Пренаредете даден масив в максимална минимална форма

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Амазонка ябълка Bloomberg Capital One Cisco Facebook Google Morgan Stanley Оракул VMware
ArrayПрегледи 866

Декларация за проблема

В проблема „Пренареждане на даден масив в максимална минимална форма“ дадохме сортирано масив съдържащи N елемента. Пренаредете дадения сортиран масив от положителни цели числа, така че алтернативните елементи да са i-то max и i-то min. Вижте по-долу за по-добро разбиране на пренареждането на елементи-

Array [0] = максимална стойност на масива, Array [1] = минимална стойност на масива, Array [2] = втора максимална стойност на масива, Array [3] = втора минимална стойност на масива, Array [4] = 3-та максимална стойност на масива ...... и т.н.

Пример

7
1 2 3 4 5 6 7
7 1 6 2 5 3 4

алгоритъм

 1. Създайте спомагателен фиктивен масив за съхраняване на модифицирания масив.
 2. Инициализирайте ниско и високо като ъглови индекси на масива.
 3. За копиране на алтернативни max и min съхранявайте променлива X и инициализирайте True.
 4. Ако X = True, копираме максимална стойност, а ако X = False, копираме минимална стойност.
 5. Изпълнете цикъл, за да копирате елементи в помощния масив. След копиране на елемент в новия масив обърнете стойността на X.
 6. Ако X е True copy елемент от края и се движи назад, ако X е False копиращ елемент отпред и се придвижва напред.
 7. Копирайте помощния масив в дадения масив.
 8. Отпечатайте масива, елементите ще бъдат пренаредени.

изпълнение

Програма C ++ за пренареждане на даден масив в максимална минимална форма

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
 
//function to rearrange the given sorted array in maximum minimum form
void RearrangeMaxMin(int array[], int N)
{
  int temp[N];//auxilary dummy array with all zeroes
  for (int i=0; i<N; i++)
    {
      temp[i] = 0;
    }
  int low=0, high=N-1; // corner indices of the array 
  int X = true; // indication for which element should be copied
  //copying elements into the temp array
  //according to the given condition
  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    if(X)
      {
        temp[i] = array[high--];
      }
    else
      {
        temp[i] = array[low++];
      }
    X = !X;
  }
  for (int i=0; i<N; i++)
   {
    array[i] = temp[i];
   }
}
//function to print the given array
int PrintArray(int array[],int N)
{
  for (int i=0; i<N; i++)
    {
      cout << array[i] << " ";
    }
}
// main function
int main()
{
  int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  int N = sizeof(array)/sizeof(array[0]);
  cout << "Input array\n";
  PrintArray(array,N);
  RearrangeMaxMin(array,N);
  cout << "\nOutput array\n";
  PrintArray(array,N);
  return 0;
}
Input array
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Output array
9 1 8 2 7 3 6 4 5

Java програма за пренареждане на даден масив в максимална минимална форма

import java.util.Scanner;
class sum
{
  //function to rearrange the given sorted array in maximum minimum form
  public static void RearrangeMaxMin(int array[], int N)
  {
    int temp[] = new int [N];//auxilary dummy array with all zeroes
    for (int i=0; i<N; i++)
      {
        temp[i] = 0;
      }
    int low=0, high=N-1; // corner indices of the array 
    int X = 1; // indication for which element should be copied
    //copying elements into the temp array
    //according to the given condition
    for (int i=0; i<N; i++)
    {
      if(X==1)
        {
          temp[i] = array[high--];
        }
      else
        {
          temp[i] = array[low++];
        }
      if(X==1)
      {
        X=0;
      }
      else
      {
        X=1;
      }
    }
    for (int i=0; i<N; i++)
     {
      array[i] = temp[i];
     }
  }
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    System.out.println("Input array");
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      System.out.print(a[i]+" ");
    }
    System.out.println();
    RearrangeMaxMin(a,n);
    System.out.println("Output array");
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      System.out.print(a[i]+" ");
    }
    System.out.println();
  }
}
5
5 4 3 2 1
Input array
5 4 3 2 1 
Output array
1 5 2 4 3

Анализ на сложността

Сложност във времето

НА) където n е броят на елементите, присъстващи в дадения масив. Тук използваме два метода на показалеца и които се изпълняват най-много n пъти. Така че, можем да кажем, че сложността на времето в този случай е линейна.

Сложност на пространството

НА) защото използваме спомагателен масив за съхраняване на елементите под формата на максимален елемент и минимален елемент.

