Въпроси за интервю за Citrix

щифт

Използват се виртуални приложения и настолни компютри Citrix за публикуване на цяла виртуална машина (VM) от хипервайзор към отдалечени клиентски устройства. Публикувана виртуална машина означава, че всеки потребител получава уникална виртуална машина на операционната система и работния плот. Ресурсите не се споделят между потребителите, тъй като неговият виртуален работен плот е разпределен с ресурси.

Той има оценка 4.0* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите за интервю за Citrix по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервю с Citrix за ваша справка.

Въпроси за Citrix Array

Въпрос 1. Подмасив с 0 сума Проблемът „Намери дали има подмасив с 0 сума“ гласи, че ви се дава и цяло число масив, съдържащ отрицателни цели числа. Изложението на проблема изисква да се определи дали някой подмасив с размер е поне 1. Този подмасив трябва да има сума, равна на 1. Пример arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Прочети повече

Въпрос 2. Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане Получавате масив с размер n, първоначално всички стойности в масива ще бъдат 0 и заявките. Всяка заявка съдържа четирите стойности, вида на заявката T, лявата точка на диапазона, дясната точка на диапазона и число k, трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 3. Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не Декларация за проблема Проблемът „Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не“ гласи, че сте получили цяло число масив и обхват. Изложението на проблема изисква да се разбере дали подмасивът, образуван между дадения диапазон, е под формата на планинска форма или ...

Прочети повече

Въпрос 4. Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време Декларация за проблема Проблемът „Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 в линейно време“ гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема иска да открие трите числа по такъв начин, че масив [i] <масив [k] <масив [k] и i <j <k. Пример arr [] ...

Прочети повече

Въпрос 5. Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство Изявление за проблем „Преместете всички отрицателни елементи в края по ред с позволено допълнително пространство“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ положителни и отрицателни числа. Изявлението за проблем иска да премести всички отрицателни елементи в последната част на масива. Пример arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Прочети повече

Въпрос 6. Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив Декларация за проблем Да предположим, че имате масив, съдържащ само цяло число 0 като всички негови елементи. Помислете, получавате масив с дължина n, имащ всички 0s, в които трябва да преобразуваме 0s в дадения необходим масив. Можем да назовем необходимия масив като желанияArr ...

Прочети повече

Въпрос 7. Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент В най-малкия подмасив с всички случаи на най-честия проблем с елементите сме дали масив. Вземете число „m“ в масив с максимална честота. В изявлението за проблема се казва, че трябва да откриете най-малкия подмасив, който също има всички случаи на число ...

Прочети повече

Въпрос 8. Максимална сума, нарастваща последователност Постановка на проблема В задачата „Максимална сума, нарастваща последователност“ дадохме масив. Намерете сумата от максималната подпоследователност на дадения масив, т.е. целите числа в подпоследователността са в сортиран ред. Подпоследователността е част от масив, която е последователност, която е ...

Прочети повече

Въпрос 9. Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ N броя елементи. В дадения масив пребройте броя на тризнаците със сума, по-малка от дадената стойност. Пример Въведете a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Изход 7 Възможни тризнаци са: ...

Прочети повече

Въпрос 10. Намерете триплет в масив с дадена сума Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, намерете комбинацията от три елемента в масива, чиято сума е равна на дадена стойност X. Тук ще отпечатаме първата комбинация, която получаваме. Ако няма такава комбинация, тогава отпечатайте -1. Примерен вход N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 11. Намерете всички двойки с дадена разлика Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ различни елементи или липсващи повтарящи се елементи в масива. Намерете всички двойки с дадена разлика. Ако няма нито една двойка с даден различен, тогава отпечатайте „Няма двойка с даден различен“. Примерен вход 10 20 90 70 20 80 ...

Прочети повече

Въпроси за Citrix String

Въпрос 12. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Въпрос 13. Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions Декларация за проблема В този проблем ни се дават два низа '&' t ', състоящи се от малки букви на английски език. При една операция можем да изберем всеки символ в низ „t“ и да го променим на друг символ. Трябва да намерим минималния брой такива операции, за да направим "t" ...

Прочети повече

Въпрос 14. Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s Проблемът „Брой поднизове с еднакъв брой 0s, 1s и 2s” гласи, че сте получили низ, който има само 0, 1 и 2. Изявлението за проблем иска да открие броя на поднизовете, които съдържат равен номер само на 0, 1 и 2. Пример str = “01200” ...

Прочети повече

Въпрос 15. Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения Декларация за проблем Да предположим, че са ви дадени двоичен низ и две числа x и y. Низът се състои само от 0 и 1. Проблемът „Пренареждане на двоичен низ като алтернативни появявания на x и y“ иска да пренареди низа така, че 0 да дойде x пъти comes 1 идва ...

Прочети повече

Въпрос 16. Групирайте думи със същия набор от знаци В група думи с един и същ набор от символи проблем, ние дадохме списък с думи с малки букви. Внедрете функция, за да намерите всички думи, които имат еднакъв уникален набор от символи. Примерни думи за въвеждане [] = {„може“, „студент“, „студенти“, „куче“, „ученици“, „бог“, „котка“, „действие“, „раздел“, „прилеп“, „поток“ , „Вълк“, „агнета“, „ами“, „ямс“, „балсами“, „примка“, ...

Прочети повече

Въпрос 17. Компресия на струни В задачата за компресиране на низове дадохме масив [] от тип char. Компресирайте го като знак и брой на определен символ (ако броят на символите е 1, тогава единственият символ се съхранява в компресиран масив). Дължината на компресирания масив трябва ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на Citrix

Въпрос 18. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Въпроси за стека на Citrix

Въпрос 19. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Въпроси за опашката на Citrix

Въпрос 20. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Citrix Други въпроси

Въпрос 21. LRU Cache Leetcode решение Пояснение на проблема Решението на LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ ви моли да проектирате структура от данни, която следва най-малко наскоро използван (LRU) кеш. Трябва да внедрим клас LRUCache, който има следните функции: LRUCache(int capacity): Инициализира LRU кеша с положителен размер капацитет. int get(int key): Връщане на стойността ...

Прочети повече

Въпрос 22. Решение за компресиране на низове LeetCode Изявление на проблема Компресиране на низове LeetCode Решение – Като се има предвид масив от символи, компресирайте го, като използвате следния алгоритъм: Започнете с празен низ s. За всяка група от последователни повтарящи се знаци в знаци: Ако дължината на групата е 1, добавете знака към s. В противен случай добавете знака, последван от дължината на групата. Компресираният низ...

Прочети повече

Въпрос 23. Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число Проблемът „Максимална сума на път в триъгълник с дясно число“ гласи, че са ви дадени някои цели числа под формата на триъгълник с десен номер. Разберете максималната сума, която можете да постигнете, ако започнете отгоре и се придвижите към основата така, че да се движите ...

Прочети повече

Въпрос 24. Максимален брой сегменти с дължини a, b и c Проблемът „Максимален брой сегменти с дължини a, b и c“ гласи, че ви е дадено положително цяло число N и трябва да намерите максималния брой сегменти с дължини a, b и c, които могат да се образуват с помощта на N. Пример N = 7 a = 5, b ...

Прочети повече

Въпрос 25. Най-дълго нарастваща последователност Предоставяме масив от цели числа, който е несортиран и трябва да намерим най-дълго нарастващата подпоследователност. Подпоследователността не е необходимо да бъде последователна Последователността ще се увеличава Нека разберем това по-добре с няколко примера. Примерен вход [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Изход 4 ...

Прочети повече

Въпрос 26. Намерете двойка с дадена разлика Изложение на проблема В дадения несортиран масив намерете двойката елементи в дадения масив с дадена разлика n. Пример arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, разлика (n) = 40 изход [30, 70] Обяснение Тук разликата от 30 и 70 е равна на стойността на ...

Прочети повече

Translate »