната двойка е симетрична, когато по двойки казват (a, b) и (c, d), в които „b“ е равно на „c“, а „a“ е ...

Прочети повече

Въпрос 4. Сортиране на балончета с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът “Bubble sort using two Stacks” гласи, че ви е даден масив a [] с размер n. Създайте функция за сортиране на дадения масив a [] с помощта на парадигма за сортиране на балончета с две структури на стека данни. Пример a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 5. Следващ по-голям честотен елемент В следващия проблем с по-големи честотни елементи сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа. За всяко число в отпечатъка на масива, номерът до него е точно в масив с честота, по-голяма от тази на текущото число. Примерно въвеждане a [] = {1, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 6. Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N В този проблем сме дали масив A от n елемента. Трябва да променим масива в пермутация на числа от 1 до n, като използваме минимални заместители в масива. Примерен вход: 2 2 3 3 Изход: 2 1 3 4 Вход: 3 2 1 7 ...

Прочети повече

Въпрос 7. Изваждане на две матрици Постановка на проблема В задачата „Изваждане на две матрици“ ние дадохме две матрици a и b. Трябва да намерим крайната матрица след изваждане на матрица b от матрица a. Ако редът е еднакъв и за двете матрици, тогава само ние можем да ги извадим, иначе не можем. ...

Прочети повече

Capgemini String Въпроси

Въпрос 8. Обърнете низ с помощта на стека Дадохме низ s с дължина n, който съдържа малки букви, главни букви, цели числа и някакъв специален символ. Обърнете дадения низ с помощта на стека. Нека да видим няколко примера за по-добро разбиране. Пример Вход s = “TutorialCup” Изход puClairotuT Вход s = “Stack” Изход kcatS Използване на Stack ...

Прочети повече

Въпрос 9. Програма за превключване на всички символи в низ Декларация за проблема В проблема „Програма за превключване на всички символи в низ“, която сме дали, е написана програма, която да превключва всички символи от дадения низ. Тук превключването означава преобразуване на всички главни букви в малки и всички малки букви в главни. Входен формат Първият ...

Прочети повече

Въпрос 10. Палиндром с помощта на рекурсия Постановка на проблема В проблема „Рекурсивна проверка на палиндром“ или „Палиндром с помощта на рекурсия“ сме дали низ „s“. Трябва да напишем програма, която да провери дали даденият низ е палиндром или не използва рекурсия. Палиндромът е дума, число, фраза или друга последователност от знаци, която чете...

Прочети повече

Въпрос 11. Премахнете излишните интервали от низ Изявление на проблема В проблема „Премахване на допълнителни интервали от низ“ дадохме низ „s“. Напишете програма за премахване на всички extra_spaces от дадения низ. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ s с интервали. Изходен формат Отпечатва низ след премахване ...

Прочети повече

Въпрос 12. Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream Изявление на проблема В проблема „Премахване на пространства от низ чрез низ поток“ дадохме низ „s“. Напишете програма, която използва поток от низове за премахване на интервали от дадения низ. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ изречение / низ „s“. Изходен формат Първият ред ...

Прочети повече

Въпроси за стека Capgemini

Въпрос 13. Обърнете низ с помощта на стека Дадохме низ s с дължина n, който съдържа малки букви, главни букви, цели числа и някакъв специален символ. Обърнете дадения низ с помощта на стека. Нека да видим няколко примера за по-добро разбиране. Пример Вход s = “TutorialCup” Изход puClairotuT Вход s = “Stack” Изход kcatS Използване на Stack ...

Прочети повече

Въпрос 14. Следващ по-голям честотен елемент В следващия проблем с по-големи честотни елементи сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа. За всяко число в отпечатъка на масива, номерът до него е точно в масив с честота, по-голяма от тази на текущото число. Примерно въвеждане a [] = {1, 1, ...

Прочети повече

Въпроси за матрицата на Capgemini

Въпрос 15. Изваждане на две матрици Постановка на проблема В задачата „Изваждане на две матрици“ ние дадохме две матрици a и b. Трябва да намерим крайната матрица след изваждане на матрица b от матрица a. Ако редът е еднакъв и за двете матрици, тогава само ние можем да ги извадим, иначе не можем. ...

Прочети повече

Translate »