Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Кирпич Амазонка Maq Оракул Snapdeal
Двоично дърво Дърво Обръщане на дървоПрегледи 169

Първо, трябва да знаем за какво е обход в двоично дърво. Обхождането е вид метод, при който посещаваме всички възли точно веднъж по някакъв специфичен начин / ред. По принцип има два вида обхождане в Двоично дърво:

Вече знаем какво е концепция за BFS. Сега виждаме обръщане на Preorder, Inorder и Postorder и тези обхождания са част от DFS на двоично дърво. И така, виждаме подробно всички видове дървета:

Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)щифт

Обръщане на предварителна поръчка

В това обръщане първо отпечатваме данните на текущия възел и след това първо се преместваме в лявото поддърво и след това се преместваме в дясното поддърво. Обръщането на предварителното подреждане на горното двоично дърво е 0 1 3 4 2 5 6.

алгоритъм

Algorithm: 
Preorder(root): 
Step:1 Print the data of the Node. 
Step:2 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:3 Move to the right side of the node(traverse right-subtree).

Вътрешно обръщане

При това обхождане първо се придвижваме към лявото поддърво и след това отпечатваме данните на възела. След отпечатване данните на възела се преместват в дясното поддърво. Вътрешното обръщане на горното двоично дърво е 1 3 4 0 2 5 6.

алгоритъм

Algorithm:  
Inorder(root): 
Step:1 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:2 Print the data of the Node.  
Step:3 Move to the right side of the node(traverse right-subtree).

Обръщане след поръчка

В този ход първо се придвижваме към лявото поддърво и след това към дясното поддърво. След преместване отпечатайте данните на възела. Обратното прехвърляне на горното двоично дърво е 1 3 4 2 5 6 0.

алгоритъм

Algorithm: 
Postorder(root): 
Step:1 Move to the left side of the node(traverse left-subtree). 
Step:2 Move to the right side of the node(traverse right-subtree). 
Step:3 Print the data of the Node.

изпълнение

/*C++ Implementation of print the Preorder, Inorder, Postorder traversal of given binary tree*/ 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
/*Structure of Node of BT which contain pointer to left child and right child and a data for node.*/
struct Node{
  int data;
  struct Node* left;// for left child;
  struct Node* right;// for right child;
  Node(int value)// create a node using new Node;
  {
    data=value;
    left=NULL;
    right=NULL;
  }
};
/*Function which print preorder of the given tree*/ 
void Preorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  cout<<root->data<<" ";
  Preorder_tree(root->left);
  Preorder_tree(root->right);
}
/*Function which print inorder of the given tree*/ 
void Inorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  Preorder_tree(root->left);
  cout<<root->data<<" ";
  Preorder_tree(root->right);
}
/*Function which print postorder of the given tree*/ 
void Postorder_tree(Node* root)
{
  if(root==NULL)
  {
    return;
  }
  Preorder_tree(root->left);
  Preorder_tree(root->right);
  cout<<root->data<<" ";
}
int main() 
{ 
  /*construct tree*/
  Node* root= new Node(0);//root node;
  root->left= new Node(1);
  root->right= new Node(2);
  root->left->left= new Node(3);
  root->left->right= new Node(4);
  root->right->left= new Node(5);
  root->right->right= new Node(6);
  cout<<"Preorder traversal of BT: ";
  Preorder_tree(root);cout<<"\n";
  cout<<"Inorder traversal of BT: ";
  Inorder_tree(root);cout<<"\n";
  cout<<"Postorder traversal of BT: ";
  Postorder_tree(root);cout<<"\n";
  return 0; 
}
Preorder traversal of BT: 0 1 3 4 2 5 6 
Inorder traversal of BT: 1 3 4 0 2 5 6 
Postorder traversal of BT: 1 3 4 2 5 6 0

Сложност във времето

НА) където N е общият брой възли, налични в дадено двоично дърво.

