Въпроси за интервю в Google

щифт

Google LLC  е американец многонационален технологична компания който се фокусира върху технология на търсачкатаонлайн рекламаизчислителни облацикомпютърен софтуерквантови изчисленияелектронна търговияизкуствен интелект, и потребителска електроника. Тя е наричана „най-мощната компания в света“ и една от световните най-ценните марки поради своето пазарно господство, събиране на данни и технологични предимства в областта на изкуствения интелект. Той се счита за един от Големи пет американски информационни технологии компании, наред с АмазонкаябълкаMeta, и Microsoft.

Той има оценка 4.5* на Glassdoor и се счита за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради баланса между работа и личен живот. Това е най-добрата компания за работа.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите за интервю в Google по-долу за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси за интервюта на Google за ваша справка.

Въпроси за Google Array

Въпрос 1. Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution Постановка на проблема: Премахване на всички единици с обръщане на редове и колони Решение на Leetcode – Дадена ви е двоична матрична мрежа mxn. В една операция можете да изберете всеки ред или колона и да обърнете всяка стойност в този ред или колона (т.е. да промените всички 0 на 1 и всички 1 на 0). Върнете true, ако е възможно да...

Прочети повече

Въпрос 2. H-индекс Leetcode решение Постановка на проблема: Решението на H-индекс Leetcode казва, че – Като се има предвид масив от цели числа „цитати“, където цитати [i] е броят цитати, получен от изследовател за тяхната i-та статия, връща H-индекса на изследователя. Ако има няколко стойности на H-индекс, върнете максималната сред тях. Дефиниция на H-индекс: Учен има индекс ...

Прочети повече

Въпрос 3. Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution Постановка на проблема „Максимална дължина на страната на квадрат със сума по-малка или равна на прага“ казва, че са дадени матрична матрица amxn и целочислен праг, връща максималната дължина на страната на квадрат със сума по-малка или равна на прага или връща 0, ако няма такъв квадрат. Пример 1: Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 4. Непрекъснато Sumaris LeetCode решение Изявление на проблема Непрекъсната сума на подмасива LeetCode Решение – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща true, ако nums има непрекъснат подмасив с размер поне две, чиито елементи сумират до кратно на k, или false в противен случай. Цяло число x е кратно на k, ако съществува цяло число n, такова че x = n * k. 0 винаги е...

Прочети повече

Въпрос 5. Топ K често срещани елементи LeetCode Solution Постановка на проблема Топ K често срещани елемента Решението на LeetCode казва, че – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща k най-често срещаните елемента. Можете да върнете отговора в произволен ред. Пример 1: Вход: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Изход: [1,2] Пример 2: Вход: nums = [1], k = 1 Изход: [1] ...

Прочети повече

Въпрос 6. Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode Постановка на проблема Решението Divide Chocolate LeetCode казва, че блокчето шоколад е представено от списък от ненулеви цели числа. Сумата от съседен подмасив означава сладостта на парчето шоколад, представено от този подмасив. Тук задачата е да се намери максимално възможната минимална сума от всички ...

Прочети повече

Въпрос 7. Игра със скок IV LeetCode Solution Постановка на проблема: Jump Game IV LeetCode Solution казва – Даден е масив от цели числа arr, първоначално сте позиционирани на първия индекс на масива. В една стъпка можете да преминете от индекс i към индекс: i + 1, където: i + 1 < arr.length. i - 1 където: i - 1 >= ...

Прочети повече

Въпрос 8. Максимална година на населението LeetCode Solution Изявление на проблема Максимална година на населението LeetCode Solution казва, че – Даден ви е дневник с 2D целочислен масив, където всеки log[i] = [birthi, deathi] показва годините на раждане и смърт на i-тото лице. Населението за дадена година x е броят на живите хора през тази година. Колкото и човек се брои...

Прочети повече

Въпрос 9. Максимална година на населението LeetCode Solution Постановка на проблема: Максимална година на население Leetcode Solution казва, че – Даден ви е дневник с 2D целочислен масив, където всеки log[i] = [birthi, deathi] показва годините на раждане и смърт на i-то лице. Населението за някоя година х е броят на живите хора през тази година? i-то лице се брои в населението на годината x, ако x е ...

Прочети повече

Въпрос 10. Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи Постановка на проблема: Най-доброто място за среща Leetcode Solution казва – Като се има предвид двоичната решетка на amxn, където всяко 1 маркира дома на един приятел, върнете минималното общо разстояние за пътуване. Общото изминато разстояние е сумата от разстоянията между къщите на приятелите и мястото на срещата. Разстоянието се изчислява с помощта на Manhattan Distance, ...

Прочети повече

Въпрос 11. Решение за минимална сума на пътя Leetcode Постановка на проблема The Minimum Path Sum LeetCode Solution – „Minimum Path Sum“ казва, че дадена anxm решетка, състояща се от неотрицателни цели числа и трябва да намерим път от горния ляв до долния десен ъгъл, който минимизира сумата от всички числа по пътя . Можем само да се движим...

Прочети повече

Въпрос 12. Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution Постановка на проблема Минимална цена за изкачване на стълби Решение LeetCode – Дадена е цена от масив от цели числа, където цена[i] е цената на i-то стъпало по стълбище. След като заплатите цената, можете да изкачите едно или две стъпала. Можете или да започнете от стъпката с индекс 0, или от стъпката с ...

Прочети повече

Въпрос 13. Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode Постановка на проблема Брой подпоследователности, които отговарят на даденото условие за сума LeetCode решение – казва, че е даден масив от цели числа nums и цяло число цел. Връща броя на непразните подпоследователности nums, така че сборът от минималния и максималния елемент в него да е по-малък или равен на целта. Тъй като отговорът може да е твърде...

Прочети повече

Въпрос 14. Намерете решението на градския съдия LeetCode Постановка на проблема: Намерете градския съдия LeetCode Решение – В един град има n души, означени от 1 до n. Носи се слух, че един от тези хора тайно е градският съдия и трябва да намерим градския съдия. Ако градският съдия съществува, тогава: Градският съдия не вярва на никого. ...

Прочети повече

Въпрос 15. Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – „Insert Delete GetRandom O(1)“ ви моли да приложите тези четири функции във времева сложност O(1). insert(val): Вмъкнете val в произволния набор и върнете true, ако елементът първоначално отсъства в набора. Връща false, когато...

Прочети повече

Въпрос 16. Конкатенация на решение за масив LeetCode Описание на проблема: Конкатенацията на масив Leetcode Решение: заявява, че като се има предвид целочислен масив nums с дължина n, вие искате да създадете масив ans с дължина 2n, където ans[i] == nums[i] и ans[i + n] = = nums[i] за 0 <= i < n (0-индексирано). По-конкретно, ans е конкатенацията на два масива nums. Връщане на масива ans. Нека първо се опитаме да разберем проблема и какво посочва. Проблемът ...

Прочети повече

Въпрос 17. Решение за медиана на плъзгащ се прозорец Постановка на проблема Решението на LeetCode за медиана на плъзгащия прозорец – „Медиана на плъзгащия прозорец“ посочва, че е даден целочислен масив nums и цяло число k, където k е размерът на плъзгащия се прозорец. Трябва да върнем медианния масив на всеки прозорец с размер k. Пример: Вход: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Изход: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Обяснение: Медиана ...

Прочети повече

Въпрос 18. Ежедневни температури Leetcode Solution Постановка на проблема Ежедневните температури Решение на Leetcode: заявява, че даден масив от цели числа температури представлява дневните температури, връща отговор на масив, така че answer[i] е броят на дните, които трябва да изчакате след i-тия ден, за да получите по-топла температура. Ако няма бъдещ ден, за който това е възможно, запазете answer[i] == 0 вместо това. ...

Прочети повече

Въпрос 19. Решение за Leetcode за автобусни маршрути Пояснение на проблема. Решението за автобусни маршрути LeetCode – „Автобусни маршрути“ гласи, че ви е даден масив от маршрути, където routes[i] е автобусен маршрут, така че i-тият автобус повтаря маршрута завинаги. Ще ни бъде даден източник на автобусна спирка и ние искаме да достигнем целта на автобусната спирка. Ние можем ...

Прочети повече

Въпрос 20. Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение Постановка на проблема Подмасиви с K различни цели числа Решение на LeetCode – „Подмасиви с K различни цели числа“ заявява, че ви е даден целочислен масив nums и цяло число k. Трябва да намерим общ брой добри подмасиви от числа. Добрият масив се дефинира като масив с точно ...

Прочети повече

Въпрос 21. Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode Постановка на проблема: Като се има предвид целочислен масив от числа, сортирани в ненамаляващ ред, премахнете някои дубликати на място, така че всеки уникален елемент да се появи най-много два пъти. Относителният ред на елементите трябва да се запази същият. Тъй като е невъзможно да промените дължината на масива на някои езици, вместо това трябва да имате ...

Прочети повече

Въпрос 22. K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode Постановка на проблема K най-близки точки до начало LeetCode Решение – „K най-близки точки до начало“ заявява, че даден масив от точки, x координатите и координатите y представляват координатите на XY равнината. Трябва да намерим k най-близки точки до началото. Имайте предвид, че разстоянието между две...

Прочети повече

Въпрос 23. Следващо решение за пермутация Leetcode Постановка на проблема Следващата пермутация LeetCode Решение – „Следваща пермутация“ посочва, че е даден масив от цели числа, който е пермутация на първите n естествени числа. Трябва да намерим следващата лексикографски най-малка пермутация на дадения масив. Подмяната трябва да е на място и да използва само постоянно допълнително пространство. ...

Прочети повече

Въпрос 24. Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа Постановка на проблема Максимална печалба при планиране на работа LeetCode Решение – „Максимална печалба при планиране на работа“ посочва, че са ви дадени n работни места, при които всяка работа започва от startTime[i] и завършва в endTime[i] и получавате печалба от печалба[i] ]. Трябва да върнем максималната печалба, която можем да имаме като...

Прочети повече

Въпрос 25. Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode Постановка на проблема Решението LeetCode за улавяне на дъждовна вода – „Улавяне на дъждовна вода“ посочва, че даден масив от височини представлява карта на надморската височина, където ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, уловена след дъжд. Пример: Вход: височина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Изход: 6 Обяснение: Проверете ...

Прочети повече

Въпрос 26. Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode Постановка на проблема Сортиране на масив чрез увеличаване на честотата Решение на LeetCode – „Сортиране на масив чрез увеличаване на честотата“ заявява, че ви е даден масив от цели числа, сортирайте масива в нарастващ ред въз основа на честотата на стойностите. Две или повече стойности имат една и съща честота, трябва да ги сортираме ...

Прочети повече

Въпрос 27. Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение Постановка на проблема Разделянето на K подмножества с равна сума LeetCode Решение – „Разделяне на K подмножества с равна сума“ заявява, че ви е даден целочисления масив nums и цяло число k, връщате true, ако е възможно да имате k непразни подмножества, чиито суми всички са равни. Пример: Вход: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 28. Решение за смяна на монети 2 Leetcode Постановка на проблема Решението Coin Change 2 LeetCode – „Coin Change 2“ заявява, че даден масив от различни цели числа монети и цяло число, представляващо обща сума пари. Трябва да върнем броя на общия брой различни възможни комбинации, които сумират в сумата. ...

Прочети повече

Въпрос 29. Решение на Frog Jump Leetcode Постановка на проблема Решението на Frog Jump LeetCode – „Frog Jump“ заявява, че като се има предвид списъкът с камъни (позиции), сортирани във възходящ ред, определете дали жабата може да пресече реката, като кацне върху последния камък (последен индекс на масива). Първоначално жабата е на първия камък и ...

Прочети повече

Въпрос 30. Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode Постановка на проблема Решението Създаване на масив от пермутация LeetCode – „Изграждане на масив от пермутация“ заявява, че при нулево базирани числа на пермутация, трябва да изградим масив със същата дължина, където ans[i] = nums[nums[i]] за всеки i в диапазон [0,nums.length-1]. Базирана на нула пермутация nums е масив от различни цели числа от 0 ...

Прочети повече

Въпрос 31. Минимална цена за билети Leetcode Solution Пояснение на проблема Минимална цена за билети Решение на LeetCode – „Минимална цена за билети“ ви моли да намерите минималния брой долари, които трябва да пътувате всеки ден в дадения списък с дни. Ще ви бъде даден целочислен масив от дни. Всеки ден е цяло число от...

Прочети повече

Въпрос 32. Решение за уникални пътеки II Leetcode Постановка на проблема Решението за уникални пътеки II LeetCode – „Уникални пътища II“ посочва, че предвид мрежата mxn, където роботът започва от горния ляв ъгъл на мрежата. Трябва да намерим общия брой начини да стигнем до долния десен ъгъл на мрежата. ...

Прочети повече

Въпрос 33. Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи Постановка на проблема. Решението на LeetCode с най-кратко разстояние между думи – казва, че ви е даден масив от низове и две различни думи. Трябва да върнем най-краткото разстояние между тези две думи, които се появяват във входния низ. Пример: Вход: wordsDict = ["практика", "прави", "перфектен", "кодиране", "прави"], word1 = "кодиране", word2 = "практика" Изход: 3 Обяснение: Думата "кодиране" се появява в позиция 4....

Прочети повече

Въпрос 34. Задайте матрични нули Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Set Matrix Zeroes LeetCode – „Set Matrix Zeroes“ гласи, че ви е дадена матрица с целочислена матрица mxn. Трябва да модифицираме входната матрица така, че ако някоя клетка съдържа елемента 0, тогава да зададете целия й ред и колона до 0. Трябва да го направите в...

Прочети повече

Въпрос 35. Липсващ номер Leetcode Решение Постановка на проблема. Решението за липсващо число LeetCode – „Липсващо число“ посочва, че е даден масив с размер n, съдържащ n различни числа между [0,n]. Трябва да върнем числото, което липсва в диапазона. Пример: Вход: nums = [3,0,1] Изход: 2 Обяснение: Лесно можем да наблюдаваме, че всички ...

Прочети повече

Въпрос 36. Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode Постановка на проблема Проектиране на стек с операция с инкремент Leetcode Solution – заявява, че трябва да проектираме стек, който поддържа ефективно следните операции. Задайте максималния капацитет на стека. Изпълнете ефективно операцията за натискане, ако размерът на стека е строго по-малък от максималния капацитет на ...

Прочети повече

Въпрос 37. Разбъркайте Array Leetcode Solution Проблемът Shuffle the Array Leetcode Solution ни предоставя масив с дължина 2n. Тук 2n се отнася до това, че дължината на масива е четна. След това ни се казва да разбъркаме масива. Тук разбъркването не означава, че трябва да разбъркваме произволно масива, но специфичен начин е ...

Прочети повече

Въпрос 38. 3Sum Leetcode решение Изложение на проблема Като се има предвид масив от n цели числа, има ли елементи a, b, c в числа, такива че a + b + c = 0? Намерете всички уникални тризнаци в масива, който дава сумата от нула. Забележка: че наборът от решения не трябва да съдържа дублирани тризнаци. Пример # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Прочети повече

Въпрос 39. Вмъкнете Interval Leetcode Solution Проблемът Insert Interval Leetcode Solution ни предоставя списък с някои интервали и един отделен интервал. След това ни се казва да вмъкнем този нов интервал сред списъка с интервали. Така че, новият интервал може да се пресича с интервали, които вече са в списъка, или може ...

Прочети повече

Въпрос 40. Комбинирано решение с Leetcode Проблемът Combination Sum Leetcode Solution ни предоставя масив или списък с цели числа и цел. Казват ни да намерим комбинациите, които могат да бъдат направени с помощта на тези цели числа, който и да е брой пъти, които се добавят към дадената цел. Така че по-формално можем да използваме даденото ...

Прочети повече

Въпрос 41. Островен периметър Leetcode решение Декларация за проблема В този проблем ни е дадена мрежа под формата на 2-D масив. мрежа [i] [j] = 0 представлява, че има вода в тази точка, а мрежа [i] [j] = 1 представлява земя. Клетките на мрежата са свързани вертикално / хоризонтално, но не диагонално. Има точно един остров (свързан компонент от сушата ...

Прочети повече

Въпрос 42. Максимално решение на Subarray Leetcode Изявление на проблема При даден номер на масив от цели числа, намерете непрекъснатия подмасив (съдържащ поне едно число), който има най-голямата сума, и върнете сумата му. Пример номера = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Обяснение: [4, -1,2,1] има най-голямата сума = 6. номера = [- 1] -1 подход 1 (разделяй и владей) При този подход ...

Прочети повече

Въпрос 43. Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode Проблемът Ранкова трансформация на решение с Leetcode на масив ни предостави масив от цели числа. Масивът или дадената последователност не са сортирани. Трябва да присвоим рангове на всяко цяло число в дадената последователност. Има някои ограничения за присвояване на ранговете. Чиновете трябва да започват с ...

Прочети повече

Въпрос 44. Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode Проблемът Декомпресиране на кодиран списък с дължина на изпълнение Решение на Leetcode гласи, че сте получили масив или вектор, съдържащ последователност. Последователността има някакво специфично представяне. Входната последователност се формира от друга последователност. Ще наречем тази друга последователност като оригинална последователност. Според което входната последователност ...

Прочети повече

Въпрос 45. Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution Задачата Разстояние между автобусни спирки Leetcode Solution ни предоставя масив от цели числа, описващи разстоянието между съседните градове. Градовете са дадени в кръгов ред. И така, последният град е последван от първия град. Сега трябва да намерим минималното разстояние между ...

Прочети повече

Въпрос 46. Намерете решение за общи символи Leetcode Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от низове. Трябва да отпечатаме списък с всички символи, които се появяват във всеки низ в масива (включени дубликати). Това е, ако знак се появява 2 пъти във всеки низ, но не 3 пъти, трябва да го имаме ...

Прочети повече

Въпрос 47. Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode Проблемът Сравняване на низове по честота на най-малкия символ Leetcode Solution гласи, че дефинираме функция f(s) над непразен низ s така, че f(s) да е равно на честотата на най-малкия знак в низа. След това ни се дават няколко думи и няколко запитвания. за всеки ...

Прочети повече

Въпрос 48. Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode Декларация за проблема В този проблем ни е даден набор от цели числа. Той съдържа елементи, вариращи от 1 до N, където N = размер на масива. Има обаче някои елементи, които са изчезнали и на тяхно място присъстват някои дубликати. Нашата цел е да върнем масив ...

Прочети повече

Въпрос 49. Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II В този проблем ни е даден масив от цели числа. Целта е да се намерят всички елементи, които се появяват повече от ⌊N / 3⌋ време в масива, където N = размер на масива и ⌊ ⌋ е операторът на пода. Трябва да върнем масив от ...

Прочети повече

Въпрос 50. Съдържа Duplicate II Leetcode Solution Изложение на проблема В този проблем ни се дава масив от цели числа и трябва да проверим дали има дублиращи се елементи, които са на разстояние поне k един от друг. т.е. разликата между индексите на тези два еднакви елемента трябва да бъде по-малка от ...

Прочети повече

Въпрос 51. Относително сортиране на масив Leetcode решение В този проблем ни се дават два масива от положителни цели числа. Всички елементи от втория масив са различни и присъстват в първия масив. Първият масив обаче може да съдържа дублиращи се елементи или елементи, които не са във втория масив. Трябва да сортираме първия масив ...

Прочети повече

Въпрос 52. Уникално решение на Leetcode Проблемът Unique Paths Leetcode Solution гласи, че са ви дадени две цели числа, представляващи размера на мрежа. Използвайки размера на мрежата, дължината и ширината на мрежата. Трябва да намерим броя на уникалните пътеки от горния ляв ъгъл на мрежата до ...

Прочети повече

Въпрос 53. Трето решение за максимален брой Leetcode Както се казва в заглавието, целта е да се намери третото максимално цяло число в даден масив от цели числа. Имайте предвид, че трябва да намерим различното трето максимално цяло число в масива. Връщаме максималното цяло число в масива, когато то няма ясно изразено трето максимално число. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 54. Балансирано двоично дърво Leetcode решение Бинарното дърво е балансирано по височина, ако разликата във височините на лявото и дясното поддърво на всеки възел в дървото е най-много 1. В този проблем ще проверим за балансирано двоично дърво. Пример 2/1/4 Небалансиран 1 / \ 2 ...

Прочети повече

Въпрос 55. Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение В проблема „Обединяване на сортирани масиви“ ни се дават два масива, сортирани в низходящ ред. Първият масив не е напълно запълнен и има достатъчно място, за да побере и всички елементи от втория масив. Трябва да обединим двата масива, така че първият масив да съдържа елементи ...

Прочети повече

Въпрос 56. Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Въпрос 57. Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор В задачата „Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X“, ни е даден масив от неотрицателни цели числа. Трябва да намерим някакво цяло число X, така че да има точно X елемента, по-големи или равни на него в масива. Ако няма възможен X ...

Прочети повече

Въпрос 58. Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode В този проблем ни се дава сортиран масив и целево цяло число. Трябва да намерим позицията му за търсене. Ако целевата стойност присъства в масива, върнете неговия индекс. Върнете индекса, при който целта трябва да бъде вмъкната, за да запази подредената поръчка (в ...

Прочети повече

Въпрос 59. Плюс едно решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Плюс едно“ ни е даден масив, където всеки елемент в масива представлява цифра от число. Пълният масив представлява число. Нулевият индекс представлява MSB на числото. Можем да предположим, че няма водеща нула в ...

Прочети повече

Въпрос 60. Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Проверете дали N и неговият двоен съществуват“ ни е даден масив от n елемента. Дължината на масива е по-голяма или равна на две. Нашата задача е да проверим дали съществува двойка в масива, така че първата стойност да е двойна ...

Прочети повече

Въпрос 61. Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode Постановка на проблема В специални позиции в задача с двоична матрица е дадена матрица с размер n*m, в която има само два вида стойности 1s и 0s. Позиция на клетка се нарича специална, ако стойността на тази клетка е 1 и стойностите във всички клетки в тази ...

Прочети повече

Въпрос 62. Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор Постановка на проблема В задачата „Средна стойност на масив след премахване на някои елементи“ ни е даден масив. Всички елементи на масива са цели положителни числа. Размерът на масива е кратен на 20. Нашата задача е да намерим средната стойност на масива, като изключим най-малките 5% ...

Прочети повече

Въпрос 63. Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions В този проблем трябва да върнем k-тия най-голям елемент в несортиран масив. Имайте предвид, че масивът може да има дубликати. И така, трябва да намерим Kth най-големия елемент в сортирания ред, а не отделния Kth най-голям елемент. Пример A = {4, 2, 5, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 64. Най-малкият подмасив с k Различни числа Да предположим, че имате цяло число масив и число k. Изложението на проблема изисква да се открие най-малкият подмасив от обхват (l, r) включително, по такъв начин, че в този най-малък подмасив присъстват точно k различни числа. Примерен вход: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Прочети повече

Въпрос 65. Познайте числото по-високо или по-ниско II В декларацията за проблем „Предполагам, че числото е по-високо или по-ниско II“ се посочва, че ще играем игра, наречена Игра на предположения. Играта казва, че избирам число от 1 до n. Винаги, когато познаете номера, който не съм избрал, ще ви кажа ...

Прочети повече

Въпрос 66. Заявки за брой отделни елементи в подмасив Дадохме масив от цяло число и редица заявки и трябва да открием броя на всички отделни елементи, които имаме в рамките на дадения диапазон, заявката се състои от две числа вляво и вдясно, това е дадения диапазон, с това даден диапазон ние ...

Прочети повече

Въпрос 67. Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони Дадохме масив от цели числа, q брой заявки. Където всяка заявка съдържа три цели числа, които определят тип заявка. Това означава, че ако сме дали 0, това означава, че трябва да намерим вероятността да изберем нечетно число в дадения диапазон. Където диапазонът...

Прочети повече

Въпрос 68. Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица) В проблема с минималната заявка за обхвата сме дали заявка и целочислен масив. Всяка заявка съдържа диапазона като ляв и десен индекс за всеки диапазон. Дадената задача е да се определи минимумът от цялото число, което се намира в диапазона. Примерен вход: arr [] = {2, 5, ...

Прочети повече

Въпрос 69. Брой и превключване на заявки в двоичен масив Като входна стойност е даден масив с размер n. Проблемът „Брой и превключване на заявки в двоичен масив“ изисква да се изпълнят някои от заявките, които са дадени по-долу, заявките могат да се различават по случаен начин. Запитванията са ⇒ Превключване на заявка gle превключване (начало, край), това ...

Прочети повече

Въпрос 70. Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив Напишете заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив в даден двоичен масив. Изложението на проблема иска да открие десетичното число, така оформено с помощта на диапазон в двоичен масив. Пример за въвеждане: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Заявка (1, ...

Прочети повече

Въпрос 71. Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode Положение на проблема В тази статия, озаглавена „Намиране на първа и последна позиция на елемент в решение за сортиран масив Leetcode“, ще обсъдим решението на проблем с leetcode. В дадения проблем ни е даден масив. Даден ни е и целеви елемент. Елементите в масива са секвенирани в ...

Прочети повече

Въпрос 72. Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP Проблемът „Отпечатване на всички триплети в сортиран масив, който образува AP“ гласи, че сме дали сортиран масив от цяло число. Задачата е да се открият всички възможни тризнаци, които могат да образуват аритметична прогресия. Пример arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Прочети повече

Въпрос 73. Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене проблемът „Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масив само за четене“ заявява, че предполагаме, че сте получили масив само за четене с размер (n + 1). Масивът съдържа целите числа от 1 до n. Вашата задача е да откриете някой от повтарящите се елементи в ...

Прочети повече

Въпрос 74. Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap) Проблемът „Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)“ гласи, че да предположим, че имате цяло число масив и число, наречено сума. Изложението на проблема изисква да се определи дали четири елемента присъстват в масива, който сумира до дадената стойност „сума“. Ако е вярно, тогава функционирайте ...

Прочети повече

Въпрос 75. Намерете всички тризнаци с нулева сума Проблемът „Намери всички тризнаци с нулева сума“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ и положително, и отрицателно число. Постановката на проблема иска да намери триплета със сумата, равна на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 76. Максимално разстояние в масива Проблемът „Максимално разстояние в масива“ гласи, че ви е дадено „n“ не. на масивите и всички масиви са дадени във възходящ ред. Вашата задача е да намерите максималната разлика / абсолютна разлика на две числа в масив и можем да определим максималното разстояние между две числа като ...

Прочети повече

Въпрос 77. Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба Получава се поредица от някои скоби подпоследователност, с други думи, получават се скоби като '(' и ')' и получавате обхват на заявката като начална и крайна точка. Проблемът „Заявки за обхват за най-дългата правилна подреждане на скоби“ иска да открие максималната дължина ...

Прочети повече

Въпрос 78. Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви Проблемът „Отпечатване на модифициран масив след множество операции за увеличаване на диапазона на масиви“ гласи, че ви е даден целочислен масив и са дадени 'q' броя на заявките. Посочено е и едно цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Изявлението на проблема изисква да се намери...

Прочети повече

Въпрос 79. Най-дългата битонна последователност Да предположим, че имате масив от цели числа, изявлението на проблема иска да открие най-дългата битонна подпоследователност. Битоничната последователност на масив се счита за последователност, която първо се увеличава, а след това намалява. Пример arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Обяснение 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Прочети повече

Въпрос 80. Заявки за масив за многократни заместители и продукт Проблемът „Заявки за масив за умножение, замествания и продукт“ гласи, че ви е даден масив от цяло число и ще има три вида заявки, при които трябва да решите следния тип заявки: Тип 1: Ще останат три стойности , вдясно и число X. В това ...

Прочети повече

Въпрос 81. Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1) Получавате целочислен масив и два вида заявки, единият е да добавите дадено число в диапазон, а другият да отпечата целия масив. Проблемът „Различен масив | Заявка за актуализиране на диапазон в O (1) ”изисква да извършим актуализации на диапазона в O (1). Пример arr [] ...

Прочети повече

Въпрос 82. Алгоритъм за ограда на живопис Декларация за проблема „Алгоритъмът на оградата за боядисване“ гласи, че ви се дава ограда с някои стълбове (някои дървени или други парчета) и някои цветове. Разберете броя на начините за боядисване на оградата, така че най-много само 2 съседни огради да имат един и същи цвят. Тъй като това ...

Прочети повече

Въпрос 83. Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон Получава се двоичен масив, който първоначално се състои от 0 и Q брой заявки. Изложението на проблема иска да превключва стойностите (преобразуване на 0s в 1s и 1s в 0s). След изпълнените Q заявки, отпечатайте резултантния масив. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Превключване (2,4) ...

Прочети повече

Въпрос 84. Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив Дали сте масив от цяло число и първоначално той е бил инициализиран като 0 и също е получил диапазон. Задачата е да добавите даденото число в диапазона на масива и да отпечата резултантния масив. Пример arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Заявка: {(0, 2, 50), (3, ...

Прочети повече

Въпрос 85. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 86. Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона Декларация за проблема Проблемът „Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви се дава масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Изложението на проблема иска да се намери XOR на най-големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Въпрос 87. Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон Декларация за проблема Проблемът „Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон“ гласи, че имате цяло число масив и две числа x и y. Изложението на проблема изисква да се открие броят на числата, присъстващи в масива, който се намира между дадените x и y. ...

Прочети повече

Въпрос 88. Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив Изявление на проблема Проблемът „Брой елементи, по-малък или равен на дадено число в даден подмасив“, гласи, че сте получили цяло число масив и q брой заявки. Ще има два вида заявки за queryUpdate (i, v): Ще има две цели числа i и v, ...

Прочети повече

Въпрос 89. Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон Декларация за проблема Проблемът „Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон“ гласи, че ще ви бъде даден цяло число масив и aq брой заявки. Всяка заявка съдържа номера наляво и надясно. Изявлението за проблема иска да разберете ...

Прочети повече

Въпрос 90. Продукти от диапазони в масив Декларация за проблема Проблемът „Продукти от диапазони в масив“ гласи, че ви се дава целочислен масив, състоящ се от числа в диапазона от 1 до n и q брой заявки. Всяка заявка съдържа обхвата. Декларацията за проблема иска да се намери продуктът в рамките на дадения диапазон под ...

Прочети повече

Въпрос 91. Проблем със златната мина Декларация за проблема „Проблемът със златната мина“ гласи, че ви се дава 2D мрежа с няколко неотрицателни монети, поставени във всяка клетка на дадената мрежа. Първоначално миньорът стои на първата колона, но няма ограничение за реда. Той може да започне във всеки ред. ...

Прочети повече

Въпрос 92. Най-дълго нарастваща последователна последователност Последствията са друга тема, обичана от интервюиращите. Променянето им винаги може да им даде нови възможности за тестване на кандидати. Той може да провери способността на кандидата да мисли и анализира нещата и да излезе с най-добрите и оптимални решения. Днес решаваме проблем с подпоследователност, който ще правим ...

Прочети повече

Въпрос 93. Най-доброто време за покупка и продажба на акции Декларация за проблема Проблемът „Най-доброто време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви се дава набор от цени с дължина n, където i-ият елемент съхранява цената на акциите на i-ия ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да закупим в един ден и ...

Прочети повече

Въпрос 94. Топ K Чести елементи Декларация за проблема В най-честите K чести елементи сме дали масив с номера [], намерете k най-често срещаните елементи. Примери nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Наивен подход за изграждане на най-често срещаните елементи от K ...

Прочети повече

Въпрос 95. Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k Изявление на проблема Проблемът „Сума на минималните и максималните елементи на всички подмасиви с размер k“ гласи, че ви се дава масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, намерете сумата от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Прочети повече

Въпрос 96. Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив Декларация за проблем „Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив“ изисква да се изпълнят следните функции на Deque (Двойно завършена опашка) с помощта на кръгов масив, insertFront (x): вмъкване на елемент x в предната част на Deque insertRear (x): вмъкване на елемент x в задната част на Deque deleteFront (): изтриване на елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 97. Непрекъснат масив Leetcode Изявление на проблема Проблемът „Непрекъснат масив Leetcode“ гласи, че ви е даден масив a [] с размер n, който се състои само от 1 и 0. Намерете най-дългия подмасив, в който броят на 1 е равен на броя на 0. Пример a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 98. K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви Декларация за проблема Проблемът „K максимални суми на припокриващи се непрекъснати подмасиви“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Намерете максималната сума на k-подредове, така че тяхната сума да е максимална. Тези k-подчинове може да се припокриват. И така, трябва да намерим k-под-масиви, така че тяхната сума да е максимална сред ...

Прочети повече

Въпрос 99. Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове Декларация за проблема Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, като използваме две траверса. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да преминем към клетка i + 1, j или i + 1, j-1 или i + 1, j + 1. Това е ...

Прочети повече

Въпрос 100. Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0 Изявление на проблема Намерете подматрицата с максимален размер в 2D масив, чиято сума е нула. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и да намерите матрицата с ...

Прочети повече

Въпрос 101. Умножение на матрични вериги В задачата за умножение на матрични вериги II, ние дадохме размерите на матриците, намерете реда на тяхното умножение, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. Помислете, че имате 3 матрици A, B, C с размери axb, bx ...

Прочети повече

Въпрос 102. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, изградете балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Вход arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Предварителна поръчка на изхода: 3 2 1 5 4 Вход arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 103. Подмножество Leetcode В проблема с подмножество Leetcode сме дали набор от различни цели числа, числа, отпечатайте всички подмножества (захранването). Забележка: Наборът от решения не трябва да съдържа дублиращи се подмножества. Масив A е подмножество на масив B, ако a може да бъде получено от B чрез изтриване на някои (евентуално нула ...

Прочети повече

Въпрос 104. Разбъркайте масив Даден е масив или набор, който съдържа n елемента. Тук елементите са уникални или няма повторение. Разбъркайте масив (или набор) от числа без дубликати. Пример // Иницииране на масив с набор 2, 4, 3 и 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Разбъркване на обект = ...

Прочети повече

Въпрос 105. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали двумерна двоична матрица, пълна с 2 и 0, намерим най-големия квадрат, съдържащ само 1, и връщаме неговата площ. Пример за въвеждане: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Прочети повече

Въпрос 106. K Празни слотове K празни слотове правилно поставят дилемата на градинаря, опитвайки се да бере цветя, които отговарят на нашето състояние. Нашият градинар има поле с N-прорези. Г-н градинар е засадил цвете във всеки от слотовете. Всяко цвете ще цъфти в определен уникален ден. Също така сме засадили вечнозелени цветя. ...

Прочети повече

Въпрос 107. Вмъкване Изтриване на GetRandom В Insert Delete GetRandom проблем трябва да проектираме структура от данни, която да поддържа всички следващи операции в средно O (1) време. insert (val): Вмъква елемент val в комплекта, ако вече не присъства. remove (val): Премахва елемент val от комплекта, ако има такъв. getRandom: Връща случаен елемент от текущия набор ...

Прочети повече

Въпрос 108. Обединяване на припокриващи се интервали При проблема с припокриващи се интервали на обединяване сме дали колекция от интервали, обединяваме и връщаме всички интервали, които се припокриват. Пример за въвеждане: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Изход: [[2, 4], [5, 7]] Обяснение: Можем да обединим [2, 3] и [3 , 4] заедно, за да формират [2, 4] Подход за намиране на сливане ...

Прочети повече

Въпрос 109. Медиана на два сортирани масива Дадени са два сортирани масива A и B с размер n и m съответно. Намерете медианата на крайния сортиран масив, получен след обединяване на дадените два масива или с други думи, казваме, че намираме медиана на два сортирани масива. (Очаквана времева сложност: O (log (n))) Подход 1 за ...

Прочети повече

Въпрос 110. Максимален подмасив на продукта В проблема с максималния продукт на подмасива сме дали масив от цели числа, намерете непрекъснатия подмасив с поне един елемент, който има най-голям продукт. Пример Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Максимум продукт = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Максимум продукт = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Прочети повече

Въпрос 111. Сума от подмасив с минимален размер Като се вземат номера на масив с положително цяло число и сума s, намерете минималния размер на непрекъснат подмасив от числа, такъв, чиято сума е равна на или по-голяма от s (дадена стойност). Примерен вход: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Изход: 2 {Subarray [4, ...

Прочети повече

Въпрос 112. Търсене на елемент в сортиран завъртян масив При търсене в проблем със сортиран завъртян масив сме дали сортиран и завъртян масив и елемент, проверете дали даден елемент присъства в масива или не. Примери Входни числа [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Изходни истина Входни числа [] = {2, ...

Прочети повече

Въпрос 113. Максимален подмасив на продукта Даден масив от n цели числа, намерете максималния продукт, получен от непрекъснат подмасив на дадения масив. Примери Вход arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Изход 80 Вход arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Изход 300 Вход arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Изход 70 ...

Прочети повече

Въпрос 114. 3 Сума В 3 проблем за сума сме дали масив с числа от n цели числа, намерете всички уникални тризнаци, които сумират до 0. Пример за въвеждане: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Изход: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Наивен подход за проблем с 3 суми Подходът на грубата сила ...

Прочети повече

Въпрос 115. Намерете дублиращия номер Даден е масив с номера, съдържащ (n + 1) елементи и всеки елемент е между 1 до n. Ако има само един дублиран елемент, намерете дублиращия номер. Примери Вход: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Изход: 2 Вход: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Изход: 3 Naive ...

Прочети повече

Въпрос 116. Минимална сума на пътя В задачата за минималната сума на пътеката дадохме матрица „a × b“, състояща се от неотрицателни числа. Вашата задача е да намерите пътя от горе вляво вдясно отдолу, което минимизира сумата, състояща се от всички числа, които идват в пътя, който сте намерили. Забележка: Можете да премествате само ...

Прочети повече

Въпрос 117. Намерете дублиращия се елемент Като се има предвид масив от цели числа с размер n + 1, където всеки елемент от масива е между 1 и n (включително), в масива има един дублиран елемент, намерете дублиращия елемент. Метод на груба сила - подход 1 за намиране на дублиращия се елемент За всеки i-ти елемент изпълнете цикъл ...

Прочети повече

Въпрос 118. K Празни слотове LeetCode K Empty Slots е много известен проблем на LeetCode. Посочването на проблема е такова - Градината се състои от n слота, съдържащи по едно цвете. Всички цветя първоначално са нецъфтели. Даден масив a [] от цветя и цяло число k. Като се има предвид, че i заявява от 0, i + 1'-то ...

Прочети повече

Въпрос 119. Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution В задачата за улавяне на дъждовна вода LeetCode сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на надморската височина и ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем, че с пример За ...

Прочети повече

Въпрос 120. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 121. Търсене в Сортиран завъртян масив Търсене на елемент в сортиран завъртян масив може да бъде намерено с помощта на двоично търсене в O (logn) време. Целта на тази публикация е да намери даден елемент в сортиран завъртян масив за O (logn) време. Даден е пример за сортиран завъртян масив. Примерен вход: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Прочети повече

Въпрос 122. Уникални пътеки Дадена е mxn 2D мрежа и вие стоите в най-горната и най-лявата клетка в мрежата. т.е. клетката, разположена на (1,1). Намерете броя на уникалните пътища, които могат да бъдат предприети, за да достигнат клетка, разположена на (m, n) от клетката, разположена на (1,1) ...

Прочети повече

Въпрос 123. Максимален подмасив В задачата за максимален подмасив сме дали цели числа на масива, намерете непрекъснатия под масив, който има най-голямата сума и отпечатайте стойността на подмасива с максимална сума. Пример Входни числа [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Изход 6 Алгоритъм Целта е да се намери ...

Прочети повече

Въпрос 124. Обединяване на интервали В задачата за обединяване на интервали сме дали набор от интервали от формата [l, r], обединяваме припокриващите се интервали. Примери Вход {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Изход {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Вход {[ 1, 4], [1, 5]} Изход {[1, 5]} Наивен подход за обединяване на интервали ...

Прочети повече

Въпрос 125. Намерете Peak Element Нека разберем проблема с Find Peak Element. Днес с нас има масив, който се нуждае от своя пиков елемент. Сигурно се чудите какво имам предвид под пиковия елемент? Пиковият елемент е този, който е по-голям от всички негови съседи. Пример: Даден е масив от ...

Прочети повече

Въпрос 126. K-тият най-малък елемент в сортирана матрица В K-тия най-малък елемент в задача на сортирана матрица, ние дадохме nxn матрица, където всеки ред и колона са сортирани в не намаляващ ред. Намерете k-тия най-малък елемент в дадения 2D масив. Примерен вход 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочети повече

Въпрос 127. Лескод на триъгълника на Паскал Триъгълникът Паскал е много добър проблем с Leetcode, който се задава толкова много пъти в Amazon, Microsoft и други компании. дадохме неотрицателни целочислени редове, отпечатайте редове на първите редове на триъгълника паскал. Примерни редове = 5 реда = 6 Видове решения за динамично програмиране на триъгълника Pascal Leetcode ...

Прочети повече

Въпрос 128. Раздел Равна подмножина Сума Разделянето на равно подмножество е проблем, при който сме дали масив от положителни числа. Трябва да разберем, че можем ли да го разделим на две подмножества, така че сумата на елементите в двата множества да е еднаква. Тук не е необходимо броят на ...

Прочети повече

Въпрос 129. Сума на масива е равна на k Даден е масив от цяло число и цяло число k. Намерете общия брой съседни подредове на даден масив, чиято сума от елементи е равна на k. Пример Вход 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Изход: 7 Вход 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Изход: 4 Обяснение: разгледайте пример-1 ...

Прочети повече

Въпрос 130. Проблем с промяна на монети Проблем с промяна на монети - Дадени са някои монети с различни стойности c1, c2,…, cs (Например: 1,4,7….). Нуждаем се от сума n. Използвайте тези дадени монети, за да оформите сумата n. Можете да използвате монета толкова пъти, колкото е необходимо. Намерете общия брой начини, по които ...

Прочети повече

Въпрос 131. Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи Изявление на проблема В проблема „Обединяване на K сортирани масиви и печатане на сортирани изходи“ дадохме k сортирани масиви с различен размер. Напишете програма за обединяване на тези масиви и отпечатва крайния сортиран масив като изход. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Следващите n реда, съдържащи ...

Прочети повече

Въпрос 132. Обединяване на припокриващи се интервали II Изявление на проблема В проблема „Обединяване на припокриващи се интервали II“ дадохме набор от интервали. Напишете програма, която ще обедини припокриващите се интервали в едно и ще отпечата всички неприпокриващи се интервали. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n двойки, където всяка двойка е ...

Прочети повече

Въпрос 133. Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer Изявление на проблема В задачата „Максимална сума от подменъли, използвайки Divide and Conquer“, ние дадохме масив от положителни и отрицателни цели числа. Напишете програма, която ще намери най-голямата сума от съседния подмасив. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ масив от ...

Прочети повече

Въпрос 134. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Изложение на проблема В проблема „Подредете дадени числа, за да образувате най-голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най-голямата стойност. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща ...

Прочети повече

Въпрос 135. Разбъркайте даден масив Декларация за проблема В проблема „Разбъркване на даден масив“ сме дали масив от цели числа. Напишете програма, която разбърква дадения масив. Тоест, той ще разбърква елементите в масива на случаен принцип. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число n. Втори ред, съдържащ n целочислено число, разделено с интервал ...

Прочети повече

Въпрос 136. Максимален подмасив на продукта II Изявление на проблема В задачата „Максимален продукт на подмасив II“ ние дадохме масив, състоящ се от положителни, отрицателни цели числа, а също и нули. Трябва да намерим максималния продукт на подмасива. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N числа, разделени с интервал. Изходен формат Единственият ...

Прочети повече

Въпрос 137. Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1 Изявление на проблема В проблема „Най-големият поддиапазон с равен брой 0 и 1“ зададохме масив a [], съдържащ само 0 и 1. Намерете най-големия подмасив с равен брой 0 и 1 и ще отпечата началния индекс и краен индекс на най-големия подмасив. ...

Прочети повече

Въпрос 138. Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив Изявление на проблема В проблема „Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив“ дадохме несортиран масив. В този масив, различен от две числа, всички останали числа се срещат четен брой пъти. Намерете двете числа, които се появяват нечетен брой пъти. Забележка: ...

Прочети повече

Въпрос 139. Максимална сума, нарастваща последователност Постановка на проблема В задачата „Максимална сума, нарастваща последователност“ дадохме масив. Намерете сумата от максималната подпоследователност на дадения масив, т.е. целите числа в подпоследователността са в сортиран ред. Подпоследователността е част от масив, която е последователност, която е ...

Прочети повече

Въпрос 140. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 141. Брой по-малки елементи от дясната страна Декларация за проблема В проблема „Брой на по-малките елементи от дясната страна“ ние дадохме масив a []. Намерете броя на по-малките елементи, които са от дясната страна на всеки елемент. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N. Втори ред, съдържащ N числа, разделени с интервал. Изход ...

Прочети повече

Въпрос 142. Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива Изявление на проблема В проблема „Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива“ ние дадохме цяло число масив с размер n. Намерете елементите, които се появяват повече от n / k пъти. Където k е входната стойност. Входен формат Първият и само един ред, съдържащ две цели числа N и ...

Прочети повече

Въпрос 143. Намерете елемента Peak от масив Декларация за проблема В проблема „Намерете пиковия елемент от масив“ сме дали входен масив от цели числа. Намерете пиков елемент. В масив елементът е пиков елемент, ако елементът е по-голям от двамата съседи. За ъгловите елементи можем да разгледаме единствените ...

Прочети повече

Въпрос 144. Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива Изявление на проблема В проблема „Пренареждане на положителни и отрицателни числа алтернативно в масив“ дадохме масив a []. Този масив съдържа положителни и отрицателни цели числа. Пренаредете масива по такъв начин, че положителните и отрицателните да се поставят алтернативно. Тук броят на положителните и отрицателните елементи не е необходимо ...

Прочети повече

Въпрос 145. Намерете максималния повтарящ се номер в масива Изявление на проблема В задачата „Намерете максималния повтарящ се номер в масива“ дадохме несортиран масив с размер N. Даден масив съдържа числа в диапазон {0, k}, където k <= N. Намерете числото, което идва с максималния брой пъти в масива. Входен формат ...

Прочети повече

Въпрос 146. Четири елемента, които се сумират към дадено Декларация за проблема В четири елемента, обобщаващи даден проблем, ние дадохме масив, съдържащ N елемента, които могат да бъдат положителни или отрицателни. Намерете множеството от четири елемента, чиято сума е равна на дадена стойност k. Входен формат Първа линия, съдържаща цяло число N. Втора линия, съдържаща масив ...

Прочети повече

Въпрос 147. Проблем с дяла Декларация за проблема В проблема с дяла сме дали набор, който съдържа n елемента. Намерете дали даденият набор може да бъде разделен на два множества, чиято сума от елементи в подмножествата е равна. Пример arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Изход Да Обяснение Масивът ...

Прочети повече

Въпрос 148. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 149. Намерете сортирана подсистема от размер 3 Декларация за проблема В дадения несортиран масив от цели числа. Трябва да намерим сортирана подпоследователност с размер 3. Нека три елемента са масив [i], масив [j], масив [k] след това, масив [i] <масив [j] <масив [k] за i <j < к. Ако в масива са намерени множество триплети, отпечатайте всеки ...

Прочети повече

Въпрос 150. Subarray с дадена сума Изложение на проблема В подмасива с дадения проблем със сумата сме дали масив, съдържащ n положителни елемента. Трябва да намерим подмасива, в който сумата от всички елементи на подмасива е равна на дадена_сума. Subarray се получава от оригиналния масив чрез изтриване на някои ...

Прочети повече

Въпрос 151. Намерете изгубения елемент от дублиран масив Изложение на проблема Като се имат предвид два масива A и B, единият масив е дубликат на другия, с изключение на един елемент. Единият елемент липсва нито от А, нито от Б. трябва да намерим изгубения елемент от дублиран масив. Пример 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Прочети повече

Въпрос 152. Пренаредете даден масив в максимална минимална форма Изложение на проблема В проблема „Пренареждане на даден масив в максимална минимална форма“, ние дадохме сортиран масив, съдържащ N елемента. Пренаредете дадения сортиран масив от положителни цели числа, така че алтернативните елементи да са i-то max и i-то min. Вижте по-долу за по-добро разбиране на пренареждането на елементи - масив [0] ...

Прочети повече

Въпрос 153. Подмасив и Последователност Изявление на проблема В проблема с подмасива и подпоследователността трябва да отпечатаме всички подмасиви и подпоследвания за даден масив. Генерирайте всички възможни непразни подредове. Подмасивът обикновено се дефинира като част или секция от масив, в който съседността се основава на индекса. Подмасивът ...

Прочети повече

Въпрос 154. Обединете два сортирани масива Изявление на проблема При обединяването на два сортирани масива сме дали два входно сортирани масива, трябва да обединим тези два масива така, че първоначалните числа след пълното сортиране да са в първия масив и да останат във втория масив. Примерен вход A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 155. Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ N броя елементи. В дадения масив пребройте броя на тризнаците със сума, по-малка от дадената стойност. Пример Въведете a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Изход 7 Възможни тризнаци са: ...

Прочети повече

Въпрос 156. Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси Постановка на проблема В проблема с масива на записващото устройство, използващ дадени индекси, сме дали два входни масива с еднакъв размер, вторият масив е индексен масив, трябва да пренаредим елементите в същия масив според дадения индексен масив. Примерен входен масив: [4, 2, 1, 3] индекс: [3, ...

Прочети повече

Въпрос 157. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпрос 158. Обединяване на два сортирани масива Изявление на проблема При обединяването на два сортирани масива проблем сме дали два сортирани масива, единият масив с размер m + n и другият масив с размер n. Ще обединим масива с n размер в масив с размер m + n и ще отпечатаме обединения масив с размер m + n. Примерен вход 6 3 M [] = ...

Прочети повече

Въпрос 159. Пренареждане на масив според дадените индекси Постановка на проблема При даден входен масив и масив от индекси, пренаредете масив според дадените индекси. Тук трябва да подредим елементите според индексите според дадения индексен масив. Примерен вход: arr[] = [23,24,25] и дадените индекси са index[] = [1,0,2] 23 ...

Прочети повече

Въпрос 160. Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив Изявление на проблема Като се има предвид сортиран масив, Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортирания масив. Ако присъства, отпечатайте индекса на този елемент, в противен случай отпечатайте -1. Пример вход arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // елемент за търсене ...

Прочети повече

Въпрос 161. Намерете триплет в масив с дадена сума Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, намерете комбинацията от три елемента в масива, чиято сума е равна на дадена стойност X. Тук ще отпечатаме първата комбинация, която получаваме. Ако няма такава комбинация, тогава отпечатайте -1. Примерен вход N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 162. Проверете дали елементите на масив са последователни Постановка на проблема При даден масив, проверете дали елементите на масива са последователни. Тук последователните елементи означават, че когато вземем всички елементи в масива, те трябва да образуват последователна последователност. Примерен вход arr[]={65,68,66,64,67} Изходният масив съдържа последователни елементи тук, всички елементи в масива са ...

Прочети повече

Въпрос 163. Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин Изложение на проблема Показвайте всички елементи, които са дубликати, по най-ефективния начин в пространството O (n) и O (1). Като се има предвид масив с размер n, който съдържа числа от диапазон 0 до n-1, тези числа могат да се появят произволен брой пъти. Намерете дубликати в масив в най-ефективния ...

Прочети повече

Въпрос 164. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив намерете най-малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да модифицираме оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 165. Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност Изявление на проблема В намирането на подмасив с дължина на максимален среден проблем, ние сме дали масив с размер N. Намиране на началната позиция на подмасив в дадения масив с размер k с максимална средна стойност. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. (Средно = сума от елементи / брой ...

Прочети повече

Въпрос 166. Премести всички нули в края на дадения масив Изложение на проблема В дадения масив преместете всички нули, които се намират в масива, в края на масива. Тук винаги има начин да се вмъкне целият брой нули в края на масива. Примерен вход 9 9 17 0 14 0 ...

Прочети повече

Въпрос 167. Пребройте броя на появите в сортиран масив Изявление на проблема В проблема „Преброяване на броя на събитията в сортиран масив“ ние дадохме сортиран масив. Пребройте броя на появите или честотата в сортиран масив от X, където X е цяло число. Примерно въвеждане 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Прочети повече

Въпрос 168. Максимална сума от непоследователни елементи Изявление за проблема В дадения масив „Максимална сума от непоследователни елементи“ трябва да намерите максималната сума от непоследователни елементи. Не можете да добавяте непосредствени номера на съседи. Например [1,3,5,6,7,8,] тук 1, 3 са съседни, така че не можем да ги добавим, а 6, 8 не са съседни, така че ние ...

Прочети повече

Въпрос 169. Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив Изявление на проблема В проблема „Намиране на най-малкия липсващ номер в сортиран масив“ дадохме цял масив. Намерете най-малкото липсващо число в N сортиран масив с уникални елементи в диапазона от 0 до M-1, където M> N. Примерен вход [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Прочети повече

Въпрос 170. Първи повтарящ се елемент Изложение на проблема Дадохме масив, който съдържа n цели числа. Трябва да намерим първия повтарящ се елемент в дадения масив. Ако няма повтарящ се елемент, отпечатайте „Не е намерено повтарящо се цяло число“. Забележка: Повтарящите се елементи са тези елементи, които идват повече от веднъж. (Масивът може да съдържа дубликати) ...

Прочети повече

Въпрос 171. Пъзел с масив от продукти Изявление на проблема В проблем с пъзела на продуктовия масив трябва да изградим масив, където i-ият елемент ще бъде произведение на всички елементи в дадения масив, с изключение на елемента в i-та позиция. Пример Вход 5 10 3 5 6 2 Изход 180 600 360 300 900 ...

Прочети повече

Въпрос 172. Намерете първото повтарящо се число в даден масив Декларация за проблема В масива може да има множество повтарящи се числа, но трябва да намерите първото повтарящо се число в даден масив (възникващо втори път). Пример Вход 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Изход 5 е първият повтарящ се елемент ...

Прочети повече

Въпрос 173. Мажоритарен елемент Изложение на проблема Като се има предвид сортиран масив, трябва да намерим основния елемент от сортирания масив. Основен елемент: Брой, срещащ се повече от половината от размера на масива. Тук сме дали число x, трябва да проверим дали е елемента мнозинство или не. Примерен вход 5 2 ...

Прочети повече

Въпрос 174. Намерете липсващия номер Изложение на проблема При намирането на липсващото число от масив от 1 до N числа, ние дадохме масив, който съдържа N-1 числа. Липсва едно число от масив от числа от 1 до N. Трябва да намерим липсващото число. Входен формат Първи ред, съдържащ цяло число ...

Прочети повече

Въпроси за Google String

Въпрос 175. Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode Постановка на проблема: Решението за съвпадение на Camelcase Leetcode казва, че – даден масив от низови „заявки“ и низов „образец“, връща резултат от булев масив, където резултатът [i] е верен, когато „заявки [i]“ съвпада с „образец“, false в противен случай . Дума за заявка „queries[i]“ съвпада с „pattern“, ако можете да вмъкнете някои малки английски букви в „pattern“, така че...

Прочети повече

Въпрос 176. Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode Постановка на проблема: Насоки стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode – Даден ви е корен на двоично дърво с n възела. На всеки възел се присвоява уникална стойност от 1 до n. Също така ви е дадено цяло число startValue, представляващо стойността на началния възел s, и различно цяло число destValue, представляващо стойността на дестинацията ...

Прочети повече

Въпрос 177. Завъртете низ LeetCode решение Изявление на проблема Завъртане на низ LeetCode Решение – Дадени са два низа s и цел, връща true ако и само ако s може да стане цел след известен брой смени на s. Преместването на s се състои в преместване на най-левия символ на s в най-дясна позиция. Например, ако s = "abcde", тогава ще ...

Прочети повече

Въпрос 178. Резултат от скоби LeetCode Solution Постановка на проблема Резултатът от решението на LeetCode в скоби казва – Даден е балансиран низ в скоби s и връща максималния резултат. Резултатът на балансиран низ в скоби се основава на следните правила: "()" има резултат 1. AB има резултат A + B, където A и B са балансирани низове в скоби. (A) има резултат 2 * A, където A е ...

Прочети повече

Въпрос 179. Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution Изявление на проблема: Проектирайте структура на данните за добавяне и търсене на думи LeetCode Solution казва – Проектирайте структура от данни, която поддържа добавяне на нови думи и намиране дали даден низ съвпада с някой преди това добавен низ. Внедрете класа WordDictionary: WordDictionary() Инициализира обекта. void addWord(word) Добавя дума към структурата на данните, тя може да бъде съпоставена по-късно. bool search(word) Връща true, ако има ...

Прочети повече

Въпрос 180. Откриване на Capital Leetcode решение Постановка на проблема: Откриване на главни букви Leetcode Solution казва, че – даден низ, връща true, ако използването на главни букви в него е правилно. Условията за правилните думи са: Всички букви в тази дума са главни, като "UK". Всички букви в тази дума не са главни, като "отивам". само...

Прочети повече

Въпрос 181. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Въпрос 182. Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution Постановка на проблема Подниз с конкатенация на всички думи Решение на LeetCode – „Подниз с конкатенация на всички думи“ посочва, че е даден низ s и масив от низ думи, където всяка дума е с еднаква дължина. Трябва да върнем всички начални индекси на подниза, който е ...

Прочети повече

Въпрос 183. Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution Постановка на проблема Различните начини за добавяне на скоби Решение на LeetCode – „Различни начини за добавяне на скоби“ се посочва, че е даден низов израз от числа и оператори. Трябва да върнем всички възможни резултати от изчисляването на всички различни възможни начини за групиране на числа и оператори. Върнете отговора в произволен ред. ...

Прочети повече

Въпрос 184. Генериране на скоби Leetcode Solution Постановка на проблема. Решението за генериране на скоби LeetCode – „Генериране на скоби“ посочва, че дадено стойността на n. Трябва да генерираме всички комбинации от n двойки скоби. Върнете отговора под формата на вектор от низове от добре оформени скоби. Пример: Вход: n = 3 Изход: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 185. Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode Постановка на проблема Най-дългият подниз без повтарящи се символи LeetCode Solution – заявява, че даден низ s. Трябва да намерим най-дългия подниз без повтарящи се знаци. Пример: Вход: s = "abcabcbb" Изход: 3 Обяснение: Най-дългият подниз без повтарящи се знаци е с дължина 3. Низът е: "abc". Въвеждане: s = "bbbbb" ...

Прочети повече

Въпрос 186. Решение за най-дългия общ префикс Leetcode Постановка на проблема Най-дългият общ префикс LeetCode Решение – „Най-дългият общ префикс“ посочва, че е даден масив от низове. Трябва да намерим най-дългия общ префикс сред тези низове. Ако не съществува префикс, върнете празен низ. Пример: Вход: strs = ["flower","flow","flight"] Изход: "fl" Обяснение: "fl" е най-дългият ...

Прочети повече

Въпрос 187. Валидно решение на Palindrome II Leetcode Постановка на проблема. Решението на Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II“ заявява, че като се има предвид низът s, трябва да върнем true, ако s може да бъде низ от палиндром след изтриване на най-много един символ. Пример: Вход: s = "aba" Изход: true Обяснение: Входният низ вече е палиндром, така че има ...

Прочети повече

Въпрос 188. Валидни скоби Leetcode Solution Постановка на проблема. Решението за валидни скоби LeetCode – „Валидни скоби“ гласи, че ви е даден низ, съдържащ само знаците '(', ')', '{', '}', '[' и ']'. Трябва да определим дали входният низ е валиден низ или не. За даден низ се казва, че е валиден низ, ако отворените скоби трябва да бъдат затворени ...

Прочети повече

Въпрос 189. Решение с най-голям брой Leetcode Постановка на проблема Решението на LeetCode с най-голямо число – „Най-голямото число“ гласи, че като се има предвид списък с неотрицателни цели числа, трябва да подредим числата по такъв начин, че да образуват най-голямото число и да го върне. Тъй като резултатът може да е много голям, така че трябва да се върнете ...

Прочети повече

Въпрос 190. Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode Постановка на проблема Решението на LeetCode Implement Trie (Prefix Tree) – „Implement Trie (Prefix Tree)“ ви моли да приложите структурата на данните на Trie, която изпълнява ефективно вмъкване, търсене и търсене на префикси. Пример: Въвеждане: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Изход: [null, null, true, false, true, null, true] Обяснение: След като вмъкнете всички низове, опитайте да изглежда като този. Търси се дума ябълка която...

Прочети повече

Въпрос 191. Решение за разделяне на палиндром Leetcode Постановка на проблема Решението на LeetCode за разделяне на палиндром – „Разделянето на палиндром“ гласи, че ви е даден низ, разделете входния низ така, че всеки подниз на дяла да е палиндром. Връща всички възможни палиндромни дялове на входния низ. Пример: Вход: s = "aab" Изход: [["a","a","b"],["aa","b"]] Обяснение: Съществуват точно 2 валидни ...

Прочети повече

Въпрос 192. Палиндромни поднизове Leetcode Решение Постановка на проблема Решението на Palindromic Substrings LeetCode – „Палиндромни поднизове“ ви моли да намерите общ брой палиндромни поднизове във входния низ. Низът е палиндром, когато се чете по същия начин назад и напред. Поднизът е непрекъсната последователност от знаци в низа. Пример: Вход: s = "aaa" Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 193. Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи Постановка на проблема. Решението на LeetCode с най-кратко разстояние между думи – казва, че ви е даден масив от низове и две различни думи. Трябва да върнем най-краткото разстояние между тези две думи, които се появяват във входния низ. Пример: Вход: wordsDict = ["практика", "прави", "перфектен", "кодиране", "прави"], word1 = "кодиране", word2 = "практика" Изход: 3 Обяснение: Думата "кодиране" се появява в позиция 4....

Прочети повече

Въпрос 194. Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution Пояснение на проблема Решението за премахване на невалидни скоби Leetcode – гласи, че ви е даден низ s, който съдържа скоби и малки букви. Трябва да премахнем минималния брой невалидни скоби, за да направим входния низ валиден. Трябва да върнем всички възможни резултати в произволен ред. низ е...

Прочети повече

Въпрос 195. Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution Декларация за проблема В проблема „Форматиране на лицензен ключ“ входът се състои от низ от символи, представляващи лицензен ключ. Първоначално низът е разделен на N + 1 групи (думи) чрез N тирета между тях. Също така ни се дава цяло число K и целта е да форматираме низа ...

Прочети повече

Въпрос 196. Изоморфни струни Leetcode решение Декларация за проблема В този проблем ни се дават два низа, a и b. Нашата цел е да кажем дали двата струна са изоморфни или не. Две низове се наричат ​​изоморфни, ако и само ако символите в първия низ изобщо могат да бъдат заменени с произволен символ (включително себе си) ...

Прочети повече

Въпрос 197. Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение Постановка на проблема В този проблем ни е даден текстов низ с определен брой думи, които са поставени между интервалите. Думите могат да имат само малки английски букви. Разбира се, всяка дума е разделена с поне един интервал. Освен това текстът има поне една дума. например текст= ”...

Прочети повече

Въпрос 198. Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode Проблемът Максимален резултат след разделяне на низ Leetcode Solution ни предостави низ. Даденият низ съдържа само 0 и 1. Така че може да се разглежда и като двоична последователност. След това проблемът ни помоли да намерим максималния постижим резултат след разделяне на низа. След разделяне...

Прочети повече

Въпрос 199. Това е решение за последващ Leetcode Изложение на проблема В този проблем ни се дават два различни низа. Целта е да се установи дали първият низ е подпоследователност на втория. Примери първи низ = "abc" втори низ = "mnagbcd" true първи низ = "burger" втори низ = "dominos" false Подход (рекурсивен) Това е лесно ...

Прочети повече

Въпрос 200. Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode Проблемът Сравняване на низове по честота на най-малкия символ Leetcode Solution гласи, че дефинираме функция f(s) над непразен низ s така, че f(s) да е равно на честотата на най-малкия знак в низа. След това ни се дават няколко думи и няколко запитвания. за всеки ...

Прочети повече

Въпрос 201. За намаляване на малките букви Leetcode Solution Проблемът с малки букви Leetcode Solution ни предоставя низ и ни моли да преобразуваме всички азбуки с главни букви в азбуки с малки букви. От нас се изисква да преобразуваме всички главни или малки букви в малки букви. И така, проблемът изглежда прост, но преди ...

Прочети повече

Въпрос 202. Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Рекорд за посещаемост на студент I“ ни е даден низ, където всяка буква представлява подробности за присъствието на ученик. Тълкуването на буквите в низа е следното: 'A' означава отсъствие. „P“ означава присъства. „L“ означава закъснение. Студентът ще бъде възнаграден въз основа на ...

Прочети повече

Въпрос 203. Намерете решението Leetcode за разлика В този проблем ни дават два низа. Вторият низ се генерира чрез произволно разбъркване на символите на първия низ и след това добавяне на допълнителен символ на произволна произволна позиция. Трябва да върнем допълнителния знак, който е добавен към втория низ. Героите винаги ще ...

Прочети повече

Въпрос 204. Обратни гласни на низово решение с Leetcode Изложение на проблема В този проблем е даден низ и ние трябва да обърнем само гласните на този низ. Пример "здравей" "holle" Обяснение: преди обръщане: "здравей" след заден ход: "holle" "leetcode" "leotcede" Обяснение: Подход 1 (Използване на стека) Просто трябва да обърнем гласните, присъстващи на входа ...

Прочети повече

Въпрос 205. Римско към Integer Leetcode решение В задачата „Roman to Integer“, ни е даден низ, представляващ някакво положително цяло число в неговата римска цифрова форма. Римските цифри са представени от 7 знака, които могат да бъдат преобразувани в цели числа, като се използва следната таблица: Забележка: Целочислената стойност на дадената римска цифра няма да надвишава или ...

Прочети повече

Въпрос 206. Умножете низовете Leetcode решение Проблемът Размножаване на низове Leetcode решението ни изисква да умножим два низа, които са ни дадени като вход. От нас се изисква да отпечатаме или върнем този резултат от умножаването към функцията на повикващия. Така че, за да го формулираме по-формално, дадени два низа, намерете произведението на дадените низове. ...

Прочети повече

Въпрос 207. Цяло число към римско решение с Leetcode В този проблем ни се дава цяло число и се изисква да преобразуваме в римска цифра. По този начин проблемът обикновено се нарича „Integer to Roman“ и това е Integer to Roman Leetcode Solution. Ако някой не знае за римските цифри. В старите времена хората не ...

Прочети повече

Въпрос 208. Направете String страхотно решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Make The String Great“ е даден низ, състоящ се от малки и главни букви. Трябва да направим този низ добър, като премахнем съседните знаци в низа, което прави низа лош. Добър низ е низ, който няма две съседни ...

Прочети повече

Въпрос 209. Дължина на последното решение на Leetcode Постановка на проблема В този проблем е даден низ от много думи и ние трябва да върнем дължината на последната дума в този низ. Ако няма думи, трябва да върнем 0. Пример s = "Hello World" 5 Обяснение: Дължината на последната дума "World" е 5. ...

Прочети повече

Въпрос 210. Групови анаграми Трябва да открием груповите анаграми на дадените думи. Това означава, че за всяка дума ще я сортираме и съхраняваме като ключ и оригинален вход, който не е сортиран като стойност и ако някой друг вход има същата стойност като ...

Прочети повече

Въпрос 211. Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци В задачата „Намерете най-малкия диапазон, съдържащ елементи от k списъци“, ние дадохме K списъци, които са сортирани и със същия размер N. Той иска да определи най-малкия диапазон, който съдържа поне елементи от всеки от списъците K . Ако има повече от един ...

Прочети повече

Въпрос 212. Най-малката добра база Постановка на проблема Да предположим, че сме дали цяло число n, тъй като всички стойности на n основа k са 1, когато добра основа k>=2. Да предположим, че сме дали низ формат-номер 'n'. Изложението на проблема иска да се намери най-малката добра основа на n и да се върне в ...

Прочети повече

Въпрос 213. Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации Проблемът „Минимални вмъквания за формиране на палиндром с разрешени пермутации“ гласи, че ви се дава низ с всички букви в малки букви. Изявлението за проблем иска да открие минималното вмъкване на символ в низ, който може да стане Palindrome. Позицията на знаците може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 214. LCS (Longest Common Subsequence) от три низа Проблемът „LCS (най-дългата обща последователност) от три низа“ гласи, че са ви дадени 3 низа. Открийте най-дългата обща подпоследователност на тези 3 низа. LCS е низът, който е често срещан сред 3-те низа и е съставен от символи с еднакъв ред във всички ...

Прочети повече

Въпрос 215. Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи Проблемът „Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи“ гласи, че предполагаме, че сте получили String и no. от Заявки, всяка заявка има две целочислени входни стойности като i1 и i2 и един символен вход, наречен 'ch'. Изявлението за проблем иска да се променят стойностите при i1 и ...

Прочети повече

Въпрос 216. Комбинации от букви на телефонен номер В комбинациите от букви на проблем с телефонен номер сме дали низ, съдържащ числа от 2 до 9. Проблемът е да се намерят всички възможни комбинации, които биха могли да бъдат представени с този номер, ако всеки номер има определени букви. Присвояването на номера е ...

Прочети повече

Въпрос 217. Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode Най-дългият подниз без повтарящи се символи Решение на LeetCode – Даден низ, трябва да намерим дължината на най-дългия подниз без повтарящи се знаци. Нека разгледаме няколко примера: Пример pwwkew 3 Обяснение: Отговорът е “wke” с дължина 3 aav 2 Обяснение: Отговорът е “av” с дължина 2 Подход-1 ...

Прочети повече

Въпрос 218. Обосновка на текст LeetCode Solution Днес ще обсъдим Text Justification LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът „Text Justification” гласи, че ви е даден списък s[ ] с тип низ с размер n и целочислен размер. Подравнете текста така, че всеки ред от текст да се състои от размер и брой знаци. Можеш ...

Прочети повече

Въпрос 219. Заявки за поднизове на Palindrome Декларация за проблема Проблемът „Заявки за поднизове на Palindrome“ гласи, че сте получили String и някои заявки. С тези заявки трябва да определите дали формираният подниз от тази заявка е палиндром или не. Примерен низ str = "aaabbabbaaa" Заявки q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Прочети повече

Въпрос 220. Разделяне на палиндром Изявление на проблема Като се има предвид низ, намерете минималния брой разрези, необходими така, че всички поднизове на дяловете да са палиндроми. Тъй като нарязваме оригиналния низ на различни дялове, така че всички поднизове да са палиндроми, ние наричаме този проблем проблемът с дяла на палиндром. Пример asaaaassss 2 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 221. Начини за декодиране В задачата Decode Ways дадохме непразен низ, съдържащ само цифри, определете общия брой начини за декодирането му, като използвате следното картографиране: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Пример S = “123” Броят на начините за декодиране на този низ е 3 Ако ние ...

Прочети повече

Въпрос 222. Редактиране на разстояние В проблема с редактирането на разстоянието трябва да намерим минималния брой операции, необходими за преобразуване на низ X с дължина n в друг низ Y с дължина m. Разрешени операции: Вмъкване Изтриване Пример за заместване Вход: String1 = “abcd” String2 = “abe” Изход: Минималните необходими операции са 2 (...

Прочети повече

Въпрос 223. Алгоритъм на KMP Алгоритъм KMP (Knuth-Morris-Pratt) се използва за търсене на шаблон в даден низ. Ние получаваме низ S и шаблон p, целта ни е да определим дали даденият модел присъства в низа или не. Пример за въвеждане: S = “aaaab” p = “aab” Изход: истински наивен подход ...

Прочети повече

Въпрос 224. Декодиране на низ Да предположим, че ви се дава кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, <не на пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се появява 3 пъти, а „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 225. Следваща пермутация В следващия пермутационен проблем, който дадохме дума, намерете лексикографски по-голямата_пермутация от нея. Примерен вход: изход: str = "tutorialcup": изход tutorialpcu: изход: str = "nmhdgfecba": изход: nmheabcdfg вход: str = "изход за алгоритми": изход за алгоритми: str = "spoonfeed" изход: Следваща пермутация ...

Прочети повече

Въпрос 226. Повторен модел на поднизове В повтарящи се модели на поднизове сме дали проверка на низа дали може да бъде конструирана чрез вземане на подниз от себе си и добавяне на множество копия на подниза заедно. Пример Вход 1: str = “abcabcabc” Изход: Вярно Обяснение: “abcabcabc” може да се формира чрез многократно добавяне на “abc” към празен низ. ...

Прочети повече

Въпрос 227. Най-дългият общ префикс, използващ сортиране В най-дългия общ префикс, използвайки проблем със сортирането, сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Вход1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 228. Сравнение на низ от Backspace В проблема за сравнение на низовете на backspace сме дали два низа S и T, проверете дали са равни или не. Обърнете внимание, че низовете съдържат „#“, което означава обратен знак. Примери Вход S = “ab # c” T = “ad # c” Изход true (тъй като и S, и T се преобразуват в “ac”) Вход ...

Прочети повече

Въпрос 229. Съвпадение на регулярен израз В задачата за съвпадение на регулярния израз сме дали два низа, единият (да приемем, че е x) се състои само от малки букви, а вторият (да приемем, че е y) се състои от малки букви с два специални знака, т.е. „.“ и "*". Задачата е да се установи дали вторият низ ...

Прочети повече

Въпрос 230. Преорганизирайте низа В проблема с реорганизирането на низове сме дали низ, съдържащ само някои символи „az“. Нашата задача е да пренаредим тези знаци така, че да няма два еднакви знака, които да са съседни един на друг. Пример Вход ябълка Изход pelpa Входна книга Изход obko Вход aa Изход не е възможен Вход aaab Изход не ...

Прочети повече

Въпрос 231. Валидни скоби LeetCode Solution В проблема с валидни скоби LeetCode сме дали низ, съдържащ само знаците '(', ')', '{', '}', '[' и ']', за да определим дали входният низ е валиден. Тук ще ви предоставим валидно решение за LeetCode със скоби. Входен низ е валиден, ако: Отворените скоби трябва да бъдат затворени ...

Прочети повече

Въпрос 232. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най-дългият общ префикс, използващ проблем Trie, ние сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 233. Пребройте и кажете Count and Say, в който сме дали число N и трябва да намерим N-ия член на броенето и да кажем последователност. Първо трябва да разберем какво е броене и да кажем последователност. Първо вижте някои термини от последователността: 1-ви член е „1“. 2-ри мандат е ...

Прочети повече

Въпрос 234. Намерете уникален знак в низ В Намиране на уникален символ в проблем с низове сме дали низ, съдържащ само малки букви (az). Трябва да намерим първия неповтарящ се знак в него и да отпечатаме индекса. ако такъв знак не съществува, отпечатайте -1. Входен формат Само един ред, съдържащ низ. Печат на изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 235. Познай думата Познайте думата е интерактивен проблем. Интерактивен проблем означава, че данните, които ни се предоставят, не са предварително определени. Можем да отпечатаме стойности или да извикаме конкретната функция, за да взаимодействаме или да получим повече информация относно решението. След всяка стъпка, ние също трябва да ИЗПРЪСТИМ буфера, за да ...

Прочети повече

Въпрос 236. Обратен низ без временна променлива Изложение на проблема В проблема „Обратен низ без временна променлива“ дадохме низ „s“. Напишете програма за обръщане на този низ, без да използвате допълнителна променлива или интервал. Входен формат Първият ред, съдържащ дадения низ „s“. Изходен формат Отпечатайте низ, който е обратен на ...

Прочети повече

Въпрос 237. Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ Изявление на проблема В проблема „Отпечатване на всички палиндромни дялове на низ“ сме дали низ „s“. Напишете програма за отпечатване на всички възможни палиндромни разделяния на s. Палиндромът е дума, число, фраза или друга последователност от символи, която чете същото назад като напред, като ...

Прочети повече

Въпрос 238. Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром Изявление на проблема В проблема „Минимални символи, които трябва да бъдат добавени отпред, за да се направи низов палиндром“ ние дадохме низ „s“. Напишете програма, за да намерите минималните знаци, които да бъдат добавени отпред, за да направите низ от палиндром. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 239. Kth Неповтарящ се герой Декларация за проблема В „Kth неповтарящ се символ“ дадохме низ „s“. Напишете програма, за да откриете kth non-repeating_character. Ако в низа има по-малко от k символ, който не се повтаря, отпечатайте „-1“. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. ...

Прочети повече

Въпрос 240. Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон Изложение на проблема В проблема „Генериране на всички двоични низове от даден модел“ ние дадохме входния низ „s“ се състои от 0, 1 и? (символ на заместващ знак). Трябва да генерираме всички възможни двоични низове чрез замяна? с „0“ и „1“. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 241. Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ Word by Word Matching“, ние дадохме N низове. Напишете програма, за да намерите най-дългия общ префикс на дадените низове. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N, което означава броя на низовете. Следващите N реда ...

Прочети повече

Въпрос 242. Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи Изявление на проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ символи по съвпадение на символи“ ние дадохме целочислена стойност N и N низове. Напишете програма, за да намерите най-дългия общ префикс на дадените низове. Входен формат Първият ред, съдържащ цяло число N, което означава числото ...

Прочети повече

Въпрос 243. Пермутации на даден низ, използващ STL Декларация за проблема В проблема „Пермутации на даден низ, използващ STL“, ние дадохме низ „s“. Отпечатайте всички пермутации на входния низ, използвайки STL функции. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат Отпечатайте всички пермутации на дадения ...

Прочети повече

Въпрос 244. Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer“, ние дадохме цяло число n и n низове. Напишете програма, която ще отпечата най-дългия общ префикс. Ако няма общ префикс, отпечатайте “-1”. Входен формат Първият ред съдържа цяло число n. ...

Прочети повече

Въпрос 245. Долна буква към горна буква Декларация за проблема В проблема „Малки букви към главни букви“ дадохме низ „s“ само с малки букви. Напишете програма, която ще отпечата същия низ, но с главни букви. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ „s“. Изходен формат ...

Прочети повече

Въпрос 246. Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II Декларация за проблема В проблема „Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II“ дадохме цяло число N и N низове. Напишете програма, която ще отпечата най-дългия общ префикс на дадени низове. Ако няма общ префикс, отпечатайте “-1”. Входен формат Първият ред, съдържащ ...

Прочети повече

Въпрос 247. Дължина на най-дългия валиден подниз Декларация за проблема В „Дължина на най-дългия валиден подниз“ сме дали низ, който съдържа само отварящата и затварящата скоба. Напишете програма, която ще намери най-дългия валиден подниз в скоби. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ низ s. Изходен формат Първият и ...

Прочети повече

Въпрос 248. Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ Намерете най-краткия подниз в даден низ, който съдържа всички знаци на дадена дума или Намерете най-малкия прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ При дадени два низа s и t, напишете функция, която ще намери минималния прозорец в s, който ще ...

Прочети повече

Въпрос 249. Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II Изложение на проблема В проблема „Подредете дадени числа, за да образувате най-голямото число II“, ние дадохме масив от положителни цели числа. Подредете ги по такъв начин, че подредбата да формира най-голямата стойност. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число n. Втора линия, съдържаща ...

Прочети повече

Въпрос 250. Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром Декларация за проблема В проблема „Проверете дали свързан списък от низове образува палиндром“ дадохме свързан списък, обработващ низови данни. Напишете програма, за да проверите дали данните образуват палиндром или не. Пример ba-> c-> d-> ca-> b 1 Обяснение: В горния пример можем да видим, че ...

Прочети повече

Google Tree Questions

Въпрос 251. Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене Постановка на проблема: Най-нисък общ предшественик на дърво за двоично търсене Leetcode Решение – При дадено дърво за двоично търсене (BST), намерете възела с най-нисък общ предшественик (LCA) на два дадени възела в BST. Забележка: „Най-ниският общ предшественик е дефиниран между два възела p и q като най-ниския възел в T, който има и p, и q като ...

Прочети повече

Въпрос 252. Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode Постановка на проблема: Насоки стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode – Даден ви е корен на двоично дърво с n възела. На всеки възел се присвоява уникална стойност от 1 до n. Също така ви е дадено цяло число startValue, представляващо стойността на началния възел s, и различно цяло число destValue, представляващо стойността на дестинацията ...

Прочети повече

Въпрос 253. Сума корен към числа на листа LeetCode Solution Изявление на проблема Сума от числа от корен до лист LeetCode Solution казва – Даден ви е коренът на двоично дърво, съдържащо само цифри от 0 до 9. Всеки път от корен до лист в дървото представлява число. Например пътят от корен до лист 1 -> 2 -> 3 представлява числото 123. Връща общата сума на всички числа от корен до лист. Тест ...

Прочети повече

Въпрос 254. Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode Постановка на проблема: Обхождане на двоично дърво по ред LeetCode решение При даден корен на двоично дърво, върнете обхождането по ред на стойностите на неговите възли. Пример 1: Вход: корен = [1,null,2,3] Изход: [1,3,2] Пример 2: Вход: корен = [] Изход: [] Пример 3: Вход: корен = [1] Изход: [1] Ограничения: Броят на възлите в ...

Прочети повече

Въпрос 255. Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode Изравняване на двоично дърво към свързан списък LeetCode Solution казва, че – Като се има предвид коренът на двоично дърво, изравнете дървото в „свързан списък“: „Свързаният списък“ трябва да използва същия клас TreeNode, където десният дъщерен указател сочи към следващия възел в списъка и левият дъщерен показалец винаги е нула. „Свързаният списък“...

Прочети повече

Въпрос 256. Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution Постановка на проблема: Диаметърът на N-арното дърво Решение на LeetCode – Като се има предвид корен на N-арно дърво, трябва да изчислите дължината на диаметъра на дървото. Диаметърът на N-арно дърво е дължината на най-дългия път между всеки два възела в дървото. Този път може или не...

Прочети повече

Въпрос 257. Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode Постановка на проблема Най-нисък общ предшественик на двоично дърво LeetCode Solution – „Най-нисък общ предшественик на двоично дърво“ заявява, че се има предвид коренът на двоичното дърво и два възела на дървото. Трябва да намерим най-ниския общ предшественик на тези два възела. Най-ниската често срещана...

Прочети повече

Въпрос 258. Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение Постановка на проблема Попълването на следващия десен указател във всеки възел Решение на LeetCode – „Попълване на следващия десен указател във всеки възел“ посочва, че като се има предвид коренът на перфектното двоично дърво и трябва да попълним всеки следващ указател на възела до следващия му десен възел. Ако няма следваща...

Прочети повече

Въпрос 259. Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode Постановка на проблема Решението LeetCode за изтриване на възли и връщане на гора – „Изтриване на възли и връщане на гора“ посочва, че като се има предвид коренът на двоичното дърво, където всеки възел има отделна стойност. Също така ни е даден масив to_delete, където трябва да изтрием всички възли със стойности, съдържащи се в ...

Прочети повече

Въпрос 260. Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене Постановка на проблема Решението за възстановяване на двоично дърво за търсене LeetCode – „Възстановяване на двоично дърво за търсене“ посочва, че като се има предвид коренът на дървото за двоично търсене, където стойностите на точно два възела се разменят по погрешка. Трябва да възстановим дървото, без да променяме структурата му. Пример: Вход: root = [1,3,null,null,2] Изход: [3,1,null,null,2] ...

Прочети повече

Въпрос 261. Решение за симетрично дърво Leetcode Постановка на проблема Решението на Symmetric Tree LeetCode – „Симетрично дърво“ заявява, че като се има предвид коренът на двоичното дърво и трябва да проверим дали даденото двоично дърво е огледало на самото себе си (симетрично около центъра му) или не? Ако да, трябва да върнем true, в противен случай false. Пример: ...

Прочети повече

Въпрос 262. Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение Проблемът с минималното разстояние между BST възли Leetcode Solution гласи, че ви е предоставено двоично дърво за търсене. И от вас се изисква да намерите минималната разлика в целия BST. И така, трябва да намерите минималната абсолютна разлика между всеки два възела в BST. A BST ...

Прочети повече

Въпрос 263. Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution Проблемът с минималната абсолютна разлика в BST Leetcode Solution гласи, че ви е предоставено двоично дърво за търсене. И от вас се изисква да намерите минималната абсолютна разлика в целия BST. BST или бинарно дърво за търсене не е нищо друго освен дърво с някои възли, които следват ...

Прочети повече

Въпрос 264. Заявки за брой отделни елементи в подмасив Дадохме масив от цяло число и редица заявки и трябва да открием броя на всички отделни елементи, които имаме в рамките на дадения диапазон, заявката се състои от две числа вляво и вдясно, това е дадения диапазон, с това даден диапазон ние ...

Прочети повече

Въпрос 265. Морис Траверсал Обхождането на Морис е метод за пресичане на възлите в двоично дърво, без да се използват стек и рекурсия. По този начин намалява сложността на пространството до линейна. Пример за вътрешно обхождане 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Прочети повече

Въпрос 266. Kth прародител на възел в двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Kth предшественик на възел в двоично дърво“ гласи, че са ви дадени двоично дърво и възел. Сега трябва да намерим k-тия предшественик на този възел. Предшественик на всеки възел са възлите, които лежат по пътя от корена ...

Прочети повече

Въпрос 267. Итеративно обръщане на предварителна поръчка Проблемът „Итеративно обръщане на предварителна поръчка“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и сега трябва да намерите обръщането на предварителното подреждане на дървото. От нас се изисква да намерим обхождането с предварителна поръчка, използвайки итеративен метод, а не рекурсивния подход. Пример 5 7 9 6 1 4 3 ...

Прочети повече

Въпрос 268. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 269. Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив Изявление на проблема Проблемът „Брой елементи, по-малък или равен на дадено число в даден подмасив“, гласи, че сте получили цяло число масив и q брой заявки. Ще има два вида заявки за queryUpdate (i, v): Ще има две цели числа i и v, ...

Прочети повече

Въпрос 270. Червено-черно дърво Въведение Red Black Tree е самобалансиращо се двоично дърво. В това дърво всеки възел е или червен възел, или черен възел. В това Въведение с червено-черно дърво ще се опитаме да обхванем всички основни свойства. Свойства на червено-черното дърво Всеки възел е представен като червен или черен. ...

Прочети повече

Въпрос 271. Клонирайте двоично дърво с произволни указатели Декларация за проблема Дадено ви е пълно двоично дърво с някои произволни указатели. Случайните указатели се отнасят до възли, към които всеки възел сочи, различни от лявото и дясното му дете. Така че, това също променя стандартната структура на възел в обикновено двоично дърво. Сега възелът на ...

Прочети повече

Въпрос 272. Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree Декларация за проблема Проблемът „Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree“ гласи, че ви се дава n-ary дърво и целеви възел. Намерете броя на братята и сестрите на целевия възел. Да приемем, че възелът винаги присъства в дървото и първият възел е ...

Прочети повече

Въпрос 273. Обединете две BST с ограничено допълнително пространство Декларация за проблема Проблемът „Обединяване на две BST с ограничено допълнително пространство“ гласи, че ви се дават две двоични дървета за търсене (BST) и трябва да отпечатате елементите от двете дървета в сортиран ред. Това е в такъв ред, че изглежда, че елементите са от един BST. ...

Прочети повече

Въпрос 274. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор Декларация за проблема Дадено ни е двоично дърво и трябва да го преобразуваме в двоично дърво за търсене. Проблемът „Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на набор STL“ изисква да се извърши преобразуване с използване на набор STL. Вече обсъдихме преобразуването на двоичното дърво в BST, но ...

Прочети повече

Въпрос 275. K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST В декларацията за проблем „K-тият най-голям елемент в BST, когато модификация на BST не е разрешена“ се посочва, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тия най-голям елемент. Това означава, че когато всички елементи на бинарното дърво за търсене са подредени в низходящ ред. Тогава ...

Прочети повече

Въпрос 276. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 277. Височина на родово дърво от родителски масив Постановка на проблема Проблемът „Височина на общо дърво от родителски масив“ гласи, че ви е дадено дърво с n върха като масив par[0…n-1]. Тук всеки индекс i в par[] представлява възел и стойността при i представлява непосредствения родител на този възел. За основния възел...

Прочети повече

Въпрос 278. Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST) Изявление за проблем „Намиране на k-тия най-малък елемент в BST (Статистика на поръчките в BST)“ заявява, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тото най-малко число в BST. Това означава, че ако направим обръщане по ред на бинарното дърво за търсене и съхраним ...

Прочети повече

Въпрос 279. Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене Декларация за проблема Предвид две балансирани бинарни дървета за търсене, има n елемента в първия BST и m елемента във втория BST. Напишете алгоритъм за обединяване на две балансирани бинарни дървета за търсене, за да образувате трето балансирано бинарно дърво за търсене с (n + m) елементи. Примерна предварителна заявка за входен изход ...

Прочети повече

Въпрос 280. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене При проблем с преобразуването на двоично дърво в двоично дърво за търсене, ние сме дали двоично дърво да го преобразува в двоично дърво за търсене, без да променяме структурата на дървото. Пример за предварителна заявка за вход: 13 8 6 47 25 51 Алгоритъм Не трябва да променяме структурата на ...

Прочети повече

Въпрос 281. Сортиран масив към балансиран BST В сортиран масив към балансиран BST проблем, ние сме дали масив в сортиран ред, изградете балансирано двоично дърво за търсене от сортирания масив. Примери Вход arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Предварителна поръчка на изхода: 3 2 1 5 4 Вход arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Прочети повече

Въпрос 282. Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder В този проблем имаме inorder и preorder на двоичното дърво. Трябва да изградим двоично дърво от дадените обхождания Inorder и Preorder. Пример за въвеждане: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Предварителна поръчка = [A, B, D, E, C, F] Изход: Обход за предварителна поръчка на дървото, образувано от ...

Прочети повече

Въпрос 283. Обърнете пътя в BST, като използвате Queue В обратен път в BST, използвайки проблем на опашката, ние сме дали двоично дърво за търсене и възел, напишете алгоритъм за обръщане на пътя от корен към дадения възел. Да приемем, че възелът съществува в BST. Примерен възел на целевия възел = 12 изходно обръщане в ред преди ...

Прочети повече

Въпрос 284. Kth най-малкият елемент в BST В този проблем сме дали BST и число k, намерете k-тия най-малък елемент в BST. Примери Дърво на въвеждане [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Изход 3 Дърво на въвеждане [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Изход 1. ..

Прочети повече

Въпрос 285. Балансирано двоично дърво В проблема с балансираното двоично дърво сме дали корен на двоично дърво. Трябва да определим дали това е баланс на височината или не. Примери Input Output true Input Output: false Балансирано двоично дърво Всеки възел в балансирано двоично дърво има разлика от 1 или по-малко ...

Прочети повече

Въпрос 286. Интервално дърво В проблема с дървото на интервалите сме дали набор от интервали и три вида заявки addInterval (x, y): Добавете интервал (x, y) към набора removeInterval (x, y): Премахнете интервал (x, y ) от зададения checkInterval (x, y): Проверете дали интервалът (x, y) се припокрива с някакъв съществуващ интервал Проектиране на структура от данни (Interval Tree) ...

Прочети повече

Въпрос 287. Най-ниският общ предшественик Като се има предвид коренът на двоично дърво и два възела n1 и n2, намерете LCA (Lowest Common Ancestor) на възлите. Пример Какво е най-ниският общ предшественик (LCA)? Предците на възел n са възлите, присъстващи в пътя между корен и възел. Помислете за двоичното дърво, показано в ...

Прочети повече

Въпрос 288. Дърво на сегменти Ако имаме извършване на добавяне на даден диапазон от масив, чиито стойности на елементи се актуализират по всяко време. Тогава при този тип проблеми се справяме, като използваме дървовидна структура на сегменти. Като се има масив a [] с n елемента и трябва да отговорите на множество заявки, всяка от заявките е една ...

Прочети повече

Въпрос 289. Максимално двоично дърво В този проблем сме дали масив a [] с размер n. Създайте максималното двоично дърво от масива и върнете неговия корен възел. Той се прави от масива, като се използват следните стъпки: Коренният възел на дървото трябва да бъде максималната стойност в дадената ...

Прочети повече

Въпрос 290. Намерете дублирани поддървета Дублирани поддървета Поддърветата се дублират, ако имат еднакви стойности и структура на възела. Дадено е двоично дърво с n възли. Намерете всички дублирани поддървета и върнете кореновия им възел. Пример Тук поддърветата 4 и 2-> 4 се появяват повече от веднъж, следователно ще върнем root ...

Прочети повече

Въпрос 291. Симетрично дърво В проблема със симетричното дърво сме дали двоично дърво, проверете дали то е огледало само по себе си. Казва се, че едно дърво е огледален образ на себе си, ако съществува ос на симетрия през корен възел, който разделя дървото на две еднакви половини. Примерни типове ...

Прочети повече

Въпрос 292. Най-дългият общ префикс, използващ Trie В най-дългият общ префикс, използващ проблем Trie, ние сме дали набор от низове, намерете най-дългия общ префикс. т.е. намерете префиксната част, която е обща за всички низове. Пример Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Изход: „tu“ Вход2: {„багаж“, „банан“, „батсмени“} Изход: „ba“ Вход3: {„abcd "} Изход:" abcd "...

Прочети повече

Въпрос 293. Уникални бинарни дървета за търсене Първо трябва да намерим общия брой отчети, за да образуваме уникално бинарно дърво за търсене. След него конструираме всички възможни уникални BST. На първо място, трябва да знаем конструкцията на BST. В двоично дърво за търсене, възлите, присъстващи в лявото поддърво wrt. всеки ...

Прочети повече

Въпрос 294. Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво Първо, трябва да знаем какво всъщност е Preorder на двоично дърво. Предварителната поръчка е вид обхождане на двоично дърво. В това преминаване първо посещаваме възела. След като посетите, преминете първо лявото поддърво и след това дясното поддърво. Сега преминете към това, което трябва да направим в това...

Прочети повече

Въпроси за Google Graph

Въпрос 295. Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution Постановка на проблема Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона Решението на LeetCode казва, че В 2D равнина поставяме n камъка в някои цели координатни точки. Всяка координатна точка може да има най-много един камък. Камък може да бъде премахнат, ако споделя или същия ред, или същия ...

Прочети повече

Въпрос 296. Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode Изявлението на проблема е двустранна графика LeetCode Решение - Има неориентирана графа с n възела, където всеки възел е номериран между 0 и n - 1. Дадена ви е 2D масивна графика, където graph[u] е масив от възли, които възел u е в непосредствена близост до. По-формално, за всяко v в graph[u], има ненасочен ръб между възел u и възел v. Графиката има ...

Прочети повече

Въпрос 297. Намерете решението на градския съдия LeetCode Постановка на проблема: Намерете градския съдия LeetCode Решение – В един град има n души, означени от 1 до n. Носи се слух, че един от тези хора тайно е градският съдия и трябва да намерим градския съдия. Ако градският съдия съществува, тогава: Градският съдия не вярва на никого. ...

Прочети повече

Въпрос 298. Височина на родово дърво от родителски масив Постановка на проблема Проблемът „Височина на общо дърво от родителски масив“ гласи, че ви е дадено дърво с n върха като масив par[0…n-1]. Тук всеки индекс i в par[] представлява възел и стойността при i представлява непосредствения родител на този възел. За основния възел...

Прочети повече

Въпрос 299. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 300. Оценете разделението При оценката на задачата за разделяне сме дали някои уравнения под формата A / B = k, където A и B са низове, а k е реално число. Отговорете на някои запитвания, ако отговорът не съществува, върнете -1. Пример за въвеждане: уравнения: a / b = 2.0 и b / c = 3.0 заявки: a / c ...

Прочети повече

Въпрос 301. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 302. Клониране на графики Какво е клониране на графики? Днес имаме с нас препратка към неориентирана графика. Какво трябва да направим? Връщане на дълбоко копие на предоставената графика. Нека разгледаме структурата: Класният възел: Състои се от стойността на данните и съседите, свързани с всеки ...

Прочети повече

Google Stack Questions

Въпрос 303. Резултат от скоби LeetCode Solution Постановка на проблема Резултатът от решението на LeetCode в скоби казва – Даден е балансиран низ в скоби s и връща максималния резултат. Резултатът на балансиран низ в скоби се основава на следните правила: "()" има резултат 1. AB има резултат A + B, където A и B са балансирани низове в скоби. (A) има резултат 2 * A, където A е ...

Прочети повече

Въпрос 304. Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode Постановка на проблема: Обхождане на двоично дърво по ред LeetCode решение При даден корен на двоично дърво, върнете обхождането по ред на стойностите на неговите възли. Пример 1: Вход: корен = [1,null,2,3] Изход: [1,3,2] Пример 2: Вход: корен = [] Изход: [] Пример 3: Вход: корен = [1] Изход: [1] Ограничения: Броят на възлите в ...

Прочети повече

Въпрос 305. Решение за декодиране на стринг Leetcode Постановка на проблема Решението на Decode String LeetCode – „Decode String“ ви моли да конвертирате кодирания низ в декодиран низ. Правилото за кодиране е k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти, където k е положително цяло число. Пример: Вход: s = "3[a]2[bc]" Изход: "aaabcbc" ...

Прочети повече

Въпрос 306. Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode Изравняване на двоично дърво към свързан списък LeetCode Solution казва, че – Като се има предвид коренът на двоично дърво, изравнете дървото в „свързан списък“: „Свързаният списък“ трябва да използва същия клас TreeNode, където десният дъщерен указател сочи към следващия възел в списъка и левият дъщерен показалец винаги е нула. „Свързаният списък“...

Прочети повече

Въпрос 307. Добавете две числа II Leetcode Solution Постановка на проблема Решението за добавяне на две числа II LeetCode – „Добавяне на две числа II“ заявява, че два непразни свързани списъка представляват две неотрицателни цели числа, където най-значимата цифра е първа и всеки възел съдържа точно една цифра. Трябва да съберем двете числа и да върнем сумата като...

Прочети повече

Въпрос 308. Ежедневни температури Leetcode Solution Постановка на проблема Ежедневните температури Решение на Leetcode: заявява, че даден масив от цели числа температури представлява дневните температури, връща отговор на масив, така че answer[i] е броят на дните, които трябва да изчакате след i-тия ден, за да получите по-топла температура. Ако няма бъдещ ден, за който това е възможно, запазете answer[i] == 0 вместо това. ...

Прочети повече

Въпрос 309. Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode Постановка на проблема Решението LeetCode за улавяне на дъждовна вода – „Улавяне на дъждовна вода“ посочва, че даден масив от височини представлява карта на надморската височина, където ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, уловена след дъжд. Пример: Вход: височина = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Изход: 6 Обяснение: Проверете ...

Прочети повече

Въпрос 310. Валидни скоби Leetcode Solution Постановка на проблема. Решението за валидни скоби LeetCode – „Валидни скоби“ гласи, че ви е даден низ, съдържащ само знаците '(', ')', '{', '}', '[' и ']'. Трябва да определим дали входният низ е валиден низ или не. За даден низ се казва, че е валиден низ, ако отворените скоби трябва да бъдат затворени ...

Прочети повече

Въпрос 311. Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode Постановка на проблема Проектиране на стек с операция с инкремент Leetcode Solution – заявява, че трябва да проектираме стек, който поддържа ефективно следните операции. Задайте максималния капацитет на стека. Изпълнете ефективно операцията за натискане, ако размерът на стека е строго по-малък от максималния капацитет на ...

Прочети повече

Въпрос 312. Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution Проблемът за изграждане на масив със стекови операции Leetcode Solution ни предоставя цяла последователност и цяло число n. Задачата гласи, че ни е дадена последователност от цели числа от 1 до n. След това използваме стек, за да създадем цяла последователност, която ни е дадена ...

Прочети повече

Въпрос 313. Направете String страхотно решение с Leetcode Постановка на проблема В задачата „Make The String Great“ е даден низ, състоящ се от малки и главни букви. Трябва да направим този низ добър, като премахнем съседните знаци в низа, което прави низа лош. Добър низ е низ, който няма две съседни ...

Прочети повече

Въпрос 314. Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба Получава се поредица от някои скоби подпоследователност, с други думи, получават се скоби като '(' и ')' и получавате обхват на заявката като начална и крайна точка. Проблемът „Заявки за обхват за най-дългата правилна подреждане на скоби“ иска да открие максималната дължина ...

Прочети повече

Въпрос 315. Внедрете стека, като използвате единична опашка Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на стек с помощта на единична опашка“ ни изисква да внедрим структура на данни на стека (LIFO), използвайки структура от данни на опашка (FIFO). Тук LIFO означава Last In First Out, докато FIFO означава First In First Out. Пример push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Прочети повече

Въпрос 316. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 317. Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика В итеративното дълбоко първо обхождане на проблема с графика, ние дадохме структура на данните за графика. Напишете програмата за отпечатване на първо обхождане на дълбочината на дадената графика, използвайки итеративен метод. Пример за въвеждане: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Прочети повече

Въпрос 318. Мин стек При минимален проблем на стека трябва да проектираме стек, за да изпълним ефективно следните функции, натиснете (x) -> Натиснете елемент x към стека pop () -> Премахва елемента отгоре на стека отгоре () -> Върнете елемента в горната част на стека getMin () -> Връща минималния наличен елемент ...

Прочети повече

Въпрос 319. Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution В задачата за улавяне на дъждовна вода LeetCode сме дали N неотрицателни цели числа, представляващи карта на надморската височина и ширината на всяка лента е 1. Трябва да намерим количеството вода, което може да бъде уловено в горната структура. Пример Нека разберем, че с пример За ...

Прочети повече

Въпрос 320. Декодиране на низ Да предположим, че ви се дава кодиран низ. Низът е кодиран в някакъв модел, вашата задача е да декодирате низа. Да кажем, <не на пъти се появява низ> [низ] Пример Вход 3 [b] 2 [bc] Изход bbbcaca Обяснение Тук „b“ се появява 3 пъти, а „ca“ се появява 2 пъти. ...

Прочети повече

Въпрос 321. Сравнение на низ от Backspace В проблема за сравнение на низовете на backspace сме дали два низа S и T, проверете дали са равни или не. Обърнете внимание, че низовете съдържат „#“, което означава обратен знак. Примери Вход S = “ab # c” T = “ad # c” Изход true (тъй като и S, и T се преобразуват в “ac”) Вход ...

Прочети повече

Въпрос 322. Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво Първо, трябва да знаем какво всъщност е Preorder на двоично дърво. Предварителната поръчка е вид обхождане на двоично дърво. В това преминаване първо посещаваме възела. След като посетите, преминете първо лявото поддърво и след това дясното поддърво. Сега преминете към това, което трябва да направим в това...

Прочети повече

Въпрос 323. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 324. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Въпрос 325. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпроси за Google Queue

Въпрос 326. Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък“ гласи, че трябва да внедрите следните функции на Deque или Double Ended Queue с помощта на двойно свързан списък, insertFront (x): Добавете елемент x в началото на Deque insertEnd (x ): Добавете елемент x в края на ...

Прочети повече

Въпрос 327. Внедрете стека, като използвате единична опашка Декларация за проблема Проблемът „Внедряване на стек с помощта на единична опашка“ ни изисква да внедрим структура на данни на стека (LIFO), използвайки структура от данни на опашка (FIFO). Тук LIFO означава Last In First Out, докато FIFO означава First In First Out. Пример push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Прочети повече

Въпрос 328. Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k Изявление на проблема Проблемът „Сума на минималните и максималните елементи на всички подмасиви с размер k“ гласи, че ви се дава масив, съдържащ положителни и отрицателни цели числа, намерете сумата от минимални и максимални елементи на всички подмасиви с размер k. Примери arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Прочети повече

Въпрос 329. Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree Декларация за проблема Проблемът „Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree“ гласи, че ви се дава n-ary дърво и целеви възел. Намерете броя на братята и сестрите на целевия възел. Да приемем, че възелът винаги присъства в дървото и първият възел е ...

Прочети повече

Въпрос 330. Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив Декларация за проблем „Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив“ изисква да се изпълнят следните функции на Deque (Двойно завършена опашка) с помощта на кръгов масив, insertFront (x): вмъкване на елемент x в предната част на Deque insertRear (x): вмъкване на елемент x в задната част на Deque deleteFront (): изтриване на елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 331. Височина на родово дърво от родителски масив Постановка на проблема Проблемът „Височина на общо дърво от родителски масив“ гласи, че ви е дадено дърво с n върха като масив par[0…n-1]. Тук всеки индекс i в par[] представлява възел и стойността при i представлява непосредствения родител на този възел. За основния възел...

Прочети повече

Въпрос 332. Обърнете пътя в BST, като използвате Queue В обратен път в BST, използвайки проблем на опашката, ние сме дали двоично дърво за търсене и възел, напишете алгоритъм за обръщане на пътя от корен към дадения възел. Да приемем, че възелът съществува в BST. Примерен възел на целевия възел = 12 изходно обръщане в ред преди ...

Прочети повече

Въпрос 333. Опашка с приоритет Приоритетна опашка е тип структура от данни, която е подобна на обикновена опашка, но има приоритет, свързан с всеки от нейните елементи. По-висок приоритет по-рано елементът ще бъде обслужван. В някои случаи има два елемента с един и същ приоритет, а след това елементът в опашката ...

Прочети повече

Въпрос 334. Реконструкция на опашката по височина Проблем Описание на реконструкцията на опашката по височина Да предположим, че имате произволен списък на хората, стоящи на опашка. Всеки човек се описва с двойка цели числа (h, k), където h е височината на човека и k е броят на хората пред този човек ...

Прочети повече

Въпроси за матрицата на Google

Въпрос 335. Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution Постановка на проблема: Премахване на всички единици с обръщане на редове и колони Решение на Leetcode – Дадена ви е двоична матрична мрежа mxn. В една операция можете да изберете всеки ред или колона и да обърнете всяка стойност в този ред или колона (т.е. да промените всички 0 на 1 и всички 1 на 0). Върнете true, ако е възможно да...

Прочети повече

Въпрос 336. Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи Постановка на проблема: Най-доброто място за среща Leetcode Solution казва – Като се има предвид двоичната решетка на amxn, където всяко 1 маркира дома на един приятел, върнете минималното общо разстояние за пътуване. Общото изминато разстояние е сумата от разстоянията между къщите на приятелите и мястото на срещата. Разстоянието се изчислява с помощта на Manhattan Distance, ...

Прочети повече

Въпрос 337. Решение за минимална сума на пътя Leetcode Постановка на проблема The Minimum Path Sum LeetCode Solution – „Minimum Path Sum“ казва, че дадена anxm решетка, състояща се от неотрицателни цели числа и трябва да намерим път от горния ляв до долния десен ъгъл, който минимизира сумата от всички числа по пътя . Можем само да се движим...

Прочети повече

Въпрос 338. Решение за уникални пътеки II Leetcode Постановка на проблема Решението за уникални пътеки II LeetCode – „Уникални пътища II“ посочва, че предвид мрежата mxn, където роботът започва от горния ляв ъгъл на мрежата. Трябва да намерим общия брой начини да стигнем до долния десен ъгъл на мрежата. ...

Прочети повече

Въпрос 339. Задайте матрични нули Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Set Matrix Zeroes LeetCode – „Set Matrix Zeroes“ гласи, че ви е дадена матрица с целочислена матрица mxn. Трябва да модифицираме входната матрица така, че ако някоя клетка съдържа елемента 0, тогава да зададете целия й ред и колона до 0. Трябва да го направите в...

Прочети повече

Въпрос 340. Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode Постановка на проблема В специални позиции в задача с двоична матрица е дадена матрица с размер n*m, в която има само два вида стойности 1s и 0s. Позиция на клетка се нарича специална, ако стойността на тази клетка е 1 и стойностите във всички клетки в тази ...

Прочети повече

Въпрос 341. Проблем със златната мина Декларация за проблема „Проблемът със златната мина“ гласи, че ви се дава 2D мрежа с няколко неотрицателни монети, поставени във всяка клетка на дадената мрежа. Първоначално миньорът стои на първата колона, но няма ограничение за реда. Той може да започне във всеки ред. ...

Прочети повече

Въпрос 342. Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове Декларация за проблема Дадена ни е матрица с размер „nxm“ и трябва да съберем максимални точки в мрежа, като използваме две траверса. Ако стоим в клетка i, j, тогава имаме три възможности да преминем към клетка i + 1, j или i + 1, j-1 или i + 1, j + 1. Това е ...

Прочети повече

Въпрос 343. Брой палиндромни пътеки в матрица Изложение на проблема Дадена ни е двумерна матрица, съдържаща малки букви на английски азбуки, трябва да преброим броя на палиндромните пътеки в нея. Палиндромният път не е нищо друго освен път, следващ палиндромното свойство. Дума, която при обръщане остава същата като началната дума, се казва ...

Прочети повече

Въпрос 344. Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0 Изявление на проблема Намерете подматрицата с максимален размер в 2D масив, чиято сума е нула. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и да намерите матрицата с ...

Прочети повече

Въпрос 345. Умножение на матрични вериги В задачата за умножение на матрични вериги II, ние дадохме размерите на матриците, намерете реда на тяхното умножение, така че броят на операциите, участващи в умножението на всички матрици, да бъде сведен до минимум. Помислете, че имате 3 матрици A, B, C с размери axb, bx ...

Прочети повече

Въпрос 346. Максимален квадрат В задачата за максимален квадрат сме дали двумерна двоична матрица, пълна с 2 и 0, намерим най-големия квадрат, съдържащ само 1, и връщаме неговата площ. Пример за въвеждане: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Прочети повече

Въпрос 347. Наводнение Попълнете LeetCode В задачата Flood Fill дадохме 2D масив [] [], представляващ изображение с размер mxn с всяка стойност, представляваща цвета на пиксела в тази координата. Също така се дава местоположението или координатите на пиксел и цвят. Заменете цвета на дадено място ...

Прочети повече

Въпрос 348. Максимална площ на острова Описание на проблема: Като се има предвид 2D матрица, матрицата има само 0 (представляваща вода) и 1 (представляваща земя) като записи. Остров в матрицата се формира чрез групиране на всички съседни 1, свързани 4-посочно (хоризонтално и вертикално). Намерете максималната площ на острова в матрицата. Да приемем, че и четирите ръба на ...

Прочети повече

Въпрос 349. Уникални пътеки Дадена е mxn 2D мрежа и вие стоите в най-горната и най-лявата клетка в мрежата. т.е. клетката, разположена на (1,1). Намерете броя на уникалните пътища, които могат да бъдат предприети, за да достигнат клетка, разположена на (m, n) от клетката, разположена на (1,1) ...

Прочети повече

Въпрос 350. K-тият най-малък елемент в сортирана матрица В K-тия най-малък елемент в задача на сортирана матрица, ние дадохме nxn матрица, където всеки ред и колона са сортирани в не намаляващ ред. Намерете k-тия най-малък елемент в дадения 2D масив. Примерен вход 1: k = 3 и матрица = 11, 21, 31, 41 ...

Прочети повече

Въпрос 351. Проблемът със знаменитостите Изложение на проблема В проблема със знаменитостта има стая от N души, Намерете знаменитостта. Условия за знаменитост е - Ако A е знаменитост, тогава всички останали в стаята трябва да знаят A. A не трябва да познава никого в стаята. Трябва да намерим човека, който отговаря на тези условия. ...

Прочети повече

Google Други въпроси

Въпрос 352. Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution Изявление за проблем Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution – Дадени са два целочислени масива, избутани и извадени, всеки с различни стойности, връщане true, ако това може да е резултат от поредица от операции на натискане и изскачане върху първоначално празен стек, или false в противен случай. Пример 1: Вход: натиснат = [1,2,3,4,5], изваден = [4,5,3,2,1] Изход: вярно Обяснение: Ние ...

Прочети повече

Въпрос 353. Внедрете strStr() LeetCode решение Постановка на проблема: Внедрете strStr() Решение на LeetCode – Внедрете strStr(). Дадени са два низа игла и купа сено, връща индекса на първото появяване на игла в купа сено или -1, ако иглата не е част от купа сено. Пояснение: Какво трябва да върнем, когато needle е празен низ? Това е чудесен въпрос, който трябва да зададете по време на интервю. За целите на този проблем ние...

Прочети повече

Въпрос 354. Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution Постановка на проблема: Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Решение: Даден ви е масив от цели числа, където prices[i] е цената на дадена акция на i-тия ден, а цяло число k. Намерете максималната печалба, която можете да постигнете. Можете да извършите най-много k транзакции. Забележка: Не можете да участвате в няколко транзакции едновременно...

Прочети повече

Въпрос 355. Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение Постановка на проблема: Единичен елемент в сортиран масив LeetCode Solution казва, че – Даден ви е сортиран масив, състоящ се само от цели числа, където всеки елемент се появява точно два пъти, с изключение на един елемент, който се появява точно веднъж. Връща единичния елемент, който се появява само веднъж. Вашето решение трябва да се изпълнява за O(log n) време ...

Прочети повече

Въпрос 356. Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution Постановка на проблема: Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив Решението LeetCode казва, че – даден масив от цели числа nums, сортирани в ненамаляващ ред, намира началната и крайната позиция на дадена целева стойност. Ако целта не е намерена в масива, върнете [-1, -1]. Трябва да напишете алгоритъм с O(log n) сложност по време на изпълнение. ...

Прочети повече

Въпрос 357. Решение за число на Фибоначи LeetCode Постановка на проблема: Числото на Фибоначи LeetCode Solution казва, че – Числата на Фибоначи, обикновено означавани F(n), образуват последователност, наречена последователност на Фибоначи, така че всяко число е сумата от двете предходни, като се започне от 0 и 1. Това е F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n - 2), ...

Прочети повече

Въпрос 358. Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode Постановка на проблема: Всички възможни пълни двоични дървета LeetCode Решение: Дадено е цяло число n, връща списък на всички възможни пълни двоични дървета с n възли. Всеки възел на всяко дърво в отговора трябва да има Node.val == 0. Всеки елемент от отговора е коренният възел на едно възможно дърво. Можете да върнете окончателния...

Прочети повече

Въпрос 359. Stone Game IV LeetCode Solution Постановка на проблема: Stone Game IV LeetCode Решение : Алис и Боб се редуват да играят игра, като Алис започва първа. Първоначално има n камъка в купчина. На ход на всеки играч, този играч прави ход, състоящ се от премахване на ненулев квадратен брой камъни в купчината. Освен това, ако играч не може да направи ход, той/тя...

Прочети повече

Въпрос 360. Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution Постановка на проблема: Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Решение: Дадена е mxn целочислена матрица heightMap, представляваща височината на всяка единична клетка в 2D карта на надморската височина, връща обема вода, който може да улови след дъжд. Примери: Вход: heightMap = [[1,4,3,1,3,2],[3,2,1,3,2,4],[2,3,3,2,3,1]] Изход : 4 Обяснение: След дъжд водата се задържа между ...

Прочети повече

Въпрос 361. Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution Постановка на проблема: Броят на слабите герои в играта LeetCode Решение: Вие играете игра, която съдържа множество герои и всеки от героите има две основни свойства: атака и защита. Дадени са ви свойства на 2D целочислен масив, където свойства[i] = [attacki, defensei] представляват свойствата на i-тия герой в играта. Казва се характер...

Прочети повече

Въпрос 362. Намерете Peak Element LeetCode Solution Постановка на проблема Намиране на пиков елемент LeetCode Solution казва, че – Пиковият елемент е елемент, който е строго по-голям от своите съседи. Дадено е 0-индексиран масив от цели числа nums, намиране на пиков елемент и връщане на неговия индекс. Ако масивът съдържа множество пикове, върнете индекса към който и да е от пиковете. Може да си представите...

Прочети повече

Въпрос 363. Групови анаграми LeetCode Solution Постановка на проблема Групирайте анаграми LeetCode Solution казва, че – Даден е масив от низове strs, групирайте анаграмите заедно. Можете да върнете отговора в произволен ред. Анаграма е дума или фраза, образувана чрез пренареждане на буквите на различна дума или фраза, като обикновено се използват всички оригинални букви точно веднъж. Пример 1: ...

Прочети повече

Въпрос 364. Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode Изявление на проблема Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode Казва, че – Даден ви е масив от цели числа nums и има плъзгащ се прозорец с размер k, който се движи от най-лявата част на масива към най-дясната. Можете да видите само k числата в прозореца. Всеки път ...

Прочети повече

Въпрос 365. Решение за двоично търсене LeetCode Изявление на проблема Двоично търсене LeetCode Solution казва, че – Даден е масив от цели числа nums, който е сортиран във възходящ ред, и цяло число цел, напишете функция за търсене на цел в nums. Ако целта съществува, върнете нейния индекс. В противен случай върнете -1. Трябва да напишете алгоритъм с O(log n) сложност по време на изпълнение. Пример 1: Вход: nums = [-1,0,3,5,9,12], цел ...

Прочети повече

Въпрос 366. Контейнер с повечето вода LeetCode Solution Изявление на проблема Контейнер с повечето вода LeetCode Solution казва, че – Дадена ви е височина на масив с цели числа с дължина n. Начертани са n вертикални линии, така че двете крайни точки на i-тата линия са (i, 0) и (i, височина [i]). Намерете две линии, които заедно с оста x образуват контейнер, така че контейнерът ...

Прочети повече

Въпрос 367. Валидно Anagram Leetcode решение Изявление на проблема Валидна анаграма Leetcode Решение – Дадени са два низа s и t, връща true, ако t е анаграма на s, и false в противен случай. Анаграма е дума или фраза, образувана чрез пренареждане на буквите на различна дума или фраза, като обикновено се използват всички оригинални букви точно веднъж. Пример 1: Вход: s = "anagram", t = "nagaram" Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 368. Paint House LeetCode Solution Изявление на проблема Paint House Решение LeetCode – Има ред от n къщи, където всяка къща може да бъде боядисана в един от три цвята: червен, син или зелен. Цената на боядисването на всяка къща с определен цвят е различна. Трябва да боядисате всички къщи така, че да не...

Прочети повече

Въпрос 369. Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение Постановка на проблема: Най-близка стойност на двоично дърво за търсене II LeetCode Решение: Като се има предвид корен на дърво за двоично търсене, целева стойност и цяло число k, върнете k стойностите в BST, които са най-близки до целта. Можете да върнете отговора в произволен ред. Гарантирано е, че имате само един уникален набор от k стойности в BST, които са най-близки ...

Прочети повече

Въпрос 370. Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution Постановка на проблема: Напасване на екрана на изречението LeetCode Решение: Даден е екран с редове x колони и изречение, представено като списък от низове, върнете броя пъти, когато даденото изречение може да бъде наместено на екрана. Редът на думите в изречението трябва да остане непроменен и една дума не може да бъде разделена на два реда. A ...

Прочети повече

Въпрос 371. Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution Постановка на проблема: Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Решение: Има няколко сферични балона, залепени върху плоска стена, която представлява XY-равнината. Балоните са представени като точки от 2D целочислен масив, където точки [i] = [xstart, xend] обозначават балон, чийто хоризонтален диаметър се простира между xstart и xend. Не знаете точните y-координати на ...

Прочети повече

Въпрос 372. Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode Постановка на проблема: Изравняване на двоично дърво към свързан списък LeetCode Решение: Имайки предвид корена на двоично дърво, изравняване на дървото в „свързан списък“: „Свързаният списък“ трябва да използва същия клас TreeNode, където десният дъщерен указател сочи към следващия възел в списъка и левият дъщерен указател винаги е нула. „Свързаният списък“ трябва да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 373. Следващ по-голям елемент II LeetCode решение Постановка на проблема Следващ по-голям елемент II Решение на LeetCode – При даден кръгов масив от цели числа nums (т.е. следващият елемент от nums[nums.length - 1] е nums[0]), връща следващото по-голямо число за всеки елемент в nums. Следващото по-голямо число на число x е първото по-голямо число в неговия ред на преминаване, следващо в масива, което означава, че можете да търсите ...

Прочети повече

Въпрос 374. Групиране на изместени низове Leetcode Solution Постановка на проблема Група Изместени низове Leetcode Решение – Можем да изместим низ, като преместим всяка от буквите му към нейната последователна буква. Например "abc" може да се премести в "bcd". Можем да продължим да изместваме низа, за да образуваме последователност. Например, можем да продължим да преместваме "abc", за да образуваме последователността: "abc" -> "bcd" ...

Прочети повече

Въпрос 375. Изоморфни низове LeetCode решение Постановка на проблема Изоморфни низове LeetCode Решение – Дадени са два низа s и t, определете дали са изоморфни. Два низа s и t са изоморфни, ако знаците в s могат да бъдат заменени, за да се получи t. Всички срещания на знак трябва да бъдат заменени с друг знак, като се запази редът на знаците. Няма два знака, които могат да се съпоставят с...

Прочети повече

Въпрос 376. Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution Постановка на проблема Peak Index в планински масив LeetCode Solution – Масив arr планина, ако следните свойства са валидни: arr.length >= 3 Съществува някои i с 0 < i < arr.length - 1, така че: arr[0] < arr[1] < ... < arr[i - 1] < arr[i] arr[i] > arr[i + 1] > ... > ...

Прочети повече

Въпрос 377. Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution Постановка на проблема: Плуване в издигаща се вода LeetCode Решение: Дадена ви е nxn матрица с цели числа, където всяка стойност grid[i][j] представлява надморската височина в тази точка (i, j). Дъждът започва да вали. В момент t дълбочината на водата навсякъде е t. Можете да плувате от квадрат до друг съседен квадрат в 4 посоки, ако ...

Прочети повече

Въпрос 378. Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение Уникални двоични дървета за търсене LeetCode Solution казва, че – Като е дадено цяло число n, връща броя на структурно уникалните BST (двоични дървета за търсене), които имат точно n възли с уникални стойности от 1 до n. Пример 1: Вход: n = 3 Изход: 5 Пример 2: Вход: n = 1 Изход: 1 Ограничения: 1 <= n <= 19 ...

Прочети повече

Въпрос 379. Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution Постановка на проблема: Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – Разрешени дубликати LeetCode Решение: RandomizedCollection е структура от данни, която съдържа колекция от числа, евентуално дубликати (т.е. мултимножество). Трябва да поддържа вмъкване и премахване на конкретни елементи, както и премахване на случаен елемент. Внедрете класа RandomizedCollection: RandomizedCollection() Инициализира празния обект RandomizedCollection. bool insert(int val) Вмъква стойност на елемент в ...

Прочети повече

Въпрос 380. Обхват Сума на BST LeetCode решение Range Sum на BST LeetCode Solution казва, че – Като се има предвид коренът възел на дърво за двоично търсене и две цели числа ниско и високо, връща сумата от стойностите на всички възли със стойност в включващия диапазон [нисък, висок]. Пример 1: Вход: корен = [10,5,15,3,7,null,18], ниско = 7, високо = 15 Изход: 32 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 381. Решение за обратно цяло число Leetcode Изявление на проблема Reverse Integer LeetCode Solution казва, че – Дадено е 32-битово цяло число x със знак, връща x с обърнати цифри. Ако обръщането на x кара стойността да излезе извън 32-битовия диапазон със знак [-231, 231 - 1], тогава върнете 0. Да приемем, че средата не ви позволява да съхранявате 64-битови цели числа (със знак или без знак). Пример 1: ...

Прочети повече

Въпрос 382. Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution Постановка на проблема Намиране на K най-близки елемента Решение на LeetCode – Даден е сортиран масив от цели числа arr, две цели числа k и x, връща k най-близките цели числа до x в масива. Резултатът също трябва да бъде сортиран във възходящ ред. Цяло число a е по-близо до x от цяло b, ако: |a - x| < |b - x| или |a - x| == |b - ...

Прочети повече

Въпрос 383. Сортиране на цветове LeetCode Solution Изявление за проблем Сортиране на цветове LeetCode Решение – Даден е масив nums с n обекта, оцветени в червено, бяло или синьо, сортирайте ги на място, така че обекти от един и същи цвят да са съседни, като цветовете са в реда червено, бяло и синьо. Ще използваме целите числа 0, 1 и 2, за да представим съответно червения, белия и синия цвят. ...

Прочети повече

Въпрос 384. Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение Изявление за проблем Номер на колона в лист в Excel LeetCode Solution казва, че даден низ columnTitle, който представлява заглавието на колоната, както се появява в лист в Excel, връща съответния номер на колона. Например: A -> 1 B -> 2 C -> 3 ... Z -> 26 AA -> 27 AB -> 28 ... ...

Прочети повече

Въпрос 385. Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение Постановка на проблема Най-дългата обща подпоследователност LeetCode Решение – Дадени са два низа text1 и text2, връща дължината на тяхната най-дълга обща подпоследователност. Ако няма обща подпоследователност, върнете 0. Подпоследователност от низ е нов низ, генериран от оригиналния низ с някои знаци (може да няма), изтрити без промяна на относителния ред на останалите ...

Прочети повече

Въпрос 386. Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode Изявление на проблема Обхват Заявка за сума 2D – Неизменно решение на LeetCode – При дадена 2D матрица, обработвайте множество заявки от следния тип: Изчислете сумата от елементите на матрицата вътре в правоъгълника, дефиниран от горния ляв ъгъл (ред1, колона1) и долния десен ъгъл (ред2, колона2). Внедрете класа NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Прочети повече

Въпрос 387. Намерете решението на градския съдия LeetCode Постановка на проблема: Намерете градския съдия Leetcode Решение: В един град има n души, означени от 1 до n. Носи се слух, че един от тези хора е таен градски съдия. Ако градският съдия съществува, тогава: Градският съдия не вярва на никого. Всички (с изключение на градския съдия) вярват на градския съдия. ...

Прочети повече

Въпрос 388. Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution Постановка на проблема: Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Решение: Имате n кутии. Даден ви е двоичен низ boxes с дължина n, където boxes[i] е '0', ако i-тата кутия е празна, и '1', ако съдържа една топка. С една операция можете да преместите една топка от кутия в съседна кутия. Кутия i е съседна на кутия j, ако abs(i - j) == ...

Прочети повече

Въпрос 389. Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение Изявление на проблема Най-кратък несортиран непрекъснат подмасив Решението на LeetCode казва, че – Като се има предвид цял масив nums, трябва да намерите един непрекъснат подмасив, който ако сортирате само този подмасив във възходящ ред, тогава целият масив ще бъде сортиран във възходящ ред. Връща дължината на най-късия подмасив. Пример 1: ...

Прочети повече

Въпрос 390. Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник Постановка на проблема: Rectangle Overlap LeetCode Solution – казва, че подравнен по ос правоъгълник е представен като списък, [x1, y1, x2, y2], където (x1, y1) е координатата на неговия долен ляв ъгъл и (x2 , y2) е координатата на неговия горен десен ъгъл. Горният и долният му ръб са успоредни на оста X, а левият му ...

Прочети повече

Въпрос 391. Stone Game IV LeetCode Solution Постановка на проблема Stone Game IV LeetCode Solution – Алис и Боб се редуват да играят игра, като Алис започва първа. Първоначално има n камъка в купчина. На ход на всеки играч, този играч прави ход, състоящ се от премахване на ненулев квадратен брой камъни в купчината. Освен това, ако играч не може да направи ход, той/тя...

Прочети повече

Въпрос 392. Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution Постановка на проблема: Вмъкване в сортиран кръгов свързан списък LeetCode Solution – казва, че даден възел на кръгов свързан списък, който е сортиран във възходящ ред, напишете функция за вмъкване на стойност insertVal в списъка, така че да остане сортиран кръгов списък. Даденият възел може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 393. Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode Постановка на проблема Нечетно-четно свързан списък Решение на LeetCode – „Нечетно-четно свързан списък“ посочва, че е даден непразен еднократно свързан списък. Трябва да групираме всички възли с нечетни индекси заедно, последвани от възлите с четни индекси, и да върнем пренаредения списък. Имайте предвид, че относителният ред в двете...

Прочети повече

Въпрос 394. Проектирайте решение за Leetcode за класиране Постановка на проблема. Решение на LeetCode Design A Leaderboard – „Design A Leaderboard” ви моли да изпълните 3 функции: addScore(playerId, score): Актуализирайте класацията, като добавите резултат към резултата на даден играч. Ако няма играч, добавете такъв идентификатор в класацията. top(K): Връщане на горната сума от ...

Прочети повече

Въпрос 395. Разделете две цели числа Решение на Leetcode Постановка на проблема Решението за разделяне на две цели числа LeetCode – „Разделете две цели числа“ гласи, че са ви дадени две цели числа, делим и делител. Върнете частното, след като разделите дивидента на делителя. Имайте предвид, че приемаме, че имаме работа със среда, която може да съхранява цели числа в рамките на 32-битово цяло число със знак...

Прочети повече

Въпрос 396. Робот за почистване на стаи Leetcode Solution Постановка на проблема The Robot Room Cleaner LeetCode Solution – „Robot Room Cleaner“ заявява, че даден роботът е в двоична мрежа amxna, където 0 представлява стена, а 1 представлява празен слот. Началната позиция на робота гарантирано е празна и роботът се движи вътре в ...

Прочети повече

Въпрос 397. LRU Cache Leetcode решение Пояснение на проблема Решението на LRU Cache LeetCode – „LRU Cache“ ви моли да проектирате структура от данни, която следва най-малко наскоро използван (LRU) кеш. Трябва да внедрим клас LRUCache, който има следните функции: LRUCache(int capacity): Инициализира LRU кеша с положителен размер капацитет. int get(int key): Връщане на стойността ...

Прочети повече

Въпрос 398. Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution Постановка на проблема Решението за обединяване на k сортирани списъци LeetCode – „Обединяване на k сортирани списъци“ заявява, че даден масив от k свързани списъци, където всеки свързан списък има своите стойности, сортирани във възходящ ред. Трябва да обединим всички k-свързани списъци в един единствен свързан списък и да върнем ...

Прочети повече

Въпрос 399. Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode Обхват на проблема Заявка за сума 2D – Неизменяем Leetcode Решение – Като се има предвид двуизмерна матрица, обработвайте множество заявки от следния тип: Изчислете сумата от елементите на матрицата вътре в правоъгълника, дефиниран от горния ляв ъгъл (ред2, столбец1) и долния десен ъгъл (ред1, столбец2). Реализирайте класа NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Инициализира обекта с цяло число ...

Прочети повече

Въпрос 400. Етикети за дялове LeetCode Solution Изявление на проблема Етикети на дялове LeetCode Решение – Получавате низ s. Искаме да разделим низа на възможно най-много части, така че всяка буква да се появява най-много в една част. Обърнете внимание, че дялът е направен така, че след свързване на всички части в ред, ...

Прочети повече

Въпрос 401. Обръщане на изображение LeetCode Solution Постановка на проблема Обръщане на изображение LeetCode Решение – Дадена ни е матрица с размер n. Трябва да изпълним 2 задачи - да обърнем изображението хоризонтално: това означава, че всеки ред от дадената матрица е обърнат, обърнете изображението: направете всички 0 в 1 и обратно Върнете резултата ...

Прочети повече

Въпрос 402. Конкатенация на решение за масив LeetCode Постановка на проблема: Конкатенация на масив LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums с дължина n, искате да създадете масив ans с дължина 2n, където ans[i] == nums[i] и ans[i + n] == nums[ i] за 0 <= i < n (0-индексирано). По-конкретно, ans е конкатенацията на два масива nums. Връщане на масива ans. Пример: Пример 1 Вход: nums = [1,2,1] Изход: [1,2,1,1,2,1] Обяснение: Масивът ...

Прочети повече

Въпрос 403. Решение за число на Фибоначи LeetCode Постановка на проблема Номер на Фибоначи LeetCode Решение – „Числото на Фибоначи“ заявява, че числата на Фибоначи, обикновено означавани F(n), образуват последователност, наречена последователност на Фибоначи, така че всяко число е сумата от двете предходни, започвайки от 0 и 1 Тоест F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Прочети повече

Въпрос 404. Решение за диагонално преминаване на LeetCode Постановка на проблема Диагонално преминаване LeetCode Решение – Като се има предвид 2D целочислен масив nums, върнете всички елементи на nums в диагонален ред, както е показано на изображенията по-долу. Вход: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Изход: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Обяснение за диагонално преминаване на LeetCode Решение Ключова идея Първият ред и последната колона в този проблем биха послужили за ...

Прочети повече

Въпрос 405. Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode Изявление на проблема Валидно състояние на Tic-Tac-Toe LeetCode Решение – Дадена ни е дъска Tic-Tac-Toe като дъска с масив от низове и от нас се иска да върнем true, ако е възможно да достигнем тази позиция на дъската по време на валиден тик- игра с тактични пръсти. Платката е масив 3 x 3 ...

Прочети повече

Въпрос 406. Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение Постановка на проблема: Намаляване на елементите, за да направите масива зигзагообразен LeetCode Решение – При даден масив nums от цели числа, движението се състои от избиране на произволен елемент и намаляването му с 1. Масив A е зигзагообразен масив, ако: Всеки четен индексиран елемент е по-голям от съседни елементи, т.е. A[0] > A[1] < A[2] > A[3] < A[4] > … ...

Прочети повече

Въпрос 407. Обратни думи в решение на низ III LeetCode Постановка на проблема Обратни думи в низ III LeetCode Решение – Даден ни е низ и сме помолени да обърнем реда на знаците във всяка дума в рамките на изречение, като същевременно запазваме интервалите и първоначалния ред на думите. Примери и обяснения Пример 1: Въвеждане: s = "Да вземем LeetCode ...

Прочети повече

Въпрос 408. Бройте подматрици с всички LeetCode решение Изявление на проблема Брой подматрици с всички LeetCode Решение – Получаваме двоична матрица mxn и от нас се иска да върнем броя на подматриците, които имат всички единици. Примери и обяснения Пример 1: Вход: mat = [[1,0,1],[1,1,0],[1,1,0]] Изход: 13 Обяснение: Има 6 правоъгълника от страна ...

Прочети повече

Въпрос 409. Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution Постановка на проблема Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Решение – Получаваме главата на сортиран свързан списък. От нас се иска да изтрием всички дубликати, така че всеки елемент да се появи само веднъж и да върнем сортирания списък с връзки. Примери и обяснения Пример 1: Вход: глава ...

Прочети повече

Въпрос 410. Решение за клониране на графика на LeetCode Постановка на проблема Clone Graph LeetCode Solution – Дадена ни е препратка към възел в свързана неориентирана графа и ни се иска да върнем дълбоко копие на графиката. Дълбокото копие е основно клонинг, при който нито един възел, присъстващ в дълбокото копие, не трябва да има препратка ...

Прочети повече

Въпрос 411. Минимална височина на дърветата LeetCode Solution Постановка на проблема Дървета с минимална височина LeetCode Решение – Дадено ни е дърво от n възела, етикетирани от 0 до n-1 като „ръбове“ на 2D масив, където edge[i] = [a_i, b_i] показва, че има ненасочен ръб между два възела a_i и b_i в дървото. Ние имаме ...

Прочети повече

Въпрос 412. K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение Постановка на проблема K-ти най-малък елемент в сортирана матрица LeetCode Решение – Дадена ни е матрица с размер n, където всеки от редовете и колоните е сортиран във възходящ ред. От нас се иска да върнем k-тия най-малък елемент в матрицата. Имайте предвид, че е k-ти...

Прочети повече

Въпрос 413. Брой острови II LeetCode Solution Постановка на проблема Брой острови II LeetCode Решение – Получавате празна двуизмерна двоична решетка с размер mx n. Мрежата представлява карта, където 2 представляват вода, а 0 представляват земя. Първоначално всички клетки от мрежата са водни клетки (т.е. всички клетки са 1). Можем да извършим добавяне на земя...

Прочети повече

Въпрос 414. Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode Постановка на проблема Конструиране на двоично дърво от Preorder и Postorder Traversal LeetCode Solution – Като се имат предвид два целочислени масива, preorder и postorder, където preorder е обходът за предварителна поръчка на двоично дърво с различни стойности, а postorder е обходът на postorder на същото дърво, реконструирайте и върнете двоичния файл дърво. Ако има няколко отговора, можете да върнете всеки от тях. Въвеждане: предварителна поръчка...

Прочети повече

Въпрос 415. Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution Постановка на проблема Брой хвърляния на зарчета с целева сума LeetCode Решение – Имате n зара и всеки зар има k лица, номерирани от 1 до k. Като са дадени три цели числа n, k и target, върнете броя на възможните начини (от общо kn начини) за хвърляне на заровете, така че сборът от числата с лице нагоре да е равен на целта. Тъй като отговорът може да бъде...

Прочети повече

Въпрос 416. Решение за състезателна кола LeetCode Постановка на проблема Race Car LeetCode Solution – Вашият автомобил започва от позиция 0 и скорост +1 на безкрайна числова права. Вашият автомобил може да изпадне в отрицателни позиции. Вашият автомобил се движи автоматично в съответствие с последователност от инструкции „A“ (ускоряване) и „R“ (обратно): Когато получите инструкция „A“, колата ви прави следното: позиция += скорост...

Прочети повече

Въпрос 417. Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution Постановка на проблема Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Решение – Като се има предвид главата на сортиран свързан списък, изтрийте всички възли, които имат дублиращи се номера, оставяйки само различни числа от оригиналния списък. Върнете и сортирания списък с връзки. Вход: глава = [1,2,3,3,4,4,5] Изход: [1,2,5] Обяснение Идеята тук е да се премине ...

Прочети повече

Въпрос 418. Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution Постановка на проблема Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Решение – Получавате mxn целочисленна матрица, където всяка клетка е или 0 (празна) или 1 (препятствие). Можете да се движите нагоре, надолу, наляво или надясно от и до празна клетка с една стъпка. Върнете минималния брой стъпки за ходене от горния ляв ъгъл...

Прочети повече

Въпрос 419. Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode Постановка на проблема Първи уникален символ в низ LeetCode Решение – Даден низ s, намерете първия неповтарящ се знак в него и върнете неговия индекс. Ако не съществува, върнете -1. Примерен тестов случай 1: Вход: s = “leetcode” Изход: 0 Тестов случай 2: Вход: s = “aabb” Изход: -1 Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 420. Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode Постановка на проблема: Инвертиране на двоично дърво LeetCode Решение – В този въпрос, като се има предвид корен на всяко двоично дърво, се изисква решението да обърне двоичното дърво, което означава, че лявото дърво трябва да стане дясното дърво и обратно. Обяснение Можем да се запитаме кое обикаляне на дърво би било...

Прочети повече

Въпрос 421. Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене Пояснение на проблема: Най-близката стойност на двоично дърво за търсене Leetcode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво за търсене и целева стойност, върнете стойността в BST, която е най-близка до целта. Пример: Пример 1 Вход: корен = [4,2,5,1,3], цел = 3.714286 Изход: 4 Пример 2 Вход: корен = [1], цел ...

Прочети повече

Въпрос 422. История на дизайна на браузъра LeetCode Solution Изявление на проблема Дизайн История на браузъра LeetCode Решение – Имате браузър с един раздел, откъдето започвате на началната страница и можете да посетите друг URL адрес, да се върнете в хронологията на броя стъпки или да продължите напред в историята на броя стъпки. Реализирайте класа BrowserHistory: BrowserHistory(низ начална страница) Инициализира обекта с началната страница на...

Прочети повече

Въпрос 423. Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution Постановка на проблема Оценете обратна полска нотация LeetCode Решение – Оценете стойността на аритметичен израз в обратна полска нотация. Валидни оператори са +, -, * и /. Всеки операнд може да бъде цяло число или друг израз. Имайте предвид, че разделението между две цели числа трябва да се съкрати към нула. Гарантирано е, че дадените...

Прочети повече

Въпрос 424. 3Sum Най-близкото решение на LeetCode Постановка на проблема 3Sum Най-близкото решение на LeetCode – Като се има предвид целочислен масив nums с дължина n и цел с цяло число, намерете три цели числа в nums, така че сумата да е най-близка до целта. Върнете сбора от трите числа. Може да предположите, че всеки вход ще има точно едно решение. Вход: числа = [-1,2,1,-4], цел = 1 Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 425. Решение на Contiguous Array LeetCode Пояснение на проблема Contiguous Array LeetCode Решение – Като се има предвид двоичен масив nums, върнете максималната дължина на непрекъснат подмасив с равен брой 0 и 1. Вход: nums = [0,1] Изход: 2 Обяснение: [0, 1] е най-дългият непрекъснат подмасив с равен брой 0 и 1. Обяснение Сега какво...

Прочети повече

Въпрос 426. Решение на N-Queens LeetCode Постановка на проблема N-Queens LeetCode Решение – Пъзелът с n-дами е проблемът с поставянето на n дами на nxn шахматна дъска, така че да не се атакуват две дами. При дадено цяло число n върнете всички различни решения на пъзела n-кралици. Можете да върнете отговора в произволен ред. Всяко решение съдържа отделна конфигурация на платката на ...

Прочети повече

Въпрос 427. Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution Постановка на проблема Най-голям правоъгълник в хистограмата LeetCode Решение – Като се има предвид масив от цели числа, представляващи височината на лентата на хистограмата, където ширината на всяка лента е 1, върнете площта на най-големия правоъгълник в хистограмата. Примерен тестов случай 1: Вход: височини = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Изход: 10 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 428. Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode Постановка на проблема Съвпадение на регулярни изрази Съвпадение на регулярни изрази на LeetCode Решение – При даден входен низ s и шаблон p, внедрете съвпадение на регулярен израз с поддръжка за '.' и къде: '.' Съвпада с всеки единичен знак.​​​​ '*' Съвпада с нула или повече от предходния елемент. Съвпадението трябва да покрива целия входен низ (не частично). Примерен тестов случай 1: Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 429. Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution Постановка на проблема Двоично дърво Изглед от дясната страна LeetCode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво, представете си, че стоите от дясната му страна и върнете стойностите на възлите, които можете да видите, подредени отгоре надолу. Примерен тестов случай 1: Вход: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Прочети повече

Въпрос 430. Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode Постановка на проблема Увеличете разстоянието до най-близкия човек LeetCode Решение – Получавате масив, представляващ ред от места, където seats[i] = 1 представлява човек, който седи на i-то място, а seats[i] = 0 представлява, че i-тата седалка е празна (0-индексирано). Има поне едно празно място и поне един човек. Алекс иска да...

Прочети повече

Въпрос 431. Трето решение за максимален брой Leetcode Постановка на проблема Трети максимален брой Leetcode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums, върнете третото различно максимално число в този масив. Ако третият максимум не съществува, върнете максималния брой. Пример Вход: nums = [3,2,1] Изход: 1 Обяснение: Първият отделен максимум е 3. Вторият отделен максимум е 2. Третият ...

Прочети повече

Въпрос 432. Решение на Minesweeper LeetCode Постановка на проблема Minesweeper LeetCode Solution – Нека играем играта Minesweeper (Уикипедия, онлайн игра)! Получавате mxn char матрична дъска, представляваща игралната дъска, където: 'M' представлява неразкрита мина, 'E' представлява неразкрито празно квадратче, 'B' представлява разкрито празно квадратче, което няма съседни мини (т.е. отгоре, отдолу , ляво, дясно и всичко...

Прочети повече

Въпрос 433. Коко яде банани LeetCode Solution Постановка на проблема Коко яде банани LeetCode Solution – Коко обича да яде банани. Има n купчини банани, i-тата купчина има купчини[i] банани. Охраната си отиде и ще се върне след час. Коко може да реши нейната скорост на хранене на банани на час от k. Всеки час тя избира купчина банани и изяжда k банани от тази купчина. ако...

Прочети повече

Въпрос 434. Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност Изявление на проблема Базирано на време ключ-стойност Store LeetCode Решение – Проектирайте базирана на време структура от данни ключ-стойност, която може да съхранява множество стойности за един и същи ключ в различни времеви печати и да извлича стойността на ключа в определен времеви печат. Реализирайте класа TimeMap: TimeMap() Инициализира обекта на структурата от данни. void set(ключ низ, низ ...

Прочети повече

Въпрос 435. Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution Постановка на проблема Намерете медиана от поток от данни LeetCode Solution – Медианата е средната стойност в подреден списък с цели числа. Ако размерът на списъка е четен, няма средна стойност и медианата е средната стойност на двете средни стойности. Например, за arr = [2,3,4], медианата ...

Прочети повече

Въпрос 436. Пермутация в решение на String Leetcode Постановка на проблема: Пермутация в String Leetcode Решение – Като се имат предвид два низа s1 и s2, върнете true, ако s2 съдържа пермутация на s1, или false в противен случай. С други думи, върнете true, ако една от пермутациите на s1 е поднизът на s2. Пример: Пример 1 Вход: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Изход: true Обяснение: s2 съдържа една пермутация на s1 ("ba"). ...

Прочети повече

Въпрос 437. Решение за сблъсък с астероиди LeetCode Постановка на проблема Сблъсък с астероиди LeetCode Решение – Даден ни е масив от астероиди от цели числа, представляващи астероиди в редица. За всеки астероид абсолютната стойност представлява неговия размер, а знакът представлява неговата посока (положително значение вдясно, отрицателно значение наляво). Всеки астероид се движи със същата скорост. Разберете състоянието...

Прочети повече

Въпрос 438. Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution Изявление на проблема Пренареждане на данни в регистрационни файлове LeetCode Решение – Получавате масив от регистрационни файлове. Всеки дневник е низ от думи, разделен с интервал, където първата дума е идентификаторът. Има два типа регистрационни файлове: Букви: Всички думи (с изключение на идентификатора) се състоят от малки английски букви. Цифрови дневници: Всички думи ...

Прочети повече

Въпрос 439. Решение за диагонален траверс LeetCode Постановка на проблема Диагонално преминаване на LeetCode Решение – Като се има предвид матрица mxn, върнете масив от всички елементи на масива в диагонален ред. Вход: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Изход: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Обяснение Помислете за индексите на диагоналите на NxM матрица. Нека използваме 4×4 матрица като пример: ...

Прочети повече

Въпрос 440. Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение Постановка на проблема Най-дълъг нарастващ път в матрица LeetCode Решение – Като се има предвид матрица с цели числа mxn, върнете дължината на най-дългия нарастващ път в матрицата. От всяка клетка можете да се движите в четири посоки: наляво, надясно, нагоре или надолу. Не можете да се движите по диагонал или да се движите извън границата (т.е. обвиването не е позволено). Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 441. Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode Постановка на проблема Оптимално балансиране на сметка LeetCode Решение – Получавате масив от транзакции, където транзакции[i] = [fromi, toi, amounti] показва, че лицето с ID = fromi е дало amounti $ на лицето с ID = toi. Върнете минималния брой транзакции, необходими за уреждане на дълга. Вход: транзакции = [[0,1,10],[2,0,5]] Изход: 2 Обяснение: Лице #0 ...

Прочети повече

Въпрос 442. Брой на затворените острови Leetcode Solution Постановка на проблема: Брой затворени острови Решение на Leetcode – Дадена е 2D мрежа, състояща се от 0s (земя) и 1s (вода). Островът е максимална 4-посока свързана група от 0s, а затвореният остров е остров изцяло (всички отляво, отгоре, отдясно, отдолу), заобиколен от 1s. Върнете броя на затворените острови. Пример: Пример 1 Вход: мрежа = [[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0],[1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[2]] Изход : XNUMX Обяснение: Острови в сиво...

Прочети повече

Въпрос 443. Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво Постановка на проблема Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво LeetCode Решение – Сериализацията е процесът на преобразуване на структура от данни или обект в последователност от битове, така че да може да се съхранява във файл или буфер на паметта или да се предава през мрежова връзка, за да бъде реконструирана по-късно в ...

Прочети повече

Въпрос 444. Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode Постановка на проблема Бинарно дърво Максимална сума на пътя LeetCode Решение – Пътят в двоично дърво е поредица от възли, където всяка двойка съседни възли в последователността има ръб, свързващ ги. Възел може да се появи в последователността най-много веднъж. Имайте предвид, че пътят не се нуждае от...

Прочети повече

Въпрос 445. Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution Постановка на проблема Робот, ограничен в кръг LeetCode Решение – В безкрайна равнина робот първоначално стои на (0, 0) и е обърнат на север. Имайте предвид, че: северната посока е положителната посока на оста y. Посоката на юг е отрицателната посока на оста y. Източната посока е положителната посока на оста x. Западната посока е...

Прочети повече

Въпрос 446. Минимално движение на коня Решение на LeetCode Постановка на проблема Минимални ходове на кон LeetCode Решение – В безкрайна шахматна дъска с координати от -infinity до +infinity, имате кон на квадрат [0, 0]. Конят има 8 възможни хода, които може да направи, както е показано по-долу. Всеки ход е две квадратчета в кардинална посока, след това едно поле в ортогонална посока. Върнете минималния брой...

Прочети повече

Въпрос 447. Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode Пояснение на проблема Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градина LeetCode Решение – Има едномерна градина по оста x. Градината започва в точка 0 и завършва в точка n. (т.е. дължината на градината е n). Има n + 1 кранове, разположени в точки [0, 1, ..., n] в ...

Прочети повече

Въпрос 448. Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение Постановка на проблема Двоично дърво Обхождане на ниво на зигзаг LeetCode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво, върнете обхода на зигзагообразно ниво на стойностите на неговите възли. (т.е. от ляво на дясно, след това от дясно на ляво за следващото ниво и редувайте между тях). Вход: root = [3,9,20,null,null,15,7] Изход: [[3],[20,9],[15,7]] Обяснение Ние ...

Прочети повече

Въпрос 449. Намерете решението за дублиран номер LeetCode Постановка на проблема Намерете дублираното число LeetCode Решение – Даден е масив от цели числа nums, съдържащ n + 1 цели числа, където всяко цяло число е в диапазона [1, n] включително. Има само едно повтарящо се число в числа, върнете това повтарящо се число. Трябва да решите проблема, без да променяте номера на масива и използва само постоянно допълнително пространство. Вход: nums = [1,3,4,2,2] Изход: 2 Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 450. Решение за змии и стълби LeetCode Постановка на проблема змии и стълби Решение на LeetCode – Получавате nxn целочислена матрична дъска, където клетките са маркирани от 1 до n2 в стил Boustrophedon, започвайки от долния ляв ъгъл на дъската (т.е. board[n - 1][0]) и редуващи се посоки във всеки ред. Започвате от квадрат 1 на дъската. Във всеки ход,...

Прочети повече

Въпрос 451. Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode Постановка на проблема: Аритметични срезове II – Решение на подпоследователност LeetCode – Даден е целочислен масив от числа, върнете номера на всички аритметични подпоследователности от числа. Поредица от числа се нарича аритметична, ако се състои от поне три елемента и ако разликата между всеки два последователни елемента е една и съща. За ...

Прочети повече

Въпрос 452. Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode Постановка на проблема: Липсващ елемент в сортиран масив LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums, които са сортирани във възходящ ред и всички негови елементи са уникални и им е дадено също цяло число k, върнете k-то липсващо число, започвайки от най-лявото число на масива. Пример: Пример 1 Вход: nums = [4,7,9,10], k = ...

Прочети повече

Въпрос 453. Path Sum II LeetCode решение Постановка на проблема: Сума на пътя II Решение на LeetCode – Като се има предвид коренът на двоично дърво и цяло число targetSum, върнете всички пътища от корен до лист, където сумата от стойностите на възела в пътя е равна на targetSum. Всеки път трябва да бъде върнат като списък със стойностите на възлите, а не като препратки към възли. Пътят от корен до лист е път, започващ от ...

Прочети повече

Въпрос 454. Изравняване на 2D векторно LeetCode решение Постановка на проблема Изравняване на 2D вектор LeetCode Решение – Проектирайте итератор за изравняване на 2D вектор. Той трябва да поддържа операциите next и Next. Реализирайте класа Vector2D: Vector2D(int[][] vec) инициализира обекта с 2D вектор vec. next() връща следващия елемент от 2D вектора и премества показалеца с една стъпка напред. Може да предположите, че всички...

Прочети повече

Въпрос 455. Решение за речник на извънземни LeetCode Постановка на проблема Речник на чужденец LeetCode Решение – Има нов чужд език, който използва английската азбука. Редът между буквите обаче ви е неизвестен. Получавате списък с низови думи от речника на чуждия език, където низовете в думите са сортирани лексикографски според правилата на този нов език. ...

Прочети повече

Въпрос 456. Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution Постановка на проблема Продукт на масива с изключение на Self LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums, върнете отговор на масив, така че answer[i] да е равен на произведението на всички елементи от nums с изключение на nums[i]. Продуктът на всеки префикс или суфикс от числа гарантирано се вписва в 32-битово цяло число. Трябва да напишете алгоритъм, който работи за O(n) време и без да използвате разделението ...

Прочети повече

Въпрос 457. Проектиране на Skiplist LeetCode Solution Постановка на проблема Дизайн Skiplist LeetCode Решение – Проектирайте Skiplist, без да използвате вградени библиотеки. Списъкът за пропускане е структура от данни, която отнема O(log(n)) време за добавяне, изтриване и търсене. В сравнение с дървото и червено-черното дърво, които имат същата функция и производителност, дължината на кода на Skiplist може да бъде сравнително ...

Прочети повече

Въпрос 458. Решение за пермутация на палиндром LeetCode Постановка на проблема Пермутация на палиндром LeetCode Решение – Получаваме низ и ни питаме дали пермутация на дадения низ може да образува палиндром. Примери и обяснения Пример 1: Вход: s = "код" Изход: false Обяснение: не можем да подредим букви от "код", за да образуваме палиндром Пример 2: ...

Прочети повече

Въпрос 459. Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution Постановка на проблема Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution – Дадени са ни главите на два силно свързани списъка headA и headB. Също така е предвидено, че двата свързани списъка могат да се пресичат в даден момент. От нас се иска да върнем възела, в който те се пресичат или нула, ако ...

Прочети повече

Въпрос 460. Решение на LeetCode на пермутационна последователност Постановка на проблема Последователност на пермутация LeetCode Решение – Множеството [1, 2, 3, ..., n] съдържа общо n! уникални пермутации. Чрез изброяване и етикетиране на всички пермутации по ред, получаваме следната последователност за n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Дадени n и k, връщане на k-тата пермутационна последователност. Примерен тестов случай 1: Вход: n ...

Прочети повече

Въпрос 461. Предложения за търсене Система LeetCode Solution Предложения за търсене на постановка на проблема Система LeetCode Решение – Получавате масив от низови продукти и низ за търсенеWord. Проектирайте система, която предлага най-много три имена на продукти от продукти след въвеждане на всеки знак от searchWord. Предложените продукти трябва да имат общ префикс с searchWord. Ако има повече от три продукта с...

Прочети повече

Въпрос 462. Завъртане на изображението LeetCode Solution Постановка на проблема Rotate Image LeetCode Решение – Получавате nxn 2D матрица, представляваща изображение, завъртете изображението на 90 градуса (по часовниковата стрелка). Трябва да завъртите изображението на място, което означава, че трябва да промените директно входната 2D матрица. НЕ разпределяйте друга 2D матрица и правете ротацията. Примерен тестов случай 1: Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 463. Решение на LeetCode за надникване на итератора Постановка на проблема Peeking Iterator LeetCode Решение – Проектирайте итератор, който поддържа операцията peek на съществуващ итератор в допълнение към hasNext и следващите операции. Реализирайте класа PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Инициализира обекта с дадения целочислен итератор. int next() Връща следващия елемент в масива и премества показалеца към следващия елемент. булев...

Прочети повече

Въпрос 464. Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution Изявление на проблема Дефангиране на IP адрес LeetCode Решение – При валиден (IPv4) IP адрес, върнете дефангирана версия на този IP адрес. Дефангиран IP адрес замества всяка точка "." с "[.]". Вход: адрес = "1.1.1.1" Изход: "1[.]1[.]1[.]1" Обяснение Интуицията е много проста. 1. създайте stringbuilder str 2. превъртете през адресния низ ...

Прочети повече

Въпрос 465. K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение Постановка на проблема K-ти най-малък елемент в решение на BST Leetcode – Като се има предвид коренът на двоично дърво за търсене и цяло число k, върнете k-та най-малка стойност (1-индексирана) от всички стойности на възлите в дървото. Примери: Вход: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Изход: 1 Вход: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Прочети повече

Въпрос 466. Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution Постановка на проблема Намерете листа от двоично дърво LeetCode Solution – Като се има предвид коренът на двоично дърво, съберете възлите на дървото, сякаш правите това: Съберете всички листни възли. Отстранете всички листни възли. Повторете, докато дървото се изпразни. Примерен тестов случай 1: Вход: корен = [1, 2, 3, ...

Прочети повече

Въпрос 467. Топ K Чести думи LeetCode Solution Постановка на проблема Най-горе K Чести думи LeetCode Решение – Като се има предвид масив от низови думи и цяло число k, върнете k най-често срещаните низове. Върнете отговора, сортиран по честота от най-висока до най-ниска. Подредете думите със същата честота по техния лексикографски ред. Примерен тестов случай 1: Вход: думи = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Изход: [“i”,”love”] Обяснение . ..

Прочети повече

Въпрос 468. Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode Постановка на проблема: Увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode Решение – Като се има предвид целочислен масив nums, върнете true, ако съществува тройка индекси (i, j, k), така че i < j < k и nums[i] < nums[j] < nums [k]. Ако не съществуват такива индекси, върнете false. Пример: Пример 1: Вход: nums = [2,1,5,0,4,6] Изход: true Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 469. Паралелни курсове II LeetCode Solution Постановка на проблема Паралелни курсове II LeetCode Решение - Получавате цяло число n, което показва, че има n курса, етикетирани от 1 до n. Освен това получавате релации на масив, където релации[i] = [prevCoursei, nextCoursei], представляващи предпоставка за връзка между course prevCoursei и курс nextCoursei: курс prevCoursei трябва да бъде взет преди курс nextCoursei. Освен това ви се дава...

Прочети повече

Въпрос 470. Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution Постановка на проблема Обединяване на сортиран масив LeetCode Решение – Дават ви се два целочислени масива nums1 и nums2, сортирани в ненамаляващ ред, и две цели числа m и n, представляващи броя на елементите съответно в nums1 и nums2. Обединете nums1 и nums2 в един масив, сортиран в ненамаляващ ред. Окончателният сортиран масив не трябва да се връща от функцията, а вместо това да се съхранява в масива nums1. ...

Прочети повече

Въпрос 471. Решение за свободно време на служителите LeetCode Постановяване на проблема Свободно време на служителите LeetCode Solution – Получаваме списък с график на служителите, който представлява работното време за всеки служител. Всеки служител има списък с неприпокриващи се интервали и тези интервали са в сортиран ред. Върнете списъка с ограничени интервали, представляващи общото свободно време с положителна дължина за всички служители, също в ...

Прочети повече

Въпрос 472. Решението на Maze III LeetCode Постановка на проблема The Maze III LeetCode Solution – Има топка в лабиринт с празни пространства (представени като 0) и стени (представени като 1). Топката може да премине през празните пространства, като се търкаля нагоре, надолу, наляво или надясно, но няма да спре да се търкаля, докато не удари стена. Когато топката спре,...

Прочети повече

Въпрос 473. Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode Постановка на проблема Намерете минимум в завъртян сортиран масив II LeetCode Решение – Да предположим, че масив с дължина n, сортиран във възходящ ред, се завърта между 1 и n пъти. Например, масивът nums = [0,1,4,4,5,6,7] може да стане: [4,5,6,7,0,1,4], ако е завъртян 4 пъти. [0,1,4,4,5,6,7], ако е завъртян 7 пъти. Забележете, че завъртането на масив [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 път води до масива [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Прочети повече

Въпрос 474. Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode Пояснение на проблема: Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode – Напишете функция за изтриване на възел в единично свързан списък. Няма да получите достъп до главата на списъка, вместо това ще получите достъп до възела, който ще бъде изтрит директно. Гарантирано е, че възелът, който трябва да бъде изтрит, не е ...

Прочети повече

Въпрос 475. Брой на отделните острови Leetcode Решение Постановка на проблема Броят на отделните острови LeetCode Решение – „Брой на отделните острови“ посочва, че дадена anxm двоична матрица. Островът е група от единици (представляващи земя), свързани 1-посоки (хоризонтално или вертикално). Счита се, че един остров е същият като друг, ако и само ако един остров ...

Прочети повече

Въпрос 476. Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution Постановка на проблема Намерете дали съществува път в графика Leetcode Решение – Има двупосочна графика с n върха, където всеки връх е обозначен от 0 до n - 1 (включително). Ръбовете в графиката са представени като ръбове на 2D целочислен масив, където всеки edges[i] = [ui, vi] означава двупосочен ръб между връх ui и връх vi. Всяка двойка върхове...

Прочети повече

Въпрос 477. Ugly Number II LeetCode Solution Постановка на проблема Ugly Number II LeetCode Решение – Грозното число е положително цяло число, чиито прости фактори са ограничени до 2, 3 и 5. Като се има предвид цяло число n, върнете n-то грозно число. Вход: n = 10 Изход: 12 Обяснение: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] е последователността от първите 10 ...

Прочети повече

Въпрос 478. Намерете Peak Element II LeetCode решение Постановка на проблема Намерете върхов елемент II LeetCode Решение – Пиковият елемент в 2D мрежа е елемент, който е строго по-голям от всичките му съседни съседи отляво, отдясно, отгоре и отдолу. Като се има предвид 0-индексирана матрица mxn, където няма две съседни клетки, които са равни, намерете всеки пиков елемент mat[i][j] и върнете масива с дължина 2 [i,j]. Може да предположите...

Прочети повече

Въпрос 479. Комбинирана сума IV LeetCode Solution Постановка на проблема Комбинация Sum IV LeetCode Решение – Като се има предвид масив от различни цели числа nums и целево цяло число, върнете броя на възможните комбинации, които се събират до целта. Тестовите случаи се генерират така, че отговорът да може да се побере в 32-битово цяло число. Вход: nums = [1,2,3], цел = 4 Изход: 7 Обяснение: Възможните ...

Прочети повече

Въпрос 480. Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution Постановка на проблема Решението на Leetcode от низ към цяло число (atoi) – „Стринг към цяло число (atoi)“ заявява, че Реализация на функцията myAtoi(string s), която преобразува низ в 32-битово цяло число със знак (подобно на функцията atoi на C/C++ ). Алгоритъмът за myAtoi(string s) е както следва: Прочетете и игнорирайте всяко водещо празно пространство. Проверете дали следващият знак (ако...

Прочети повече

Въпрос 481. Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution Постановка на проблема Решението за възстановяване на IP адреси LeetCode – „Възстановяване на IP адреси“ заявява, че като се има предвид низът, който съдържа само цифри, трябва да върнем всички възможни валидни IP адреси в произволен ред, който може да бъде образуван чрез вмъкване на точки в низа. Имайте предвид, че нямаме право да се върнем...

Прочети повече

Въпрос 482. Решение за компресиране на низове LeetCode Изявление на проблема Компресиране на низове LeetCode Решение – Като се има предвид масив от символи, компресирайте го, като използвате следния алгоритъм: Започнете с празен низ s. За всяка група от последователни повтарящи се знаци в знаци: Ако дължината на групата е 1, добавете знака към s. В противен случай добавете знака, последван от дължината на групата. Компресираният низ...

Прочети повече

Въпрос 483. Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение Постановка на проблема Минимални замени за създаване на последователности, увеличаващи се LeetCode Решение – Дават ви се два целочислени масива със същата дължина nums1 и nums2. В една операция ви е позволено да разменяте nums1[i] с nums2[i]. Например, ако nums1 = [1,2,3,8] и nums2 = [5,6,7,4], можете да размените елемента при i = 3, за да получите nums1 = [1,2,3,4 ] и nums2 = [5,6,7,8]. ...

Прочети повече

Въпрос 484. Графика Валидно дърво LeetCode Solution Постановка на проблема Графика Валидно дърво LeetCode Решение – Като се имат предвид ръбовете на графика, проверете дали ръбовете съставляват валидно дърво. Ако да, върнете true и false в противен случай. Ръбовете са дадени като 2D масив с размер n*2 Примери и обяснения Пример 1: Вход: n = 5, ...

Прочети повече

Въпрос 485. Спирална матрица II Leetcode Решение Постановка на проблема Този въпрос Spiral Matrix II е много подобен на Spiral Matrix Моля, опитайте се с горния въпрос, за да получите по-добра представа, преди да решите този проблем. В този въпрос от нас се иска да генерираме матрица с размер n*n с елементи в спирален ред и само n ...

Прочети повече

Въпрос 486. Решение LeetCode за уеб робота Пояснение на проблема Уеб краул LeetCode Решение – Като се има предвид URL startUrl и интерфейс HtmlParser, внедрете уеб робот, който да обхожда всички връзки, които са под същото име на хост като startUrl. Върнете всички URL адреси, получени от вашия уеб робот в произволен ред. Вашият робот трябва: Да започне от страницата: startUrl Извикайте HtmlParser.getUrls(url), за да получите всички URL адреси от уеб страница на ...

Прочети повече

Въпрос 487. Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние Постановка на проблема Разстояние за редактиране на LeetCode Решение – Дадени са два низа s и t, върнете true, ако и двете са на едно разстояние за редактиране един от друг, в противен случай върнете false. За низ s се казва, че е на едно разстояние от низ t, ако можете: Вмъкнете точно един знак в s, за да получите t. Изтрийте точно един знак от s, за да получите t. Заменете точно един знак от s с различен знак, за да получите t. Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 488. Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение Изявление на проблем Клетки с нечетни стойности в матрица Решение на LeetCode – Има матрица mxn, която се инициализира към всички нули. Има също 0D масив индекси, където всеки индекс [i] = [ri, ci] представлява 2-индексирано местоположение за извършване на някои операции за нарастване на матрицата. За всеки индекс на местоположение[i] трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 489. Тухлена стена LeetCode Solution Постановка на проблема Тухлена стена LeetCode Решение – Има правоъгълна тухлена стена пред вас с n реда тухли. I-тият ред има известен брой тухли, всяка с еднаква височина (т.е. една единица), но те могат да бъдат с различна ширина. Общата ширина на всеки ред е ...

Прочети повече

Въпрос 490. Възможно решение за двуразделен LeetCode Постановка на проблема Възможно решение за двуразделен LeetCode – Искаме да разделим група от n души (маркирани от 1 до n) на две групи с произволен размер. Всеки човек може да не харесва някои други хора и те не трябва да влизат в същата група. Като се има предвид цялото число n и масивът dislikes, където dislikes[i] = [ai, bi] показва, че лицето с етикет ai прави ...

Прочети повече

Въпрос 491. Значение за служителите LeetCode Solution Изявление на проблема Значение на служителите LeetCode Solution – Имате структура от данни от информация за служителите, включително уникалния идентификатор на служителя, стойността на важността и идентификационните номера на преките подчинени. Получавате масив от служители служители, където: служители[i].id е идентификационният номер на i-тия служител. служители[i].значението е важната ценност на i-тия служител. служители[i].подчинени е списък на ...

Прочети повече

Въпрос 492. Решение за Integer Break LeetCode Постановка на проблема Integer Break LeetCode Решение – Дадено цяло число n, разбийте го на сумата от k положителни цели числа, където k >= 2, и увеличете максимално продукта на тези цели числа. Трябва да върнем максималния продукт, който можем да получим. Вход: n = 2 Изход: 1 Обяснение: 2 = 1 + 1, ...

Прочети повече

Въпрос 493. Решение на LeetCode за спиране на процеса Постановка на проблема Kill Process LeetCode Solution – Имате n процеса, образуващи вкоренена дървовидна структура. Дадени са ви два целочислени масива pid и ppid, където pid[i] е идентификаторът на i-тия процес, а ppid[i] е идентификаторът на родителския процес на i-тия. Всеки процес има само един родителски процес, но може да има няколко дъщерни процеси. Само един процес има ppid[i] = 0, ...

Прочети повече

Въпрос 494. Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност Постановка на проблема Път с максимална минимална стойност LeetCode Решение – Като се има предвид мрежа с целочислена матрица mxn, върнете максималния резултат на път, започващ от (0, 0) и завършващ на (m - 1, n - 1), движещ се в 4 кардинални посоки. Резултатът от даден път е минималната стойност в този път. Например резултатът от...

Прочети повече

Въпрос 495. Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution Постановка на проблема Решението на Symmetric Tree LeetCode – „Симетрично дърво“ заявява, че като се има предвид коренът на двоичното дърво и трябва да проверим дали даденото двоично дърво е огледало на себе си (симетрично около центъра му) или не? Ако да, трябва да върнем true, в противен случай false. Пример: ...

Прочети повече

Въпрос 496. Дизайн Хит Counter LeetCode Решение Постановка на проблема Дизайн Брояч на посещенията LeetCode Решение – Проектирайте брояч на удари, който отчита броя на попаденията, получени през последните 5 минути (т.е. последните 300 секунди). Вашата система трябва да приеме параметър за времеви отпечатък (в секунди с детайлност) и може да приемете, че повикванията към системата се извършват в хронологичен ред (т.е. клеймото за време се увеличава монотонно). ...

Прочети повече

Въпрос 497. Игра Jump Leetcode Solution Постановка на проблема Jump Game Leetcode Решение – Даден е целочислен масив nums. Първоначално сте позиционирани в първия индекс на масива и всеки елемент в масива представлява максималната ви дължина на скок в тази позиция. Върнете true, ако можете да стигнете до последния индекс, или false в противен случай. Пример: Вход 1: числа = [2, ...

Прочети повече

Въпрос 498. Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение Постановка на проблема Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение – Даден е 0-индексиран целочислен масив с дължина n. Броят на начините за разделяне на числа е броят на централните индекси, които удовлетворяват и двете условия: 1 <= pivot < n nums[0] + nums[1] + ... + nums[pivot - 1] == nums[pivot] + nums[pivot ...

Прочети повече

Въпрос 499. Решение на LeetCode за последователни символи Постановка на проблема Последователни символи LeetCode Решение – Силата на низа е максималната дължина на непразен подниз, който съдържа само един уникален знак. Даден низ s, върнете силата на s. Вход: s = "leetcode" Изход: 2 Обяснение: Поднизът "ee" е с дължина 2 само със знака "e". Обяснение...

Прочети повече

Въпрос 500. Решение за шампанско LeetCode Постановка на проблема Champagne Tower LeetCode Solution – Подреждаме чаши в пирамида, където първият ред има 1 чаша, вторият ред има 2 чаши и така до 100-ия ред. Всяка чаша съдържа една чаша шампанско. След това в първата чаша отгоре се налива малко шампанско. Когато най-горната чаша е пълна, всяка...

Прочети повече

Въпрос 501. Максимален продукт на три числа LeetCode Solution Постановка на проблема Максимален продукт на три числа Решение на LeetCode – Даден ни е масив, въпросът ни кара да изчислим максималния продукт на произволни 3 числа. Примери Пример 1: Вход: nums = [1,2,3] Изход: 6 Пример 2: Вход: nums = [1,2,3,4] Изход: 24 Пример 3: Вход: nums = ...

Прочети повече

Въпрос 502. Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution Изявление на проблема Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Решение – Даден е номер на колона (нека го наречем colNum) и трябва да върнем съответното заглавие на колоната, както се появява в лист в Excel Например A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Прочети повече

Въпрос 503. Решение за припокриване на изображения LeetCode Изявление на проблема Припокриване на изображение LeetCode Решение – Дават ви се две изображения, img1 и img2, представени като двоични, квадратни матрици с размер nx n. Двоичната матрица има само 0s и 1s като стойности. Превеждаме едно изображение, както решим, като плъзгаме всички 1 бита наляво, надясно, нагоре и/или надолу с произволен брой единици. Ние тогава...

Прочети повече

Въпрос 504. Валидно решение Perfect Square LeetCode Постановка на проблема Валиден перфектен квадрат LeetCode Решение – Като се има предвид положително цяло число num, напишете функция, която връща True, ако num е перфектен квадрат, иначе False. Продължение: Не използвайте никакви вградени библиотечни функции като sqrt. Вход: num = 16 Изход: вярно Обяснение Границата за нашето решение е фиксирана. за произволно число...

Прочети повече

Въпрос 505. Индекс на произволен избор LeetCode Solution Постановка на проблема Random Pick Index LeetCode Solution- Даден ни е конструктор от клас “Solution” и функция “pick” от тип int. От нас се изисква да внедрим класа “Solution” като Solution(int[] nums) Инициализира обекта с масива nums. int pick(int target) Избира произволен индекс i от nums, където nums[i] == цел. Ако има няколко...

Прочети повече

Въпрос 506. Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution Постановка на проблема Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума Решение LeetCode – „Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума“ гласи, че ви е даден целочислен масив nums и целочислена цел, задачата тук е за намиране на два неприпокриващи се подмасива от числа на масива, така че ...

Прочети повече

Въпрос 507. Удебелени думи в низовото решение на LeetCode Постановка на проблема Удебелени думи в низ LeetCode Решение – Даден е масив от ключови думи думи и низ s, направете всички изяви на всички ключови думи words[i] в ​​s удебелени. Всички букви между и тагове стават удебелени. Връща s след добавяне на удебелените тагове. Върнатият низ трябва да използва възможно най-малкия брой тагове и таговете трябва да образуват ...

Прочети повече

Въпрос 508. Стробограматично число LeetCode решение Постановка на проблема Strobogrammatic Number LeetCode Решение – Като е даден низ num, който представлява цяло число, върнете true, ако num е стробограматично число. Стробограматично число е число, което изглежда по същия начин, когато се завърти на 180 градуса (погледнато с главата надолу). Примерен тестов случай 1: Вход: num = “69” Изход: вярно Тестов случай 2: Вход: num = “692” Изход: false Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 509. Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution Постановка на проблема Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution – Дават ви се две двоични дървета root1 и root2. Представете си, че когато поставите едно от тях да покрие другото, някои възли от двете дървета се припокриват, докато другите не. Трябва да обедините двете дървета в...

Прочети повече

Въпрос 510. Решение за обратни само букви LeetCode Постановка на проблема Обърнете само букви LeetCode Решение – При даден низ s, обърнете низа според следните правила: Всички знаци, които не са английски букви, остават на същата позиция. Всички английски букви (малки или главни) трябва да бъдат обърнати. Върнете s, след като го обърнете. Въвеждане: s = "ab-cd" ...

Прочети повече

Въпрос 511. Решение на LeetCode за модел на повторен подниз Постановка на проблема Повторен модел на подниз LeetCode Решение – При даден низ s, проверете дали може да бъде конструиран, като вземете подниз от него и добавите множество копия на подниза заедно. Вход: s = "abab" Изход: true Обяснение: Това е поднизът "ab" два пъти. Обяснение Първият знак на...

Прочети повече

Въпрос 512. Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина Постановка на проблема Кодиран низ с най-къса дължина LeetCode Решение – Даден низ s, кодирайте низа така, че неговата кодирана дължина да е най-късата. Правилото за кодиране е: k[encoded_string], където encoded_string в квадратните скоби се повтаря точно k пъти. k трябва да е цяло положително число. Ако процесът на кодиране не направи ...

Прочети повече

Въпрос 513. Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode Постановка на проблема Проблемът, Следващ по-голям елемент III LeetCode Solution гласи, че ви е дадено положително цяло число n и трябва да намерите следващото най-голямо цяло число, като използвате цифрите, присъстващи само в n. Ако не съществува такова цяло число, трябва да отпечатате -1. Освен това новата...

Прочети повече

Въпрос 514. Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode Постановка на проблема Най-голяма подматрица с пренареждания LeetCode Решение – Получавате двоична матрица с размер mxn и ви е разрешено да пренареждате колоните на матрицата в произволен ред. Върнете областта на най-голямата подматрица в матрицата, където всеки елемент от подматрицата е 1 след оптимално пренареждане на колоните. Вход: матрица = [[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1]] Изход: 4 ...

Прочети повече

Въпрос 515. Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво Постановка на проблема Двоично дърво Най-дългата последователна последователност LeetCode Solution – Като се има предвид коренът на двоично дърво, върнете дължината на най-дългата последователна последователност. Пътят се отнася до всяка последователност от възли от някакъв начален възел до всеки възел в дървото заедно с връзките родител-дете. Най-дългият пореден...

Прочети повече

Въпрос 516. Perfect Squares LeetCode решение Постановка на проблема Решението на Perfect Squares LeetCode – „Perfect Squares“ гласи, че дадено цяло число n и трябва да върнете минималния брой перфектни квадрати, чиято сума е равна на n. Имайте предвид, че един и същ перфектен квадрат може да се използва няколко пъти. Пример: Вход: n = 12 Изход: 3 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 517. Редактиране на Distance LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът Редактиране на разстояние LeetCode Решението гласи, че са ви дадени два низа word1 и word2 и трябва да конвертирате word1 в word2 в минимални операции. Операциите, които могат да се извършат върху низа са – Вмъкване на символ Изтриване на знак Замяна на символ Примери Тестов случай ...

Прочети повече

Въпрос 518. Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode Постановка на проблема. Решението за персонализиран низ за сортиране LeetCode – „Персонализиран низ за сортиране“ заявява, че ви е даден ред на два низа и s. Всички символи от реда на низове са уникални и се сортират в персонализирания ред. Трябва да пермутираме знаците на s и така, че знаците да следват ...

Прочети повече

Въпрос 519. Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode Постановка на проблема Решението за премахване на всички появявания на подниз от LeetCode – „Премахване на всички поява на подниз“ състояния, които премахват ВСИЧКИ появи на частта на подниз от дадения входен низ s. Забележка: Поднизът е непрекъсната последователност от знаци във входен низ. Примерно обяснение Нека...

Прочети повече

Въпрос 520. Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode Постановка на проблема Проблемът Намери всички дубликати в масив LeetCode Решение гласи, че ви е даден масив с размер n, съдържащ елементи в диапазона [1,n]. Всяко цяло число може да се появи веднъж или два пъти и трябва да намерите всички елементи, които се появяват два пъти в масива. Примери ...

Прочети повече

Въпрос 521. Решение с единичен номер Постановка на проблема Решение с едно число Leetcode – Даден ни е непразен масив от цели числа и трябва да намерим елемент, който се появява точно веднъж. Във въпроса е дадено, че всеки елемент се появява два пъти с изключение на един. Пример 1: Вход: nums = [2,2,1] Изход: 1 Пример 2: Вход: ...

Прочети повече

Въпрос 522. Брой на провинциите Решение на Leetcode Постановка на проблема Брой на провинциите Leetcode Решение – Дадено ни е матрично представяне на съседство на графика и трябва да намерим броя на провинциите. Тук провинция е група от пряко или косвено свързани градове и няма други градове извън групата. Пример Пример 1: Вход: е свързан...

Прочети повече

Въпрос 523. Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution Постановка на проблема В този проблем „Намиране на всички възможни рецепти от дадени консумативи“ LeetCode Solution от нас се изисква да намерим рецептите, които могат да бъдат направени с помощта на консумативите, дадени като вектор от низове. Също така ни се дават рецептите, които трябва да направим, и съответните необходими съставки. Примери ...

Прочети повече

Въпрос 524. 01 Matrix LeetCode Solution Постановка на проблема В тази задача 01 Matrix LeetCode Solution, трябва да намерим разстоянието на най-близката 0 за всяка клетка от дадената матрица. Матрицата се състои само от 0 и 1 и разстоянието на всички две съседни клетки е 1. Примери Пример 1: Вход: mat = ...

Прочети повече

Въпрос 525. Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode Изявление на проблема Сортиране на знаци по честота LeetCode Решение – Даден низ S, сортирайте го в низходящ ред въз основа на честотата на знаците. Честотата на даден знак е колко пъти се появява в низа. Върнете сортирания низ. Ако има няколко отговора, върнете някой от тях. Пример за сортиране на знаци по...

Прочети повече

Въпрос 526. Решение на LeetCode с ненамаляващ масив Постановка на проблема Ненамаляващ масив LeetCode Решение – даден масив nums с n цели числа, вашата задача е да проверите дали може да стане ненамаляващ чрез модифициране на най-много един елемент. Ние дефинираме, че масивът не е намаляващ, ако nums[index ] <= nums[index +1] важи за всеки индекс (базиран на 0), така че (0 <= index <= n-2). ...

Прочети повече

Въпрос 527. Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение Постановка на проблема Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение – Даден низ S и цяло число K, върнете дължината на най-дългия подниз от S, който съдържа най-много K различни символа. Пример: Тестов случай 1: Вход: S = „back“ K = 2 Изход: 3 Тестов случай 2: Вход: S = „ab“ ...

Прочети повече

Въпрос 528. Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение Постановка на проблема Познайте номер По-висок или по-нисък LeetCode Решение – Играем на играта Познай. Играта е следната: избирам число от 1 до n. Трябва да познаете кой номер съм избрал. Всеки път, когато познаете погрешно, ще ви кажа дали номерът, който...

Прочети повече

Въпрос 529. Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode Постановка на проблема Минимизиране на максималната сума на двойката в масив LeetCode Решението казва, че сумата на двойката на двойка (a,b) е равна на a+b. Максималната сума на двойките е най-голямата сума на двойки в списък от двойки. Например, ако имаме двойки (2,6), (1,3) и (5,4), максималната сума на двойките ще бъде max(2+6, ...

Прочети повече

Въпрос 530. Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions Постановка на проблема Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions казва, че ако има целочислен масив nums, където елементите са сортирани във възходящ ред, преобразувайте го в балансирано по височина дърво за двоично търсене. Двоично дърво с балансиране на височина е двоично дърво, в което дълбочината на двете поддървета на всеки възел никога не се различава с повече ...

Прочети повече

Въпрос 531. Word Ladder LeetCode Решение Постановка на проблема Решението на Word Ladder LeetCode – „Word Ladder“ посочва, че ви е даден низ beginWord, низ endWord и wordList. Трябва да намерим най-кратката дължина на последователността на трансформация (ако не съществува път, отпечатайте 0) от beginWord до endWord, следвайки дадените условия: Всички междинни думи трябва...

Прочети повече

Въпрос 532. Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи Постановка на проблема Най-добрата точка за среща Решение LeetCode казва, като се има предвид двоична решетка с размер mxn, където всяка 1 определя дома на един приятел, искаме да върнем минималното общо разстояние на пътуване, където общото разстояние на пътуване е сумата от разстоянията между къщите на ...

Прочети повече

Въпрос 533. Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение Постановка на проблема Проблемът Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи Решението на LeetCode казва, че даден низ S и цяло число k, връща дължината на най-дългия подниз от S, така че честотата на всеки знак в този подниз да е по-голяма или равна на k . Пример за най-дълъг подниз с най-малко...

Прочети повече

Въпрос 534. Решение на същото дърво LeetCode Постановка на проблема Проблемът Казва същото дърво. Като се имат предвид корените на две двоични дървета p и q, напишете функция, за да проверите дали са еднакви или не. Две двоични дървета се считат за еднакви, ако са структурно идентични и възлите имат една и съща стойност. Пример: тестов случай...

Прочети повече

Въпрос 535. K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение Постановка на проблема K-то най-малко число в решението на таблицата за умножение – гласи, че ви е дадена матрицата на таблицата за умножение с размер mxn, където matrix[i][j] = i*j (1 индексирано). За дадените три цели числа m,n и k, трябва да намерим k-тия най-малък елемент в m ...

Прочети повече

Въпрос 536. Last Stone Weight II LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът Last Stone Weight II казва, че ви е даден масив от цели числа камъни, където stones[i] е теглото на i-ия камък. Играем с камъните. На всеки завой избираме произволни два камъка и ги разбиваме заедно. Да предположим, че камъните имат тегла x и y ...

Прочети повече

Въпрос 537. Решение на спирална матрица LeetCode Постановка на проблема Спирална матрица Проблемът казва, че В Спирална матрица искаме да отпечатаме всички елементи на матрица в спирална форма по посока на часовниковата стрелка. Подход за спирална матрица: Идея Проблемът може да бъде реализиран чрез разделяне на матрицата на цикли и отпечатване на всички елементи във всеки ...

Прочети повече

Въпрос 538. Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode Постановка на проблема Решението за премахване на дубликати от сортиран масив Leetcode – казва, че ви е даден целочислен масив, сортиран в ненамаляващ ред. Трябва да премахнем всички дублиращи се елементи и да модифицираме оригиналния масив, така че относителният ред на отделните елементи да остане същият и да отчетем стойността на ...

Прочети повече

Въпрос 539. Моят календар I LeetCode Solution Постановка на проблема Моят календар I LeetCode Решение – Трябва да напишем програма, която може да се използва като календар. Можем да добавим ново събитие, ако добавянето на събитието няма да доведе до двойна резервация. Двойно резервиране се случва, когато две събития имат някакво непразно пресичане (т.е. някой момент е ...

Прочети повече

Въпрос 540. Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution Постановка на проблема Решението за сортиране на масив по четност LeetCode – „Сортиране на масив по четност“ гласи, че ви е даден целочислен масив с числа, преместете всички четни числа в началото на масива, последвани от всички нечетни числа. Забележка: Върнете всеки масив, който отговаря на това условие. Пример: Вход: Изход: ...

Прочети повече

Въпрос 541. Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution Пояснение на проблема Решението за премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode – гласи, че ви е дадена главата на свързан списък и трябва да премахнете n-ия възел от края на този списък. След като изтриете този възел, върнете главата на модифицирания списък. Пример: Въвеждане: ...

Прочети повече

Въпрос 542. Решение за заседателни зали II LeetCode Постановка на проблема Решението LeetCode Meeting Rooms II – „Meeting Rooms II“ гласи, че ви е даден масив от интервали от време за срещи „intervals“, където „intervals[i] = [ start[i], end[i] ]“, връща необходим минимален брой конферентни зали. Пример: интервали = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Обяснение: Среща с едно може да се направи ...

Прочети повече

Въпрос 543. Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution Постановка на проблема Сумата на подмасива е равна на K LeetCode Решение – „Сумата на подмасива е равна K“ гласи, че ви е даден масив от цели числа „nums“ и цяло число „k“, връща общия брой непрекъснати подмасиви, чиято сума е равна на „k“. Пример: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Обяснение: Има ...

Прочети повече

Въпрос 544. Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение Постановка на проблема Най-дългият палиндромен подниз LeetCode Решение – „Най-дългият палиндромен подниз“ гласи, че ви е даден низ s, върнете най-дългия палиндромен подниз в s. Забележка: Палиндромът е дума, която се чете както назад, така и напред, напр. мадам. Пример: s = "babad" "bab" Обяснение: Всички ...

Прочети повече

Въпрос 545. Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution Постановка на проблема Най-доброто време за покупка и продажба на акции Решение на LeetCode – „Най-добро време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви е даден набор от цени, където price[i] е цената на дадена акция в i-ти ден. Искате да увеличите максимално печалбата си, като изберете...

Прочети повече

Въпрос 546. Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution Постановка на проблема Медиана на два сортирани масива Решение на LeetCode – В задачата „Медиана на два сортирани масива“ са ни дадени два сортирани масива nums1 и nums2 съответно с размер m и n и трябва да върнем медианата на двата сортирани масива. Общата сложност по време на изпълнение трябва да бъде O(log (m+n)). Пример nums1 = [1,3], ...

Прочети повече

Въпрос 547. Брой острови LeetCode Solution Постановка на проблема Броят на островите LeetCode Решение – „Брой острови“ посочва, че ви е дадена mxn 2D двоична мрежа, която представлява карта на '1's (земя) и '0's (вода), трябва да върнете броя на островите. Островът е заобиколен от вода и е ...

Прочети повече

Въпрос 548. LRU Cache LeetCode решение Въпрос Проектирайте структура от данни, която следва ограниченията на най-малко наскоро използван (LRU) кеш. Реализирайте класа LRUCache: LRUCache(int капацитет) Инициализира LRU кеша с капацитет с положителен размер. int get(int key) Връща стойността на ключа, ако ключът съществува, в противен случай връща -1. void put(int key, int value) Актуализирайте стойността на ключа, ако ключът съществува. В противен случай добавете двойката ключ-стойност към...

Прочети повече

Въпрос 549. Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode Декларация за проблема В този проблем трябва да проектираме клас KthLargest (), който първоначално има цяло число k и масив от цели числа. Трябва да напишем параметризиран конструктор за него, когато цяло число k и номера на масиви се предават като аргументи. Класът има и функция add (val), която добавя ...

Прочети повече

Въпрос 550. Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка Декларация за проблем В този проблем ни е даден свързан списък с неговите възли, които имат цели числа. Трябва да изтрием някои възли от списъка, чиято стойност е равна на val. Проблемът не изисква да бъде решен на място, но ще обсъдим един такъв подход. Примерен списък = ...

Прочети повече

Въпрос 551. Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение Декларация за проблема В този проблем е дадено положително цяло число, което представлява номер на колона на лист в Excel, трябва да върнем съответното заглавие на колоната, както се появява в лист на Excel. Пример # 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" Подход Този проблем е обратен на проблема в ...

Прочети повече

Въпрос 552. Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode Проблемът Брой стъпки за намаляване на число до нула Leetcode Solution гласи, че е дадено цяло число. Намерете минималния брой стъпки за преобразуване на даденото цяло число в 0. Можете да изпълните една от двете стъпки, или да извадите 1, или да разделите цялото число на 2. Проблемът ...

Прочети повече

Въпрос 553. Комбинации Leetcode Solution Проблемът Комбинации Leetcode Solution ни предоставя две цели числа, n и k. Казва ни се да генерираме всички последователности, които имат k елемента, избрани от n елемента от 1 до n. Връщаме тези последователности като масив. Нека разгледаме няколко примера, за да получим ...

Прочети повече

Въпрос 554. Пресичане на две масивни решения на Leetcode Изложение на проблема В този проблем са дадени два масива и ние трябва да открием пресечната точка на тези два масива и да върнем резултантния масив. Всеки елемент в резултата трябва да се появи толкова пъти, колкото се показва и в двата масива. Резултатът може да бъде в произволен ред. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 555. Валидно решение на бумеранг с Leetcode Постановка на проблема В този проблем ни е даден набор от три точки в XY 2-D равнина. Трябва да се върнем дали те образуват бумеранг или не, т.е. дали са три отделни точки и не образуват права линия. Примерни точки = {{1 , ...

Прочети повече

Въпрос 556. Разтвор за бижута и камъни Leetcode Проблемът Jewels and Stones Leetcode Solution гласи, че са ви дадени два струни. Един от тях представлява бижута, а един от тях представлява камъни. Низът, който съдържа бижута, представлява символите, които са бижута. Трябва да намерим броя символи в низа камъни, които са ...

Прочети повече

Въпрос 557. Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode Проблемът Shortest Completing Word Leetcode Solution гласи, че ви се дава регистрационен номер и масив от OS низове. Трябва да намерите най-кратката завършваща дума. Конкурентна дума се дефинира като дума, която има всички азбуки в регистрационния номер (без значение за малки и големи букви). Честотата...

Прочети повече

Въпрос 558. Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод Изложение на проблема В този проблем трябва да намерим разликата между произведението на цифрите и сумата от цифрите на дадено положително цяло число. Пример 1234 14 Обяснение: Продукт = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 и Сума = 4 + 3 + 2 + ...

Прочети повече

Въпрос 559. Решение Leetcode за относителни класи Проблемът Relative Ranks Leetcode Solution ни моли да върнем вектор или масив от низове, представящи относителните рангове. Предоставен ни е масив, който представлява резултата, получен от спортистите. След това използваме дадения масив от резултати, за да присвоим ранговете. Има малка промяна...

Прочети повече

Въпрос 560. Решение на мнозинството от елементи с Leetcode Декларация за проблема Даден ни е масив от цели числа. Трябва да върнем цялото число, което се появява повече от ⌊N / 2⌋ време в масива, където ⌊ ⌋ е етажният оператор. Този елемент се нарича мажоритарен елемент. Имайте предвид, че входният масив винаги съдържа мажоритарен елемент. ...

Прочети повече

Въпрос 561. Решение за Leetcode на Linindrome Linked List В проблема „Списък на свързания с палиндром“ трябва да проверим дали даден единично свързан списък е палиндром или не. Примерен списък = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} вярно Обяснение # 1: Списъкът е палиндром, тъй като всички елементи от началото и назад са ...

Прочети повече

Въпрос 562. Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution В този проблем ни се дава N-арно дърво, тоест дърво, което позволява на възлите да имат повече от 2 деца. Трябва да намерим дълбочината на листа, най-отдалечена от корена на дървото. Това се нарича максимална дълбочина. Имайте предвид, че дълбочината на пътя ...

Прочети повече

Въпрос 563. Pow (x, n) Leetcode решение Проблемът „Pow (x, n) Leetcode Solution“ гласи, че са ви дадени две числа, едно от които е число с плаваща запетая, а друго цяло число. Цялото число означава степента, а основата е числото с плаваща запетая. Казва ни се да намерим стойността, след като изчислим степента над основата. ...

Прочети повече

Въпрос 564. Намерете решението Leetcode за разлика Постановка на проблема В задачата „Намиране на разликата“ са ни дадени два низа s и t. String t се произвежда чрез произволно напълване на символите на низ s и добавяне на един знак на произволна позиция. нашата задача е да открием символа, който е добавен в низ t. ...

Прочети повече

Въпрос 565. Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode В този проблем ни се дава коренният възел на двоично дърво за търсене, съдържащ целочислени стойности и цяла стойност на възел, който трябва да добавим в двоичното дърво за търсене и да върнем структурата му. След като вмъкнем елемента в BST, трябва да отпечатаме неговия ...

Прочети повече

Въпрос 566. Обединете два сортирани списъка Leetcode решения Свързаните списъци приличат на масиви по своите линейни свойства. Можем да обединим два сортирани масива, за да образуваме цялостен сортиран масив. В този проблем трябва да обединим два сортирани свързани списъка на място, за да върнем нов списък, който съдържа елементи от двата списъка по сортиран начин. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 567. Решение Leetcode за пермутации Проблемът Permutations Leetcode Solution предоставя проста последователност от цели числа и ни изисква да върнем пълен вектор или масив от всички пермутации на дадената последователност. Така че, преди да влезете в решаването на проблема. Трябва да сме запознати с пермутациите. И така, пермутацията не е нищо друго освен подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 568. Решения за броене на прайм кодове В този проблем ни се дава цяло число N. Целта е да се преброи как числата, по-малки от N, са прости числа. Цялото число е ограничено да бъде неотрицателно. Пример 7 3 10 4 Обяснение Праймите по-малки от 10 са 2, 3, 5 и 7. И така, броят е 4. Подход (груб ...

Прочети повече

Въпрос 569. House Robber II Leetcode Solution В проблема „Разбойник на къщи II“ разбойник иска да ограби пари от различни къщи. Сумата на парите в къщите е представена чрез масив. Трябва да намерим максималната сума пари, която може да бъде направена чрез добавяне на елементите в даден масив според ...

Прочети повече

Въпрос 570. Sqrt (x) Leetcode Solution Както се казва в заглавието, трябва да намерим квадратния корен от число. Да речем, че числото е x, тогава Sqrt (x) е число, такова че Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Ако квадратният корен на число е някаква десетична стойност, тогава трябва да върнем долната стойност на ...

Прочети повече

Въпрос 571. Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode Помислете, че ни е даден сортиран масив от цели числа. Целта е да се изгради двоично дърво за търсене от този масив, така че дървото да е балансирано по височина. Имайте предвид, че се казва, че дървото е балансирано по височина, ако разликата във височината на ляво и дясно поддървета на който и да е възел в ...

Прочети повече

Въпрос 572. Валидни анаграми В проблема „Валидни анаграми“ сме дали два низа str1 и str2. Разберете, че и двата низа са анаграми или не. Ако са анаграми върнете true, иначе върнете false. Пример за въвеждане: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Изход: вярно Обяснение: Тъй като str2 може да се формира чрез пренареждане ...

Прочети повече

Въпрос 573. Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode Тази публикация е на Намерете най-малкия делител, получил праг Leetcode Решение Проблем Постановка на проблема В задачата „Намерете най-малкия делител, даден праг“ получаваме масив от числа и прагова стойност. Променлива „резултат“ се дефинира като сбор от всички отговори, когато елементите в ...

Прочети повече

Въпрос 574. Планиране на кръг Робин Графикът на Round Robin много прилича на FCFS. Единствената разлика между планирането на RR и FCFS е, че RR е изпреварващо планиране, докато FCFS е непредупредително планиране. Всеки процес се разпределя към процесора в опашката за готовност за един отрязък от време. Тук готова опашка е подобна на ...

Прочети повече

Въпрос 575. Максимален брой сегменти с дължини a, b и c Проблемът „Максимален брой сегменти с дължини a, b и c“ гласи, че ви е дадено положително цяло число N и трябва да намерите максималния брой сегменти с дължини a, b и c, които могат да се образуват с помощта на N. Пример N = 7 a = 5, b ...

Прочети повече

Въпрос 576. Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния Проблемът „Поредици от дадена дължина, при които всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния“ ни предоставя две цели числа m и n. Тук m е най-големият брой, който може да съществува в последователността, а n е броят на елементите, които трябва да присъстват в ...

Прочети повече

Въпрос 577. Брой прайм в диапазони Постановка на проблема Проблемът „Броене на прости числа в диапазони“ гласи, че ви е даден диапазон [ляво, дясно], където 0<=ляво<=дясно<=10000. Изложението на задачата изисква да се намери общият брой прости числа в диапазона. Ако приемем, че ще има голям брой заявки. Пример ляво: 4 дясно: 10 2 ...

Прочети повече

Въпрос 578. Изрязване на пръчка Декларация за проблема Проблемът „Cutting a Rod“ гласи, че ви се дава пръчка с определена дължина и цени за всички размери пръчки, които са по-малки или равни на входната дължина. Това е, ние знаем цената за пръти с дължина от 1 до n, като се има предвид ...