Въпроси за интервю на Snapdeal

щифт

Snapdeal е индианец електронна търговия фирма със седалище в Ню ДелхиИндия. Основана е през февруари 2010 г. от Кунал Бахл и Рохит Бансал. Snapdeal е един от най-големите онлайн пазари в Индия. Snapdeal е насочен към сегмента на стойността на електронната търговия, който Bahl оценява като три пъти по-голям от пазара на маркови стоки.

Той има оценка 4.2* на Glassdoor и се смята за една от най-добрите продуктови компании. Той е високо ценен заради своя баланс между работа и личен живот.

Те също така осигуряват добро обучение, което ще бъде от полза и в бъдеще. Можете да практикувате въпросите по-долу, събрани от Snapdeal Интервю Опит за интервюто. Събрахме минали често задавани въпроси от Snapdeal Интервю Опит за справка.

Въпроси за масив Snapdeal

Въпрос 1. Максимална сума от двойки със специфична разлика Проблемът „Максимална сума на двойки със специфична разлика“ гласи, че ви се дава масив от цели числа и цяло число K. Тогава от нас се иска да открием максималната сума от независими двойки. Можем да сдвоим две цели числа, ако имат абсолютна разлика по-малка от K.

Прочети повече

Въпрос 2. Брой индексни двойки с равни елементи в масив Да предположим, че сме дали цял масив. Проблемът „Брой индексни двойки с еднакви елементи в масив“ иска да се открие числото на двойка индекси (i, j) по такъв начин, че arr [i] = arr [j] и i не е равно на j . Пример arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 обяснителни двойки ...

Прочети повече

Въпрос 3. Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив Проблемът „Изграждане на двоично дърво от дадено представяне на родителски масив“ гласи, че ви е даден масив. Този входен масив представлява двоично дърво. Сега трябва да конструирате двоично дърво въз основа на този входен масив. Масивът съхранява индекса на родителски възел във всеки индекс. ...

Прочети повече

Въпрос 4. Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория Проблемът „Намери елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория“ гласи, че са ви дадени два масива. Масивите се състоят от всички цели числа. Трябва да откриете числата, които няма да присъстват във втория масив, но присъстват в първия масив. Пример ...

Прочети повече

Въпрос 5. Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани? Проблемът „Как да проверим дали две дадени множества са несвързани?“ състояния, които предполагат, че са ви дадени два набора под формата на масив, кажете set1[] и set2[]. Вашата задача е да разберете дали двата набора са несвързани множества или не. Пример inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 6. Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг Проблемът „Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг“ заявява, че трябва да проверим за дубликати в даден неподреден масив в обхвата на k. Тук стойността на k е по-малка от дадения масив. Примери K = 3 arr [] = ...

Прочети повече

Въпрос 7. Брой индекси с равни елементи в даден диапазон Даден ви е масив с цели числа, q заявки и диапазон отляво и отдясно. „Броят на индексите с еднакви елементи в даден диапазон“ казва да се намери общият брой на целите числа по такъв начин, че ляво <= i < дясно, така че Ai = Aj+1. ...

Прочети повече

Въпрос 8. Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен Проблемът „Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив е нечетен или четен“ гласи, че ви се дават двоичен масив и диапазон. Масивът се състои от числото под формата на 0s и 1s. Постановката за проблема иска да разбере представения номер ...

Прочети повече

Въпрос 9. Непокриваща се сума от два комплекта Декларация за проблема Проблемът „Непокриваща се сума на два набора“ гласи, че са ви дадени два масива като входни стойности като arrA [] и arrB [] със същия размер n. Също така и двата масива имат отделни елементи поотделно и някои общи елементи. Вашата задача е да разберете общата сума ...

Прочети повече

Въпрос 10. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 11. Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона Декларация за проблема Проблемът „Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона“ гласи, че ви се дава масив от цяло число и заявка q, всяка заявка се състои от диапазон. Изложението на проблема иска да се намери XOR на най-големия нечетен делител в дадения диапазон ...

Прочети повече

Въпрос 12. Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон Декларация за проблема Проблемът „Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон“ гласи, че имате цяло число масив и две числа x и y. Изложението на проблема изисква да се открие броят на числата, присъстващи в масива, който се намира между дадените x и y. ...

Прочети повече

Въпрос 13. GCD на дадени диапазони на индекси в масив Декларация за проблема Проблемът "GCDs на дадени диапазони на индекси в масив" гласи, че ви се дава цяло число масив и някои заявки за диапазон. Изложението на проблема изисква да се открие най-големият общ делител на под-масива, така формиран в диапазона. Пример arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 14. Средна стойност на обхвата в масива Декларация за проблема Проблемът „Средно за обхвата в масива“ гласи, че ви се дава цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа ляво и дясно като диапазон. Изложението на проблема изисква да се открие средната стойност на всички числа, които влизат ...

Прочети повече

Въпрос 15. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 16. Продукти от диапазони в масив Декларация за проблема Проблемът „Продукти от диапазони в масив“ гласи, че ви се дава целочислен масив, състоящ се от числа в диапазона от 1 до n и q брой заявки. Всяка заявка съдържа обхвата. Декларацията за проблема иска да се намери продуктът в рамките на дадения диапазон под ...

Прочети повече

Въпрос 17. Намерете минимум в завъртян сортиран масив Декларация за проблем „Намиране на минимум в завъртян сортиран масив“ гласи, че ви се дава сортиран масив с размер n, който се завърта с някакъв индекс. Намерете минималния елемент в масива. Пример a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Обяснение: Ако подредим масива в сортирано ...

Прочети повече

Въпрос 18. Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива Изявлението на проблема „Елементи, които трябва да се добавят, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива“ гласи, че ви е даден масив от цели числа. Изявлението за проблема изисква да се намери броя на елементите, които да бъдат добавени в масив, така че всички елементи да лежат в ...

Прочети повече

Въпрос 19. Първо липсва положително Изявление на проблема „Първият липсващ положителен“ проблем гласи, че ви се дава масив a [] (сортиран или несортиран) с размер n. Намерете първото положително число, което липсва в този масив. Пример a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Обяснение: Ако сортираме масива, ще получим {-1, ...

Прочети повече

Въпрос 20. Програма за проблем с мост и факел Декларация за проблема Проблемът „Мост и факел“ гласи, че ви е даден набор от време, необходимо на човек, за да премине моста. Тъй като е време, той включва положителни цели числа. Заедно с времето ни се дава мост, който човек трябва да премине. Мостът позволява само ...

Прочети повече

Въпрос 21. Най-голямата сума, съседна подмрежа Декларация за проблем Даден ви е масив от цели числа. Изложението на проблема изисква да се открие най-голямата сума, съседна подмрежа. Това не означава нищо друго, освен да се намери подмасив (непрекъснати елементи), който има най-голямата сума сред всички други подмасиви в дадения масив. Пример arr [] = {1, -3, 4, ...

Прочети повече

Въпрос 22. Проблемът с раницата Преди да преминете към „Проблемът с раницата“, първо погледнете проблем от реалния живот. Сакши иска да отнесе максимално зеленчуци от градината. Нейният чувал обаче има максимална тежест и може да се счупи при добавяне на допълнително тегло. Нека да разгледаме ситуацията- Предмети: {Картофи, ...

Прочети повече

Въпрос 23. Първи неповтарящ се елемент Даден ни е масив А. Трябва да намерим първия неповтарящ се елемент в масива. Пример за въвеждане: A [] = {2,1,2,1,3,4} Изход: Първият неповтарящ се елемент е: 3 Тъй като 1, 2 не е отговорът, защото се повтарят, а 4 не е отговорът, трябва да намери ...

Прочети повече

Въпрос 24. Обединяване на сортиран масив В задачата за обединен сортиран масив сме дали два сортирани масива в нарастващ ред. Първо при въвеждане дадехме номера, инициализиран на array1 и array2. Тези двуцифрени са N и M. Размерът на масив1 е равен на сумата от N и M. В масив 1 първо ...

Прочети повече

Въпрос 25. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 26. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпрос 27. Сортирайте 0s 1s и 2s в масив Изложение на проблема Даден масив, съдържащ N елемента, където елементите на масива са 0,1 или 2. Сортиране или разделяне на 0s 1s и 2s в масив. Подредете всички нули през първата половина, всички през втората половина и всички двойки през третата половина. Примерен вход 22 ...

Прочети повече

Въпрос 28. Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив Изявление за проблем В дадения несортиран масив намерете най-малкото положително число, което липсва в несортиран масив. Положителното цяло число не включва 0. Можем да модифицираме оригиналния масив, ако е необходимо. Масивът може да съдържа положителни и отрицателни числа. Пример а. Входен масив: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Прочети повече

Въпрос 29. Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив Декларация за проблема Даден набор от положителни цели числа. Всички числа се срещат четен брой пъти, с изключение на едно число, което се случва нечетен брой пъти. Трябва да намерим броя, настъпил нечетен брой пъти в масив. Примерни входни данни 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Прочети повече

Въпроси за низове на Snapdeal

Въпрос 30. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 31. Втора най-повтаряща се дума в последователност Като се има предвид последователност от низове, задачата е да се открие втората най-повтаряща се (или честа) дума или низ в последователност. (Като се има предвид, че няма две думи, които са вторите най-многократно повтарящи се, винаги ще има една дума). Пример за въвеждане: {“aaa”, “bb”, ”bb”, ”aaa”, ”aaa”, c ”} Изход: низ с ...

Прочети повече

Въпрос 32. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 33. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 34. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпрос 35. Генерирайте всички двоични низове без последователни 1 Декларация за проблема В проблема „Генериране на всички двоични низове без последователни 1“ зададохме цяло число k, напишете програма за отпечатване на всички двоични низове с размер k без последователни 1. Входен формат Първият и единствен ред, съдържащ цяло число N. Изходен формат Отпечатайте всички възможни ...

Прочети повече

Въпроси за дървото на Snapdeal

Въпрос 36. Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив Проблемът „Изграждане на двоично дърво от дадено представяне на родителски масив“ гласи, че ви е даден масив. Този входен масив представлява двоично дърво. Сега трябва да конструирате двоично дърво въз основа на този входен масив. Масивът съхранява индекса на родителски възел във всеки индекс. ...

Прочети повече

Въпрос 37. Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли? Проблемът „Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?“ заявява, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да премахнете половината възли. Половината възел се дефинира като възел в дървото, който има само едно дете. Или е ...

Прочети повече

Въпрос 38. Преминаване на граници на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Преминаване на граници на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво. Сега трябва да отпечатате граничния изглед на двоично дърво. Тук граничното обръщане означава, че всички възли са показани като граница на дървото. Възлите се виждат от ...

Прочети повече

Въпрос 39. Отпечатайте десен изглед на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Отпечатване отдясно на двоично дърво“ гласи, че сте получили двоично дърво. Сега трябва да намерите правилния изглед на това дърво. Тук десният изглед на двоичното дърво означава да отпечатате последователността, както изглежда дървото, когато се гледа от ...

Прочети повече

Въпрос 40. Обхват LCM заявки Декларация за проблема Проблемът „Обхват на LCM заявки“ гласи, че имате цяло число масив и q брой заявки. Всяка заявка съдържа (ляво, дясно) като диапазон. Дадената задача е да открие LCM (вляво, вдясно), т.е. LCM на цялото число, което идва в диапазона от ...

Прочети повече

Въпрос 41. GCD на дадени диапазони на индекси в масив Декларация за проблема Проблемът "GCDs на дадени диапазони на индекси в масив" гласи, че ви се дава цяло число масив и някои заявки за диапазон. Изложението на проблема изисква да се открие най-големият общ делител на под-масива, така формиран в диапазона. Пример arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Прочети повече

Въпрос 42. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпрос 43. К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство В декларацията за проблема „K-ият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство“ се посочва, че ви се дава бинарно дърво за търсене и трябва да намерите k-тия най-голям елемент в него. Така че, ако подредим елементите на бинарното дърво за търсене в низходящ ред, тогава трябва да върнем ...

Прочети повече

Въпрос 44. Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не Декларация за проблем „Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не“ гласи, че ви е дадено двоично дърво и трябва да проверите дали бинарното дърво отговаря на свойствата на бинарното дърво за търсене. И така, двоичното дърво има следните свойства: Лявото поддърво ...

Прочети повече

Въпрос 45. Максимална дълбочина на двоичното дърво Декларация за проблема „Максимална дълбочина на двоично дърво“ проблемът посочва, че сте получили структура на данните на двоично дърво. Отпечатайте максималната дълбочина на даденото двоично дърво. Пример Вход 2 Обяснение: Максималната дълбочина за даденото дърво е 2. Тъй като под корена има само един елемент (т.е. ...

Прочети повече

Въпрос 46. Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка) Първо, трябва да знаем какво е обхождането в двоичното дърво. Обхождането е вид метод, при който посещаваме всички възли точно веднъж по някакъв специфичен начин / ред. По принцип има два вида обход в Двоичното дърво: Ширина-Първо Обхождане Дълбочина Първо Обхождане Вече знаем за ...

Прочети повече

Въпроси за графиката на Snapdeal

Въпрос 47. Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число Декларация за проблема Проблемът „Намерете най-малкото двоично число, кратно на дадено число“ гласи, че ви е дадено десетично число N. Така че намерете най-малкото кратно на N, което съдържа само двоичните цифри „0“ и „1“. Пример 37 111 Подробно обяснение можете да намерите по-долу в ...

Прочети повече

Въпроси за стека на Snapdeal

Въпрос 48. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз Изявление на проблема Даден низ s с дължина / размер n и цяло число, представляващо индекса на отваряща квадратна скоба. Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз. Пример s = "[ABC [23]] [89]" индекс = 0 8 s = "[C- [D]]" индекс = 3 5 s ...

Прочети повече

Въпрос 49. Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство. По този начин специалната структура на данните за стека трябва да поддържа всички операции на стека като - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () в постоянно време. Добавете допълнителна операция getMin (), за да върнете минималната стойност ...

Прочети повече

Въпрос 50. Проверете дали два израза със скоби са еднакви Дадени са два низа s1 и s2, представляващи изрази, съдържащи оператор на събиране, оператор на изваждане, малки букви и скоби. Проверете дали два израза със скоби са еднакви. Пример Вход s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Изход Да Вход s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Изход Няма алгоритъм за проверка дали две ...

Прочети повече

Въпрос 51. Проверете за балансирани скоби в израз Даден низ s с дължина n. Проверете дали има затваряща скоба за всяка отваряща скоба, т.е. дали всички скоби са балансирани. С други думи, можем също да кажем, че ако имаме '}', ')' и ']' за всеки '{', '(' и '[' съответно, изразът ...

Прочети повече

Въпрос 52. Балансиран израз с подмяна В проблема с балансирания израз с подмяна сме дали низ, съдържащ скоби, т.е. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Низът също съдържа x на някои места като заместител на скобите. Проверете дали низът може да бъде преобразуван в израз с валидна скоба след замяна на всички ...

Прочети повече

Въпрос 53. Внедрете два стека в масив Изложение на проблема В проблема „Внедряване на два стека в масив“ трябва да внедрим два стека в масив, така че ако потребителят иска да избута елемент в някой от двата стека, не би трябвало да има грешка, докато масивът не се запълни напълно . Пример Push 5 ...

Прочети повече

Въпрос 54. Следващ по-голям елемент в масив Посочване на проблем При даден масив ще намерим следващия по-голям елемент от всеки елемент в масива. Ако няма следващ по-голям елемент за този елемент, тогава ще отпечатаме -1, в противен случай ще отпечатаме този елемент. Забележка: Следващият по-голям елемент е елементът, който е по-голям и ...

Прочети повече

Въпроси за опашката на Snapdeal

Въпрос 55. Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Декларация за проблема Проблемът „Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво“ гласи, че ви е дадено двоично дърво, намерете височината на дървото, използвайки итеративния метод. Примери Вход 3 Вход 4 Алгоритъм за итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво Височината на дърво ...

Прочети повече

Въпроси за матрицата на Snapdeal

Въпрос 56. Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица Декларация за проблема Дадена ни е матрица на всички цели числа. Проблемът „Намиране на отделни елементи, общи за всички редове на матрица“, изисква да се открият всички възможни отделни елементи, но често срещани във всеки от редовете, присъстващи в матрица. Пример arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Прочети повече

Snapdeal Други въпроси

Въпрос 57. Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка Декларация за проблема Проблемът „Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка“ гласи, че са ви дадени два свързани списъка. Но те не са независими свързани списъци. Те са свързани в даден момент. Сега трябва да намерите тази пресечна точка на тези два списъка. ...

Прочети повече

Въпрос 58. Последователност на Moser-de Bruijn В този проблем ви е дадено цяло число n. Сега трябва да отпечатате първите n елемента от последователността на Moser-de Bruijn. Пример 7 0, 1, 4, 5, 16, 17, 20 Обяснение Изходната последователност има първите седем елемента от последователността на Moser-de Bruijn. Така изходът...

Прочети повече

Въпрос 59. Сливане на сортиране Какво е сортиране на сливане? Сливането на обединяването е рекурсивна процедура. Това също е алгоритъм за разделяне и завладяване. Сега трябва да знаем какво е алгоритъмът „разделяй и владей“? Това е вид процедура, при която разделяме проблема на подпроблеми и ги разделяме, докато намерим най-краткия ...

Прочети повече

Въпрос 60. Обърнете свързан списък Декларация за проблема Проблемът „обръщане на свързан списък“ гласи, че ни се дава главата на свързания списък. Трябва да обърнем свързания списък, като променим връзките между тях и да върнем главата на обърнатия свързан списък. Пример 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Обяснение Обърнахме свързаната ...

Прочети повече

Въпрос 61. Намерете Nth Node Декларация за проблема В проблема „Намиране на N-ти възел“ сме дали свързан списък за намиране на n-тия възел. Програмата трябва да отпечата стойността на данните в n-тия възел. N е входният целочислен индекс. Пример 3 1 2 3 4 5 6 3 Подход Даден свързан списък ...

Прочети повече

Translate »