Въпроси за интервю от FactSet

Въпроси за интервю от FactSetщифт

FactSet Research Systems Inc., търгуваща като FactSet, е американска компания за финансови данни и софтуер със седалище в Норуолк, Кънектикът, Съединени щати. Компанията предоставя интегрирани данни и софтуер. За фискалната 2021 г. общите приходи на FactSet от ASV и професионални услуги бяха 1.68 милиарда долара.
Той има оценка 4* на Glassdoor и се счита за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен за своя баланс между работа и личен живот и предоставя други удобства като безплатен транспорт и безплатна храна.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да тренирате по-долу Въпросите за интервю за набор от факти за интервюто. Събрахме минали въпроси за интервю с Factset за ваша справка.

 

Въпроси за масива от факти

Въпрос 1. Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i Да предположим, че имате цяло число масив. Изявлението за проблем иска да пренареди масива по такъв начин, че елементите в четна позиция в масива да са по-големи от всички елементи преди него, а елементите в нечетни позиции да са по-малки от елементите преди него. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 2. Двойка за броене с дадена сума В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Въпрос 3. Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви Да предположим, че имаме вход на масив с “x” брой елементи. Зададохме проблем, че трябва да намерим операциите за изтриване, което трябва да бъде минимумът, който се изисква, за да се направи равен масив, т.е. масивът ще се състои от равни елементи. Примерен вход: [1, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 4. Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива Да предположим, че ви е даден масив с няколко повтарящи се числа. Трябва да намерим максималното разстояние между двете едни и същи числа на число с различен индекс, присъстващо в масив. Пример за въвеждане: масив = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като елементите в масива [1] ...

Прочети повече

Въпрос 5. Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред Да предположим, че имаме две масиви от цели числа със същия размер n. И двата масива могат да съдържат и общи числа. Изявлението за проблем иска да формира резултантния масив, който съдържа 'n' максималните стойности от двата масива. Първият масив трябва да бъде с приоритет (елементи на първия ...

Прочети повече

Въпрос 6. Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи Да предположим, че сте дали целочислен масив от N размер. Тъй като има числа, числата са нечетни или четни. Изявлението на проблема е count subarray с еднакви четни и нечетни елементи или открива броя на подмасивите, който има еднакъв брой четни и нечетни цели числа. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 7. Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k Проблемът „Минимални суапове, необходими за обединяване на всички елементи, по-малки или равни на k“, гласи, че имате масив от цяло число. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият брой суапове, които ще са необходими за събиране на елементите, които са по-малки или равни ...

Прочети повече

Въпрос 8. Сортирането с помощта на тривиална хеш функция Проблемът „Сортиране с помощта на тривиална хеш функция“ гласи, че ви е даден целочислен масив. Масивът може да съдържа както отрицателни, така и положителни числа. Изявлението за проблем иска да сортира масива, като използва функцията Trivial Hash. Пример arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Прочети повече

Въпрос 9. Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон Проблемът „Намиране на дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон“ гласи, че имате масив, състоящ се от n цели числа. Определя проблемът, за да открие дублиращите се елементи, ако присъстват в масива. Ако такъв елемент не съществува, върнете -1. Пример [...

Прочети повече

Въпрос 10. Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория Проблемът „Намери елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория“ гласи, че са ви дадени два масива. Масивите се състоят от всички цели числа. Трябва да откриете числата, които няма да присъстват във втория масив, но присъстват в първия масив. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 11. Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една Проблемът „Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една“, гласи, че ви е даден масив от цяло число. Сега трябва да намерите дължината на най-дългата подпоследователност, така че разликата на съседните елементи да е 1. Пример 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Обяснение Като ...

Прочети повече

Въпрос 12. k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност Проблемът „k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност“ гласи, че са ви дадени два масива. Един от тях е подреден във възходящ ред, а друг нормален несортиран масив с номер k. Намерете k-тия липсващ елемент, който не присъства в нормалното ...

Прочети повече

Въпрос 13. Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани? Проблемът „Как да проверим дали две дадени множества са несвързани?“ състояния, които предполагат, че са ви дадени два набора под формата на масив, кажете set1[] и set2[]. Вашата задача е да разберете дали двата набора са несвързани множества или не. Пример inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 14. Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не Декларация за проблема Проблемът „Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не“ гласи, че сте получили цяло число масив и обхват. Изложението на проблема изисква да се разбере дали подмасивът, образуван между дадения диапазон, е под формата на планинска форма или ...

Прочети повече

Въпрос 15. Изтрийте последователни същите думи в последователност Постановка на проблема проблемът „Изтриване на последователни същите думи в последователност“ гласи, че ви е даден списък от n низа. Ако има две еднакви думи, присъстващи последователно, изтрийте и двете. Отпечатайте общия брой думи/низове, останали в списъка след изтриването на всички такива двойки. ...

Прочети повече

Въпрос 16. Първо липсва положително Изявление на проблема „Първият липсващ положителен“ проблем гласи, че ви се дава масив a [] (сортиран или несортиран) с размер n. Намерете първото положително число, което липсва в този масив. Пример a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Обяснение: Ако сортираме масива, ще получим {-1, ...

Прочети повече

Въпрос 17. Числа с прости честоти, по-големи или равни на k Изявление на проблема Проблемът „Числа с прости честоти, по-големи или равни на k“ гласи, че ви е даден масив от цели числа n и цяло число k. Всички числа вътре в него са прости числа. Изявлението за проблема иска да открие числата, които се появяват в ...

Прочети повече

Въпрос 18. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Въпрос 19. Най-голямата сума, съседна подмрежа Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се открие най-голямата сума, съседна подмрежа. Това не означава нищо друго, освен да се намери подмасив (непрекъснати елементи), който има най-голямата сума сред всички други подмасиви в дадения масив. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочети повече

Въпрос 20. Брой двойки с дадена сума Като се има предвид целочислен масив с размер n и цяло число „K“, трябва да преброите броя на двойките (не трябва да са уникални), присъстващи в масива, чиято сума е равна на „K“. Пример за въвеждане: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Изход: 2 Решение за груба сила за двойки отброяване с дадена сума Основна идея ...

Прочети повече

Въпрос 21. Най-честият елемент в масив Получавате масив от цели числа. В изявлението за проблема се казва, че трябва да откриете най-честия елемент, присъстващ в масив. Ако има множество стойности, които се случват максимален брой пъти, тогава трябва да отпечатаме някоя от тях. Примерен вход [1, 4,5,3,1,4,16] Изход ...

Прочети повече

Въпрос 22. Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно Даден е масив a[ ] с размер n. За всеки елемент на позиция намирам L[i] и R[i], където – L[i] = най-близкият индекс до i, където L[най-близкият индекс] > L[i] и най-близкият индекс < i. R[i] = най-близкият индекс до i, където R[най-близкият индекс] > R[i] ...

Прочети повече

Въпрос 23. Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки В проблема за печат на следващия по-голям брой Q заявки сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа и друг масив q [] с размер m, представляващ заявки. Всяка заявка представлява индекса в масив a []. За всяка заявка отпечатвам номера от масива ...

Прочети повече

Въпрос 24. Преобразуване на постфикс в префикс В този проблем сме дали низ, който обозначава израза постфикс. Трябва да направим постфикс към преобразуване на префикс. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. Постфикс нотация в ...

Прочети повече

Въпрос 25. Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно Изложение на проблема В задачата „Намерете подмасива с дадена дължина с най-малко средно“ сме дали масив и входно цяло число X. Напишете програма за намиране на подмасива с дължина X с най-малко / минимално средно. Отпечатва началния и крайния индекс на подмасива, който има най-малко ...

Прочети повече

Въпрос 26. Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив Изявление на проблема В проблема „Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив“ дадохме несортиран масив. В този масив, различен от две числа, всички останали числа се срещат четен брой пъти. Намерете двете числа, които се появяват нечетен брой пъти. Забележка: ...

Прочети повече

Въпрос 27. Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции В първата кръгова обиколка, за да се посетят всички проблеми с бензиновите резервоари, твърдението е такова, че на кръга има кръг с n бензинови помпи. Всяка бензинова помпа има двойка данни. Първата стойност е количеството на бензиновата помпа, а втората е ...

Прочети повече

Въпрос 28. Намерете сортирана подсистема от размер 3 Декларация за проблема В дадения несортиран масив от цели числа. Трябва да намерим сортирана подпоследователност с размер 3. Нека три елемента са масив [i], масив [j], масив [k] след това, масив [i] <масив [j] <масив [k] за i <j < к. Ако в масива са намерени множество триплети, отпечатайте всеки ...

Прочети повече

Въпрос 29. Намерете фиксирана точка в даден масив Изложение на проблема Като се има масив от n различни елемента, намерете фиксирана точка в даден масив, където фиксирана точка означава, че стойността на елемента е същата като индекса. Пример Вход 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Изход 0 е фиксирана точка в този масив, защото стойност и индекс ...

Прочети повече

Въпрос 30. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив намерете най-малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да модифицираме оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 31. Умножение на предишно и следващо Декларация за проблем Умножение на предишни и следващи: В дадения масив заменете всеки елемент с произведението на следващия и предишния елемент към него. И за първия елемент (a [0]) трябва да го заменим с произведението на next и себе си, за последния елемент (a [n-1]) трябва да го заменим ...

Прочети повече

Въпрос 32. Отпечатайте всички различни елементи на масива Изложение на проблема Имаме масив, съдържащ N цели числа, които могат да бъдат положителни или отрицателни. Трябва да отпечатаме всички отделни елементи от масива. С други думи, можем да кажем, че ако дадено число се появи повече от един път, ние отпечатваме само това число веднъж. Примерно въвеждане ...

Прочети повече

Въпроси за низове на факти

Въпрос 33. Изтрийте последователни същите думи в последователност Постановка на проблема проблемът „Изтриване на последователни същите думи в последователност“ гласи, че ви е даден списък от n низа. Ако има две еднакви думи, присъстващи последователно, изтрийте и двете. Отпечатайте общия брой думи/низове, останали в списъка след изтриването на всички такива двойки. ...

Прочети повече

Въпрос 34. Най-краткият палиндром В най-краткия проблем с палиндрома дадохме низ s дължина l. Добавете символи пред него, за да го направите палиндром, ако не е. Отпечатайте най-малкия брой символи, използвани, за да направите дадения низ палиндром. Примерен вход: s = abc Изход: 2 (от ...

Прочети повече

Въпрос 35. Открийте дали изразът има дублираща скоба или не Даден низ, съдържащ балансирана скоба. Намерете дали изразът / низът съдържа дублирани скоби или не. Дублираща скоба Когато израз е в средата на или заобиколен от един и същи тип балансирана скоба, т.е. затворен между един и същ тип отваряща и затваряща скоба повече от веднъж ...

Прочети повече

Въпрос 36. Преобразуване на Postfix в Infix В проблема с преобразуването на постфикс в инфикс сме дали израз в нотация на постфикс. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в инфикс нотация. Infix Notation В тази нотация операторите се записват между операндите. Подобно е на начина, по който обикновено пишем израз. Например: A + ...

Прочети повече

Въпрос 37. Префикс към преобразуване на Postfix В проблема с преобразуването на префикс в постфикс сме дали израз в нотация на префикс във формат на низове. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в нотификация след фиксиране. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е ...

Прочети повече

Въпрос 38. Следваща пермутация В следващия пермутационен проблем, който дадохме дума, намерете лексикографски по-голямата_пермутация от нея. Примерен вход: изход: str = "tutorialcup": изход tutorialpcu: изход: str = "nmhdgfecba": изход: nmheabcdfg вход: str = "изход за алгоритми": изход за алгоритми: str = "spoonfeed" изход: Следваща пермутация ...

Прочети повече

Въпрос 39. Палиндром с помощта на рекурсия Постановка на проблема В проблема „Рекурсивна проверка на палиндром“ или „Палиндром с помощта на рекурсия“ сме дали низ „s“. Трябва да напишем програма, която да провери дали даденият низ е палиндром или не използва рекурсия. Палиндромът е дума, число, фраза или друга последователност от знаци, която чете...

Прочети повече

Въпрос 40. Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром Изявление на проблема В проблема „Минимални символи, които трябва да бъдат добавени отпред, за да се направи низов палиндром“ ние дадохме низ „s“. Напишете програма, за да намерите минималните знаци, които да бъдат добавени отпред, за да направите низ от палиндром. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 41. Промяна на пола на даден низ Декларация за проблема В проблема „Промяна на пола на даден низ“ дадохме низ „s“. Напишете програма, която ще превключва всички специфични за пола думи във входния низ. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ изречение или низ с интервали „s“. Печат на изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 42. Проверка на Pangram Постановка на проблема В задачата „Проверка на Pangram“ сме дали изречение „s“. Проверете дали даденото изречение/низ е Pangram или не. Панграмата е изречение/низ, съдържащ всяка буква от азбуката от a до z или без чувствителност към малки и големи букви. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на фактите

Въпрос 43. Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични Проблемът „Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични“ гласи, че са ви дадени две двоични дървета. разберете дали са идентични или не? Тук идентичното дърво означава, че и двете бинарни дървета имат една и съща стойност на възела с една и съща подредба на възлите. Пример Двете дървета ...

Прочети повече

Въпрос 44. Диагонално обхождане на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Диагонално обхождане на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите диагоналния изглед за даденото дърво. Когато видим дърво от горната дясна посока. Възлите, които са видими за нас, е диагоналният изглед ...

Прочети повече

Въпрос 45. Клонирайте двоично дърво с произволни указатели Декларация за проблема Дадено ви е пълно двоично дърво с някои произволни указатели. Случайните указатели се отнасят до възли, към които всеки възел сочи, различни от лявото и дясното му дете. Така че, това също променя стандартната структура на възел в обикновено двоично дърво. Сега възелът на ...

Прочети повече

Въпрос 46. Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът „Итеративно обръщане на пощенска поръчка с помощта на два стека“ гласи, че ви се дава двоично дърво с n възли. Напишете програмата за нейното итеративно обръщане на след поръчка, като използвате два стека. Пример Вход 4 5 2 6 7 3 1 Вход 4 2 3 1 Алгоритъм Създаване ...

Прочети повече

Въпрос 47. Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не Декларация за проблем „Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и трябва да проверите дали бинарното дърво отговаря на свойствата на бинарното дърво за търсене. И така, двоичното дърво има следните свойства: Лявото поддърво ...

Прочети повече

Въпрос 48. Максимална дълбочина на двоичното дърво Декларация за проблема „Максимална дълбочина на двоично дърво“ проблемът посочва, че сте получили структура на данните на двоично дърво. Отпечатайте максималната дълбочина на даденото двоично дърво. Пример Вход 2 Обяснение: Максималната дълбочина за даденото дърво е 2. Тъй като под корена има само един елемент (т.е. ...

Прочети повече

Въпрос 49. Структура на данните на двоичното дърво В тази статия ще прочетем за структурата на данните на двоичното дърво. Дърветата са йерархични структури от данни, където всеки възел има родителски възел с изключение на главния възел. Възлите без дете се наричат ​​листа. Нуждаете се от дървета? 1. Дърветата се използват, когато трябва да съхраняваме данни в ...

Прочети повече

Въпрос 50. Вмъкване в двоично дърво В тази статия ще научим вмъкването в двоично дърво. Вече видяхме концепцията за BFS в предишната статия, така че тук ще използваме същата концепция, за да вмъкнем данните в двоично дърво. Концепцията е пресичане на дървото по ред на ниво и ...

Прочети повече

Въпроси за графика на факти

Въпрос 51. Минимални операции за конвертиране на X в Y Декларация за проблема Проблемът „Минимални операции за преобразуване на X в Y“ гласи, че са ви дадени две числа X и Y, необходимо е да конвертирате X в Y, като използвате следните операции: Стартовият номер е X. Следните операции могат да се извършват на X и на числата, които се генерират ...

Прочети повече

Въпрос 52. Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво“ гласи, че ви се дава n-ary дърво (насочена ациклична графика), вкоренено в кореновия възел с еднопосочни ръбове между върховете му. Също така ви се дава списък със заявки q. Всяка заявка в списъка ...

Прочети повече

Въпрос 53. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 54. Графика и нейното представяне Графиката е абстрактен тип данни, представляващ връзки или връзки между обекти (като градовете са свързани с неравен път). В графиката и нейното представяне основно връзката се обозначава с ръбове, а обектите с върхове (възли). Графиката се състои от краен набор от върхове и ребра. Графика е ...

Прочети повече

Въпроси за стека на набор от факти

Въпрос 55. Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Въпрос 56. Изтрийте последователни същите думи в последователност Постановка на проблема проблемът „Изтриване на последователни същите думи в последователност“ гласи, че ви е даден списък от n низа. Ако има две еднакви думи, присъстващи последователно, изтрийте и двете. Отпечатайте общия брой думи/низове, останали в списъка след изтриването на всички такива двойки. ...

Прочети повече

Въпрос 57. Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n) Постановка на проблема Проблемът „Обръщане на стека без използване на допълнително пространство в O(n)“ гласи, че ви е дадена структура от данни на стека. Обърнете дадения стек, без да използвате допълнително O(n) пространство. Пример 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

Прочети повече

Въпрос 58. Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека Декларация за проблема Проблемът „Итеративно обръщане на пощенска поръчка с помощта на два стека“ гласи, че ви се дава двоично дърво с n възли. Напишете програмата за нейното итеративно обръщане на след поръчка, като използвате два стека. Пример Вход 4 5 2 6 7 3 1 Вход 4 2 3 1 Алгоритъм Създаване ...

Прочети повече

Въпрос 59. Проследяване на текущия максимален елемент в стека Изявление на проблема „Проследяване на текущия максимален елемент в стека“ гласи, че ви е дадена структура от данни на стека. Създайте функция за запазване на проследяването на максималната стойност в стека до текущия индекс. Пример 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Обяснение: Максималният ...

Прочети повече

Въпрос 60. Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки Изявление за проблем „Проверете дали елементите на стека са двойно последователни“ проблемът посочва, че сте получили структура от данни на стека от цяло число. Създайте функция, за да проверите дали всички дадени елементи са последователни по двойки (в нарастващ или намаляващ ред) или не. Ако броят на елементите ...

Прочети повече

Въпрос 61. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 62. Обръщане на опашка В Reversing a Queue problem сме дали опашка, напишете алгоритъм за обръщане на опашката. Примери Входна опашка = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Изходна опашка = 23-> 4-> 8-> 10 Входна опашка = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Изходна опашка = 6 ...

Прочети повече

Въпрос 63. Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно Даден е масив a[ ] с размер n. За всеки елемент на позиция намирам L[i] и R[i], където – L[i] = най-близкият индекс до i, където L[най-близкият индекс] > L[i] и най-близкият индекс < i. R[i] = най-близкият индекс до i, където R[най-близкият индекс] > R[i] ...

Прочети повече

Въпрос 64. Обърнете стека с помощта на рекурсия При обръщане на стек, използващ проблема с рекурсията, ние сме дали структура от данни на стека. Обърнете елементите му с помощта на рекурсия. Само изброените по-долу функции на стека могат да се използват – push(element) – за вмъкване на елемента в стека. pop() – за премахване/изтриване на елемента в горната част на...

Прочети повече

Въпрос 65. Открийте дали изразът има дублираща скоба или не Даден низ, съдържащ балансирана скоба. Намерете дали изразът / низът съдържа дублирани скоби или не. Дублираща скоба Когато израз е в средата на или заобиколен от един и същи тип балансирана скоба, т.е. затворен между един и същ тип отваряща и затваряща скоба повече от веднъж ...

Прочети повече

Въпрос 66. Как да създадете обединим стек? Трябва да проектираме и създадем стек, който изпълнява операциите за постоянно време. Тук имаме един проблем, който е как да създадем обединим стек? Тук изпълняваме операцията по-долу за обединяване на два стека. push (елемент): Поставете елемента в стека. pop (): Премахнете горния елемент в ...

Прочети повече

Въпрос 67. Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки В проблема за печат на следващия по-голям брой Q заявки сме дали масив a [] с размер n, съдържащ числа и друг масив q [] с размер m, представляващ заявки. Всяка заявка представлява индекса в масив a []. За всяка заявка отпечатвам номера от масива ...

Прочети повече

Въпрос 68. Кулата на Ханой Ханойската кула е математически проблем със следните условия: Има три кули Може да има n брой пръстени. Пръстените са с различни размери Само един диск може да бъде преместен в даден момент Всеки диск може да бъде преместен само върху горната част на по-голям...

Прочети повече

Въпрос 69. Преобразуване на Postfix в Infix В проблема с преобразуването на постфикс в инфикс сме дали израз в нотация на постфикс. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в инфикс нотация. Infix Notation В тази нотация операторите се записват между операндите. Подобно е на начина, по който обикновено пишем израз. Например: A + ...

Прочети повече

Въпрос 70. Префикс към преобразуване на Postfix В проблема с преобразуването на префикс в постфикс сме дали израз в нотация на префикс във формат на низове. Напишете програма за конвертиране на дадената нотация в нотификация след фиксиране. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е ...

Прочети повече

Въпрос 71. Преобразуване на постфикс в префикс В този проблем сме дали низ, който обозначава израза постфикс. Трябва да направим постфикс към преобразуване на префикс. Префикс Нотация В тази нотация ние пишем операндите след оператора. Известен е още като полски нотация. Например: + AB е префикс израз. Постфикс нотация в ...

Прочети повече

Въпроси за опашка с набор от факти

Въпрос 72. Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък“ гласи, че трябва да внедрите следните функции на Deque или Double Ended Queue с помощта на двойно свързан списък, insertFront (x): Добавете елемент x в началото на Deque insertEnd (x ): Добавете елемент x в края на ...

Прочети повече

Въпрос 73. Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи Декларация за проблема Проблемът „Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи“ гласи, че на кръгъл път има N бензинови помпи. Като се има предвид бензина, който има всяка бензинова помпа, и количеството бензин, необходимо за покриване на разстоянието между две бензинови помпи. И така ...

Прочети повече

Въпрос 74. Обръщане на опашка В Reversing a Queue problem сме дали опашка, напишете алгоритъм за обръщане на опашката. Примери Входна опашка = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Изходна опашка = 23-> 4-> 8-> 10 Входна опашка = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Изходна опашка = 6 ...

Прочети повече

Въпрос 75. Вмъкване в двоично дърво В тази статия ще научим вмъкването в двоично дърво. Вече видяхме концепцията за BFS в предишната статия, така че тук ще използваме същата концепция, за да вмъкнем данните в двоично дърво. Концепцията е пресичане на дървото по ред на ниво и ...

Прочети повече

Въпроси за матрица на набор от факти

Въпрос 76. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Факти Други въпроси

Въпрос 77. Следваща пермутация LeetCode решение Постановка на проблема Следваща пермутация Решение на LeetCode – Пермутация на масив от цели числа е подреждане на неговите членове в последователност или линеен ред. Например, за arr = [1,2,3], следните се считат за пермутации на arr: [1,2,3], [1,3,2], [3,1,2], [2,3,1 ,XNUMX]. Следващата пермутация на масив от цели числа е следващата лексикографски по-голяма пермутация на ...

Прочети повече

Въпрос 78. Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution Постановка на проблема Двоично дърво Изглед от дясната страна LeetCode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво, представете си, че стоите от дясната му страна и върнете стойностите на възлите, които можете да видите, подредени отгоре надолу. Примерен тестов случай 1: Вход: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Прочети повече

Въпрос 79. Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution Постановка на проблема Минимални премествания към равни елементи на масива LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив с размер n, върнете минималния брой ходове, необходими, за да направите всички елементи на масива равни. С едно движение можете да увеличите n - 1 елемента от масива с 1. Пример 1: Вход 1: nums = [1, 2, 3] Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 80. Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 81. Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон Получавате диапазон от числа (начало, край). Дадената задача казва да се намери общият брой числа без повтарящи се цифри в диапазон. Пример за въвеждане: 10 50 Изход: 37 Обяснение: 10 няма повторена цифра. 11 има повтаряща се цифра. 12 няма повторена цифра. ...

Прочети повече

Въпрос 82. Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence Декларация за проблема Проблемът „Отпечатайте n условия на последователността на Нюман-Конуей“ гласи, че сте получили цяло число „n“. Намерете първите n условия на Newman-Conway Sequence, след което ги отпечатайте. Пример n = 6 1 1 2 2 3 4 Обяснение Всички отпечатани термини следват последователността Newman-Conway ...

Прочети повече

Въпрос 83. Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка Декларация за проблема Проблемът „Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка“ гласи, че са ви дадени два свързани списъка. Но те не са независими свързани списъци. Те са свързани в даден момент. Сега трябва да намерите тази пресечна точка на тези два списъка. ...

Прочети повече

Въпрос 84. Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Изтриване на N-ти възел от края на дадения свързан списък“ гласи, че ви е даден свързан списък с някои възли. И сега трябва да премахнете n-ти възел от края на свързания списък. Пример 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 изтриване на 3-ти възел от последните 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 85. Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи Декларация за проблема Проблемът „Печат на последователността на Фибоначи с помощта на 2 променливи“ гласи, че трябва да отпечатате последователността на Фибоначи, но има ограничение за използването само на 2 променливи. Пример n = 5 0 1 1 2 3 5 Обяснение Изходната последователност има първите пет елемента от ...

Прочети повече

Въпрос 86. Алгоритми за заместване на страници в операционни системи Какво е заместване на страници? Съвременните операционни системи използват пейджинг за управление на паметта и много пъти има нужда от подмяна на страници. Замяната на страници е процесът на замяна на страница, която в момента присъства в паметта, със страница, която е необходима, но не присъства в ...

Прочети повече

Въпрос 87. Проблем с опаковане на думи Декларация за проблема Проблемът с обгръщането на думите гласи, че като даде поредица от думи като вход, трябва да намерим броя на думите, които могат да бъдат поставени в един ред наведнъж. И така, за това правим прекъсвания в дадената последователност, така че отпечатаният документ ...

Прочети повече

Въпрос 88. Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени Декларация за проблема Имате два списъка. Всеки от които индекс съдържа името на артикула и цената му. Изложението на проблема изисква да се броят елементи, общи за двата списъка, но с различни цени, което е да се установи колко броя елементи са често срещани и в двата ...

Прочети повече

Въпрос 89. OSI Модел Този модел е разработен през 1983 г. от Международната организация по стандартизация (ISO). Това беше първата стъпка за стандартизиране на международните протоколи, използвани в различни слоеве. Тъй като се занимава със свързване на отворени системи, тоест системи, които са отворени за комуникация с други системи, моделът се нарича ...

Прочети повече

Въпрос 90. Намерете Nth Node Декларация за проблема В проблема „Намиране на N-ти възел“ сме дали свързан списък за намиране на n-тия възел. Програмата трябва да отпечата стойността на данните в n-тия възел. N е входният целочислен индекс. Пример 3 1 2 3 4 5 6 3 Подход Даден свързан списък ...

Прочети повече

Въпрос 91. Изтриване на последната поява Декларация за проблема В проблема „Изтриване на последната поява“ сме дали свързан списък. Напишете програма за изтриване на последното появяване на даден ключ от свързания списък. Списъкът може да съдържа дубликати. Пример 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Подход, даден ...

Прочети повече

Translate »