Топ 45 въпроса за интервю за Ruby за 2021 г.

По-долу са изброени най-добрите въпроси за интервю за Ruby за 2021 г.

Съдържание

1. Какво е Руби?

Ruby е обектно-ориентиран език за програмиране с отворен код, подобен на Perl, Smalltalk, Ada, Lisp език за програмиране. Това е прост език, който се фокусира върху по-голяма производителност.

2. Защо Ruby е гъвкав език за програмиране?

Ruby позволява на програмистите да модифицират програмните елементи. Също така не ограничава потребителя. Това означава, че можем да използваме множество символи за една и съща функционалност чрез актуализиране на вградения клас. Например, можем да използваме символ + или думата „плюс“ за добавяне на две числа. Трябва да предоставим тази модификация в числовия вграден клас.

3. Какви са различните характеристики на Ruby?

Езикът за програмиране Ruby има следните различни функции:

 • Обектно-ориентирана
 • Гъвкав
 • Лесно преносима
 • Различаващ главни от малки букви
 • Събиране на боклук
 • Конвенция за именуване

4. Каква е командата за намиране на инсталираната версия на Ruby?

Можем да използваме командата ruby -v за да намерите текущата версия на инсталирания език за програмиране Ruby.

5. Какви са различните оператори в Ruby?

По-долу са различните оператори в Ruby:

 • Аритметичен оператор
 • Оператор за присвояване
 • Сравнителен оператор
 • Логически оператор
 • Побитов оператор
 • Третичен оператор
 • Одинарен оператор
 • Оператор на обхват

6. Какви са различните видове коментари в Ruby?

Ruby поддържа 2 вида коментари:

 • Едноредов коментар: Можем да използваме # за да коментирате един ред
 • Многоредов коментар: За да коментирате група изявления, използвайте =begin в началото и =end в края на коментара.

7. Какви са различните типове типове данни в Ruby?

Ruby поддържа множество типове данни, както е показано по-долу:

 • Strings
 • Масивите
 • численост
 • Булева
 • Хеш
 • символ

8. Какви са различните променливи в Ruby?

 • Променлива на класа
 • Локална променлива
 • Глобална променлива
 • Променлива на инстанцията

9. Какви са разликите между nil и false в Ruby?

нулаФалшив
Не може да съдържа стойностМоже да е ценност
Това не е булев тип данниТова е булев тип данни
Той е обект на nilclassТой е обект на falseclass
Връща стойност нула, когато няма предикатВръща true или false, когато има предикат

10. Каква е ползата от load и изискване в Ruby?

Ние можем да използваме натоварване и изисква в Ruby, за да заредите наличния код в текущия код. За автоматично зареждане можем да използваме изисква за всяко често зареждане можем да използваме натоварване команда.

11. Какви са различните итератори в Ruby?

 • стъпков итератор
 • всеки итератор
 • итератор за всяка_линия
 • пъти итератор
 • до и до итератор

12. Какви са различните начини за добавяне на елемент към масив?

 • вмъкнете
 • тласък
 • без смяна

13. Какви са различните начини за премахване на елемент от масив?

 • превключване
 • уникален
 • поп
 • изтриване

14. Какви са различните изключения от вградения клас Ruby?

 • Грешка в сигурността
 • NoMemoryError
 • Изключение на сигнала
 • ScriptError

15. Какво представляват LDAP операциите в Ruby?

 • #добавяне
 • #Изтрий
 • #Търсене
 • # промяна
 • #свързване
 • #преименуване

16. Кои са различните библиотеки на класове в Ruby?

 • GUI програмиране
 • Мрежово програмиране
 • XML програмиране
 • CGI програмиране
 • Обработка на текст

17. Как да създам обект Ruby?

Можем да създадем Ruby обект, използвайки новия метод.

ObjectName = className.new

18. Какво е клас Ruby?

Класовете са първият обект на клас в Ruby. Това е екземпляр на клас Ruby. Можем да създадем клас, като посочим ключовата дума class и завършете с ключовата дума end.

class className
code
end

19. Какви са методите и как да създадете метод в Ruby?

Методът е подобен на функция, която ни помага да увеличим повторната употреба на кода. Всеки метод има специфична функционалност. Можем да създадем метод, използвайки ключовата дума def и end.

def methodName
code
end

20. Какво представлява параметърът за амперсанд (& block) в Ruby?

Символът & се използва за предаване на референтна променлива към блок от метод вместо локалната променлива. Можем да използваме всяко име след символа &, за да обозначим референтна променлива.

21. Какво е модул в Ruby?

Модулът е група от методи и константи и може да бъде подобен на класовете. Но не можем да създадем обект или подклас с помощта на модулите. Основното използване на модул в Ruby е, че той предотвратява сблъсъци между имена и действа като пространство от имена.

module Modulename
code
end

22. Какви са различните начини за обединяване на низ?

