Въпроси за интервю за походи

щифт

Походен пратеник, Наричан Чат със стикери за походи, беше индиец безплатнамеждуплатформена мигновени съобщения (АЗ СЪМ), Глас по IP (VoIP), което беше пуснато на 12 декември 2012 г. от Кавин Бхарти Митал и сега е собственост на Hike Private Limited. Hike работи офлайн чрез SMS и има мултиплатформена поддръжка. Регистрацията на приложението използва стандарт еднократна парола (OTP) базиран процес на удостоверяване. Увеличението се оценява на 1.4 милиарда долара, с повече от 100 милиона регистрирани потребители и 350 служители.

Той има оценка 4.2* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Екскурзия Интервю Опит за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Екскурзия Интервю Опит за справка.

Въпроси за масив от походи

Въпрос 1. Двойка за броене с дадена сума В проблем „брой двойка с дадена сума“ сме дали цяло число масив [] и друго число казва „сума“, трябва да определите дали някой от двата елемента в даден масив има сума, равна на „сума“. Пример за въвеждане: arr [] = {1,3,4,6,7} и сума = 9. Изход: „Намерени елементи ...

Прочети повече

Въпрос 2. Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива – Да предположим, че имате масив от цели числа. Състои се както от отрицателни, така и от положителни числа и формулировката на проблема изисква изместване/преместване на всички отрицателни и положителни елементи отляво на масива и отдясно на ...

Прочети повече

Въпрос 3. Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа Постановката на проблема иска да открие сумата от f (a [i], a [j]) по всички двойки в масив от n цели числа по такъв начин, че 1 <= i <j <= n, като се има предвид, че сме предоставени масив от цели числа. Пример arr [] = {1, 2, 3, ...

Прочети повече

Въпрос 4. Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива Да предположим, че имате масив от цели числа. Проблемът „Максимална разлика между първи и последен индекс на елемент в масива“ иска да открие разликата между първия и последния индекс на всяко число, присъстващо в масив, така че разликата да е максимална от всички. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 5. Намерете всички тризнаци с нулева сума Проблемът „Намери всички тризнаци с нулева сума“ гласи, че ви е даден масив, съдържащ и положително, и отрицателно число. Постановката на проблема иска да намери триплета със сумата, равна на 0. Пример arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Обяснение ...

Прочети повече

Въпрос 6. Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани? Проблемът „Как да проверим дали две дадени множества са несвързани?“ състояния, които предполагат, че са ви дадени два набора под формата на масив, кажете set1[] и set2[]. Вашата задача е да разберете дали двата набора са несвързани множества или не. Пример inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 7. Първи елемент, възникващ k пъти в масив Дадохме число 'k' и цяло число масив. Проблемът „Първият елемент, възникващ k пъти в масив“, казва да се открие първият елемент в масива, който се появява точно k пъти в масив. Ако в масива няма елемент, който се появява k пъти ...

Прочети повече

Въпрос 8. Непокриваща се сума от два комплекта Декларация за проблема Проблемът „Непокриваща се сума на два набора“ гласи, че са ви дадени два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Въпрос 9. Различни съседни елементи в масив Декларация за проблем Да предположим, че имаме цяло число масив. Проблемът „Разграничени съседни елементи в масив“ иска да се определи дали е възможно да се получи масивът, в който всички съседни числа са различни или не, чрез размяна на два съседни или съседни елемента в масив, ако той ...

Прочети повече

Въпрос 10. Най-голямата сума, съседна подмрежа Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се открие най-голямата сума, съседна подмрежа. Това не означава нищо друго, освен да се намери подмасив (непрекъснати елементи), който има най-голямата сума сред всички други подмасиви в дадения масив. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочети повече

Въпрос 11. Брой двойки с дадена сума Като се има предвид целочислен масив с размер n и цяло число „K“, трябва да преброите броя на двойките (не трябва да са уникални), присъстващи в масива, чиято сума е равна на „K“. Пример за въвеждане: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Изход: 2 Решение за груба сила за двойки отброяване с дадена сума Основна идея ...

Прочети повече

Въпрос 12. Намерете фиксирана точка в даден масив Изложение на проблема Като се има масив от n различни елемента, намерете фиксирана точка в даден масив, където фиксирана точка означава, че стойността на елемента е същата като индекса. Пример Вход 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Изход 0 е фиксирана точка в този масив, защото стойност и индекс ...

Прочети повече

Въпрос 13. Сортирайте 0s 1s и 2s в масив Изложение на проблема Даден масив, съдържащ N елемента, където елементите на масива са 0,1 или 2. Сортиране или разделяне на 0s 1s и 2s в масив. Подредете всички нули през първата половина, всички през втората половина и всички двойки през третата половина. Примерен вход 22 ...

Прочети повече

Въпрос 14. Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък Изложение на проблема Дадохме масив от n цели числа, в които трябва да намерим максималната разлика между два елемента, като по-големият елемент идва след по-малък. Пример Вход 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Изход 19 Подход 1 за максимална разлика между два елемента ...

Прочети повече

Въпроси за Hike String

Въпрос 15. Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения Декларация за проблем Да предположим, че са ви дадени двоичен низ и две числа x и y. Низът се състои само от 0 и 1. Проблемът „Пренареждане на двоичен низ като алтернативни появявания на x и y“ иска да пренареди низа така, че 0 да дойде x пъти comes 1 идва ...

Прочети повече

Въпрос 16. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 17. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 18. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпрос 19. Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ Изявление за проблем Като се има двоичен низ, напишете програма, която ще намери минималния брой символи, които могат да бъдат премахнати от този низ, така че да стане алтернативен. Казва се, че двоичен низ е алтернативен, ако няма последователни 0 или 1 входен формат Първият ред ...

Прочети повече

Въпроси за Hike Tree

Въпрос 20. Преминаване на граници на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук граничното обръщане означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Въпрос 21. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпрос 22. Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на ред на ниво с помощта на две опашки“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, отпечатайте неговото обръщане на ниво на ред по ред. Примери Вход 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Вход 1 2 3 4 5 6 Алгоритъм за обръщане на порядъка на ниво ...

Прочети повече

Въпроси за Hike Stack

Въпрос 23. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 24. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 25. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпроси за опашката за походи

Въпрос 26. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпрос 27. Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на ред на ниво с помощта на две опашки“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, отпечатайте неговото обръщане на ниво на ред по ред. Примери Вход 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Вход 1 2 3 4 5 6 Алгоритъм за обръщане на порядъка на ниво ...

Прочети повече

Поход Други въпроси

Въпрос 28. Брой прайм в диапазони Постановка на проблема Проблемът „Броене на прости числа в диапазони“ гласи, че ви е даден диапазон [ляво, дясно], където 0<=ляво<=дясно<=10000. Изложението на задачата изисква да се намери общият брой прости числа в диапазона. Ако приемем, че ще има голям брой заявки. Пример ляво: 4 дясно: 10 2 ...

Прочети повече

Въпрос 29. Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи Декларация за проблема Проблемът „Печат на последователността на Фибоначи с помощта на 2 променливи“ гласи, че трябва да отпечатате последователността на Фибоначи, но има ограничение за използването само на 2 променливи. Пример n = 5 0 1 1 2 3 5 Обяснение Изходната последователност има първите пет елемента от ...

Прочети повече

Въпрос 30. Намерете Nth Node Декларация за проблема В проблема „Намиране на N-ти възел“ сме дали свързан списък за намиране на n-тия възел. Програмата трябва да отпечата стойността на данните в n-тия възел. N е входният целочислен индекс. Пример 3 1 2 3 4 5 6 3 Подход Даден свързан списък ...

Прочети повече

Translate »