Препратки

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2875
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2534
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2516
4Палиндром с помощта на рекурсия2482
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2013
6Бързо сортиране1759
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1698
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1682
9Сортирайте елементите по честота на възникване1667
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1644
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1510
12Създайте двойно свързан списък1475
13Обърнете масив1458
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1429
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1354
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1351
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1315
21Проверете дали елементите на масив са последователни1284
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1256
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1240
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1239
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1198
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1149
30Намерете първия и втория най-малък елемент1148
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1133
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1104
34Намерете лидери в масив1084
35Разменете възли в свързания списък1076
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1026
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1019
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x984
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък982
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не980
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона962
45Намерете липсващия номер957
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива943
47Най-дългата палиндромна подниза938
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък924
49Печат Най-дългата обща подпоследователност915
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции905
51Съединение и пресичане на два свързани списъка897
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром887
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма868
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране862
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници848
57Умножение на две матрици834
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност825
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Завъртете свързан списък819
61Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
62Обединяване на два струни794
63Отпечатайте всички дубликати във входния низ787
64Влекач787
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент774
67Обратен низ без временна променлива771
68Проблемът със знаменитостите765
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ762
70Намерете питагорейски тризнаци от Array759
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива756
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1730
74Намерете елемента Peak от масив728
75Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми725
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив720
78Генерирайте всички двоични низове без последователни 1717
79Добавяне на две матрици715
80Пъзел с масив от продукти712
81Максимална сума от непоследователни елементи702
82Внедрете два стека в масив698
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо674
87Изваждане на две матрици666
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи658
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг652
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I649
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер646
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност633
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив630
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място626
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции625
1023Sum Leetcode решение621
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1619
104Сравнете два низа (свързани списъци)619
105Пермутации на палиндром на низ617
106Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
107Изравняване на свързан списък614
108Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром611
109Палиндроми в даден диапазон611
110Проверка на Pangram609
111Изпълнете кодиране по дължина608
112Отпечатайте всички пермутации с повторение607
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром596
116Решение с две суми Leetcode596
117Най-повтарящ се символ в низ595
118Повторна последователност от дължина две или повече593
119Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции588
121Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък587
122Пренаредете даден свързан списък на място587
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи582
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
129Премахнете дубликати от низ557
130Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи557
131Премахнете излишните интервали от низ556
132Транспониране на матрица556
133Най-малкият палиндром след подмяна555
134Размер на подмасива с максимална сума551
135Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
136Максимална сума, нарастваща последователност550
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром548
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон539
140Проверете дали струните са на K разстояние или не536
141Дължина на най-дългия валиден подниз529
142Изтриване на последната поява529
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг526
144Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък525
145Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Брой по-малки елементи от дясната страна505
150Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив505
151Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
152Намерете двойка с дадена разлика502
153Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
154Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
155Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите491
158Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution488
159Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
160Сортирайте 0s 1s и 2s в масив487
161Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси486
162Печат на обратна страна на низ (рекурсия)486
163Намерете фиксирана точка в даден масив485
164Обратни думи в даден низ484
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред477
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ465
169Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив460
171Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност459
172Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End457
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174отпечатайте всички палиндромни дялове448
175Най-кратък проблем със суперструните447
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не443
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Сортиране на низ според друг низ440
179Изравнете многостепенния свързан списък438
180Сортиране на K Сортиран масив433
181Програма за добавяне на две двоични цифри425
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II421
183Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив419
184Обърнете свързан списък в групи419
185Намерете сортирана подсистема от размер 3419
186Цезар Шифър418
187Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
188Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II417
189Kth Неповтарящ се герой414
190Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи403
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
194Завъртете изображението на 90 градуса400
195Сортиране на палачинки399
196Пермутации на даден низ, използващ STL398
197Перфектен обратим низ397
198Обединяване на два сортирани масива394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ394
2001 и 2 допълнение на двоично число389
201Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт389
202Максимум срещащ се знак в низ387
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи381
207Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
208Четири елемента, които се сумират към дадено379
209Низ на палиндром (номер)377
210Пребройте броя на появите в сортиран масив374
211Изтрийте N възли след M373
212Валидни скоби LeetCode Solution371
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ370
214Разделете низ369
215Дори броят на поднизовете365
216Сортиране на масива от низове365
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()362
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана360
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром357
221Максимално решение на Subarray Leetcode353
222Обърнете рекурсивно единично свързан списък352
223Обърнете низ с помощта на стека352
224Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
225Отпечатайте всички различни елементи на масива352
226N-ти знак в обединени десетични низове351
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228съвпадение на заместващ знак349
229Пребройте броя на думите348
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Долна буква към горна буква344
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
233Двоично дърво към двойно свързан списък342
234Сортирай елементите по честота II340
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив336
236Обединете два сортирани масива335
237Разделете четири отделни струни335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации334
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение329
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки328
242Пермутация на палиндрома319
243Матрица на Тоеплиц318
244Следващ по-голям елемент в масив318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива317
246N кралица проблем313
247Решение на Leetcode за търсене на думи312
248Брой двойки с дадена сума309
249Намерете Nth Node309
250Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
251Намерете всички двойки с дадена разлика308
252Първи неповтарящ се елемент308
253String (представлява цяло число) за стойност307
254Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба307
255Брой острови LeetCode Solution306
256Видове двоично дърво305
257Обратни битове305
258Обърнете низ304
259Решаване на судоку304
260Промяна на пола на даден низ303
261Триплет от три свързани списъка с дадена сума303
262Изтрийте дърво302
263Решение за заседателни зали II LeetCode302
264Сортирайте масив от низове301
265Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?301
266Повторен модел на поднизове301
267Изтрийте възел при определени условия299
268Мин стек298
269Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение298
270Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
271числа на Фибоначи296
272Двоично дърво294
273Най-дългото общо разширение292
274Решение за домашен обирдник с Leetcode291
275Най-честият елемент в масив291
276Премахване на интервали от низ291
277Алгоритъм на Дейкстра290
278Програма за поредица от кукувица288
279Максимален стак287
280Разбъркайте даден масив285
281Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
282Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution284
283Търси думите283
284Обърнете свързан списък283
285Намерете, второ, често, характер281
286Минимизирайте максималната разлика между височините281
287Подмножество Leetcode281
288Плюс едно решение с Leetcode280
289Алгоритъм на KMP279
290Оценка на израза278
291Комбинирано решение с Leetcode277
292Брой от 1 бита277
293Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode273
294Обратни думи в низ273
295Двойка положителни отрицателни стойности в масив272
296Оценка на Postfix Expression271
297Задайте нули на матрицата269
298Валидно решение на Palindrome Leetcode269
299Min Stack Leetcode решение267
300Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
301Подмасив с 0 сума266
302Сравнение на низ от Backspace266
303Общи елементи във всички редове на дадена матрица266
304Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
305Техника на плъзгащ се прозорец264
306Алгоритъм на Рабин Карп264
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution261
309Обръщане на опашка260
310Изтрийте средния елемент на стека259
311Как да изтриете свързан списък258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Кулата на Ханой256
314Лескод на триъгълника на Паскал256
315Пресичане на две масивни решения на Leetcode256
316Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък255
317Продукт на масив с изключение на самостоятелно255
318Съдържа дубликат255
319Брой индексни двойки с равни елементи в масив255
320Цяло число към римско решение с Leetcode254
321Комбинация Сума254
322Обърнете отделни думи254
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0253
324Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток253
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k252
326Компресия на струни252
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали251
328Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k251
329Разделяне на четни и нечетни числа251
330Алгоритми за заместване на страници в операционни системи251
331Добавете двоично решение с Leetcode250
332Решение с единичен номер248
333Оценка на аритметичния израз248
334Втора най-повтаряща се дума в последователност247
335Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив247
336Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode247
337Преобразуване на Postfix в Infix246
338Алгоритъм на Белман Форд246
339Групирайте думи със същия набор от знаци246
340Pow (x, n) Leetcode решение245
341Най-малкият подмасив с k Различни числа245
342Сортирайте елементите по честота244
343Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
344Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder244
345Топ K Чести думи243
346Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x242
347Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство242
348Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
349Максимален брой балони Leetcode разтвор242
350Следваща пермутация241
351Решение за Leetcode на Linindrome Linked List241
352Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
353Сортиране на масив с помощта на стекове241
354Scramble String241
355K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
356Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode240
357Алгоритъм на изпъкнал корпус240
358Първи елемент, възникващ k пъти в масив239
359Решение на мнозинството от елементи с Leetcode239
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution239
361Специален номер239
362Крускал алгоритъм239
363Обърнете число с помощта на стека238
364Оценете разделението237
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон237
366Минимални стъпки за достигане на целта от рицар236
367Обръщане на първите K елементи на опашка236
368Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение236
369Решение Leetcode за пермутации236
370Решение на спирална матрица LeetCode236
371Брой добри двойки Leetcode решение236
372Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution235
373Трето решение за максимален брой Leetcode235
374Максимален подмасив234
375Преобразуване в Infix преобразуване234
376Максимално възможна разлика от две подмножества на масив234
377Разменете възли в двойки Leetcode решения233
378Проверете дали два масива са равни или не233
379Leetcode на Fizz Buzz233
380Минимална абсолютна разлика Leetcode решение232
381Намерете решението на градския съдия Leetcode232
382Минимална сума на пътя232
383Решения за броене на прайм кодове232
384Кодиране на Хъфман232
385Максимален квадрат231
386Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode231
387Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode231
388Уникални пътеки230
389Групови анаграми230
390Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива229
391Единичен номер229
392Намерете най-близкия номер на палиндром229
393Двустранна графика229
394Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode229
395Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа228
396Заявки за поднизове на Palindrome228
397Сортирането с помощта на тривиална хеш функция228
398Липсващ номер Leetcode Решение228
399Преобразуване на низ в Int227
400Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode227
401Сила на две Leetcode разтвор227
402Матрица Диагонална сума Leetcode решение227
403Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива227
404Уникално решение на Leetcode227
405Най-малкият елемент, повторен точно K пъти227
406Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode227
407Пермутации на Leetcode227
408Внедрете стека и опашката с помощта на Deque227
409House Robber II Leetcode Solution226
410Намерете броя на служителите под всеки служител226
411Намерете първите три повторени в масив226
412Изразът съдържа излишна скоба или не225
413Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи225
414Топ K Чести елементи225
415Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати225
416Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
417Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?225
418Сума на масива е равна на k225
419Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
420Преобразуване на зигзаг224
421Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s224
422Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
423Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode224
424Проблем със сумата на подмножеството223
425Решение за смяна на монети 2 Leetcode223
426Алгоритъм на Прим223
427Сортирайте стека, като използвате рекурсия223
428Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив222
429Пермутация на букви222
430Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution222
431Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата222
432Декодиране на низ222
433Решение за щастлив номер Leetcode221
434Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
435Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode221
436Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
437Намерете медиана от поток от данни221
438Максимално последователно решение с Leetcode220
439Монотонен масив LeetCode решение220
440Поднабори с различни елементи220
441Физ Бъз220
442Обратно цяло число219
443Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution219
444Решение за число на Фибоначи LeetCode219
445Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode218
446Намерете минимум в завъртян сортиран масив218
447Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode218
448Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k218
