Пренареждане на масив според дадените индекси

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Google
ArrayПрегледи 569

Декларация за проблема

Даден входен масив и масив на индексите, пренаредете масив според дадените индекси. Тук трябва да подредим елементите според индексите според дадения индексен масив.

Пример

Вход: arr [] = [23,24,25] и дадените индекси са индекс [] = [1,0,2]

23 трябва да бъдат преместени в индекс 1. 24 трябва да бъдат преместени в индекс 0, а 25 да са в индекс 2.

Изход: arr [] = [24,23,25]

В горния пример изходният масив ще има 23 в индекс 1, 24 в индекс 0 и 25 в индекс 2.

Подход 1

До края на масива изберете всеки елемент
докато индексът [i] не е равен на i
а. разменете елементите на arr [i] и arr [index [i]]
б. разменете индексите на индекс [i], индекс [индекс [i]]

Внедряване за пренареждане на масив според дадените индекси

Програма C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
 int N;
 cin>>N;
 int arr[N];
 int index[N];
 for(int i=0;i<N;i++)
 {
   cin>>arr[i];
 }
 for(int i=0;i<N;i++)
 {
   cin>>index[i];
 }
 for(int i=0; i<N;i++)
 while(index[i] != i) //keep looping till index[i] is not equal to actual index
 {
   swap(arr[i],arr[index[i]]); //swap both the elements
   swap(index[i],index[index[i]]); //swap both the indices
 } 
 for(int i=0;i<N;i++)
 cout<<arr[i] <<" ";
 return 0;
}

Програма Java

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
class sum
{
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    int index[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      index[i] = sr.nextInt();
    }
    for(int i=0; i<n;i++)
    {
      while(index[i] != i) //keep looping till index[i] is not equal to actual index
      {
        a[i]=a[i]+a[index[i]]-(a[index[i]]=a[i]);
        index[i]=index[i]+index[index[i]]-(index[index[i]]=index[i]);
      }
    } 
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      System.out.print(a[i]+" ");
    }
    System.out.println();
  }
}
6
13 53 12 7 3 1
0 5 3 2 4 1
13 1 7 12 3 53

Анализ на сложността за пренареждане на масив според дадените индекси

Сложност във времето

О (п) където n е размерът на дадения масив. Тук сменяме стойността на масива при всеки индекс, използвайки индексния масив. Тук сменяме най-много n стъпки.

Спомагателно пространство

O (1) защото тук не използваме никакво помощно пространство.

Подход 2

При този подход вземаме масив и съхраняваме елементите, използвайки индексния масив в правилната позиция.

алгоритъм

 1. Създаване на спомагателен масив за съхраняване на крайния резултат.
 2. Итерация, докато стигнем до края на масива.
  1. Поставете елементите в помощния масив, според индекса, като отидете до този индекс
  т.е. спомагателен масив [индекс [i]] = arr [i]

Внедряване за пренареждане на масив според дадените индекси

Програма C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
 int N;
 cin>>N;
 int arr[N];
 int index[N];
 for(int i=0;i<N;i++)
 {
   cin>>arr[i];
 }
 for(int i=0;i<N;i++)
 {
   cin>>index[i];
 }
 int final[N];//create an auxiliary array to store the final result
 for(int i=0; i<N;i++)
  final[index[i]] = arr[i]; //place the elements according to index by going to that index
  
 for(int i=0;i<N;i++)
  cout<<final[i] <<" ";
 return 0;
}

Програма Java

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
class sum
{
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    int index[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      index[i] = sr.nextInt();
    }
    int ans[] = new int [n];//create an auxiliary array to store the final result
    for(int i=0; i<n;i++)
     ans[index[i]] = a[i]; //place the elements according to index by going to that index
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      System.out.print(ans[i]+" ");
    }
    System.out.println();
  }
}
3
23 24 25
1 0 2
24 23 25

Анализ на сложността

Сложност във времето

О (п) където n е размерът на дадения масив. Ето ние траверса масива от началото до края и съхранява елементите в новия масив.

Спомагателно пространство

О (п) защото използваме друг масив за съхраняване на елементите според индекса.

Препратки

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2874
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2510
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1681
9Сортирайте елементите по честота на възникване1664
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1507
12Създайте двойно свързан списък1474
13Обърнете масив1455
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1428
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1352
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1348
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1313
21Проверете дали елементите на масив са последователни1283
22Открийте цикъл в свързания списък1263
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1253
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1239
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1197
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
30Намерете първия и втория най-малък елемент1145
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1130
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1101
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1074
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1024
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1016
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
43Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер955
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива941
47Най-дългата палиндромна подниза936
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции903
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром885
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране860
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност822
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни793
63Влекач786
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент773
67Обратен низ без временна променлива769
68Проблемът със знаменитостите761
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1728
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив717
78Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
79Добавяне на две матрици715
80Пъзел с масив от продукти710
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо672
87Изваждане на две матрици665
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг650
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер644
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност629
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции622
102Сравнете два низа (свързани списъци)619
1033Sum Leetcode решение619
104Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
105Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
106Пермутации на палиндром на низ616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
110Проверка на Pangram607
111Изпълнете кодиране по дължина607
112Мажоритарен елемент606
113Отпечатайте всички пермутации с повторение606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Решение с две суми Leetcode595
116Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
117Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
118Повторна последователност от дължина две или повече593
119Най-повтарящ се символ в низ593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси569
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ553
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Максимална сума, нарастваща последователност547
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
138Проблем с дяла544
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не535
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
150Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
151Брой по-малки елементи от дясната страна502
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци498
154Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
155Намерете двойка с дадена разлика498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси485
161Намерете фиксирана точка в даден масив485
162Печат на обратна страна на низ (рекурсия)484
163Обратни думи в даден низ484
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
167Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
168Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
169Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Изравнете многостепенния свързан списък438
179Сортиране на низ според друг низ437
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
183Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
184Намерете сортирана подсистема от размер 3418
185Обърнете свързан списък в групи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър415
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
190Kth Неповтарящ се герой411
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL396
197Обединяване на два сортирани масива394
198Перфектен обратим низ394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
203Максимум срещащ се знак в низ385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
207Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
208Четири елемента, които се сумират към дадено379
209Низ на палиндром (номер)376
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Валидни скоби LeetCode Solution369
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
214Разделете низ368
215Сортиране на масива от низове364
216Дори броят на поднизовете363
217Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
218Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
219Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
220Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
222Максимално решение на Subarray Leetcode351
223N-ти знак в обединени десетични низове351
224Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
225Отпечатайте всички различни елементи на масива351
226Обърнете низ с помощта на стека349
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228Пребройте броя на думите348
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II339
235Разделете четири отделни струни335
236Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
237Обединете два сортирани масива335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение327
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
242Пермутация на палиндрома319
243Матрица на Тоеплиц318
244Следващ по-голям елемент в масив318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива313
246N кралица проблем311
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Намерете Nth Node307
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
250Намерете всички двойки с дадена разлика307
251String (представлява цяло число) за стойност307
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
253Обратни битове305
254Видове двоично дърво304
255Обърнете низ304
256Първи неповтарящ се елемент304
257Брой острови LeetCode Solution304
258Промяна на пола на даден низ303
259Брой двойки с дадена сума303
260Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
261Сортирайте масив от низове301
262Изтрийте дърво301
263Решаване на судоку300
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?299
265Повторен модел на поднизове298
266Решение за заседателни зали II LeetCode298
267Изтрийте възел при определени условия298
268Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
269Мин стек297
270Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение296
271числа на Фибоначи294
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Програма за поредица от кукувица288
278Решение за домашен обирдник с Leetcode286
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Търси думите283
281Максимален стак283
282Разбъркайте даден масив283
283Обърнете свързан списък282
284Намерете, второ, често, характер281
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode278
287Плюс едно решение с Leetcode277
288Минимизирайте максималната разлика между височините277
289Алгоритъм на KMP277
290Оценка на израза276
291Комбинирано решение с Leetcode274
292Брой от 1 бита273
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив271
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode271
295Обратни думи в низ269
296Задайте нули на матрицата269
297Оценка на Postfix Expression268
298Валидно решение на Palindrome Leetcode267
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Сравнение на низ от Backspace265
301Min Stack Leetcode решение265
302Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
303Техника на плъзгащ се прозорец263
304Общи елементи във всички редове на дадена матрица263
305Подмасив с 0 сума263
306Алгоритъм на Рабин Карп263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution259
309Как да изтриете свързан списък258
310Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
311Изтрийте средния елемент на стека257
312Обръщане на опашка257
313Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
314Кулата на Ханой255
315Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък254
316Съдържа дубликат254
317Комбинация Сума253
318Брой индексни двойки с равни елементи в масив253
319Лескод на триъгълника на Паскал252
320Обърнете отделни думи252
321Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
322Продукт на масив с изключение на самостоятелно252
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0251
324Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k251
325Компресия на струни250
326Цяло число към римско решение с Leetcode249
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
328Разделяне на четни и нечетни числа248
329Алгоритми за заместване на страници в операционни системи248
330Решение с единичен номер248
331Алгоритъм на Белман Форд246
332Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
333Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k246
334Добавете двоично решение с Leetcode245
335Оценка на аритметичния израз245
336Групирайте думи със същия набор от знаци245
337Втора най-повтаряща се дума в последователност245
338Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
339Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
340Преобразуване на Postfix в Infix244
341Сортирайте елементите по честота243
342Топ K Чести думи243
343Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder243
344Pow (x, n) Leetcode решение242
345Максимален брой балони Leetcode разтвор242
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
347Най-малкият подмасив с k Различни числа242
348K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
349Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
350Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
351Следваща пермутация241
352Сортиране на масив с помощта на стекове240
353Решение за Leetcode на Linindrome Linked List240
354Крускал алгоритъм239
355Специален номер239
356Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
357Scramble String238
358Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство238
359Алгоритъм на изпъкнал корпус238
360Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
361Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution237
362Решение Leetcode за пермутации236
363Оценете разделението236
364Решение на мнозинството от елементи с Leetcode236
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
366Решение на спирална матрица LeetCode234
367Обърнете число с помощта на стека234
368Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
369Проверете дали два масива са равни или не233
370Обръщане на първите K елементи на опашка233
371Трето решение за максимален брой Leetcode233
372Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
373Брой добри двойки Leetcode решение232
374Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение232
375Максимален подмасив231
376Преобразуване в Infix преобразуване231
377Кодиране на Хъфман231
378Решения за броене на прайм кодове230
379Максимален квадрат230
380Групови анаграми230
381Минимални стъпки за достигане на целта от рицар230
382Намерете решението на градския съдия Leetcode230
383Минимална сума на пътя230
384Leetcode на Fizz Buzz230
385Уникални пътеки229
386Разменете възли в двойки Leetcode решения229
387Намерете най-близкия номер на палиндром229
388Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
389Единичен номер228
390Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
391Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
392Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
393Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа227
394Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
395Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode227
396Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
397Преобразуване на низ в Int226
398Заявки за поднизове на Palindrome226
399Намерете първите три повторени в масив226
400Пермутации на Leetcode226
401Намерете броя на служителите под всеки служител226
402Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
403Липсващ номер Leetcode Решение226
404Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
405Сила на две Leetcode разтвор225
406Матрица Диагонална сума Leetcode решение225
407Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode225
408Двустранна графика225
409House Robber II Leetcode Solution224
410Преобразуване на зигзаг224
411Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати224
412Обединете два сортирани списъка Leetcode решения224
413Сума на масива е равна на k224
414Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode224
415Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
416Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива224
417Отпечатайте всички подредове с 0 суми223
418Уникално решение на Leetcode223
419Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?223
420Топ K Чести елементи223
421Изразът съдържа излишна скоба или не223
422Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode222
423Проблем със сумата на подмножеството222
424Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s222
425Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
426Пермутация на букви222
427Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
428Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
429Алгоритъм на Прим221
430Намерете медиана от поток от данни221
431Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
432Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
433Декодиране на низ220
434Физ Бъз220
435Решение за щастлив номер Leetcode220
436Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution220
437Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode219
438Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
439Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
440Поднабори с различни елементи218
441Максимално последователно решение с Leetcode218
442Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
443Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k217
444Намерете минимум в завъртян сортиран масив217
445Обратно цяло число217
446Решение за число на Фибоначи LeetCode217
447N-ти каталунски номер217
448Внедряване на LRU кеш217
449Монотонен масив LeetCode решение217
450Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
451Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
452Обърнете стека с помощта на рекурсия216
453Редактиране на разстояние216
454Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
455Обратни гласни на низово решение с Leetcode215
456Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
457Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
458Пребройте и кажете215
459Намерете дублиращия номер215
460Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод215
461Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
462Цяло число към английски думи214
463Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене214
464Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode213
465Сдвоете с даден продукт213
466Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
467Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
468Намерете решението Leetcode за разлика213
469Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
470Алгоритъм на Флойд Уоршал213
471Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата213
472Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions213
473Обърнете низ213
474Обосновка на текст LeetCode Solution213
475Намерете решение за общи символи Leetcode212
476Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
477Целева сума212
478Валиден низ за скоби212
479Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode212
480Най-дългият общ префикс, използващ Trie211
481Наводнение Попълнете LeetCode211
482Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък211
483Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение211
484Алгоритъм на MiniMax210
485Итеративна кула на Ханой210
486Word Ladder LeetCode Решение210
487Префикс към преобразуване на Postfix210
488Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения210
489Изглед отгоре на двоично дърво210
490Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
491Намерете липсващи елементи от диапазон210
492Игра Jump Leetcode Solution210
493Степен на масив210
494Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
495Сортиране на опашка без допълнително пространство209
496Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
497Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
498Умножете низовете Leetcode решение209
499Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение209
500Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
501Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг208
502Най-краткият палиндром208
503Намерете дублиращия се елемент208
504Разбъркайте разтвор с Leetcode решение208
505Следващ по-голям елемент I Leetcode решение207
506Обединете два сортирани свързани списъка207
507Пресичане на два масива207
508Подниз с обединяване на всички думи207
509Най-дългата обща последователност207
510Разбъркайте Array Leetcode Solution207
511Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
512Балансирано двоично дърво Leetcode решение207
513Следващ по-голям честотен елемент207
514Проблемът с запасите207
515K-ти отличителен елемент в масив206
516Проверете за балансирани скоби в израз206
517Пребройте и кажете Leetcode Solution206
518Move Zeroes LeetCode Solution206
519Минимално движение на коня Решение на LeetCode206
520Рекурсия206
521Внедрете стека, като използвате опашки206
522Приоритетна опашка в C ++206
523Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
524Най-бавно решение с Leetcode206
525Внедрете стека, като използвате единична опашка205
526Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви205
527Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode205
528Преобразуване на постфикс в префикс205
529Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode205
530Най-голямата сума, съседна подмрежа205
531Конкатенация на решение за масив LeetCode205
532Контейнер с най-много вода205
533Валидно судоку205
534Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
535Максимална площ на острова204
536Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
537Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число204
538Изоморфни струни Leetcode решение203
539Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode203
540Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution203
541Сума от леви листа Leetcode решения203
542Разбъркайте масив203
543Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode203
544Обединяване на припокриващи се интервали203
545Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
546Разстояние на Хаминг202
547Индекс на връх в планински масив202
548Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
549Проблем със златната мина202
550Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
551Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
552Това е решение за последващ Leetcode201
553Непрекъснат масив Leetcode201
554Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
555Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив201
556Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
557Преобразуване на масива в зигзаг мода201
558Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
559Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
560Резюме на Leetcode Решение200
561Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
562Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
563Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
564Минимален брой подмножества с различни елементи200
565Проблем с мобилната цифрова клавиатура200
566Валидни анаграми200
567Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица200
568Последно тегло на камъка199
569Минимално обръщане на скоби199
5703Sum Най-близкото решение на LeetCode199
571Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
572Коко яде банани Leetcode Solution198
573Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
574N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
575Дължина на последното решение на Leetcode198
576Максимално разстояние в масива198
577Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек198
578Цяло число на Роман198
579Максимална сума на пътя в триъгълник197
580Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
581Най-дълго нарастваща последователност197
582Брой на провинциите Решение на Leetcode197
583Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
584Най-доброто време за покупка и продажба на акции197
585Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
586Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode197
58701 Matrix LeetCode Solution196
588Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
589Завъртане на изображението LeetCode Solution196
590Непокриваща се сума от два комплекта196
591Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k196
592Комбинации Leetcode Solution196
593Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
594Най-малката добра база196
595Минимални разходи за наемане на K работници196
596Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив196
597Сито на Ератостен195
598LRU Cache LeetCode решение195
599Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
600Относително сортиране на масив Leetcode решение195
601Начини за декодиране195
602Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
603Островен периметър Leetcode решение195
604Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode194
605Завъртете списъка Leetcode Solution194
606Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
607Модел на думи194
608Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
609Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента194
610Сортиране на балончета с помощта на два стека194
611Минимални операции за конвертиране на X в Y194
612Решение на Frog Jump Leetcode194
613Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
614Изтрийте последователни същите думи в последователност193
615Проблемът с раницата193
616Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
617XOR операция в Array Leetcode Solution192
618Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
619Пермутация в решение на String Leetcode192
620Уникални бинарни дървета за търсене192
621Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
622Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
623Намерете решението за дублиран номер LeetCode191
624Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина191
625Решение на същото дърво LeetCode191
626Преорганизирайте низа191
627Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
628Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
629Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
630Намерете минимална разлика между всеки два елемента191
631Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
632Изоморфни струни190
633Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
634Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
635Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
636GCD от две числа190
637Как да създадете обединим стек?190
638Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
639Намаляване на чинии LeetCode Solution189
640Преобразуване на масив в намалена форма189
641Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
642K Празни слотове189
643Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
644Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
645Камък игра LeetCode188
646Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions188
647Дефиниране на IP адрес Leetcode решение188
648Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
649Стробограматично число LeetCode решение187
650Проблем с промяна на монети187
651Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution187
652K Празни слотове LeetCode187
653Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
654Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
655Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
656Решение за свободно време на служителите LeetCode187
657Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
658Късен разбойник187
659Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode186
660Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
661Алгоритъм за ограда на живопис186
662Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
663Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s186
664Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение186
665Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
666Валиден палиндром186
667Комбинации от букви на телефонен номер186
668Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
669Максимални последователни числа, представени в масив186
670Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
671Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
672Етикети за дялове LeetCode Solution186
673Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
674Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
675Отделете 0 и 1 в масив185
676Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
677Проблем с опаковане на думи185
678Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
679Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива185
680Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
681Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
682Обръщане на изображение LeetCode Solution184
683Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
684Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
685Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
686Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
687Сила на четири Leetcode разтвор184
688Вземане на проби от резервоара184
689Намерете уникален знак в низ184
690Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
691Wiggle Сортиране184
692Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
693Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
694Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
695Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
696Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво183
697Решение за уникални пътеки II Leetcode182
698Inorder наследник на възел в двоично дърво182
699Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
700Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
701Решение за обратни само букви LeetCode181
702Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
703Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
704Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
705За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
706Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
707Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode181
708Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
709Основи на динамичното програмиране181
710Решение за компресиране на низове LeetCode181
711k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
712Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
713Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
714Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution181
715Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
716Намерете най-голямото кратно на 3180
717Подмножество Сума Leetcode180
718Валиден номер180
719Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
720BFS срещу DFS за двоично дърво180
721Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution180
722Решение за змии и стълби LeetCode180
723Редактиране на Distance LeetCode Solution180
724Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
725Възстановяване на двоично дърво за търсене180
726Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
727Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
728Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
729Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
730Валидно решение Perfect Square Leetcode179
731Решение на клавиатурата Leetcode179
732Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
733Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
734Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
735Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
736Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
737Брой NGE вдясно178
738Решение за грозен номер Leetcode178
739Съвпадение на регулярен израз178
740Решение за състезателна кола LeetCode178
741Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
742Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
743Минимална цена за билети Leetcode Solution178
744Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
745Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
746Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
747Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
748Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
749Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред178
750Решение за превключване на крушки LeetCode178
751Морис Траверсал177
752Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
753Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution177
754Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode177
755Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
756Извършете низови смени Leetcode177
757Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
758Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
759Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
760Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
761Подсигурен масив, базиран на стек177
762Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък176
763Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа176
764Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
765Програма за проблем с мост и факел176
766Word Pattern LeetCode Solution176
767Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution176
768Минимална сума от умножения на n числа176
769Намиране на най-близкия елемент176
770Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
771Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
772Проблем с облицовката176
773Максимално 69 номер Leetcode решение176
774Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode176
775Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
776Минимална височина на дървета175
777Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution175
778Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
779Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
780Решение за симетрично дърво Leetcode175
781Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
782Игра за скок175
783Биномиален коефициент175
784Решение на N-Queens LeetCode175
785Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
786Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
787Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
788Тухлена стена LeetCode Solution174
789Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
790Балансиран израз с подмяна174
791Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
792Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode174
793Базово решение 7 Leetcode174
794Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали174
795Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
796Разтвор на Hameting Leetcode174
797Топ K Чести думи LeetCode Solution174
798Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
799Сортиран свързан списък с балансиран BST173
800Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
801Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s173
802Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
803Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
804Цикъл на свързан списък173
805Обединяване на Сортирани свързани списъци173
806Кръгла опашка173
807Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
808Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
809Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
810Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
811Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
812Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
813График на курсовете II - LeetCode172
814Транспониране на графика172
815Kth прародител на възел в двоично дърво172
816Диагонално обхождане на двоично дърво172
817Изтриване в двоично дърво172
818Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз172
819Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode172
820Брой острови II LeetCode Solution172
821Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
822Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
823Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
824Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
825LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
826Решение на LeetCode за модел на повторен подниз171
827Решение Leetcode за относителни класи171
828Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
829Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
830Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
831Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него170
832Last Stone Weight II LeetCode Solution170
833Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
834Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
835Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
836Решение за клониране на графика на LeetCode169
837Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
838Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
839Път с минимална сума в триъгълник169
840Коефициент на пермутация169
841Вмъкване Изтриване на GetRandom169
842Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
843Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
844Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
845Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
846Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode169
847Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
848Минимален брой скокове до края168
849Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
850Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
851Сортиран масив към балансиран BST168
852Валидни скоби Leetcode Solution168
853Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
854Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение168
855Решение за Leetcode с допълнение към номера168
856Ежедневни температури Leetcode Solution168
857Сортиране на цветове168
858Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
859Интервално дърво168
860Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
861Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
862Брой дни между две дати LeetCode Solution168
863История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
864Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение168
865Списък с дялове Решение на Leetcode168
866Спирална матрица II Leetcode Решение168
867Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
868Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
869Решение за речник на извънземни LeetCode168
870Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
871Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене168
872Обхват LCM заявки167
873Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека167
874Различни съседни елементи в масив167
875Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
876Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не167
877Плъзгащ се прозорец Максимум167
878Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
879Намерете подмасива с най-малко средно167
880Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число167
881Може да поставя цветя LeetCode Solution167
882Infix към Postfix167
883GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
884Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
885Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
886Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
887Конвертиране на BST в Min Heap166
888Появи на шаблони, използващи Stack166
889Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
890Път с максимална средна стойност166
891Разтвор с водни бутилки Leetcode166
892Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
893Съединение и пресичане на два свързани списъка166
894Намерете всички тризнаци с нулева сума166
895Приятели Сдвояване проблем165
896Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
897Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
898Решение за диагонален траверс LeetCode165
899Подмножество със сума, делима на m165
900Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
901Разделен масив в последователни последователности165
902Средни стойности на нивата в двоично дърво165
903Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
904Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
905Решение на Minesweeper LeetCode165
906Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
907Умножение на матрични вериги165
908Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
909Изтрийте и печелете164
910Дестинация City Leetcode Решение164
911Брой на отделните острови Leetcode Решение164
912Намерете решение за общи символи Leetcode164
913Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
914Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution164
915Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи164
916Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
917K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
918Изградете решението с правоъгълник Leetcode163
919Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
920Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
921Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
922Задайте матрични нули Leetcode Solution163
923Речник на извънземни163
924Моят календар I LeetCode Solution163
925Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
926Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
927Познайте числото по-високо или по-ниско II163
928Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
929Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
930Опашка с помощта на стекове162
931Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
932Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
933Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
934Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
935Обединете два сортирани списъка Leetcode162
936Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
937Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
938Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
939Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
940Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
941Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
942Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
943Спирална матрица III LeetCode Solution161
944Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
945Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
946BFS за изключена графика161
947Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
948Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
949Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
950Брой прайм в диапазони161
951Медиана на два сортирани масива161
952Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
953Уникални пътеки II160
954Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
955Изкачване на стълби160
9563 Сума160
9574 Сума160
958Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
959Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон160
960Вертикална сума в дадено двоично дърво160
961Три последователни шанса Leetcode решение160
962Обратни възли в K-Group160
963Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
964Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
965Широчина първо търсене (BFS) за графика159
966Създайте максимален брой159
967Изрежете бинарно дърво за търсене159
968Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
969Силно свързан компонент159
970Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
971Най-дългата палиндромна последователност159
972Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
973Обединяване на интервали159
974Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
975Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
976Каменна игра II Leetcode158
977Брой палиндромни пътеки в матрица158
978Лийткодово решение за стека на максималната честота158
979Симетрично дърво158
980Прекъсване на думите158
981Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
982K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
983Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
984Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
985Решението на Maze III LeetCode157
986Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
987Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
988Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
989Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
990Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
991Подмножество на най-големите делими двойки156
992K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode156
993Двойка за броене с дадена сума156
994Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
995Максимален подмасив на продукта156
996Решение с най-голям брой Leetcode156
997Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
998Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
999Разделяне на палиндром156
1000Височина на родово дърво от родителски масив156
1001Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1002Дърво на сегменти156
1003Намерете решението Leetcode за разлика156
1004Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
1005Последователност на Нюман-Конуей155
1006Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode155
1007Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1008Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи155
1009Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1010Решение на Scramble String LeetCode155
1011Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1012Сливане на сортиране155
1013Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1014Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1015Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1016Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1017Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1018Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1019Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1020Следващо решение за пермутация Leetcode155
1021Балансирано двоично дърво155
1022Проблемът с дяла на художника154
1023K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1024Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode154
1025Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1026Преминаване на граници на двоично дърво154
1027K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1028Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1029Проверка на бинарното дърво за търсене154
1030Намерете дублирани поддървета154
1031Решение на LeetCode за последователни символи154
1032Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство154
1033Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1034Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1035Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1036Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1037Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1038Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1039Вмъкване в двоично дърво153
1040Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1041Предимства на BST пред Hash Table153
1042Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1043Първо липсва положително153
1044Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1045Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1046Двоично дърво за търсене153
1047Изчислете nCr% p152
1048Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1049Булев проблем за скоби152
1050Направете String страхотно решение с Leetcode152
1051Path Sum II LeetCode решение152
1052Минимална индексна сума от два списъка152
1053Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1054Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки152
1055Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1056Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1057Сума от подмасив с минимален размер151
1058Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1059Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1060Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1061Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1062Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1063Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1064Генериране на скоби Leetcode Solution151
1065Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1066Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи150
1067Супер грозен номер150
1068Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1069Добавете две числа150
1070Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution150
1071Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1072Значение за служителите LeetCode Solution150
1073Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1074Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1075Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1076Грозни числа150
1077Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1078Раздел Равна подмножина Сума149
1079Най-ниският общ предшественик149
1080Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1081Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1082Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1083Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1084Обръщане на Morris Inorder149
1085Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1086K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1087Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1088Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1089Ugly Number II LeetCode Solution149
1090Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1091Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1092Премахване на дубликати от сортиран масив148
1093Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1094Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1095Намерете Peak Element147
1096Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1097Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1098Структура на данните на двоичното дърво147
1099Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1100Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1101Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1102Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1103Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1104Различни последици146
1105Решение на Leetcode за деня на годината146
1106Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1107Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1108Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1109Преброяване на делими двойки146
1110Намерете минималното разстояние между две числа146
1111Търсене в Сортиран завъртян масив146
1112Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1113Продукти от диапазони в масив146
1114Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво146
1115Сума на пътя146
1116Най-дългата битонна последователност146
1117Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1118Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1119Последователност на Moser-de Bruijn145
1120Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1121Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1122Търсене Позиция за вмъкване144
1123Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1124Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1125Долен изглед на двоично дърво144
1126Преформатирайте разтвора на Leetcode144
1127Хиляда разделител Leetcode решение144
1128Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1129Основно решение за палиндром LeetCode144
1130Сума от четни числа след заявки144
1131Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1132Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив144
1133Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1134Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1135Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1136Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1137Трето решение за максимален брой Leetcode143
1138Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1139Най-дългата повторена последователност143
1140Изрязване на пръчка143
1141Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1142Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1143Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1144Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1145Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1146Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1147Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1148Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1149Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1150Завъртете масива142
1151Топологично сортиране142
1152Опашка с приоритет142
1153Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1154Максимален подмасив на продукта141
1155Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1156Решение LeetCode за уеб робота141
1157Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1158Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1159Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1160Намерете максимална дължина на змията141
1161Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1162Разменете възлите по двойки141
1163Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1164Последователност на Golomb140
1165Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1166Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1167Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1168Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1169K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1170Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1171Дърво на решенията139
1172Решение на Contiguous Array LeetCode139
1173Максимално двоично дърво139
1174Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1175Червено-черно дърво Въведение139
1176Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1177Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1178Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1179Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1180Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1181Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1182Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1183Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1184Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1185Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1186К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1187Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1188Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1189Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1190Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1191Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1192Сума от левите листа LeetCode Solution137
1193Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1194Първа лоша версия137
1195Валиден номер на триъгълник137
1196Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1197Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode136
1198Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode136
1199Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1200Конкатенация на решение за масив LeetCode136
1201Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1202Максимална сума битонен подмасив136
1203Решение за пресичане на път с Leetcode136
1204Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1205Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1206Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1207Реконструкция на опашката по височина135
1208Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1209Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1210Нова игра 21135
1211Perfect Squares LeetCode решение135
1212Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1213Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1214Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1215Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1216Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1217Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1218Познай думата133
1219Решение за Integer Break LeetCode133
1220Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1221Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1222Графика и нейното представяне133
1223Решение за шампанско LeetCode133
1224Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1225Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1226Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1227Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1228Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1229Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1230LRU Cache Leetcode решение132
1231Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode132
1232Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1233BST до дърво със сума от всички по-малки ключове131
1234Kth най-малкият елемент в BST131
1235Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1236Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1237Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1238Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1239Липсващ номер131
1240Средна стойност на обхвата в масива131
1241Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1242Непрекъснат масив130
1243Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution130
1244Клониране на графики130
1245Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1246Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1247Максимален подмасив на продукта129
1248K-тият фактор на n Leetcode решение129
1249Сила на двама129
1250Максимална сума, нарастваща последователност129
1251Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1252Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1253Паралелни курсове II LeetCode Solution129
1254Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1255Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1256Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1257Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1258Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1259Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1260Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1261Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1262Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия127
1263Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution127
1264Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1265Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1266Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1267Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Следващ по-голям елемент125
1270Решение за подредена опашка LeetCode125
1271Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1274Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1276Разделяне на палиндром122
1277Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1278Обединяване на сортиран масив122
1279Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1281Решение за подреждане на монети Leetcode121
1282Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1283Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1284Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1285Максимален продукт с нарастваща последователност120
1286Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1287Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1288Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1289Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1290Палиндромно число LeetCode Решение117
1291Добавете две числа II Leetcode Solution117
1292Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1293Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1294Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1295Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1296Достигнете решение с номер LeetCode115
1297Игра със скок IV LeetCode Solution115
1298Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1299Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1300Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1301Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1302Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1303Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1304Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1305Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1306Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1312Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Преброяване на подострови LeetCode решение102
1315Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение97
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Решение за декодиране на стринг Leetcode94
1324Максимална година на населението LeetCode Solution94
1325Намерете решението на градския съдия LeetCode94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник88
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Резултат от скоби LeetCode Solution83
1336Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1337Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1338Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode82
1339Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode73
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352H-индекс Leetcode решение37
1353Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1354Валидно Anagram Leetcode решение37
1355Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1356High Five Решение на LeetCode35
1357Следваща пермутация LeetCode решение35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Paint House LeetCode Solution33
1360Групови анаграми LeetCode Solution33
1361Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1362Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1363Решение за двоично търсене LeetCode32
1364Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1365Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение31
1367Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1369Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution29
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1371Изоморфни низове LeetCode решение28
1372Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1373Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1374Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1376Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1377Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1378Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Съдържа дублирано решение LeetCode20
1391Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Откриване на квадрати LeetCode решение18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »