Въпроси за интервю за Coursera

щифт

Coursera Inc. е базиран в САЩ масивен отворен онлайн курс доставчик, основан през 2012 г by Станфордския университет професори по компютърни науки Андрю Нг и Дафне Колер. Coursera работи с университети и други организации, за да предлага онлайн курсове, сертификати и степени по различни предмети. През 2021 г. беше изчислено, че около 150 университета предлагат повече от 4,000 курса чрез Coursera.

Той има оценка 4.0* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите за интервю на Coursera по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервю на Coursera за ваша справка.

Coursera Array въпроси

Въпрос 1. Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode Постановка на проблема: Минимално увеличение, за да направите масива уникален Leetcode Решение – Даден ви е масив с цели числа nums. С един ход можете да изберете индекс i, където 0 <= i < nums.length и да увеличите nums[i] с 1. Върнете минималния брой ходове, за да направите всяка стойност в nums уникална. ...

Прочети повече

Въпрос 2. Максимална сума от двойки със специфична разлика Проблемът „Максимална сума на двойки със специфична разлика“ гласи, че ви се дава масив от цели числа и цяло число K. Тогава от нас се иска да открием максималната сума от независими двойки. Можем да сдвоим две цели числа, ако имат абсолютна разлика по-малка от K.

Прочети повече

Въпрос 3. Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s Получавате масив от цели числа. Целите числа са само 0 и 1 във входния масив. Изложението на проблема иска да открие най-големия подмасив, който може да има равен брой 0 и 1. Пример arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 до 5 (общо 6 елемента) Обяснение От позицията на масива ...

Прочети повече

Въпрос 4. Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон Получава се двоичен масив, който първоначално се състои от 0 и Q брой заявки. Изложението на проблема иска да превключва стойностите (преобразуване на 0s в 1s и 1s в 0s). След изпълнените Q заявки, отпечатайте резултантния масив. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Превключване (2,4) ...

Прочети повече

Въпрос 5. Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон Декларация за проблема Проблемът „Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон“ гласи, че имате цяло число масив и две числа x и y. Изложението на проблема изисква да се открие броят на числата, присъстващи в масива, който се намира между дадените x и y. ...

Прочети повече

Въпрос 6. Различни съседни елементи в масив Декларация за проблем Да предположим, че имаме цяло число масив. Проблемът „Разграничени съседни елементи в масив“ иска да се определи дали е възможно да се получи масивът, в който всички съседни числа са различни или не, чрез размяна на два съседни или съседни елемента в масив, ако той ...

Прочети повече

Въпрос 7. Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0 Декларация за проблема Проблемът „Преброяване на подмасиви с еднакъв брой 1 и 0“ гласи, че ви е даден масив, състоящ се само от 0 и 1. Изложението на проблема изисква да се открие броят на подмасивите, състоящи се от равно на 0 на рекламите 1. Пример arr [] = {0, 0, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 8. Намерете минималното разстояние между две числа Декларация за проблема Дадохте масив и две числа, наречени x и y. Проблемът „Намерете минималното разстояние между две числа“ изисква да се установи минимално възможното разстояние между тях. Даденият масив може да има общи елементи. Можете да предположите, че и x, и y са различни. ...

Прочети повече

Въпрос 9. Размер на подмасива с максимална сума Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Даденият масив може да съдържа както положителни, така и отрицателни числа. Разберете размера на подмасива с максимална сума. Пример arr [] = {1,4, -2, -5,2-1,4,3} 4 Обяснение: 2 -1 + 4 + 3 = 8 е максималната сума от дължината 4 arr [] ...

Прочети повече

Въпрос 10. Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив Декларация за проблем Да предположим, че имате масив, съдържащ само цяло число 0 като всички негови елементи. Помислете, получавате масив с дължина n, имащ всички 0s, в които трябва да преобразуваме 0s в дадения необходим масив. Можем да назовем необходимия масив като желанияArr ...

Прочети повече

Въпрос 11. Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент В най-малкия подмасив с всички случаи на най-честия проблем с елементите сме дали масив. Вземете число „m“ в масив с максимална честота. В изявлението за проблема се казва, че трябва да откриете най-малкия подмасив, който също има всички случаи на число ...

Прочети повече

Въпроси за низове на Coursera

Въпрос 12. Обосновка на текст LeetCode Solution Днес ще обсъдим Text Justification LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът „Text Justification” гласи, че ви е даден списък s[ ] с тип низ с размер n и целочислен размер. Подравнете текста така, че всеки ред от текст да се състои от размер и брой знаци. Можеш ...

Прочети повече

Въпрос 13. Съвпадение на регулярен израз В задачата за съвпадение на регулярния израз сме дали два низа, единият (да приемем, че е x) се състои само от малки букви, а вторият (да приемем, че е y) се състои от малки букви с два специални знака, т.е. „.“ и "*". Задачата е да се установи дали вторият низ ...

Прочети повече

Въпрос 14. Дори броят на поднизовете Изявление на проблема В проблема „Равномерно преброяване на низове“ ние дадохме входен низ, който се формира от цифри. Напишете програма или код, за да намерите броя на поднизовете, които при преобразуване в цяло число се изравняват. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изход ...

Прочети повече

Въпрос 15. Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ Изявление за проблем Като се има двоичен низ, напишете програма, която ще намери минималния брой символи, които могат да бъдат премахнати от този низ, така че да стане алтернативен. Казва се, че двоичен низ е алтернативен, ако няма последователни 0 или 1 входен формат Първият ред ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на Coursera

Въпрос 16. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор Декларация за проблема Дадено ни е двоично дърво и трябва да го преобразуваме в двоично дърво за търсене. Проблемът „Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на набор STL“ изисква да се извърши преобразуване с използване на набор STL. Вече обсъдихме преобразуването на двоичното дърво в BST, но ...

Прочети повече

Въпроси за стека на Coursera

Въпрос 17. Обръщане на опашка В Reversing a Queue problem сме дали опашка, напишете алгоритъм за обръщане на опашката. Примери Входна опашка = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Изходна опашка = 23-> 4-> 8-> 10 Входна опашка = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Изходна опашка = 6 ...

Прочети повече

Въпроси за опашката на Coursera

Въпрос 18. Обръщане на опашка В Reversing a Queue problem сме дали опашка, напишете алгоритъм за обръщане на опашката. Примери Входна опашка = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Изходна опашка = 23-> 4-> 8-> 10 Входна опашка = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Изходна опашка = 6 ...

Прочети повече

Coursera Други въпроси

Въпрос 19. Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode Постановка на проблема Съвпадение на регулярни изрази Съвпадение на регулярни изрази на LeetCode Решение – При даден входен низ s и шаблон p, внедрете съвпадение на регулярен израз с поддръжка за '.' и къде: '.' Съвпада с всеки единичен знак.​​​​ '*' Съвпада с нула или повече от предходния елемент. Съвпадението трябва да покрива целия входен низ (не частично). Примерен тестов случай 1: Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 20. Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Translate »