Препратки

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2872
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2532
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2510
4Палиндром с помощта на рекурсия2477
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1679
9Сортирайте елементите по честота на възникване1663
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1506
12Създайте двойно свързан списък1474
13Обърнете масив1453
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1426
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1375
18Сума от числа в низ1351
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1347
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1313
21Проверете дали елементите на масив са последователни1280
22Открийте цикъл в свързания списък1262
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1252
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1239
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1235
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1195
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1147
30Намерете първия и втория най-малък елемент1145
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1129
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1100
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1073
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1026
37Намерете втория най-често срещан знак1023
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1016
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума991
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък979
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не978
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер953
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива940
47Най-дългата палиндромна подниза934
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции901
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром884
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма866
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране860
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност820
59Проверете дали свързаният списък е палиндром817
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата816
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни792
63Влекач786
64Брой Брой поднизове с K Различни символи785
65Отпечатайте всички дубликати във входния низ783
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент772
67Обратен низ без временна променлива769
68Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
69Проблемът със знаменитостите761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array757
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
74Намерете реда с максимален брой 1727
75Намерете елемента Peak от масив724
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив715
78Добавяне на две матрици714
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1714
80Пъзел с масив от продукти709
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо671
87Изваждане на две матрици665
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток655
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг649
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер643
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност628
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив627
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции622
102Сравнете два низа (свързани списъци)619
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
1043Sum Leetcode решение616
105Пермутации на палиндром на низ615
106Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява615
107Изравняване на свързан списък614
108Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
109Палиндроми в даден диапазон608
110Изпълнете кодиране по дължина607
111Мажоритарен елемент606
112Отпечатайте всички пермутации с повторение606
113Проверка на Pangram606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Решение с две суми Leetcode595
117Повторна последователност от дължина две или повече593
118Най-повтарящ се символ в низ593
119Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome582
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси569
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател559
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ552
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream550
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
137Максимална сума, нарастваща последователност547
138Проблем с дяла544
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон534
140Проверете дали струните са на K разстояние или не534
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък522
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не515
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък515
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния503
151Брой по-малки елементи от дясната страна501
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци498
154Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
155Намерете двойка с дадена разлика496
156Сравнете две номера на версиите490
157Намерете n-тия възел на свързания списък от края490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа486
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси485
161Намерете фиксирана точка в даден масив485
162Обратни думи в даден низ483
163Печат на обратна страна на низ (рекурсия)483
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ463
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин448
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки439
178Изравнете многостепенния свързан списък437
179Сортиране на низ според друг низ436
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
183Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
184Намерете сортирана подсистема от размер 3418
185Обърнете свързан списък в групи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър415
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Kth Неповтарящ се герой411
190Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)410
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз407
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL396
197Перфектен обратим низ394
198Обединяване на два сортирани масива393
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
2001 и 2 допълнение на двоично число388
201Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
202Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
203Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
204Максимум срещащ се знак в низ381
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s379
206Четири елемента, които се сумират към дадено379
207Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)376
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
213Разделете низ368
214Валидни скоби LeetCode Solution368
215Дори броят на поднизовете363
216Сортиране на масива от низове363
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K360
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
222Отпечатайте всички различни елементи на масива351
223Максимално решение на Subarray Leetcode351
224N-ти знак в обединени десетични низове351
225Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
226Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
227Обърнете низ с помощта на стека349
228Пребройте броя на думите347
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II339
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
236Разделете четири отделни струни335
237Обединете два сортирани масива334
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък329
240Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
241Римско към Integer Leetcode решение324
242Пермутация на палиндрома319
243Следващ по-голям елемент в масив317
244Матрица на Тоеплиц317
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива312
246N кралица проблем311
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Намерете Nth Node307
249Намерете всички двойки с дадена разлика307
250Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
251Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
252String (представлява цяло число) за стойност306
253Обратни битове305
254Видове двоично дърво304
255Обърнете низ304
256Брой острови LeetCode Solution303
257Първи неповтарящ се елемент303
258Промяна на пола на даден низ303
259Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
260Брой двойки с дадена сума302
261Изтрийте дърво301
262Сортирайте масив от низове300
263Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?299
264Изтрийте възел при определени условия298
265Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
266Повторен модел на поднизове297
267Решение за заседателни зали II LeetCode297
268Решаване на судоку297
269Мин стек296
270Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение295
271числа на Фибоначи293
272Двоично дърво292
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Програма за поредица от кукувица288
278Решение за домашен обирдник с Leetcode286
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Разбъркайте даден масив283
281Максимален стак283
282Търси думите283
283Обърнете свързан списък282
284Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
285Намерете, второ, често, характер280
286Подмножество Leetcode277
287Минимизирайте максималната разлика между височините277
288Алгоритъм на KMP276
289Плюс едно решение с Leetcode275
290Оценка на израза275
291Брой от 1 бита273
292Комбинирано решение с Leetcode272
293Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode270
294Двойка положителни отрицателни стойности в масив270
295Обратни думи в низ269
296Задайте нули на матрицата267
297Оценка на Postfix Expression267
298Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности266
299Валидно решение на Palindrome Leetcode266
300Min Stack Leetcode решение265
301Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
302Алгоритъм на Рабин Карп263
303Сравнение на низ от Backspace263
304Подмасив с 0 сума263
305Техника на плъзгащ се прозорец263
306Общи елементи във всички редове на дадена матрица263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение259
308Как да изтриете свързан списък258
309Sqrt (x) Leetcode Solution256
310Обръщане на опашка256
311Съдържа Duplicate II Leetcode Solution256
312Кулата на Ханой255
313Изтрийте средния елемент на стека255
314Съдържа дубликат254
315Брой индексни двойки с равни елементи в масив253
316Комбинация Сума253
317Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък253
318Пресичане на две масивни решения на Leetcode253
319Продукт на масив с изключение на самостоятелно252
320Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
321Обърнете отделни думи251
322Лескод на триъгълника на Паскал251
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0251
324Компресия на струни250
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k249
326Цяло число към римско решение с Leetcode249
327Алгоритми за заместване на страници в операционни системи248
328Разделяне на четни и нечетни числа248
329Решение с единичен номер247
330Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали247
331Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
332Групирайте думи със същия набор от знаци245
333Оценка на аритметичния израз245
334Втора най-повтаряща се дума в последователност245
335Алгоритъм на Белман Форд245
336Добавете двоично решение с Leetcode244
337Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
338Преобразуване на Postfix в Infix244
339Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k244
340Сортирайте елементите по честота243
341Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder243
342Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив243
343Най-малкият подмасив с k Различни числа242
344Топ K Чести думи242
345Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
346Pow (x, n) Leetcode решение241
347Максимален брой балони Leetcode разтвор241
348Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива241
349K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
350Следваща пермутация240
351Решение за Leetcode на Linindrome Linked List240
352Сортиране на масив с помощта на стекове240
353Специален номер239
354Крускал алгоритъм239
355Решение за най-дългия общ префикс Leetcode239
356Алгоритъм на изпъкнал корпус238
357Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство238
358Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
359Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution237
360Scramble String237
361Решение Leetcode за пермутации236
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode236
363Решение на мнозинството от елементи с Leetcode236
364Оценете разделението235
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
366Проверете дали два масива са равни или не233
367Обърнете число с помощта на стека233
368Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
369Решение на спирална матрица LeetCode233
370Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
371Трето решение за максимален брой Leetcode232
372Обръщане на първите K елементи на опашка232
373Брой добри двойки Leetcode решение232
374Максимален подмасив231
375Преобразуване в Infix преобразуване231
376Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение231
377Максимален квадрат230
378Кодиране на Хъфман230
379Намерете решението на градския съдия Leetcode230
380Минимална сума на пътя230
381Leetcode на Fizz Buzz230
382Уникални пътеки229
383Минимални стъпки за достигане на целта от рицар229
384Групови анаграми229
385Решения за броене на прайм кодове229
386Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
387Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
388Единичен номер228
389Разменете възли в двойки Leetcode решения228
390Намерете най-близкия номер на палиндром228
391Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
392Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode227
393Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
394Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode226
395Заявки за поднизове на Palindrome226
396Преобразуване на низ в Int226
397Намерете броя на служителите под всеки служител226
398Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
399Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа226
400Намерете първите три повторени в масив225
401Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
402Липсващ номер Leetcode Решение225
403Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode225
404Сила на две Leetcode разтвор225
405Внедрете стека и опашката с помощта на Deque225
406Двустранна графика224
407Пермутации на Leetcode223
408Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode223
409Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати223
410Преобразуване на зигзаг223
411Матрица Диагонална сума Leetcode решение223
412Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива223
413Сума на масива е равна на k222
414House Robber II Leetcode Solution222
415Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?222
416Проблем със сумата на подмножеството222
417Топ K Чести елементи222
418Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи222
419Изразът съдържа излишна скоба или не222
420Отпечатайте всички подредове с 0 суми222
421Обединете два сортирани списъка Leetcode решения222
422Намерете медиана от поток от данни221
423Пермутация на букви221
424Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
425Алгоритъм на Прим221
426Уникално решение на Leetcode221
427Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s221
428Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
429Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
430Сортирайте стека, като използвате рекурсия220
431Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив220
432Решение за щастлив номер Leetcode220
433Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode220
434Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution220
435Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
436Физ Бъз219
437Декодиране на низ219
438Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
439Поднабори с различни елементи217
440Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode217
441N-ти каталунски номер217
442Обратно цяло число217
443Максимално последователно решение с Leetcode217
444Внедряване на LRU кеш217
445Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution217
446Монотонен масив LeetCode решение217
447Намерете минимум в завъртян сортиран масив217
448Редактиране на разстояние216
449Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k216
450Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
451Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
452Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
453Обърнете стека с помощта на рекурсия215
454Намерете дублиращия номер215
455Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
456Решение за число на Фибоначи LeetCode214
457Пребройте и кажете214
458Обратни гласни на низово решение с Leetcode214
459Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене214
460Цяло число към английски думи214
461Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод214
462Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution214
463Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
464Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode213
465Сдвоете с даден продукт213
466Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
467Алгоритъм на Флойд Уоршал213
468Обърнете низ213
469Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
470Обосновка на текст LeetCode Solution212
471Намерете решение за общи символи Leetcode212
472Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
473Намерете решението Leetcode за разлика212
474Валиден низ за скоби212
475Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions212
476Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution211
477Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък211
478Целева сума211
479Алгоритъм на MiniMax210
480Намерете липсващи елементи от диапазон210
481Префикс към преобразуване на Postfix210
482Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение210
483Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата210
484Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
485Игра Jump Leetcode Solution210
486Word Ladder LeetCode Решение210
487Итеративна кула на Ханой210
488Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения210
489Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode210
490Най-дългият общ префикс, използващ Trie210
491Умножете низовете Leetcode решение209
492Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution209
493Степен на масив209
494Наводнение Попълнете LeetCode209
495Изглед отгоре на двоично дърво208
496Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)208
497Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
498Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг208
499Сортиране на опашка без допълнително пространство208
500Разбъркайте разтвор с Leetcode решение208
501Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво208
502Намерете дублиращия се елемент207
503Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение207
504Обединете два сортирани свързани списъка207
505Най-краткият палиндром207
506Най-дългата обща последователност207
507Разбъркайте Array Leetcode Solution207
508Най-бавно решение с Leetcode206
509Проблемът с запасите206
510Балансирано двоично дърво Leetcode решение206
511Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор206
512Подниз с обединяване на всички думи206
513Пресичане на два масива206
514K-ти отличителен елемент в масив206
515Приоритетна опашка в C ++206
516Внедрете стека, като използвате опашки206
517Следващ по-голям честотен елемент206
518Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
519Преобразуване на постфикс в префикс205
520Валидно судоку205
521Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode205
522Рекурсия205
523Следващ по-голям елемент I Leetcode решение205
524Move Zeroes LeetCode Solution205
525Пребройте и кажете Leetcode Solution205
526Минимално движение на коня Решение на LeetCode205
527Най-голямата сума, съседна подмрежа205
528Контейнер с най-много вода205
529Внедрете стека, като използвате единична опашка205
530Конкатенация на решение за масив LeetCode205
531Проверете за балансирани скоби в израз205
532Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
533Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число204
534Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
535Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode204
536Максимална площ на острова204
537Сума от леви листа Leetcode решения203
538Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode203
539Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви203
540Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode202
541Разбъркайте масив202
542Проблем със златната мина202
543Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
544Обединяване на припокриващи се интервали202
545Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
546Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution202
547Изоморфни струни Leetcode решение202
548Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
549Индекс на връх в планински масив202
550Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
551Непрекъснат масив Leetcode201
552Разстояние на Хаминг201
553Разтвор за бижута и камъни Leetcode201
554Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
555Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив201
556Резюме на Leetcode Решение200
557Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
558Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
559Валидни анаграми200
560Преобразуване на масива в зигзаг мода200
561Това е решение за последващ Leetcode200
562Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
563Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица199
564Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS199
565Последно тегло на камъка199
566Минимално обръщане на скоби199
567Проблем с мобилната цифрова клавиатура199
568Минимален брой подмножества с различни елементи199
569Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
570Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
571Цяло число на Роман198
572Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode198
5733Sum Най-близкото решение на LeetCode198
574Дължина на последното решение на Leetcode198
575Максимално разстояние в масива198
576Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек197
577Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
578Коко яде банани Leetcode Solution197
579N-то решение на Tribonacci Number Leetcode197
580Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
581Брой на провинциите Решение на Leetcode197
582Максимална сума на пътя в триъгълник197
583Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
58401 Matrix LeetCode Solution196
585Най-дълго нарастваща последователност196
586Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив196
587Най-малката добра база196
588Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива196
589Най-доброто време за покупка и продажба на акции196
590Минимални разходи за наемане на K работници196
591Комбинации Leetcode Solution196
592Завъртане на изображението LeetCode Solution196
593Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
594Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode196
595Непокриваща се сума от два комплекта196
596Островен периметър Leetcode решение195
597Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
598LRU Cache LeetCode решение195
599Сито на Ератостен195
600Начини за декодиране195
601Относително сортиране на масив Leetcode решение195
602Минимални операции за конвертиране на X в Y194
603Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво194
604Сортиране на балончета с помощта на два стека194
605Решение на Frog Jump Leetcode194
606Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k194
607Модел на думи194
608Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
609Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
610Изтрийте последователни същите думи в последователност193
611Проблемът с раницата193
612Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode193
613Завъртете списъка Leetcode Solution193
614Пермутация в решение на String Leetcode192
615Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
616Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K192
617Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента192
618Уникални бинарни дървета за търсене192
619XOR операция в Array Leetcode Solution192
620Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
621Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
622Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
623Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
624Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
625Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
626Намерете минимална разлика между всеки два елемента191
627Преорганизирайте низа191
628Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
629Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
630Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина190
631Решение на същото дърво LeetCode190
632GCD от две числа190
633Намерете решението за дублиран номер LeetCode190
634Как да създадете обединим стек?190
635Изоморфни струни190
636Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове189
637Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution189
638Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
639Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
640K Празни слотове189
641Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem188
642Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode188
643Преобразуване на масив в намалена форма188
644Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
645Камък игра LeetCode188
646Дефиниране на IP адрес Leetcode решение187
647Намаляване на чинии LeetCode Solution187
648K Празни слотове LeetCode187
649Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
650Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution187
651Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
652Проблем с промяна на монети187
653Решение за свободно време на служителите LeetCode187
654Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions187
655Комбинации от букви на телефонен номер186
656Алгоритъм за ограда на живопис186
657Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение186
658Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
659Етикети за дялове LeetCode Solution186
660Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
661Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
662Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode186
663Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode186
664Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
665Стробограматично число LeetCode решение186
666Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
667Валиден палиндром186
668Късен разбойник186
669Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
670Проблем с опаковане на думи185
671Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива185
672Отделете 0 и 1 в масив185
673Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode185
674Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s185
675Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
676Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
677Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
678Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
679Сила на четири Leetcode разтвор184
680Вземане на проби от резервоара184
681Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение184
682Wiggle Сортиране184
683Максимални последователни числа, представени в масив184
684Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
685Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
686Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
687Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
688Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
689Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон183
690Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво183
691Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution183
692Обръщане на изображение LeetCode Solution183
693Намерете уникален знак в низ183
694Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
695Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
696Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред182
697Inorder наследник на възел в двоично дърво182
698Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode182
699Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
700Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
701Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode181
702Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
703Решение за уникални пътеки II Leetcode181
704Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
705Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
706Решение за компресиране на низове LeetCode181
707За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
708Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
709Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина181
710Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution180
711Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ180
712Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
713BFS срещу DFS за двоично дърво180
714Решение за обратни само букви LeetCode180
715Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
716Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
717Редактиране на Distance LeetCode Solution180
718Основи на динамичното програмиране180
719k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност180
720Подмножество Сума Leetcode180
721Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution180
722Възстановяване на двоично дърво за търсене180
723Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
724Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
725Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
726Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
727Намерете най-голямото кратно на 3179
728Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
729Валиден номер179
730Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
731Валидно решение Perfect Square Leetcode179
732Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение179
733Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
734Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
735Минимална цена за билети Leetcode Solution178
736Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
737Решение на клавиатурата Leetcode178
738Решение за грозен номер Leetcode178
739Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode178
740Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
741Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
742Съвпадение на регулярен израз178
743Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
744Решение за състезателна кола LeetCode178
745Решение за змии и стълби LeetCode178
746Решение за превключване на крушки LeetCode178
747Брой NGE вдясно178
748Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
749Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
750Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред178
751Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
752Подсигурен масив, базиран на стек177
753Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
754Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
755Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode177
756Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
757Морис Траверсал177
758Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution177
759Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
760Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
761Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
762Проблем с облицовката176
763Word Pattern LeetCode Solution176
764Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък176
765Извършете низови смени Leetcode176
766Намиране на най-близкия елемент176
767Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
768Програма за проблем с мост и факел176
769Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode176
770Минимална сума от умножения на n числа176
771Максимално 69 номер Leetcode решение176
772Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
773Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
774Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
775Минимална височина на дървета175
776Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа175
777Биномиален коефициент175
778Решение на N-Queens LeetCode175
779Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
780Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
781Игра за скок175
782Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution175
783Решение за симетрично дърво Leetcode175
784Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
785Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
786Базово решение 7 Leetcode174
787Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
788Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
789Балансиран израз с подмяна174
790Разделете низ в балансирано решение на Leetcode174
791Разтвор на Hameting Leetcode174
792Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
793Топ K Чести думи LeetCode Solution174
794Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution174
795Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали173
796Цикъл на свързан списък173
797Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode173
798Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode173
799Обединяване на Сортирани свързани списъци173
800Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
801Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
802Тухлена стена LeetCode Solution173
803Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
804Сортиран свързан списък с балансиран BST173
805Транспониране на графика172
806Брой острови II LeetCode Solution172
807Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон172
808Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s172
809Kth прародител на възел в двоично дърво172
810Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode172
811Изтриване в двоично дърво172
812График на курсовете II - LeetCode172
813Диагонално обхождане на двоично дърво172
814Сортирайте масив според реда, определен от друг масив172
815Кръгла опашка172
816Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток172
817Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
818Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
819Решение на LeetCode за модел на повторен подниз171
820Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
821Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode171
822LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
823Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode171
824Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз171
825Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
826Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
827Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution170
828Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
829Решение Leetcode за относителни класи170
830Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode170
831Last Stone Weight II LeetCode Solution170
832Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
833Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него170
834Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
835Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
836Път с минимална сума в триъгълник169
837Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
838Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
839Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
840Решение за клониране на графика на LeetCode169
841Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
842Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
843Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
844Брой дни между две дати LeetCode Solution168
845Решение за речник на извънземни LeetCode168
846Валидни скоби Leetcode Solution168
847Минимален брой скокове до края168
848Вмъкване Изтриване на GetRandom168
849Интервално дърво168
850Списък с дялове Решение на Leetcode168
851Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
852Сортирай масива по решение за четност на Leetcode168
853Сортиран масив към балансиран BST168
854Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode168
855Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене168
856История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
857Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
858Решение за Leetcode с допълнение към номера168
859Ежедневни температури Leetcode Solution168
860Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
861Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
862Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
863Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
864Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
865Коефициент на пермутация168
866Сортиране на цветове167
867Намерете подмасива с най-малко средно167
868Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
869Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3167
870Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode167
871Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение167
872Различни съседни елементи в масив167
873Плъзгащ се прозорец Максимум167
874Infix към Postfix167
875Спирална матрица II Leetcode Решение167
876Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение167
877Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека167
878Обхват LCM заявки166
879GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
880Появи на шаблони, използващи Stack166
881Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
882Разтвор с водни бутилки Leetcode166
883Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число166
884Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
885Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
886Конвертиране на BST в Min Heap166
887Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
888Намерете всички тризнаци с нулева сума166
889Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не166
890Може да поставя цветя LeetCode Solution166
891Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution166
892Път с максимална средна стойност166
893Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
894Решение на Minesweeper LeetCode165
895Решение за диагонален траверс LeetCode165
896Съединение и пресичане на два свързани списъка165
897Подмножество със сума, делима на m165
898Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
899Приятели Сдвояване проблем165
900Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала165
901Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
902Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
903Умножение на матрични вериги165
904Разделен масив в последователни последователности165
905Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
906Средни стойности на нивата в двоично дърво164
907Изтрийте и печелете164
908Дестинация City Leetcode Решение164
909Намерете решение за общи символи Leetcode164
910Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи164
911Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i164
912Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
913Брой на отделните острови Leetcode Решение164
914Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
915Речник на извънземни163
916Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
917Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
918Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
919Познайте числото по-високо или по-ниско II163
920Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
921Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
922Задайте матрични нули Leetcode Solution163
923K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
924Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution163
925Моят календар I LeetCode Solution163
926Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution163
927Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене162
928Изградете решението с правоъгълник Leetcode162
929Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
930Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
931Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
932Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
933Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
934Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
935Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
936Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
937Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
938Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
939Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
940Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност161
941Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
942Опашка с помощта на стекове161
943Спирална матрица III LeetCode Solution161
944Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution161
945Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
946Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
947BFS за изключена графика161
948Медиана на два сортирани масива161
949Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон160
950Брой прайм в диапазони160
951Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
9523 Сума160
9534 Сума160
954Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
955Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution160
956Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
957Три последователни шанса Leetcode решение160
958Вертикална сума в дадено двоично дърво160
959Изкачване на стълби160
960Обединете два сортирани списъка Leetcode160
961Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
962Широчина първо търсене (BFS) за графика159
963Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
964Създайте максимален брой159
965Изрежете бинарно дърво за търсене159
966Уникални пътеки II159
967Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
968Силно свързан компонент159
969Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
970K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
971Обединяване на интервали158
972Обратни възли в K-Group158
973Прекъсване на думите158
974Най-дългата палиндромна последователност158
975Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи158
976Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
977Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
978Лийткодово решение за стека на максималната честота158
979Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
980Решението на Maze III LeetCode157
981Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
982Каменна игра II Leetcode157
983Брой палиндромни пътеки в матрица157
984Симетрично дърво157
985Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
986Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
987Двойка за броене с дадена сума156
988Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
989Подмножество на най-големите делими двойки156
990Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една156
991Максимален подмасив на продукта156
992Най-дългият хубав подниз LeetCode решение156
993Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
994Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
995Намерете решението Leetcode за разлика156
996Решение с най-голям брой Leetcode156
997Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
998Разделяне на палиндром156
999Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1000Дърво на сегменти156
1001Балансирано двоично дърво155
1002Последователност на Нюман-Конуей155
1003Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1004K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode155
1005Сливане на сортиране155
1006Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1007Валидно решение на бумеранг с Leetcode155
1008Височина на родово дърво от родителски масив155
1009Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode155
1010Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode155
1011Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1012Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи155
1013Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1014Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1015Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1016Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1017Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1018Проблемът с дяла на художника154
1019Решение на Scramble String LeetCode154
1020Следващо решение за пермутация Leetcode154
1021Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1022Преминаване на граници на двоично дърво154
1023Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни154
1024Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1154
1025K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1026Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1027K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1028Намерете дублирани поддървета154
1029Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x154
1030Вмъкване в двоично дърво153
1031Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма153
1032Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство153
1033Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution153
1034Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1035Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи153
1036Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки153
1037Първо липсва положително153
1038Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно153
1039Решение на LeetCode за последователни символи153
1040Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode153
1041Предимства на BST пред Hash Table153
1042Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode152
1043Минимална индексна сума от два списъка152
1044Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)152
1045Path Sum II LeetCode решение152
1046Двоично дърво за търсене152
1047Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки152
1048Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1049Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1050Направете String страхотно решение с Leetcode152
1051Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution152
1052Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1053Булев проблем за скоби152
1054Изчислете nCr% p152
1055Проверка на бинарното дърво за търсене152
1056Сума от подмасив с минимален размер151
1057Генериране на скоби Leetcode Solution151
1058Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1059Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1060Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1061Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1062Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1063Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1064Значение за служителите LeetCode Solution150
1065Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1066Супер грозен номер150
1067Добавете две числа150
1068Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode150
1069Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1070Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1071Грозни числа150
1072Раздел Равна подмножина Сума149
1073Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1074Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1075Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode149
1076Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не149
1077Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1078Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution149
1079Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode149
1080K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1081Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution149
1082Най-ниският общ предшественик149
1083Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1084Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1085Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи149
1086Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1087Ugly Number II LeetCode Solution149
1088Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1089Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1090Премахване на дубликати от сортиран масив148
1091Най-малкият общ регион Leetcode Решение148
1092Обръщане на Morris Inorder148
1093Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1094Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1095Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1096Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1097Намерете Peak Element147
1098Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1099Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1100Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1101Структура на данните на двоичното дърво146
1102Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1103Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1104Решение на Leetcode за деня на годината146
1105Преброяване на делими двойки146
1106Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP146
1107Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци146
1108Продукти от диапазони в масив146
1109Търсене в Сортиран завъртян масив146
1110Най-дългата битонна последователност146
1111Намерете минималното разстояние между две числа146
1112Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1113Сума на пътя145
1114Последователност на Moser-de Bruijn145
1115Различни последици145
1116Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво145
1117Ниво на всеки възел в дърво от възел източник145
1118Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума145
1119Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1120Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1121Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1122Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1123Хиляда разделител Leetcode решение144
1124Долен изглед на двоично дърво144
1125Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1126Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив144
1127Търсене Позиция за вмъкване144
1128Основно решение за палиндром LeetCode144
1129Сума от четни числа след заявки144
1130Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1131Клонирайте двоично дърво с произволни указатели144
1132Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1133Най-дългата повторена последователност143
1134Трето решение за максимален брой Leetcode143
1135Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1136Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1137Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1138Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1139Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1140Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1141Изрязване на пръчка143
1142Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1143Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1144Преформатирайте разтвора на Leetcode143
1145Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode142
1146Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode142
1147Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1148Топологично сортиране142
1149Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1150Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1151Решение LeetCode за уеб робота141
1152Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1153Разменете възлите по двойки141
1154Завъртете масива141
1155Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане141
1156Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1157Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1158Намерете максимална дължина на змията141
1159Максимален подмасив на продукта141
1160Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1161Опашка с приоритет141
1162Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1163K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1164Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode140
1165Последователност на Golomb140
1166Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1167Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1168Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1169Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1170Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1171Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1172Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1173Червено-черно дърво Въведение139
1174Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1175Дърво на решенията139
1176Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1177Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1178Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1179Решение на Contiguous Array LeetCode139
1180Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1181Максимално двоично дърво138
1182Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1183Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1184Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1185Решение за минимални странични скокове LeetCode138
1186К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1187Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение138