449N-ти каталунски номер218
450Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
451Редактиране на разстояние218
452Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод218
453Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение218
454Внедряване на LRU кеш217
455Намерете дублиращия номер217
456Намерете решението Leetcode за разлика217
457Обратни гласни на низово решение с Leetcode217
458Цяло число към английски думи217
459Целева сума216
460Игра Jump Leetcode Solution216
461Обърнете стека с помощта на рекурсия216
462Обърнете низ216
463Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
464Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност216
465Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
466Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз215
467Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата215
468Пребройте и кажете215
469Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode215
470Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
471Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
472Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
473Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions214
474Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица214
475Сдвоете с даден продукт214
476Най-краткият палиндром214
477Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента213
478Намерете решение за общи символи Leetcode213
479Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения213
480Алгоритъм на Флойд Уоршал213
481Обосновка на текст LeetCode Solution213
482Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение212
483Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък212
484Най-дългият общ префикс, използващ Trie212
485Алгоритъм на MiniMax212
486Итеративна кула на Ханой212
487Валиден низ за скоби212
488Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение212
489Намерете липсващи елементи от диапазон211
490Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)211
491Префикс към преобразуване на Postfix211
492Изглед отгоре на двоично дърво211
493Умножете низовете Leetcode решение211
494Наводнение Попълнете LeetCode211
495Степен на масив211
496Балансирано двоично дърво Leetcode решение211
497Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode211
498Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)211
499Разбъркайте разтвор с Leetcode решение210
500Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор210
501Подниз с обединяване на всички думи210
502Word Ladder LeetCode Решение210
503Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
504Сортиране на опашка без допълнително пространство210
505Разбъркайте Array Leetcode Solution210
506Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг210
507Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
508Конкатенация на решение за масив LeetCode209
509Минимално движение на коня Решение на LeetCode209
510Намерете дублиращия се елемент209
511Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
512Обединете два сортирани свързани списъка209
513Пресичане на два масива208
514Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
515Най-дългата обща последователност208
516Пребройте и кажете Leetcode Solution208
517K-ти отличителен елемент в масив208
518Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число208
519Най-бавно решение с Leetcode207
520Move Zeroes LeetCode Solution207
521Проверете за балансирани скоби в израз207
522Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode207
523Внедрете стека, като използвате опашки207
524Проблемът с запасите207
525Рекурсия207
526Най-дългият общ префикс, използващ сортиране207
527Приоритетна опашка в C ++207
528Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution207
529Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode207
530Следващ по-голям честотен елемент207
531Валидно судоку206
532Сума от леви листа Leetcode решения206
533Преобразуване на постфикс в префикс206
534Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви206
535Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число206
536Най-голямата сума, съседна подмрежа206
537Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode205
538Внедрете стека, като използвате единична опашка205
539Максимална площ на острова205
540Изоморфни струни Leetcode решение205
541Обединяване на припокриващи се интервали205
542Контейнер с най-много вода205
543Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode205
544Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент204
545Проблем с мобилната цифрова клавиатура204
546Индекс на връх в планински масив204
547Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?203
548Разбъркайте масив203
549Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode203
550Проблем със златната мина203
551Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
552Преобразувайте нормален BST в балансиран BST202
553Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение202
554Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N202
555Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
556Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
5573Sum Най-близкото решение на LeetCode202
558Разстояние на Хаминг202
559Това е решение за последващ Leetcode202
560Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode202
561Резюме на Leetcode Решение202
562Минимален брой подмножества с различни елементи202
563Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък202
564Преобразуване на масива в зигзаг мода201
565Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив201
566Непрекъснат масив Leetcode201
567Максимална сума на пътя в триъгълник201
568Последно тегло на камъка201
569Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица201
570Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
571Коко яде банани Leetcode Solution200
572Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек200
573Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k200
574Минимално обръщане на скоби200
575Валидни анаграми200
576Цяло число на Роман199
577Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution199
578Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode199
579Дължина на последното решение на Leetcode199
580Максимално разстояние в масива199
581Най-дълго нарастваща последователност199
582Брой на провинциите Решение на Leetcode199
583Най-доброто време за покупка и продажба на акции198
584N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
585Решение на Frog Jump Leetcode198
586Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode198
587Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
588Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
589Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode197
590Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
591Минимални разходи за наемане на K работници197
592Относително сортиране на масив Leetcode решение197
593LRU Cache LeetCode решение197
594Завъртане на изображението LeetCode Solution197
595Непокриваща се сума от два комплекта196
596Най-малката добра база196
597Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента196
598Комбинации Leetcode Solution196
59901 Matrix LeetCode Solution196
600Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
601Сито на Ератостен196
602Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво196
603Островен периметър Leetcode решение196
604Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode196
605Минимални операции за конвертиране на X в Y195
606Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
607Модел на думи195
608Сортиране на балончета с помощта на два стека195
609Начини за декодиране195
610Проблемът с раницата194
611Преорганизирайте низа194
612Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
613Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode194
614Завъртете списъка Leetcode Solution194
615Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
616Вмъкнете Interval Leetcode Solution194
617Намерете решението за дублиран номер LeetCode194
618Изтрийте последователни същите думи в последователност194
619Намерете минимална разлика между всеки два елемента193
620Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации193
621Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions193
622Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
623Пермутация в решение на String Leetcode193
624Уникални бинарни дървета за търсене192
625Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode192
626Проследяване на текущия максимален елемент в стека192
627Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа192
628XOR операция в Array Leetcode Solution192
629Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина192
630Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове191
631Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
632Дефиниране на IP адрес Leetcode решение191
633Решение на същото дърво LeetCode191
634Как да създадете обединим стек?191
635Изоморфни струни191
636Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
637Късен разбойник190
638GCD от две числа190
639Камък игра LeetCode190
640Проблем с опаковане на думи190
641Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици190
642Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение190
643Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
644Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
645Намаляване на чинии LeetCode Solution190
646Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
647K Празни слотове190
648Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
649Проверете дали е решение с права линия Leetcode189
650Проблем с промяна на монети189
651Преобразуване на масив в намалена форма189
652Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
653Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
654Решение за свободно време на служителите LeetCode188
655K Празни слотове LeetCode188
656Стробограматично число LeetCode решение188
657Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode187
658Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
659Алгоритъм за ограда на живопис187
660Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s187
661Максимални последователни числа, представени в масив187
662Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
663Формулирайте минимален брой от дадената последователност187
664Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
665Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution187
666Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица187
667Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
668Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode187
669Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение187
670Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode187
671Намерете уникален знак в низ186
672Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
673Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива186
674Wiggle Сортиране186
675Обръщане на изображение LeetCode Solution186
676Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution186
677Валидно решение на Palindrome II Leetcode186
678Робот за почистване на стаи Leetcode Solution186
679Валиден палиндром186
680Числа с прости честоти, по-големи или равни на k186
681Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
682Комбинации от букви на телефонен номер186
683Етикети за дялове LeetCode Solution186
684Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution186
685Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
686Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
687Сила на четири Leetcode разтвор185
688Вземане на проби от резервоара185
689Отделете 0 и 1 в масив185
690Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
691Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
692Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво184
693Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред184
694Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II183
695Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
696Подмножество Сума Leetcode183
697Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
698Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode183
699Намерете дали масивът е подмножество на друг масив183
700Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива183
701Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
702Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение182
703За намаляване на малките букви Leetcode Solution182
704Решение за уникални пътеки II Leetcode182
705Решение за обратни само букви LeetCode182
706Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
707Решение за змии и стълби LeetCode182
708Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
709Inorder наследник на възел в двоично дърво182
710Решение за компресиране на низове LeetCode182
711Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution182
712Намерете най-голямото кратно на 3181
713Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
714Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution181
715Валиден номер181
716Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
717Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode181
718Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
719Валидно решение Perfect Square Leetcode181
720Обръщане на опашка с помощта на рекурсия181
721Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution181
722Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
723Основи на динамичното програмиране181
724Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
725k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
726Възстановяване на двоично дърво за търсене180
727Решение за превключване на крушки LeetCode180
728Редактиране на Distance LeetCode Solution180
729Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа180
730Морис Траверсал180
731Брой NGE вдясно180
732Решение на клавиатурата Leetcode180
733BFS срещу DFS за двоично дърво180
734Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък180
735Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode180
736Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
737Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
738Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
739Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
740Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution179
741Решение за състезателна кола LeetCode179
742Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
743Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
744Попълване на следващи десни указатели във всеки възел179
745Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
746Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -179
747Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи179
748Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
749Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode179
750Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution179
751Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
752Минимална цена за билети Leetcode Solution178
753Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution178
754Извършете низови смени Leetcode178
755Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
756Решение за грозен номер Leetcode178
757Съвпадение на регулярен израз178
758Подсигурен масив, базиран на стек178
759Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък177
760Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
761Програма за проблем с мост и факел177
762Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени177
763Минимална височина на дървета177
764Намиране на най-близкия елемент177
765Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
766Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution177
767Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode177
768Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
769Проблем с облицовката177
770Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение177
771Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode177
772Решение за симетрично дърво Leetcode177
773Word Pattern LeetCode Solution177
774Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode177
775Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
776Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
777Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution177
778Минимална сума от умножения на n числа176
779Решение на N-Queens LeetCode176
780Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
781Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали176
782Максимално 69 номер Leetcode решение176
783Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
784Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
785Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
786Тухлена стена LeetCode Solution175
787Топ K Чести думи LeetCode Solution175
788Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
789Решение на LeetCode за модел на повторен подниз175
790Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
791Базово решение 7 Leetcode175
792Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode175
793Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
794Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution175
795Игра за скок175
796Биномиален коефициент175
797Сортиран свързан списък с балансиран BST175
798Кръгла опашка174
799Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
800Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние174
801Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution174
802Разтвор на Hameting Leetcode174
803Брой острови II LeetCode Solution174
804Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз174
805Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0174
806Цикъл на свързан списък174
807Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s174
808Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
809Балансиран израз с подмяна174
810Обединяване на Сортирани свързани списъци174
811График на курсовете II - LeetCode174
812Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
813Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
814Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
815Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution173
816Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode173
817Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
818Kth прародител на възел в двоично дърво173
819Диагонално обхождане на двоично дърво173
820Изтриване в двоично дърво173
821Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
822Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution172
823Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode172
824Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем172
825Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
826Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека172
827Транспониране на графика172
828Решение Leetcode за относителни класи172
829Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution171
830Брой дни между две дати LeetCode Solution171
831Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution171
832Премахване на дубликати от Сортиран списък II171
833Минимален брой скокове до края171
834Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
835Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
836Итеративно обръщане на предварителна поръчка171
837Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution171
838Сортирай масива по решение за четност на Leetcode171
839Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него171
840LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
841Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки170
842Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
843Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение170
844Проверете дали даден масив може да се сортира в стека170
845Решение за клониране на графика на LeetCode170
846Last Stone Weight II LeetCode Solution170
847Вмъкване Изтриване на GetRandom170
848Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode170
849Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
850Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не169
851Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)169
852Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode169
853Сортиран масив към балансиран BST169
854Коефициент на пермутация169
855Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число169
856Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K169
857Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
858Ежедневни температури Leetcode Solution169
859Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n169
860Минимални суапове за увеличаване на последователностите169
861Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k169
862Решение за Leetcode с допълнение към номера169
863Интервално дърво169
864Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение169
865Валидни скоби Leetcode Solution169
866Път с минимална сума в триъгълник169
867Намерете подмасива с най-малко средно168
868Разделен масив в последователни последователности168
869Различни съседни елементи в масив168
870Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
871Сортиране на цветове168
872Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
873Решение за речник на извънземни LeetCode168
874Infix към Postfix168
875Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
876Списък с дялове Решение на Leetcode168
877Обхват LCM заявки168
878Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека168
879История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
880Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
881Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode168
882Спирална матрица II Leetcode Решение168
883Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
884Умножение на матрични вериги167
885Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение167
886Може да поставя цветя LeetCode Solution167
887Намерете разстояние между два възела на двоично дърво167
888Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1167
889Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
890GCD на дадени диапазони на индекси в масив167
891Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала167
892Плъзгащ се прозорец Максимум167
893Конвертиране на BST в Min Heap167
894Появи на шаблони, използващи Stack167
895Решение на Minesweeper LeetCode167
896Път с максимална средна стойност167
897Намерете всички тризнаци с нулева сума166
898Брой на отделните острови Leetcode Решение166
899Разтвор с водни бутилки Leetcode166
900Подмножество със сума, делима на m166
901Приятели Сдвояване проблем166
902Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
903Съединение и пресичане на два свързани списъка166
904Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
905Средни стойности на нивата в двоично дърво165
906Речник на извънземни165
907Изтрийте и печелете165
908Изградете решението с правоъгълник Leetcode165
909Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode165
910Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
911Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
912Решение за диагонален траверс LeetCode165
913Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
914Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
915Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution165
916Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
917Заявки за обхват на обхвата без актуализации165
918Моят календар I LeetCode Solution164
919Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution164
920Намерете решение за общи символи Leetcode164
921Опашка с помощта на стекове164
922Задайте матрични нули Leetcode Solution164
923Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък164
924Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон164
925Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
926Лексикографски числа Разтвор на Leetcode164
927Дестинация City Leetcode Решение164
928Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i164
929Познайте числото по-високо или по-ниско II164
930Решение за диагонално преминаване на LeetCode164
931Спирална матрица III LeetCode Solution163
932K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
933Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали163
934Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност163
935Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене163
936Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
937BFS за изключена графика163
938Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
939Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
940Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
941Три последователни шанса Leetcode решение162
942Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution162
943Медиана на два сортирани масива162
944Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)162
945Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон162
946Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
947Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
948Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
949Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
950Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0162
951Изкачване на стълби162
952Обединете два сортирани списъка Leetcode162
953Обратни възли в K-Group161
954Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
9553 Сума161
956Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
957Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво161
958Вертикална сума в дадено двоично дърво161
959Изрежете бинарно дърво за търсене161
960Брой прайм в диапазони161
961Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
962Знак на продукта на решение на масив LeetCode160
963Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode160
964Уникални пътеки II160
965Лийткодово решение за стека на максималната честота160
966Силно свързан компонент160
967Най-дългата палиндромна последователност160
968Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи160
969Създайте максимален брой160
9704 Сума160
971Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата160
972Симетрично дърво159
973Решението на Maze III LeetCode159
974Каменна игра II Leetcode159
975Широчина първо търсене (BFS) за графика159
976Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
977Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво159
978Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив159
979Прекъсване на думите159
980Обединяване на интервали159
981Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
982Подмножество на най-големите делими двойки158
983Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство158
984Максимален подмасив на продукта158
985Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
986Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
987Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
988K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
989Брой палиндромни пътеки в матрица158
990Намерете решението Leetcode за разлика157
991Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode157
992Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
993Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
994Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0157
995Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
996Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма157
997Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи157
998Двойка за броене с дадена сума157
999Разделяне на палиндром157
1000Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
1001Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x157
1002K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
1003Следващо решение за пермутация Leetcode157
1004Решение за сблъсък с астероиди LeetCode157
1005Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1006Дърво на сегменти156
1007Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове156
1008Решение с най-голям брой Leetcode156
1009Проблемът с дяла на художника156
1010Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1011Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво156
1012Сливане на сортиране156
1013Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение156
1014Височина на родово дърво от родителски масив156
1015Последователност на Нюман-Конуей155
1016Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution155
1017Преминаване на граници на двоично дърво155
1018Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1019Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1020Минимална индексна сума от два списъка155
1021Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив155
1022Намерете обръщане на BST от предзаказ155
1023Налични снимки за решението на Rook Leetcode155
1024Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1025Балансирано двоично дърво155
1026Намерете дублирани поддървета155
1027Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1028Решение на Scramble String LeetCode155
1029Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution155
1030K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви155
1031K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение155
1032Максимална дължина на повтарящия се подмасив155
1033Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1034Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1035Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode155
1036Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство155
1037Първо липсва положително154
1038Вмъкване в двоично дърво154
1039Проверка на бинарното дърво за търсене154
1040Предимства на BST пред Hash Table154
1041Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1042Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа154
1043Решение на LeetCode за последователни символи154
1044Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1045Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1046Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки153
1047Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив153
1048Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1049Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика153
1050Направете String страхотно решение с Leetcode153
1051Булев проблем за скоби153
1052Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни153
1053Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение153
1054Двоично дърво за търсене153
1055Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1056Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи153
1057Грозни числа152
1058Изчислете nCr% p152
1059Path Sum II LeetCode решение152
1060Добавете две числа152
1061Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1062Значение за служителите LeetCode Solution152
1063Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode152
1064Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1065Преобразуване на максимално тегло на даден низ152
1066Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution152
1067Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение152
1068Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution152
1069Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1070Генериране на скоби Leetcode Solution151
1071Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution151
1072Сума от подмасив с минимален размер151
1073Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1074Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode151
1075Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“151
1076Най-ниският общ предшественик151
1077Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1078Супер грозен номер150
1079Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1080Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode150
1081Раздел Равна подмножина Сума150
1082Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1083Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1084Решение за пермутация на палиндром LeetCode150
1085Обръщане на Morris Inorder150
1086Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1087Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение149
1088Ugly Number II LeetCode Solution149
1089Намерете Peak Element149
1090Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode149
1091Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1092K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1093Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1094Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1095Сума на пътя148
1096Премахване на дубликати от сортиран масив148
1097Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1098Решение на Leetcode за деня на годината148
1099Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи148
1100Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1101Намерете минималното разстояние между две числа148
1102Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1103Структура на данните на двоичното дърво147
1104Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1105Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1106Преброяване на делими двойки147
1107Търсене в Сортиран завъртян масив147
1108Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво147
1109Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1110Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1111Най-дългата битонна последователност147
1112Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1113Пребройте най-голямата група Leetcode решение146
1114Преформатирайте разтвора на Leetcode146
1115Продукти от диапазони в масив146
1116Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1117Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1118Различни последици146
1119Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1120Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution145
1121Долен изглед на двоично дърво145
1122Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1123Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution145
1124Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор145
1125Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode145
1126Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1127Последователност на Moser-de Bruijn145
1128Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1129Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions145
1130Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1131Хиляда разделител Leetcode решение144
1132Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1133Основно решение за палиндром LeetCode144
1134Сума от четни числа след заявки144
1135Трето решение за максимален брой Leetcode144
1136Най-дългата повторена последователност144
1137Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution144
1138Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака144
1139Търсене Позиция за вмъкване144
1140Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1141Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1142Опашка с приоритет143
1143Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1144Търсене на елемент в сортиран завъртян масив143
1145Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив143
1146Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1147Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1148Изрязване на пръчка143
1149Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1150Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1151Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1152Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство142
1153Предложения за търсене Система LeetCode Solution142
1154Разменете възлите по двойки142
1155Завъртете масива142
1156Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode142
1157Топологично сортиране142
1158Намерете максимална дължина на змията142
1159Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1160Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума141
1161Решение LeetCode за уеб робота141
1162Максимална дълбочина на двоичното дърво141
1163Последователност на Golomb141
1164Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив141
1165Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode141
1166K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение141
1167Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива141
1168Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1169Максимален подмасив на продукта141
1170Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1171Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1172Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?140
1173Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1174Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1175Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време140
1176Дърво на решенията140
1177Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode140
1178Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1179Валиден номер на триъгълник139
1180Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение139
1181Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1182Решение на Contiguous Array LeetCode139
1183Червено-черно дърво Въведение139
1184К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство139
1185Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1186Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение139
1187Максимален брой сегменти с дължини a, b и c139
1188Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1189Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1190Максимално двоично дърво139
1191Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1192Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1193Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1194Решение за пресичане на път с Leetcode137
1195Сума от левите листа LeetCode Solution137
1196Конкатенация на решение за масив LeetCode137
1197Първа лоша версия137
1198Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1199Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша137
1200Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode137
1201Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions137
1202Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1203Максимална сума битонен подмасив137
1204Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1205Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1206Реконструкция на опашката по височина136
1207Максимална сума от двойки със специфична разлика135
1208Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode135
1209Perfect Squares LeetCode решение135
1210Нова игра 21135
1211Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1212Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1213Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1214Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1215Изравняване на 2D векторно LeetCode решение134
1216Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode134
1217Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1218Решение за шампанско LeetCode134
1219Познай думата134
1220Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба134
1221Решение за медиана на плъзгащ се прозорец134
1222Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode134
1223Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1224Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1225Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение133
1226Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром133
1227Графика и нейното представяне133
1228LRU Cache Leetcode решение133
1229Решение за Integer Break LeetCode133
1230Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1231Максимален подмасив на продукта132
1232Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви132
1233Брой подмножества, имащи различни четни числа132
1234Най-голямото решение за знак плюс Leetcode132
1235BST до дърво със сума от всички по-малки ключове132
1236Проектиране на Skiplist LeetCode Solution132
1237Kth най-малкият елемент в BST132
1238Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode132
1239Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1240Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution131
1241Липсващ номер131
1242Средна стойност на обхвата в масива131
1243Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1244Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1245Непрекъснат масив130
1246Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1247Клониране на графики130
1248K-тият фактор на n Leetcode решение130
1249Максимална сума, нарастваща последователност130
1250Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата130
1251Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1252Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution130
1253Паралелни курсове II LeetCode Solution130
1254Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1255Решение за припокриване на изображения LeetCode129
1256Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)129
1257Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1258Сила на двама129
1259Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1260Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1261Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1262Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен128
1263Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution128
1264Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1265Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво127
1266Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1267Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1268Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1269Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1270Следващ по-голям елемент125
1271Решение за подредена опашка LeetCode125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1274Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1276Разделяне на палиндром122
1277Обединяване на сортиран масив122
1278Решение за подреждане на монети Leetcode122
1279Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1280Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1281Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1282Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)120
1283Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1284Максимален продукт с нарастваща последователност120
1285Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1286Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката120
1287Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1288Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина119
1290Палиндромно число LeetCode Решение118
1291Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution118
1292Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина118
1293Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1294Добавете две числа II Leetcode Solution117
1295Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1296Непрекъснато Sumaris LeetCode решение116
1297Достигнете решение с номер LeetCode115
1298Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор115
1299Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1300Игра със скок IV LeetCode Solution115
1301Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1302Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution115
1303Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1304Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution114
1305Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ114
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение104
1315Топ K често срещани елементи LeetCode Solution103
1316Преброяване на подострови LeetCode решение102
1317Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution101
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение98
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode97
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Решение за декодиране на стринг Leetcode95
1324Намерете решението на градския съдия LeetCode95
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи91
1328Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution88
1331Максимална година на населението LeetCode Solution87
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution84
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1337Резултат от скоби LeetCode Solution83
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution83
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode81
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode76
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение65
1344Решение за обратно цяло число Leetcode63
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution59
1347Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution59
1348Завъртете низ LeetCode решение58
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение53
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode44
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution40
1352H-индекс Leetcode решение38
1353Валидно Anagram Leetcode решение37
1354Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode37
1355Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1356Следваща пермутация LeetCode решение36
1357Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution35
1359High Five Решение на LeetCode35
1360Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution35
1361Групови анаграми LeetCode Solution34
1362Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode33
1363Paint House LeetCode Solution33
1364Решение за двоично търсене LeetCode33
1365Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1367Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution31
1368Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1369Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution28
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение28
1376Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1377Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution27
1378Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1379Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1380Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1381Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1384Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1385Внедрете strStr() LeetCode решение22
1386Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1387Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1390Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution19
1394Откриване на квадрати LeetCode решение18
1395Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1399Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »