Въпроси за интервю за Samsung

щифт

Най- Samsung Group (или просто Samsungстилизирана като SΛMSUNG) е южнокореец многонационален производство конгломерат със седалище в Град SamsungСеул, Южна Кореа. Състои се от множество филиали, повечето от които обединени под Samsung марка, и е най-голямата южнокорейска чебол (бизнес конгломерат). Към 2020 г. Samsung е на 8-мо място в света стойност на марката.

Той има оценка 3.8* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Samsung Интервю Опит за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Samsung Интервю Опит за справка.

Въпроси за Samsung Array

Въпрос 1. Задайте матрични нули Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Set Matrix Zeroes LeetCode – „Set Matrix Zeroes“ гласи, че ви е дадена матрица с целочислена матрица mxn. Трябва да модифицираме входната матрица така, че ако някоя клетка съдържа елемента 0, тогава да зададете целия й ред и колона до 0. Трябва да го направите в...

Прочети повече

Въпрос 2. Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode Помислете за сортиран масив, но е избран един индекс и масивът е завъртян в тази точка. След като масивът е завъртян, вие трябва да намерите конкретен целеви елемент и да върнете неговия индекс. В случай, че елементът не присъства, върнете -1. Проблемът обикновено е ...

Прочети повече

Въпрос 3. Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode В задачата „Максимално произведение на два елемента в масив“ нашата цел е да намерим два индекса i и j в даден масив от цели числа a, така че произведението (a[i] – 1) * (a[j] – 1) е максимум. Масивът има поне 2 елемента и всички ...

Прочети повече

Въпрос 4. Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s Дадохме масив от цели числа. Масивът съдържа само 1 и 0. Изложението на проблема изисква да се установи дължината на най-дългия подмасив, който с количеството на цифрата на 1 е само с една повече от броя на 0 в подмасив. Примерен вход: arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 5. Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента Проблемът „Най-дългият подмасив, който няма повече от K отделни елемента“, гласи, че предполагаме, че имате масив от цели числа, изявлението на проблема иска да открие най-дългия подмасив, който има не повече от k различни елемента. Пример arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Прочети повече

Въпрос 6. Най-доброто време за покупка и продажба на акции Декларация за проблема Проблемът „Най-доброто време за покупка и продажба на акции“ гласи, че ви се дава набор от цени с дължина n, където i-ият елемент съхранява цената на акциите на i-ия ден. Ако можем да направим само една транзакция, тоест да закупим в един ден и ...

Прочети повече

Въпрос 7. Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N) Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Проблемът „Изграждане на най-дългата нарастваща последователност (N log N)“ изисква да се конструира най-дълго нарастващата подпоследователност. Пример arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 и размерът на тази най-дълго нарастваща подпоследователност е ...

Прочети повече

Въпрос 8. Брой на най-дълго нарастващите последствия Декларация за проблема Проблемът „Брой на най-дългите нарастващи последователности“ гласи, че ви е даден масив a [] с размер n. Отпечатайте броя на най-дълго нарастващите подпоследователности в него. Пример a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Обяснение: Най-дългите нарастващи подпоследователности могат да се видят в ...

Прочети повече

Въпрос 9. Намерете минимум в завъртян сортиран масив Декларация за проблем „Намиране на минимум в завъртян сортиран масив“ гласи, че ви се дава сортиран масив с размер n, който се завърта с някакъв индекс. Намерете минималния елемент в масива. Пример a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Обяснение: Ако подредим масива в сортирано ...

Прочети повече

Въпрос 10. Първо липсва положително Изявление на проблема „Първият липсващ положителен“ проблем гласи, че ви се дава масив a [] (сортиран или несортиран) с размер n. Намерете първото положително число, което липсва в този масив. Пример a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Обяснение: Ако сортираме масива, ще получим {-1, ...

Прочети повече

Въпрос 11. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Въпрос 12. Най-голямата сума, съседна подмрежа Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се открие най-голямата сума, съседна подмрежа. Това не означава нищо друго, освен да се намери подмасив (непрекъснати елементи), който има най-голямата сума сред всички други подмасиви в дадения масив. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочети повече

Въпрос 13. Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива Даден е масив A от N елемента. Задачата е да се намери най-голямото число S, което присъства в масива, така че да е произведение на два елемента от даден масив (S не може да бъде включено в двойка. Освен това двойката трябва да е от различни индекси). Ако има...

Прочети повече

Въпрос 14. Лескод на триъгълника на Паскал Триъгълникът Паскал е много добър проблем с Leetcode, който се задава толкова много пъти в Amazon, Microsoft и други компании. дадохме неотрицателни целочислени редове, отпечатайте редове на първите редове на триъгълника паскал. Примерни редове = 5 реда = 6 Видове решения за динамично програмиране на триъгълника Pascal Leetcode ...

Прочети повече

Въпрос 15. Бързо сортиране Бързото сортиране е алгоритъм за сортиране. Даден несортиран масив го сортирайте с помощта на алгоритъм за бързо сортиране. Пример за въвеждане: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Изход: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Теория Това е алгоритъм за сортиране на разделяне и завладяване. Той избира пивотен елемент в масива, разделя се ...

Прочети повече

Въпрос 16. Сортиране на купчина Сортирането на купчина е техника за сортиране, базирана на сравнение, която се основава на структура на данни с двоична купчина. HeapSort е подобен на сортиране на селекция, където намираме максималния елемент и след това го поставяме в края. Повтаряме същия процес за останалите елементи. Като се има предвид несортиран ...

Прочети повече

Въпрос 17. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 18. Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност Изложение на проблема Дадохме масив, съдържащ N броя елементи. В дадения масив пребройте броя на тризнаците със сума, по-малка от дадената стойност. Пример Въведете a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Сума = 10 Изход 7 Възможни тризнаци са: ...

Прочети повече

Въпрос 19. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпрос 20. Намерете триплет в масив с дадена сума Изявление на проблема Като се има масив от цели числа, намерете комбинацията от три елемента в масива, чиято сума е равна на дадена стойност X. Тук ще отпечатаме първата комбинация, която получаваме. Ако няма такава комбинация, тогава отпечатайте -1. Примерен вход N = 5, X = 15 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 21. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив намерете най-малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да модифицираме оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 22. Премести всички нули в края на дадения масив Изложение на проблема В дадения масив преместете всички нули, които се намират в масива, в края на масива. Тук винаги има начин да се вмъкне целият брой нули в края на масива. Примерен вход 9 9 17 0 14 0 ...

Прочети повече

Въпроси за Samsung String

Въпрос 23. Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution Постановка на проблема Различните начини за добавяне на скоби Решение на LeetCode – „Различни начини за добавяне на скоби“ се посочва, че е даден низов израз от числа и оператори. Трябва да върнем всички възможни резултати от изчисляването на всички различни възможни начини за групиране на числа и оператори. Върнете отговора в произволен ред. ...

Прочети повече

Въпрос 24. Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode Постановка на проблема Най-дългият подниз без повтарящи се символи LeetCode Solution – заявява, че даден низ s. Трябва да намерим най-дългия подниз без повтарящи се знаци. Пример: Вход: s = "abcabcbb" Изход: 3 Обяснение: Най-дългият подниз без повтарящи се знаци е с дължина 3. Низът е: "abc". Въвеждане: s = "bbbbb" ...

Прочети повече

Въпрос 25. Решение с най-голям брой Leetcode Постановка на проблема Решението на LeetCode с най-голямо число – „Най-голямото число“ гласи, че като се има предвид списък с неотрицателни цели числа, трябва да подредим числата по такъв начин, че да образуват най-голямото число и да го върне. Тъй като резултатът може да е много голям, така че трябва да се върнете ...

Прочети повече

Въпрос 26. Scramble String Изявление на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че са ви дадени два низа. Проверете дали вторият низ е разбъркан низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотен“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на Samsung

Въпрос 27. Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение Изявление на проблема Преминаване по вертикален ред на двоично дърво LeetCode Solution казва – Като се има предвид коренът на двоично дърво, изчислете обхождането по вертикален ред на двоичното дърво. За всеки възел на позиция (ред, колона), неговите леви и десни деца ще бъдат съответно на позиции (ред + 1, колона - 1) и (ред + 1, колона + 1). ...

Прочети повече

Въпрос 28. Scramble String Изявление на проблема Проблемът „Scramble String“ гласи, че са ви дадени два низа. Проверете дали вторият низ е разбъркан низ от първия или не? Обяснение Нека низ s = „страхотен“ Представяне на s като двоично дърво чрез рекурсивно разделяне на два непразни подниза. Този низ може да бъде ...

Прочети повече

Въпрос 29. Намерете разстояние между два възела на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Намерете разстояние между два възела на двоично дърво“ гласи, че сте получили двоично дърво и сте получили два възела. Сега трябва да намерите минималното разстояние между тези два възела. Пример // Дървото е показано с помощта на изображението над възел 1 ...

Прочети повече

Въпрос 30. Операция за изтриване на дърво на двоично търсене Декларация за проблема Проблемът „Операция за изтриване на двоично дърво за търсене“ ни изисква да приложим операцията за изтриване за двоично дърво за търсене. Функцията за изтриване се отнася до функционалността за изтриване на възел с даден ключ / данни. Примерен възел за въвеждане, който трябва да бъде изтрит = 5 изходен подход за операция за изтриване на двоично дърво за търсене, така че ...

Прочети повече

Въпрос 31. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 32. Изглед отгоре на двоично дърво Изгледът отгоре на двоично дърво е набор от възли, видими, когато дървото се гледа отгоре. Като се има двоично дърво, изходният изглед отгоре на двоичното дърво от най-лявото хоризонтално ниво до най-дясното хоризонтално ниво. Пример Пример 1 Пример 2 Видове ...

Прочети повече

Въпрос 33. Изрежете бинарно дърво за търсене В проблема с изрязване на двоично дърво за търсене сме дали двоично дърво за търсене и по-ниска (като L) и по-висока граница (като R) на диапазон от целочислени стойности, изрежете BST, така че всички негови елементи да лежат в диапазона [L, R] (R >= L). Ако даденият BST корен ...

Прочети повече

Въпроси за Samsung Graph

Въпрос 34. Минимални операции за конвертиране на X в Y Декларация за проблема Проблемът „Минимални операции за преобразуване на X в Y“ гласи, че са ви дадени две числа X и Y, необходимо е да конвертирате X в Y, като използвате следните операции: Стартовият номер е X. Следните операции могат да се извършват на X и на числата, които се генерират ...

Прочети повече

Въпрос 35. Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво Декларация за проблема Проблемът „Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво“ гласи, че ви се дава n-ary дърво (насочена ациклична графика), вкоренено в кореновия възел с еднопосочни ръбове между върховете му. Също така ви се дава списък със заявки q. Всяка заявка в списъка ...

Прочети повече

Въпрос 36. Алгоритъм на Прим Алгоритъмът на Prim се използва за намиране на минималното обхващащо дърво (MST) на свързана или ненасочена графика. Spanning Tree на графика е подграф, който също е дърво и включва всички върхове. Minimum Spanning Tree е обхващащото дърво с минимална сума на теглото на ръба. Примерна графика Минимум ...

Прочети повече

Въпрос 37. Алгоритъм на Флойд Уоршал Алгоритъмът на Флойд Уоршал е метод за намиране на най-краткия път между два върха за всички двойки върхове. Ние прилагаме този метод към претеглена графика без отрицателни цикли. Ние прилагаме някои операции към V*V матриците, които първоначално съхраняват голяма стойност (безкрайна) във всяка клетка. Тук използваме...

Прочети повече

Въпрос 38. Двустранна графика Двучастният граф е вид граф, в който разделяме върховете на графа на две групи. Между върховете на едно и също множество няма ръбове. Тук в bipartite_graph дължината на циклите винаги е четна. По принцип наборите от върхове, в които ...

Прочети повече

Въпрос 39. Топологично сортиране Като се има предвид насочена ациклична графика, топологично сортирайте възлите на графиката. Пример за топологично сортиране Топологичното сортиране на горната графика е -> {1,2,3,0,5,4} Теория Топологичното сортиране се извършва за насочена ациклична графика (DAG). DAG няма цикли в себе си. т.е. няма такъв път, започващ от който и да е възел на ...

Прочети повече

Въпрос 40. Алгоритъм на Дейкстра Dijkstra е алгоритъмът с най-краткия път. Алгоритъмът на Dijkstra се използва за намиране на най-краткото разстояние от всички възли от дадения начален възел. Той логично създава дървото на най-краткия път от един възел източник, като продължава да добавя възлите лакомо, така че във всяка точка всеки възел в ...

Прочети повече

Samsung Stack Въпроси

Въпрос 41. Добавете две числа II Leetcode Solution Постановка на проблема Решението за добавяне на две числа II LeetCode – „Добавяне на две числа II“ заявява, че два непразни свързани списъка представляват две неотрицателни цели числа, където най-значимата цифра е първа и всеки възел съдържа точно една цифра. Трябва да съберем двете числа и да върнем сумата като...

Прочети повече

Въпрос 42. Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво Изявление на проблема „Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво“ проблемът гласи, че ви се дава двоично дърво и цяло число, представляващо ключ. Създайте функция за отпечатване на всички предци на дадения ключ, използвайки итерация. Пример Ключ за въвеждане = 6 5 2 1 Обяснение: ...

Прочети повече

Въпрос 43. Infix към Postfix Какво представлява инфиксният израз? Изразът под формата на „операнд“ „оператор“ „операнд“ се нарича инфиксен израз. Пример: a + b Какво е postfix израз? Изразът под формата на „операнд“ „операнд“ „оператор“ се нарича постфикс израз. Пример: ab + Каква е необходимостта от преобразуване infix to postfix? Изразът на Infix е лесен ...

Прочети повече

Въпрос 44. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 45. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпроси за Samsung Matrix

Въпрос 46. Задайте матрични нули Leetcode Solution Постановка на проблема Решението Set Matrix Zeroes LeetCode – „Set Matrix Zeroes“ гласи, че ви е дадена матрица с целочислена матрица mxn. Трябва да модифицираме входната матрица така, че ако някоя клетка съдържа елемента 0, тогава да зададете целия й ред и колона до 0. Трябва да го направите в...

Прочети повече

Въпрос 47. Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица Изложение на проблема Намерете правоъгълника с максимална сума в 2D матрица, т.е. за да намерите подматрица с максимална сума. Подматрицата не е нищо друго освен 2D масив вътре в дадения 2D масив. И така, имате матрица от подписани цели числа, трябва да изчислите сумата от подматрици и ...

Прочети повече

Други въпроси на Samsung

Въпрос 48. Решение за двоично търсене LeetCode Изявление на проблема Двоично търсене LeetCode Solution казва, че – Даден е масив от цели числа nums, който е сортиран във възходящ ред, и цяло число цел, напишете функция за търсене на цел в nums. Ако целта съществува, върнете нейния индекс. В противен случай върнете -1. Трябва да напишете алгоритъм с O(log n) сложност по време на изпълнение. Пример 1: Вход: nums = [-1,0,3,5,9,12], цел ...

Прочети повече

Въпрос 49. Контейнер с повечето вода LeetCode Solution Изявление на проблема Контейнер с повечето вода LeetCode Solution казва, че – Дадена ви е височина на масив с цели числа с дължина n. Начертани са n вертикални линии, така че двете крайни точки на i-тата линия са (i, 0) и (i, височина [i]). Намерете две линии, които заедно с оста x образуват контейнер, така че контейнерът ...

Прочети повече

Въпрос 50. Решение за обратно цяло число Leetcode Изявление на проблема Reverse Integer LeetCode Solution казва, че – Дадено е 32-битово цяло число x със знак, връща x с обърнати цифри. Ако обръщането на x кара стойността да излезе извън 32-битовия диапазон със знак [-231, 231 - 1], тогава върнете 0. Да приемем, че средата не ви позволява да съхранявате 64-битови цели числа (със знак или без знак). Пример 1: ...

Прочети повече

Въпрос 51. Сортиране на цветове LeetCode Solution Изявление за проблем Сортиране на цветове LeetCode Решение – Даден е масив nums с n обекта, оцветени в червено, бяло или синьо, сортирайте ги на място, така че обекти от един и същи цвят да са съседни, като цветовете са в реда червено, бяло и синьо. Ще използваме целите числа 0, 1 и 2, за да представим съответно червения, белия и синия цвят. ...

Прочети повече

Въпрос 52. Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode Изявление на проблема Обхват Заявка за сума 2D – Неизменно решение на LeetCode – При дадена 2D матрица, обработвайте множество заявки от следния тип: Изчислете сумата от елементите на матрицата вътре в правоъгълника, дефиниран от горния ляв ъгъл (ред1, колона1) и долния десен ъгъл (ред2, колона2). Внедрете класа NumMatrix: NumMatrix(int[][] ...

Прочети повече

Въпрос 53. Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник Постановка на проблема: Rectangle Overlap LeetCode Solution – казва, че подравнен по ос правоъгълник е представен като списък, [x1, y1, x2, y2], където (x1, y1) е координатата на неговия долен ляв ъгъл и (x2 , y2) е координатата на неговия горен десен ъгъл. Горният и долният му ръб са успоредни на оста X, а левият му ...

Прочети повече

Въпрос 54. Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode Обхват на проблема Заявка за сума 2D – Неизменяем Leetcode Решение – Като се има предвид двуизмерна матрица, обработвайте множество заявки от следния тип: Изчислете сумата от елементите на матрицата вътре в правоъгълника, дефиниран от горния ляв ъгъл (ред2, столбец1) и долния десен ъгъл (ред1, столбец2). Реализирайте класа NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Инициализира обекта с цяло число ...

Прочети повече

Въпрос 55. Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode Постановка на проблема Бинарно дърво Максимална сума на пътя LeetCode Решение – Пътят в двоично дърво е поредица от възли, където всяка двойка съседни възли в последователността има ръб, свързващ ги. Възел може да се появи в последователността най-много веднъж. Имайте предвид, че пътят не се нуждае от...

Прочети повече

Въпрос 56. Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение Постановка на проблема Двоично дърво Обхождане на ниво на зигзаг LeetCode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво, върнете обхода на зигзагообразно ниво на стойностите на неговите възли. (т.е. от ляво на дясно, след това от дясно на ляво за следващото ниво и редувайте между тях). Вход: root = [3,9,20,null,null,15,7] Изход: [[3],[20,9],[15,7]] Обяснение Ние ...

Прочети повече

Въпрос 57. Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution Постановка на проблема Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution – Дадени са ни главите на два силно свързани списъка headA и headB. Също така е предвидено, че двата свързани списъка могат да се пресичат в даден момент. От нас се иска да върнем възела, в който те се пресичат или нула, ако ...

Прочети повече

Въпрос 58. Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение Постановка на проблема Намерете най-голямата стойност във всеки ред на дърво LeetCode Решение – Като се има предвид коренът на двоично дърво, върнете масив от най-голямата стойност във всеки ред на дървото (индексиран с 0). Примерен тестов случай 1: Вход: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Изход: [1, 3, 9] Обяснение 1, 3 и ...

Прочети повече

Въпрос 59. Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode Пояснение на проблема: Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode – Напишете функция за изтриване на възел в единично свързан списък. Няма да получите достъп до главата на списъка, вместо това ще получите достъп до възела, който ще бъде изтрит директно. Гарантирано е, че възелът, който трябва да бъде изтрит, не е ...

Прочети повече

Въпрос 60. Решение за шампанско LeetCode Постановка на проблема Champagne Tower LeetCode Solution – Подреждаме чаши в пирамида, където първият ред има 1 чаша, вторият ред има 2 чаши и така до 100-ия ред. Всяка чаша съдържа една чаша шампанско. След това в първата чаша отгоре се налива малко шампанско. Когато най-горната чаша е пълна, всяка...

Прочети повече

Въпрос 61. Редактиране на Distance LeetCode Solution Постановка на проблема Проблемът Редактиране на разстояние LeetCode Решението гласи, че са ви дадени два низа word1 и word2 и трябва да конвертирате word1 в word2 в минимални операции. Операциите, които могат да се извършат върху низа са – Вмъкване на символ Изтриване на знак Замяна на символ Примери Тестов случай ...

Прочети повече

Въпрос 62. Завъртете списъка Leetcode Solution Проблемът Rotate List Leetcode Solution ни предоставя свързан списък и цяло число. Казва ни се да завъртим свързания списък надясно с k места. Така че, ако завъртим свързан списък k места надясно, във всяка стъпка вземаме последния елемент от ...

Прочети повече

Въпрос 63. Алгоритъм на изпъкнал корпус В задачата „Алгоритъм за изпъкнала обвивка“ сме дали набор от някои точки. Най-малкият многоъгълник, който може да бъде образуван с онези точки, които съдържат всички други точки вътре в него, ще се нарича негова изпъкнала обвивка. Това може да се постигне с помощта на алгоритъма на Jarvis. Алгоритъм Инициализиране на най-лява точка до ...

Прочети повече

Въпрос 64. Цикъл на свързан списък Изявление за проблем Проблемът „Цикъл на свързан списък“ гласи, че ви е даден свързан списък. Намерете дали съдържа някакъв цикъл или не? Свързан списък с цикъл Пример 1-> 2-> 3 Без цикъл Обяснение: Свързаният списък не съдържа никакъв цикъл, защото ако го имаше, тогава нямаше да има две не ...

Прочети повече

Въпрос 65. Кодиране на Хъфман Имаме съобщение, което искаме да предадем. Искаме съобщението да бъде с възможно най-малък размер, така че разходите, направени при изпращането на съобщението, да са ниски. Тук използваме концепцията на Huffman Coding, за да намалим размера на съобщението. Нека приемем, че имаме ...

Прочети повече

Въпрос 66. Най-дълго нарастваща последователност Предоставяме масив от цели числа, който е несортиран и трябва да намерим най-дълго нарастващата подпоследователност. Подпоследователността не е необходимо да бъде последователна Последователността ще се увеличава Нека разберем това по-добре с няколко примера. Примерен вход [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Изход 4 ...

Прочети повече

Въпрос 67. Обратни битове Обратни битове на дадени 32 бита неподписано цяло число. Пример Вход 43261596 (00000010100101000001111010011100) Изход 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-битово неподписано цяло число се отнася до неотрицателно число, което може да бъде представено с низ от 32 знака, където всеки знак може да бъде или „0“, или „1“. Алгоритъм за i в диапазон 0 ...

Прочети повече

Въпрос 68. Обърнете свързан списък Декларация за проблема Проблемът „обръщане на свързан списък“ гласи, че ни се дава главата на свързания списък. Трябва да обърнем свързания списък, като променим връзките между тях и да върнем главата на обърнатия свързан списък. Пример 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Обяснение Обърнахме свързаната ...

Прочети повече

Translate »