Обединяването означава обединяване на един или повече низове заедно, за да се образува един низ. Можем да обединим низ в множество в Ruby, както е показано по-долу.

 • + символ
 • единично интервал между низовете
 • << влезте между низовете
 • метод concat

23. Какво представлява методът на замразяване?

Като цяло низовете са неизменни, което означава, че не можем да ги модифицираме и всеки път трябва да създаваме нов низ. Можем да използваме метода за замразяване, за да направим низовете неизменни.

24. Какви са различните начини за сравняване на Ruby низ?

 • == оператор
 • eql? оператор
 • метод casecmp

25. Какви са различните начини за създаване на масив в Ruby?

Масивите са подредена колекция от обекти, които могат да съдържат всеки обект като низове, числа, хеш, символи и др. Можем да създадем масив, като използваме някой от долупосочените методи:

 • литерален конструктор []
 • нов метод на класа

Индексът на масива винаги започва с 0.

26. Какви са различните методи на IO конзолата в Ruby?

Има различни методи, които IO конзолата предоставя за взаимодействие с конзолата.

 • IO :: конзола
 • IO # сурово # сурово!
 • IO # варено
 • IO # сготвено!
 • IO # getch

27. Какви са различните начини за отваряне на файл в Ruby?

Има 2 различни метода за отваряне на файл в Ruby:

 • File.new метод
 • File.open метод

28. Как да преименувам и изтрия файл в Ruby?

За да преименуваме файла, можем да използваме rename метод и за да изтрием файл, можем да използваме delete метод.

File.rename("oldFile.txt","newFile.txt")

File.delete("file.txt")

29. Как да се справим с изключенията в Ruby?

Можем да се справим с изключенията, като посочим кода в блока начало-край. Можем да уловим изключенията, като използваме клаузата за спасяване.

30. Каква е ползата от оператор за повторен опит?

Най- retry израз повторно изпълнява кода от begin след като улови изключението в клаузата за спасяване. Като цяло, след като изключението бъде заловено, то се възобновява след begin код.

begin
code
rescue
#capture exceptions
retry #reexecute from the begin block
end

31. Каква е ползата от изявлението за повишаване?

Можем да използваме инструкцията за повишаване, за да повдигнем изключение.

raise "Error message"

or

raise ExceptionType, "Error message"

or 

raise ExceptionType, "Error message" condition

32. Каква е ползата от твърдение за осигуряване?

Операторът гарантира гарантира, че кодът се изпълнява, независимо дали възниква изключение или не. Това означава, че винаги изпълнява кода за осигуряване след спасителния блок.

begin
code
rescue
#capture exception
ensure
#executes always
end

33. Какво представляват пробелите в Ruby?

Пробелите знаци тълкуват двусмислени твърдения. Може да е интервал или раздел.

34. Какво е разширението на езика за програмиране Ruby?

Разширението на езика за програмиране Ruby е.rb

35. Какви са двата типа XSLT парсери, налични в Ruby?

 • XSLT4R
 • Рубин-Саблотрон

36. Какъв е синтаксисът, за да се провери дали директория съществува или не в Ruby?

puts dir.exists? "dirname"

37. Какви са различните контроли за ниво на достъп за методите Ruby?

 • обществен: достъпен навсякъде
 • защитени: достъпно в рамките на класа и неговите подкласове.
 • частен: достъпен само в рамките на определящия клас.

38. Какво представляват скъпоценните камъни Ruby?

Ruby gems е мениджър на пакети за Ruby библиотеки, който има основни CRUD операции, дървета на зависимости и също така поддържа асинхронна комуникация между gem библиотеки.

39. Кое е най-високото ниво в обектния модел?

Основен обект

40. Какви са различните начини за извикване на метод в Ruby?

Можем да използваме или точка оператор(.), изпрати или метод.повикване

obj = Object.new
puts obj.object_id

puts obj.send(:object_id)

puts obj.method(:object_id).call

41. Каква е ползата от интерполацията в Ruby?

Интерполацията е важен процес в Ruby, където можем да вмъкнем низ в литерал. Можем да интерполираме низ в литерал, като поставим хеш (#) в къдрави скоби {}.

42. Каква е ползата от глобалната променлива $ в Ruby?

Когато декларираме променлива с префикс $, тя се превръща в глобална променлива. Това означава, че можем да имаме достъп до него навсякъде в приложението.

43. Какво е Rails?

Ruby on Rails е проста и лесна рамка за уеб приложения.

44. Как да дефинирам регулярния израз в Ruby?

Можем да дефинираме регулярен израз в Ruby, като използваме% r между произволни разделители или наклонени черти. Регулярният израз е последователност от символи за намиране или съвпадение на определена последователност.

45. Какви са цикличните контроли в Ruby?

 • За контур
 • Докато цикъл
 • До цикъл

 

Translate »