Наистина въпроси за интервю

щифт

Наистина е американец по целия свят уебсайт за работа за обяви за работа, стартирани през ноември 2004 г. Това е a филиал на Япония Recruit Co. Ltd. и е със седалище в Austin, Texas, и Стамфорд, Кънектикът, с допълнителни офиси по целия свят. Като търсачка с една тема, тя също е пример за вертикално търсене. В момента Indeed се предлага в над 60 държави и на 28 езика. През октомври 2010 г. Indeed.com премина Monster.com да се превърне в най-посещавания уебсайт за работа в Съединените щати.

Той има оценка 4.4* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Наистина Интервю Опит за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Наистина Интервю Опит за справка.

Наистина масив въпроси

Въпрос 1. Топ K често срещани елементи LeetCode Solution Постановка на проблема Топ K често срещани елемента Решението на LeetCode казва, че – Даден е масив от цели числа nums и цяло число k, връща k най-често срещаните елемента. Можете да върнете отговора в произволен ред. Пример 1: Вход: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Изход: [1,2] Пример 2: Вход: nums = [1], k = 1 Изход: [1] ...

Прочети повече

Въпрос 2. Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – „Insert Delete GetRandom O(1)“ ви моли да приложите тези четири функции във времева сложност O(1). insert(val): Вмъкнете val в произволния набор и върнете true, ако елементът първоначално отсъства в набора. Връща false, когато...

Прочети повече

Въпрос 3. Сума от четни числа след заявки Постановка на проблема В този проблем ни е даден масив от запитвания за цели числа и масив от масиви. За i-тата заявка ще имаме два параметъра, индекс и стойност. След всяка заявка добавяме val към array[index]. Трябва да намерим сумата на всички четни цели числа в масива след...

Прочети повече

Въпрос 4. Максимална дължина на повтарящия се подмасив В задачата „Максимална дължина на повтарящ се подмасив“ сме дали два масива, масив 1 и масив 2, вашата задача е да намерите максималната дължина на подмасива, който се появява и в двата масива. Примерен вход: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Изход: 3 Обяснение: Тъй като максималната дължина на подмасив е 3 и ...

Прочети повече

Въпрос 5. Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0 Проблемът „Намерете брой двойки в масив, така че XOR да е 0“, състоянието, което предполага, че сме дали масив от цели числа. Посочването на проблема иска да открие броя на двойките, присъстващи в масив, който има двойка Ai XOR Aj = 0. Забележка: ...

Прочети повече

Въпрос 6. Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива Проблемът „Минимална операция за изравняване на всички елементи в масив“ гласи, че ви е даден масив с някои цели числа в него. Трябва да откриете минималните операции, които могат да се направят, за да се направи масив равен. Пример [1,3,2,4,1] 3 Обяснение Или 3 изваждания могат да бъдат ...

Прочети повече

Въпрос 7. Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене проблемът „Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масив само за четене“ заявява, че предполагаме, че сте получили масив само за четене с размер (n + 1). Масивът съдържа целите числа от 1 до n. Вашата задача е да откриете някой от повтарящите се елементи в ...

Прочети повече

Въпрос 8. Подмасив с 0 сума Проблемът „Намери дали има подмасив с 0 сума“ гласи, че ви се дава и цяло число масив, съдържащ отрицателни цели числа. Изложението на проблема изисква да се определи дали някой подмасив с размер е поне 1. Този подмасив трябва да има сума, равна на 1. Пример arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Прочети повече

Въпрос 9. Отпечатайте всички подредове с 0 суми Получавате целочислен масив, вашата задача е да отпечатате всички възможни под-масиви със сума е равна на 0. Така че трябва да отпечатаме всички под-масиви с 0 сума. Пример arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Под-масив е намерен от 0 индекс ...

Прочети повече

Въпрос 10. Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви Проблемът „Отпечатване на модифициран масив след множество операции за увеличаване на диапазона на масиви“ гласи, че ви е даден целочислен масив и са дадени 'q' броя на заявките. Посочено е и едно цяло число „d“. Всяка заявка съдържа две цели числа, начална стойност и крайна стойност. Изявлението на проблема изисква да се намери...

Прочети повече

Въпрос 11. Брой индекси с равни елементи в даден диапазон Даден ви е масив с цели числа, q заявки и диапазон отляво и отдясно. „Броят на индексите с еднакви елементи в даден диапазон“ казва да се намери общият брой на целите числа по такъв начин, че ляво <= i < дясно, така че Ai = Aj+1. ...

Прочети повече

Въпрос 12. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 13. Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона Декларация за проблема Проблемът „Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви се дава масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Изложението на проблема иска да се намери XOR на най-големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Въпрос 14. Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Проблемът „Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство“, иска да разбърка всички числа в масива, така че числата, които са като (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) ще бъдат разбъркани като x0, y0, ...

Прочети повече

Въпрос 15. Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове Изявление на проблема „Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове“, проблемът гласи, че ви се дава матрица от цели числа и стойност, наречена „сума“. Изложението на проблема изисква да се открият всички двойки в матрица, която обобщава даден ...

Прочети повече

Въпрос 16. Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива Декларация за проблема Дадени са ви два масива, всеки от които съдържа двоично число. Изявлението на проблема иска да се намери най-дългият обхват със същата сума в два двоични масива, т.е. да се открие максималната дължина на общия подмасив от (i, j) по такъв начин, че j да е по-голямо от ...

Прочети повече

Въпрос 17. Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0 Изложение на проблема Дадена бинарна матрица с размер nx m. Проблемът е да се намери най-голямата правоъгълна подматрица с равен брой 1 и 0. Примерни размери = 4 x 4 Матрица: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Прочети повече

Въпрос 18. Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II Изложение на проблема В проблема „Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II“, ние дадохме два двоични масива „a“ и „b“ със същия размер. Напишете програма за отпечатване на най-дългия период с една и съща сума в два масива. Това може да бъде ясно обяснено в ...

Прочети повече

Въпроси за низове

Въпрос 19. Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации Проблемът „Минимални вмъквания за формиране на палиндром с разрешени пермутации“ гласи, че ви се дава низ с всички букви в малки букви. Изявлението за проблем иска да открие минималното вмъкване на символ в низ, който може да стане Palindrome. Позицията на знаците може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 20. Обосновка на текст LeetCode Solution Днес ще обсъдим Text Justification LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът „Text Justification” гласи, че ви е даден списък s[ ] с тип низ с размер n и целочислен размер. Подравнете текста така, че всеки ред от текст да се състои от размер и брой знаци. Можеш ...

Прочети повече

Въпроси за дървото

Въпрос 21. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 22. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Въпрос 23. Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор Декларация за проблема Дадено ни е двоично дърво и трябва да го преобразуваме в двоично дърво за търсене. Проблемът „Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на набор STL“ изисква да се извърши преобразуване с използване на набор STL. Вече обсъдихме преобразуването на двоичното дърво в BST, но ...

Прочети повече

Въпроси на опашка

Въпрос 24. Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене Изявление на проблема Проблемът „Проверете дали даден масив може да представлява обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене“ гласи, че ви е дадено обръщане на ниво ниво на бинарното дърво за търсене. И с помощта на обхождането на нивото на дървото. Трябва ефективно да открием дали нивото на подреждане ...

Прочети повече

Наистина Матрични въпроси

Въпрос 25. Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове Изявление на проблема „Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове“, проблемът гласи, че ви се дава матрица от цели числа и стойност, наречена „сума“. Изложението на проблема изисква да се открият всички двойки в матрица, която обобщава даден ...

Прочети повече

Въпрос 26. Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0 Изложение на проблема Дадена бинарна матрица с размер nx m. Проблемът е да се намери най-голямата правоъгълна подматрица с равен брой 1 и 0. Примерни размери = 4 x 4 Матрица: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Прочети повече

Наистина Други въпроси

Въпрос 27. Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение Постановка на проблема Най-дългата обща подпоследователност LeetCode Решение – Дадени са два низа text1 и text2, връща дължината на тяхната най-дълга обща подпоследователност. Ако няма обща подпоследователност, върнете 0. Подпоследователност от низ е нов низ, генериран от оригиналния низ с някои знаци (може да няма), изтрити без промяна на относителния ред на останалите ...

Прочети повече

Въпрос 28. Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution Постановка на проблема Решението за обединяване на k сортирани списъци LeetCode – „Обединяване на k сортирани списъци“ заявява, че даден масив от k свързани списъци, където всеки свързан списък има своите стойности, сортирани във възходящ ред. Трябва да обединим всички k-свързани списъци в един единствен свързан списък и да върнем ...

Прочети повече

Въпрос 29. Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution Постановка на проблема Намерете медиана от поток от данни LeetCode Solution – Медианата е средната стойност в подреден списък с цели числа. Ако размерът на списъка е четен, няма средна стойност и медианата е средната стойност на двете средни стойности. Например, за arr = [2,3,4], медианата ...

Прочети повече

Въпрос 30. Минимално движение на коня Решение на LeetCode Постановка на проблема Минимални ходове на кон LeetCode Решение – В безкрайна шахматна дъска с координати от -infinity до +infinity, имате кон на квадрат [0, 0]. Конят има 8 възможни хода, които може да направи, както е показано по-долу. Всеки ход е две квадратчета в кардинална посока, след това едно поле в ортогонална посока. Върнете минималния брой...

Прочети повече

Въпрос 31. Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution Постановка на проблема Обединяване на сортиран масив LeetCode Решение – Дават ви се два целочислени масива nums1 и nums2, сортирани в ненамаляващ ред, и две цели числа m и n, представляващи броя на елементите съответно в nums1 и nums2. Обединете nums1 и nums2 в един масив, сортиран в ненамаляващ ред. Окончателният сортиран масив не трябва да се връща от функцията, а вместо това да се съхранява в масива nums1. ...

Прочети повече

Въпрос 32. Брой острови LeetCode Solution Постановка на проблема Броят на островите LeetCode Решение – „Брой острови“ посочва, че ви е дадена mxn 2D двоична мрежа, която представлява карта на '1's (земя) и '0's (вода), трябва да върнете броя на островите. Островът е заобиколен от вода и е ...

Прочети повече

Въпрос 33. Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution Декларация за проблема В този проблем ни е даден масив от цели числа. Също така ни е позволено да изпълняваме определен набор от операции върху този масив. В една операция можем да увеличим „n - 1 ″ (всички елементи с изключение на който и да е) елементи в масива с 1. Трябва да ...

Прочети повече

Въпрос 34. Последователност на Golomb Декларация за проблема Проблемът „Golomb последователност“ гласи, че сте получили входно цяло число n и трябва да намерите всички елементи на Golomb последователност до n-ти елемент. Пример n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Обяснение Първите 8 термина от последователността на Golomb ...

Прочети повече

Въпрос 35. Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност Изложение на проблема Проблемът „Брой двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност“, посочва, че са ви дадени два свързани списъка и сума от цяла стойност. Постановката на проблема поиска да разберете колко общо двойка има сума, равна на дадената стойност. Пример ...

Прочети повече

Translate »