1188Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution138
1189Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1190Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1191Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1192Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode137
1193Сума от левите листа LeetCode Solution137
1194Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1195Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1196Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode136
1197Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1198Решение за пресичане на път с Leetcode136
1199Конкатенация на решение за масив LeetCode136
1200Валиден номер на триъгълник136
1201Първа лоша версия136
1202Perfect Squares LeetCode решение135
1203Максимална сума битонен подмасив135
1204Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1205Валидно решение Perfect Square LeetCode135
1206Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode135
1207Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1208Реконструкция на опашката по височина135
1209Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1210Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1211Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1212Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1213Нова игра 21134
1214Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1215Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене134
1216Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1217Решение за Integer Break LeetCode133
1218Решение за шампанско LeetCode133
1219Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1220Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1221Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence133
1222Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1223Графика и нейното представяне133
1224Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1225Познай думата133
1226Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1227Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode132
1228Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1229Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром131
1230Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1231Kth най-малкият елемент в BST131
1232Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1233Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1234Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка131
1235LRU Cache Leetcode решение131
1236Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1237Средна стойност на обхвата в масива131
1238Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1239BST до дърво със сума от всички по-малки ключове130
1240Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1241Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution130
1242Непрекъснат масив130
1243Липсващ номер130
1244Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1245Клониране на графики130
1246Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1247Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1248K-тият фактор на n Leetcode решение129
1249Сила на двама129
1250Максимална сума, нарастваща последователност129
1251Максимален подмасив на продукта129
1252Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1253Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1254Паралелни курсове II LeetCode Solution128
1255Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1256Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1257Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1258Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1259Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1260Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1261Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1262Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1263Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво127
1264Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution127
1265Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1266Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution126
1267Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение126
1268Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия126
1269Следващ по-голям елемент125
1270Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1271Решение за подредена опашка LeetCode124
1272Коко яде банани LeetCode Solution123
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1274Разделяне на палиндром122
1275Обединяване на сортиран масив122
1276Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode122
1277Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1278Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив122
1279Решение за подреждане на монети Leetcode121
1280Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode121
1281Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1282Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode120
1283Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1284Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1285Максимален продукт с нарастваща последователност119
1286Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение119
1287Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)118
1288Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1290Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1291Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1292Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1293Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1294Палиндромно число LeetCode Решение117
1295Добавете две числа II Leetcode Solution116
1296Достигнете решение с номер LeetCode115
1297Игра със скок IV LeetCode Solution115
1298Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1299Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1300Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1301Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1302Брой индекси с равни елементи в даден диапазон114
1303Индекс на произволен избор LeetCode Solution114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode113
1305Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1306Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1307Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ112
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode106
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Преброяване на подострови LeetCode решение102
1315Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode101
1317Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1318Топ K често срещани елементи LeetCode Solution99
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1321Монотонен масив Leetcode решение96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Максимална година на населението LeetCode Solution94
1324Решение за декодиране на стринг Leetcode94
1325Намерете решението на градския съдия LeetCode93
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник88
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode84
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Резултат от скоби LeetCode Solution83
1336Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1337Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode82
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode73
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode68
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1353H-индекс Leetcode решение37
1354Валидно Anagram Leetcode решение37
1355Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1356Следваща пермутация LeetCode решение35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Групови анаграми LeetCode Solution33
1360Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1361Paint House LeetCode Solution33
1362Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1363Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1364Решение за двоично търсене LeetCode32
1365Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1366Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1367Следващ по-голям елемент I Leetcode решение30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1369Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution28
1370Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1371Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution27
1374Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1375Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1376Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1377Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1378Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1379Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1385Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1386Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1387Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Откриване на квадрати LeetCode решение18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »