Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние

Ниво на трудност M
Често задавани в Амазонка ябълка Facebook Google Microsoft Snapchat Twitter Uber YandexПрегледи 172

Декларация за проблема

Един Редактиране на разстояние LeetCode Solution – Дадени са два низа s и t, връщане true ако и двете са на едно разстояние за редактиране един от друг, в противен случай се върнете false.

Струна s се казва, че е на едно разстояние от низ t ако можеш:

 • Поставете точно един характер в s за да получите t.
 • Изтрий точно един герой от s за да получите t.
 • Сменете точно един характер на s с различен характер за да получите t.
Input: s = "ab", t = "acb"
Output: true
Explanation: We can insert 'c' into s to get t.

Input: s = "", t = ""
Output: false
Explanation: We cannot get t from s by only one step.

Обяснение

Ние сме като се има предвид, че има три възможности т.е. 1. За замяна на символ 2. За изтриване на символ 3. За добавяне на символ

Ако започнем да повтаряме низовете s и t и за всеки индекс j, където s[j]!=t[j], тогава тези три възможности могат да се противопоставят като:

Даден е s[ j ] != t [ j ]

A. Ако дължината на s е равна на дължината на t, тогава нямаме друга възможност освен да заменим този знак.

Б. Ако s е по-дълъг от t, тогава нямаме друга възможност освен да изтрием този знак в s.

C. Ако t е по-дълъг от s, тогава нямаме друга възможност освен да вмъкнем този знак в s.

Можем да приложим тези условия, за да постигнем нашия резултат.

Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояниещифт

код

C++ код за едно разстояние за редактиране

class Solution {
public:
  bool isOneEditDistance(string s, string t) {
    int diff = s.size()-t.size();
    diff = diff>0? diff : -diff;
    
    if (s == t || diff > 1) return false;
    
    int i=0; 
    int j=0; 
    
    bool diffFound = false;
    while (i<s.size() && j<t.size()) {
      if (s[i] != t[j]) {
        if (diffFound) return false;
        
        if (s.size() >= t.size()) i++;
        if (s.size() <= t.size()) j++;
        diffFound = true;
      } else {
        i++;
        j++;
      }
    }
    
    return true;
  }
};

Java код за едно разстояние за редактиране

class Solution {
  public boolean isOneEditDistance(String s, String t) {
  for (int i = 0; i < Math.min(s.length(), t.length()); i++) { 
   if (s.charAt(i) != t.charAt(i)) {
    if (s.length() == t.length()) // s has the same length as t, so the only possibility is replacing one char in s and t
     return s.substring(i + 1).equals(t.substring(i + 1));
   else if (s.length() < t.length()) // t is longer than s, so the only possibility is deleting one char from t
    return s.substring(i).equals(t.substring(i + 1));      
   else // s is longer than t, so the only possibility is deleting one char from s
    return t.substring(i).equals(s.substring(i + 1));
   }
  }    
  //All previous chars are the same, the only possibility is deleting the end char in the longer one of s and t 
  return Math.abs(s.length() - t.length()) == 1;    
}
}

Python код за едно разстояние за редактиране

class Solution:
  def isOneEditDistance(self, s, t):
    """
    :type s: str
    :type t: str
    :rtype: bool
    """
    if abs(len(s) - len(t)) > 1:
      # If length of the two strings differs by more than one character,
      # then the two strings cannot be one edit distance apart
      return False

    i = j = edits = 0
    while i < len(s) and j < len(t):
      if s[i] == t[j]:
        # Characters match, move both i and j forward and continue the while loop
        i, j = i + 1, j + 1
        continue

      # We reach here only when there is a mismatch
      # Increment edits and return early if edits > 1
      edits += 1
      if edits > 1:
        return False

      # This reflects the three types of edits
      if len(s) == len(t):
        # Replace character in s
        i, j = i + 1, j + 1
      else:
        if len(s) > len(t):
          # Delete character from s
          i += 1
        else:
          # Add character to s
          j += 1

    if i < len(s) or j < len(t):
      # Any left over characters (maximum of 1) will have to be deleted
      edits += 1

    # Return if input strings are exactly one edit distance away from each other
    return edits == 1

Анализ на сложността за решение на LeetCode с едно редактирано разстояние

Сложност във времето

O(N), тъй като итерираме общата дължина на два низа.

Сложност на пространството

O(1) ние не създаваме никакво допълнително съхранение, освен съхраняване на размера на низовете и резултата.

справка: https://algodaily.com/lessons/using-the-two-pointer-technique

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2871
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2531
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2507
4Палиндром с помощта на рекурсия2473
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1757
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1696
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1678
9Сортирайте елементите по честота на възникване1661
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1505
12Създайте двойно свързан списък1473
13Обърнете масив1450
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1425
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1393
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1380
17Първи повтарящ се елемент1373
18Сума от числа в низ1351
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1344
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1311
21Проверете дали елементите на масив са последователни1280
22Открийте цикъл в свързания списък1262
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1252
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1237
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1235
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1193
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1147
30Намерете първия и втория най-малък елемент1144
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1132
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1129
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1100
34Намерете лидери в масив1080
35Разменете възли в свързания списък1073
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1025
37Намерете втория най-често срещан знак1021
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1015
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума991
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък978
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не978
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер952
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива940
47Най-дългата палиндромна подниза933
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции901
51Съединение и пресичане на два свързани списъка895
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром884
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма865
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране859
55Сортиране по вмъкване847
56Пребройте възможните триъгълници845
57Умножение на две матрици832
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност819
59Проверете дали свързаният списък е палиндром817
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата816
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни792
63Влекач786
64Брой Брой поднизове с K Различни символи784
65Отпечатайте всички дубликати във входния низ783
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент772
67Обратен низ без временна променлива766
68Проблемът със знаменитостите761
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ760
70Намерете питагорейски тризнаци от Array757
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък730
73Намерете реда с максимален брой 1727
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X725
75Намерете елемента Peak от масив724
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Добавяне на две матрици714
78Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив714
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1712
80Пъзел с масив от продукти709
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Максимален подмасив на продукта II679
85Проверете дали две дадени матрици са идентични679
86Умножение на предишно и следващо670
87Изваждане на две матрици664
88Премести всички нули в края на дадения масив657
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток655
91Разделете низ в N равни части653
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг649
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер643
95Сортирайте стека, като използвате временен стек640
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив627
99Подмасив и Последователност626
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции621
102Сравнете два низа (свързани списъци)619
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
104Пермутации на палиндром на низ615
105Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява615
1063Sum Leetcode решение615
107Изравняване на свързан списък613
108Палиндроми в даден диапазон608
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром607
110Изпълнете кодиране по дължина607
111Проверка на Pangram605
112Отпечатайте всички пермутации с повторение605
113Мажоритарен елемент605
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Повторна последователност от дължина две или повече593
117Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
118Най-повтарящ се символ в низ591
119Решение с две суми Leetcode588
120Пренаредете даден свързан списък на място587
121Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome582
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки570
126Пренареждане на масив според дадените индекси569
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател559
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ554
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ552
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream550
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
137Максимална сума, нарастваща последователност547
138Проблем с дяла544
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон534
140Проверете дали струните са на K разстояние или не534
141Изтриване на последната поява528
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък522
146Програма за превключване на всички символи в низ516
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не515
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък514
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния503
151Брой по-малки елементи от дясната страна501
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer497
154Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци496
155Намерете двойка с дадена разлика495
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края490
157Сравнете две номера на версиите489
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа486
159Намерете фиксирана точка в даден масив485
160Сортирайте 0s 1s и 2s в масив484
161Печат на обратна страна на низ (рекурсия)483
162Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси483
163Обратни думи в даден низ482
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution480
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли474
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ463
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End455
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин448
174отпечатайте всички палиндромни дялове446
175Най-кратък проблем със суперструните446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки439
178Изравнете многостепенния свързан списък437
179Сортиране на низ според друг низ436
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
183Обърнете свързан списък в групи418
184Намерете сортирана подсистема от размер 3418
185Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър414
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)410
190Kth Неповтарящ се герой410
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз407
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag401
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса398
195Пермутации на даден низ, използващ STL396
196Сортиране на палачинки396
197Перфектен обратим низ394
198Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
199Обединяване на два сортирани масива392
2001 и 2 допълнение на двоично число388
201Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
202Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
203Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
204Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
205Четири елемента, които се сумират към дадено379
206Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
207Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s379
208Максимум срещащ се знак в низ378
209Низ на палиндром (номер)375
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
213Разделете низ367
214Валидни скоби LeetCode Solution365
215Сортиране на масива от низове363
216Дори броят на поднизовете363
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K360
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221Отпечатайте всички различни елементи на масива351
222Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране351
223Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
224N-ти знак в обединени десетични низове350
225Максимално решение на Subarray Leetcode350
226Обърнете низ с помощта на стека348
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив348
228Пребройте броя на думите347
229съвпадение на заместващ знак346
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?343
231Долна буква към горна буква343
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране342
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II338
235Разделете четири отделни струни334
236Обединете два сортирани масива334
237Намерете изгубения елемент от дублиран масив334
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък328
240Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
241Римско към Integer Leetcode решение322
242Пермутация на палиндрома318
243Матрица на Тоеплиц317
244Следващ по-голям елемент в масив317
245N кралица проблем310
246Решение на Leetcode за търсене на думи310
247Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива309
248Намерете Nth Node307
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
250String (представлява цяло число) за стойност306
251Намерете всички двойки с дадена разлика306
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
253Видове двоично дърво304
254Обърнете низ304
255Обратни битове303
256Брой двойки с дадена сума302
257Първи неповтарящ се елемент302
258Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
259Промяна на пола на даден низ302
260Брой острови LeetCode Solution302
261Изтрийте дърво301
262Сортирайте масив от низове300
263Изтрийте възел при определени условия298
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?298
265Повторен модел на поднизове297
266Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9297
267Решение за заседателни зали II LeetCode297
268Решаване на судоку296
269Мин стек295
270числа на Фибоначи293
271Двоично дърво292
272Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение292
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ290
275Алгоритъм на Дейкстра289
276Най-честият елемент в масив288
277Програма за поредица от кукувица287
278Решение за домашен обирдник с Leetcode285
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии284
280Максимален стак283
281Разбъркайте даден масив283
282Търси думите282
283Обърнете свързан списък281
284Намерете, второ, често, характер280
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode277
287Минимизирайте максималната разлика между височините276
288Алгоритъм на KMP275
289Оценка на израза275
290Плюс едно решение с Leetcode273
291Брой от 1 бита271
292Комбинирано решение с Leetcode271
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив269
294Обратни думи в низ269
295Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode269
296Задайте нули на матрицата267
297Оценка на Postfix Expression267
298Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности266
299Валидно решение на Palindrome Leetcode265
300Min Stack Leetcode решение265
301Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)264
302Сравнение на низ от Backspace263
303Подмасив с 0 сума263
304Общи елементи във всички редове на дадена матрица262
305Алгоритъм на Рабин Карп262
306Техника на плъзгащ се прозорец262
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение259
308Как да изтриете свързан списък257
309Обръщане на опашка256
310Sqrt (x) Leetcode Solution255
311Кулата на Ханой255
312Изтрийте средния елемент на стека254
313Съдържа Duplicate II Leetcode Solution253
314Комбинация Сума253
315Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък253
316Съдържа дубликат253
317Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
318Обърнете отделни думи251
319Брой индексни двойки с равни елементи в масив251
320Компресия на струни250
321Продукт на масив с изключение на самостоятелно250
322Лескод на триъгълника на Паскал250
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0250
324Пресичане на две масивни решения на Leetcode250
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k249
326Цяло число към римско решение с Leetcode248
327Разделяне на четни и нечетни числа247
328Алгоритми за заместване на страници в операционни системи247
329Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали247
330Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
331Алгоритъм на Белман Форд245
332Оценка на аритметичния израз245
333Групирайте думи със същия набор от знаци245
334Втора най-повтаряща се дума в последователност244
335Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k244
336Решение с единичен номер244
337Преобразуване на Postfix в Infix244
338Добавете двоично решение с Leetcode244
339Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode243
340Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив243
341Сортирайте елементите по честота242
342Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder242
343Топ K Чести думи242
344Най-малкият подмасив с k Различни числа242
345Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива241
347K-тият най-малък елемент в сортирана матрица240
348Следваща пермутация240
349Pow (x, n) Leetcode решение239
350Решение за Leetcode на Linindrome Linked List239
351Максимален брой балони Leetcode разтвор239
352Сортиране на масив с помощта на стекове239
353Крускал алгоритъм239
354Решение за най-дългия общ префикс Leetcode238
355Специален номер238
356Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство238
357Scramble String237
358Първи елемент, възникващ k пъти в масив237
359Алгоритъм на изпъкнал корпус237
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution236
361Решение на мнозинството от елементи с Leetcode235
362Оценете разделението235
363Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode235
364Решение Leetcode за пермутации234
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
366Проверете дали два масива са равни или не233
367Решение на спирална матрица LeetCode232
368Обръщане на първите K елементи на опашка232
369Трето решение за максимален брой Leetcode232
370Максимално възможна разлика от две подмножества на масив232
371Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution232
372Брой добри двойки Leetcode решение231
373Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение231
374Максимален подмасив231
375Минимална сума на пътя230
376Максимален квадрат230
377Обърнете число с помощта на стека230
378Преобразуване в Infix преобразуване230
379Leetcode на Fizz Buzz229
380Групови анаграми229
381Кодиране на Хъфман229
382Намерете решението на градския съдия Leetcode229
383Уникални пътеки228
384Разменете възли в двойки Leetcode решения228
385Минимални стъпки за достигане на целта от рицар228
386Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
387Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
388Намерете най-близкия номер на палиндром227
389Решения за броене на прайм кодове227
390Единичен номер227
391Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
392Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа226
393Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
394Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode226
395Заявки за поднизове на Palindrome226
396Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode226
397Внедрете стека и опашката с помощта на Deque225
398Намерете първите три повторени в масив225
399Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode225
400Преобразуване на низ в Int225
401Липсващ номер Leetcode Решение225
402Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив224
403Намерете броя на служителите под всеки служител224
404Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode224
405Двустранна графика224
406Сила на две Leetcode разтвор224
407Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати223
408Преобразуване на зигзаг223
409Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива223
410Изразът съдържа излишна скоба или не222
411Топ K Чести елементи222
412Пермутации на Leetcode222
413Матрица Диагонална сума Leetcode решение222
414Обединете два сортирани списъка Leetcode решения222
415House Robber II Leetcode Solution222
416Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode222
417Сума на масива е равна на k222
418Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?222
419Намерете медиана от поток от данни221
420Проблем със сумата на подмножеството221
421Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
422Отпечатайте всички подредове с 0 суми221
423Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи221
424Пермутация на букви221
425Решение за смяна на монети 2 Leetcode220
426Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s220
427Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode220
428Решение за щастлив номер Leetcode220
429Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив220
430Уникално решение на Leetcode220
431Алгоритъм на Прим220
432Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution220
433Сортирайте стека, като използвате рекурсия219
434Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
435Декодиране на низ219
436Физ Бъз219
437Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode218
438Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode217
439Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution217
440Внедряване на LRU кеш217
441N-ти каталунски номер217
442Обратно цяло число217
443Намерете минимум в завъртян сортиран масив216
444Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
445Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k216
446Поднабори с различни елементи216
447Монотонен масив LeetCode решение216
448Максимално последователно решение с Leetcode216
449Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
450Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution216
451Редактиране на разстояние215
452Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
453Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
454Обърнете стека с помощта на рекурсия215
455Намерете дублиращия номер215
456Пребройте и кажете214
457Решение за число на Фибоначи LeetCode214
458Цяло число към английски думи214
459Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод214
460Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
461Обратни гласни на низово решение с Leetcode213
462Сдвоете с даден продукт213
463Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
464Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution213
465Намерете решението Leetcode за разлика212
466Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене212
467Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions212
468Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз212
469Алгоритъм на Флойд Уоршал212
470Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
471Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode212
472Обърнете низ212
473Обосновка на текст LeetCode Solution212
474Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution211
475Валиден низ за скоби211
476Целева сума211
477Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата210
478Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък210
479Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
480Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение210
481Префикс към преобразуване на Postfix210
482Най-дългият общ префикс, използващ Trie210
483Намерете липсващи елементи от диапазон210
484Итеративна кула на Ханой209
485Word Ladder LeetCode Решение209
486Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution209
487Алгоритъм на MiniMax209
488Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения209
489Намерете решение за общи символи Leetcode209
490Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode209
491Игра Jump Leetcode Solution209
492Наводнение Попълнете LeetCode209
493Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)208
494Изглед отгоре на двоично дърво208
495Сортиране на опашка без допълнително пространство208
496Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво208
497Умножете низовете Leetcode решение207
498Най-краткият палиндром207
499Обединете два сортирани свързани списъка207
500Разбъркайте разтвор с Leetcode решение207
501Степен на масив207
502Разбъркайте Array Leetcode Solution207
503Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг207
504Обратни думи в решение на низ III LeetCode207
505Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор206
506Най-дългата обща последователност206
507Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение206
508Пресичане на два масива206
509Внедрете стека, като използвате опашки206
510Проблемът с запасите206
511Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
512Балансирано двоично дърво Leetcode решение206
513K-ти отличителен елемент в масив206
514Приоритетна опашка в C ++206
515Подниз с обединяване на всички думи206
516Проверете за балансирани скоби в израз205
517Рекурсия205
518Най-бавно решение с Leetcode205
519Move Zeroes LeetCode Solution205
520Следващ по-голям честотен елемент205
521Валидно судоку205
522Контейнер с най-много вода205
523Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode204
524Пребройте и кажете Leetcode Solution204
525Конкатенация на решение за масив LeetCode204
526Преобразуване на постфикс в префикс204
527Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
528Намерете дублиращия се елемент204
529Следващ по-голям елемент I Leetcode решение204
530Внедрете стека, като използвате единична опашка204
531Минимално движение на коня Решение на LeetCode204
532Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode204
533Най-голямата сума, съседна подмрежа204
534Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви203
535Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число203
536Сума от леви листа Leetcode решения203
537Максимална площ на острова203
538Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode203
539Индекс на връх в планински масив202
540Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
541Обединяване на припокриващи се интервали202
542Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
543Разбъркайте масив202
544Проблем със златната мина202
545Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution202
546Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode202
547Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив201
548Разтвор за бижута и камъни Leetcode201
549Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode201
550Разстояние на Хаминг201
551Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
552Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване201
553Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
554Непрекъснат масив Leetcode200
555Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode200
556Преобразуване на масива в зигзаг мода200
557Това е решение за последващ Leetcode200
558Изоморфни струни Leetcode решение200
559Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
560Минимално обръщане на скоби199
561Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS199
562Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица199
563Последно тегло на камъка199
564Резюме на Leetcode Решение199
565Валидни анаграми199
566Проблем с мобилната цифрова клавиатура199
567Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение199
568Дължина на последното решение на Leetcode198
569Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode198
570Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
571Минимален брой подмножества с различни елементи198
572Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
573Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution197
574Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек197
575Коко яде банани Leetcode Solution197
576N-то решение на Tribonacci Number Leetcode197
577Максимално разстояние в масива197
578Цяло число на Роман197
579Максимална сума на пътя в триъгълник197
5803Sum Най-близкото решение на LeetCode197
581Най-доброто време за покупка и продажба на акции196
582Най-малката добра база196
583Брой на провинциите Решение на Leetcode196
584Най-дълго нарастваща последователност196
585Комбинации Leetcode Solution196
586Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode196
587Минимални разходи за наемане на K работници196
588Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива196
589Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив196
590Непокриваща се сума от два комплекта195
591Относително сортиране на масив Leetcode решение195
592Завъртане на изображението LeetCode Solution195
593Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode195
594Сито на Ератостен195
595Присвояване на бисквитки Leetcode Solution195
596LRU Cache LeetCode решение195
597Минимални операции за конвертиране на X в Y194
598Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode194
59901 Matrix LeetCode Solution194
600Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k194
601Модел на думи194
602Начини за декодиране194
603Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution194
604Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво194
605Решение на Frog Jump Leetcode194
606Островен периметър Leetcode решение194
607Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode193
608Сортиране на балончета с помощта на два стека193
609Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка193
610Проблемът с раницата193
611Изтрийте последователни същите думи в последователност192
612Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
613Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив192
614Завъртете списъка Leetcode Solution192
615Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K192
616Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
617Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента192
618Пермутация в решение на String Leetcode191
619Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
620Уникални бинарни дървета за търсене191
621Вмъкнете Interval Leetcode Solution191
622XOR операция в Array Leetcode Solution191
623Изоморфни струни190
624Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d190
625Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode190
626Решение на същото дърво LeetCode190
627Намерете минимална разлика между всеки два елемента190
628GCD от две числа190
629Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
630Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)190
631Преорганизирайте низа190
632Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина189
633Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution189
634Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution189
635Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
636Как да създадете обединим стек?189
637Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове189
638K Празни слотове189
639Намерете решението за дублиран номер LeetCode189
640Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
641Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem188
642Камък игра LeetCode188
643Преобразуване на масив в намалена форма188
644Дефиниране на IP адрес Leetcode решение187
645Решение за свободно време на служителите LeetCode187
646Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode187
647K Празни слотове LeetCode187
648Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение187
649Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions187
650Проблем с промяна на монети186
651Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode186
652Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
653Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене186
654Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
655Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене186
656Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution186
657Етикети за дялове LeetCode Solution186
658Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
659Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
660Намаляване на чинии LeetCode Solution185
661Стробограматично число LeetCode решение185
662Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode185
663Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение185
664Алгоритъм за ограда на живопис185
665Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение185
666Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s185
667Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode185
668Комбинации от букви на телефонен номер185
669Късен разбойник185
670Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
671Валиден палиндром185
672Проблем с опаковане на думи185
673Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode184
674Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode184
675Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution184
676Числа с прости честоти, по-големи или равни на k184
677Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
678Вземане на проби от резервоара184
679Максимални последователни числа, представени в масив184
680Отделете 0 и 1 в масив184
681Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение184
682Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива184
683Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
684Валидно решение на Palindrome II Leetcode183
685Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
686Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution183
687Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
688Обръщане на изображение LeetCode Solution183
689Намерете уникален знак в низ183
690Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност183
691Сила на четири Leetcode разтвор183
692Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode182
693Wiggle Сортиране182
694Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
695Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред182
696Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво182
697Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон182
698Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
699Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
700Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
701Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина181
702Inorder наследник на възел в двоично дърво181
703Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
704Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
705За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
706Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
707Решение за компресиране на низове LeetCode180
708Основи на динамичното програмиране180
709BFS срещу DFS за двоично дърво180
710Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ180
711k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност180
712Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution180
713Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode180
714Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
715Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
716Решение за уникални пътеки II Leetcode180
717Решение за обратни само букви LeetCode180
718Възстановяване на двоично дърво за търсене179
719Валиден номер179
720Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение179
721Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
722Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution179
723Редактиране на Distance LeetCode Solution179
724Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение179
725Подмножество Сума Leetcode179
726Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
727Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
728Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution178
729Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
730Решение на клавиатурата Leetcode178
731Решение за змии и стълби LeetCode178
732Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II178
733Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode178
734Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
735Намерете най-голямото кратно на 3178
736Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг178
737Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)178
738Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
739Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
740Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
741Валидно решение Perfect Square Leetcode178
742Брой NGE вдясно178
743Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
744Съвпадение на регулярен израз178
745Решение за превключване на крушки LeetCode177
746Минимална цена за билети Leetcode Solution177
747Подсигурен масив, базиран на стек177
748Решение за състезателна кола LeetCode177
749Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
750Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
751Решение за грозен номер Leetcode177
752Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи177
753Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред177
754Морис Траверсал177
755Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode177
756Проблем с облицовката176
757Намиране на най-близкия елемент176
758Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
759Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution176
760Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка176
761Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи176
762Програма за проблем с мост и факел176
763Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution176
764Извършете низови смени Leetcode176
765Word Pattern LeetCode Solution175
766Максимално 69 номер Leetcode решение175
767Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
768Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution175
769Решение на N-Queens LeetCode175
770Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode175
771Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък175
772Максимален продукт на три числа LeetCode Solution175
773Минимална сума от умножения на n числа175
774Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
775Минимална височина на дървета175
776Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution174
777Игра за скок174
778Проверете дали два израза със скоби са еднакви174
779Разделете низ в балансирано решение на Leetcode174
780Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
781Решение за LeetCode Sum II на вложен списък174
782Решение за симетрично дърво Leetcode174
783Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode174
784Биномиален коефициент174
785Балансиран израз с подмяна174
786Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа174
787Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution174
788Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение174
789Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution174
790Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
791Базово решение 7 Leetcode174
792Обединяване на Сортирани свързани списъци173
793Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали173
794Цикъл на свързан списък173
795Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
796Разтвор на Hameting Leetcode173
797Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
798Топ K Чести думи LeetCode Solution173
799Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор173
800Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s172
801Диагонално обхождане на двоично дърво172
802Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode172
803Брой острови II LeetCode Solution172
804Транспониране на графика172
805Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние172
806Тухлена стена LeetCode Solution172
807Кръгла опашка172
808Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode172
809Сортирайте масив според реда, определен от друг масив172
810Сортиран свързан списък с балансиран BST172
811Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон172
812Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток172
813Изтриване в двоично дърво172
814Kth прародител на възел в двоично дърво172
815LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
816График на курсовете II - LeetCode171
817Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode171
818Решение на LeetCode за модел на повторен подниз171
819Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
820Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode171
821Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
822Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode171
823Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
824Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз171
825Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
826Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
827Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode170
828Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
829Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode170
830Решение Leetcode за относителни класи170
831Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution170
832Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него169
833Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
834Last Stone Weight II LeetCode Solution169
835Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
836Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
837Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
838Списък с дялове Решение на Leetcode168
839Решение за клониране на графика на LeetCode168
840Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
841Вмъкване Изтриване на GetRandom168
842Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode168
843Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
844Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
845Коефициент на пермутация168
846Минимален брой скокове до края168
847Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки168
848Валидни скоби Leetcode Solution168
849Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене168
850Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode168
851Път с минимална сума в триъгълник168
852Брой дни между две дати LeetCode Solution168
853Интервално дърво168
854Решение за Leetcode с допълнение към номера168
855Проверете дали даден масив може да се сортира в стека168
856Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
857Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение167
858Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица167
859Минимални суапове за увеличаване на последователностите167
860Сортиран масив към балансиран BST167
861История на дизайна на браузъра LeetCode Solution167
862Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode167
863Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution167
864Сортирай масива по решение за четност на Leetcode167
865Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
866Намерете подмасива с най-малко средно167
867Ежедневни температури Leetcode Solution167
868Решение за речник на извънземни LeetCode167
869Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode167
870Конвертиране на BST в Min Heap166
871Път с максимална средна стойност166
872Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение166
873Сортиране на цветове166
874Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3166
875Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution166
876Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
877Infix към Postfix166
878Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
879Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
880Различни съседни елементи в масив166
881Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не166
882GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
883Спирална матрица II Leetcode Решение166
884Плъзгащ се прозорец Максимум166
885Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
886Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала165
887Появи на шаблони, използващи Stack165
888Подмножество със сума, делима на m165
889Обхват LCM заявки165
890Съединение и пресичане на два свързани списъка165
891Решение за смяна на лимонада с Leetcode165
892Може да поставя цветя LeetCode Solution165
893Разделен масив в последователни последователности165
894Намерете всички тризнаци с нулева сума165
895Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
896Приятели Сдвояване проблем165
897Решение на Minesweeper LeetCode165
898Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
899Умножение на матрични вериги165
900Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека165
901Решение за диагонален траверс LeetCode164
902Брой на отделните острови Leetcode Решение164
903Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode164
904Разтвор с водни бутилки Leetcode164
905Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност164
906Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи164
907Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i164
908Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
909Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число164
910Средни стойности на нивата в двоично дърво164
911Речник на извънземни163
912Изтрийте и печелете163
913Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
914Познайте числото по-високо или по-ниско II163
915Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
916Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution163
917Дестинация City Leetcode Решение163
918Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode163
919Намерете решение за общи символи Leetcode163
920Моят календар I LeetCode Solution162
921K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST162
922Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
923Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution162
924Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
925Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
926Изградете решението с правоъгълник Leetcode162
927Лексикографски числа Разтвор на Leetcode162
928Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
929Решение за диагонално преминаване на LeetCode162
930Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене162
931Задайте матрични нули Leetcode Solution162
932Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i162
933Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
934Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
935Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор161
936BFS за изключена графика161
937Опашка с помощта на стекове161
938Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
939Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност161
940Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
941Спирална матрица III LeetCode Solution161
942Медиана на два сортирани масива161
943Бройте подматрици с всички LeetCode решение161
944Минимална височина на дърветата LeetCode Solution161
945Обединете два сортирани списъка Leetcode160
946Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
947Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон160
948Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи160
949Изкачване на стълби160
950Брой прайм в диапазони160
951Вертикална сума в дадено двоично дърво160
952Три последователни шанса Leetcode решение160
953Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution160
954Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution160
955Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
956Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution160
957Решение за разделяне на палиндром Leetcode159
958Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
959Силно свързан компонент159
960Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
961Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
962Изрежете бинарно дърво за търсене159
963Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution159
964Създайте максимален брой159
9654 Сума159
966Уникални пътеки II159
9673 Сума159
968Най-дългата палиндромна последователност158
969Обединяване на интервали158
970Широчина първо търсене (BFS) за графика158
971Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
972Обратни възли в K-Group158
973Лийткодово решение за стека на максималната честота158
974Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи158
975Прекъсване на думите158
976Симетрично дърво157
977Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
978Комбинирана сума IV LeetCode Solution157
979Решението на Maze III LeetCode157
980K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение157
981Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
982Дизайн Хит Counter LeetCode Решение157
983Каменна игра II Leetcode157
984Брой палиндромни пътеки в матрица156
985Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство156
986Намерете решението Leetcode за разлика156
987Разделяне на палиндром156
988Двойка за броене с дадена сума156
989Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
990Максимален подмасив на продукта156
991Най-дългият хубав подниз LeetCode решение156
992Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
993Дърво на сегменти156
994Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
995Знак на продукта на решение на масив LeetCode155
996Височина на родово дърво от родителски масив155
997Невалидни транзакции LeetCode Solution155
998Валидно решение на бумеранг с Leetcode155
999Сливане на сортиране155
1000K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode155
1001Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност155
1002Брой на най-дълго нарастващите последствия155
1003Подмножество на най-големите делими двойки155
1004Решение с най-голям брой Leetcode155
1005Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една155
1006Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode154
1007Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи154
1008Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението154
1009Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode154
1010Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1011Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1012Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение154
1013Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1014Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво154
1015Последователност на Нюман-Конуей154
1016Преминаване на граници на двоично дърво154
1017Графика Валидно дърво LeetCode Solution154
1018K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1019Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни154
1020Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1154
1021Решение на Scramble String LeetCode154
1022Балансирано двоично дърво154
1023K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1024Проблемът с дяла на художника154
1025Операция за изтриване на дърво на двоично търсене154
1026Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1027Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x154
1028Вмъкване в двоично дърво153
1029Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1030Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки153
1031Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи153
1032Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно153
1033Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution153
1034Следващо решение за пермутация Leetcode153
1035Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма153
1036Предимства на BST пред Hash Table153
1037Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode153
1038Направете String страхотно решение с Leetcode152
1039Булев проблем за скоби152
1040Проверка на бинарното дърво за търсене152
1041Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1042Първо липсва положително152
1043Намерете дублирани поддървета152
1044Изчислете nCr% p152
1045Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство152
1046Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution152
1047Минимална индексна сума от два списъка152
1048Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1049Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1050Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)152
1051Двоично дърво за търсене152
1052Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode152
1053Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1054Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1055Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки151
1056Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1057Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1058Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1059Решение на LeetCode за последователни символи151
1060Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode150
1061Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode150
1062Path Sum II LeetCode решение150
1063Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1064Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1065Грозни числа150
1066Генериране на скоби Leetcode Solution150
1067Добавете две числа150
1068Сума от подмасив с минимален размер150
1069Раздел Равна подмножина Сума149
1070Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode149
1071Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1072Значение за служителите LeetCode Solution149
1073Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution149
1074Супер грозен номер149
1075Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не149
1076Отпечатайте десен изглед на двоично дърво149
1077Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode149
1078Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution149
1079Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи149
1080Най-ниският общ предшественик149
1081Обръщане на Morris Inorder148
1082K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution148
1083Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree148
1084Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1085Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution148
1086Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode148
1087Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution148
1088Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1089Решение за пермутация на палиндром LeetCode148
1090Ugly Number II LeetCode Solution148
1091Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1092Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1093Премахване на дубликати от сортиран масив147
1094Най-малкият общ регион Leetcode Решение147
1095Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1096Брой на затворените острови Leetcode Solution147
1097Намерете Peak Element147
1098Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене147
1099Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво146
1100Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode146
1101Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1102Решение на Leetcode за деня на годината146
1103Преброяване на делими двойки146
1104Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци146
1105Намерете минималното разстояние между две числа146
1106Търсене в Сортиран завъртян масив146
1107Най-дългата битонна последователност146
1108Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP146
1109Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво145
1110Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1111Сума на пътя145
1112Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума145
1113Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение145
1114Продукти от диапазони в масив145
1115Структура на данните на двоичното дърво145
1116Палиндромни поднизове Leetcode Решение144
1117Решение за Leetcode за автобусни маршрути144
1118Долен изглед на двоично дърво144
1119Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1120Ниво на всеки възел в дърво от възел източник144
1121Хиляда разделител Leetcode решение144
1122Клонирайте двоично дърво с произволни указатели144
1123Различни последици144
1124Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1125Последователност на Moser-de Bruijn144
1126Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични143
1127Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1128Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution143
1129Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1130Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1131Трето решение за максимален брой Leetcode143
1132Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1133Основно решение за палиндром LeetCode143
1134Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив143
1135Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1136Сума от четни числа след заявки143
1137Търсене Позиция за вмъкване143
1138Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1139Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1140Преформатирайте разтвора на Leetcode143
1141Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1142Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове142
1143Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1144Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode142
1145Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode142
1146Изрязване на пръчка142
1147Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1148Топологично сортиране142
1149Най-дългата повторена последователност142
1150Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1151Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1152Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане141
1153Завъртете масива141
1154Решение LeetCode за уеб робота141
1155Максимален подмасив на продукта141
1156Намерете максимална дължина на змията141
1157Опашка с приоритет141
1158Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode140
1159Предложения за търсене Система LeetCode Solution140
1160K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1161Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1162Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode140
1163Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode140
1164Разменете възлите по двойки140
1165Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1166Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1167Последователност на Golomb139
1168Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1169Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution139
1170Възможно решение за двуразделен LeetCode139
1171Дърво на решенията139
1172Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив139
1173Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1174Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво139
1175Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1176К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1177Червено-черно дърво Въведение138
1178Решение за минимални странични скокове LeetCode138
1179Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1180Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution138
1181Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?138
1182Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1183Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1184Факториални последващи нули LeetCode Solution138
1185Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение138
1186Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1187Решение на Contiguous Array LeetCode138
1188Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1189Максимално двоично дърво138
1190Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1191Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode137
1192Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode136
1193Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма136
1194Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode136
1195Първа лоша версия136
1196Валиден номер на триъгълник136
1197Решение за пресичане на път с Leetcode136
1198Сума от левите листа LeetCode Solution136
1199Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1200Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode135
1201Конкатенация на решение за масив LeetCode135
1202Заявки за масив за многократни заместители и продукт135
1203Реконструкция на опашката по височина135
1204Максимална сума битонен подмасив135
1205Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1206Валидно решение Perfect Square LeetCode135
1207Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions135
1208Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1209Нова игра 21134
1210Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1211Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1212Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число134
1213Perfect Squares LeetCode решение134
1214Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица133
1215Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence133
1216Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1217Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1218Графика и нейното представяне133
1219Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене133
1220Решение за шампанско LeetCode133
1221Познай думата133
1222Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode132
1223Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1224Изравняване на 2D векторно LeetCode решение132
1225Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1226Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба132
1227Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode132
1228Решение за Integer Break LeetCode132
1229LRU Cache Leetcode решение131
1230Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка131
1231Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1232Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром131
1233Kth най-малкият елемент в BST131
1234Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1235Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1236Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред130
1237Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1238Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching130
1239Липсващ номер130
1240BST до дърво със сума от всички по-малки ключове130
1241Непрекъснат масив130
1242Средна стойност на обхвата в масива130
1243Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode129
1244K-тият фактор на n Leetcode решение129
1245Клониране на графики129
1246Максимална сума, нарастваща последователност129
1247Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1248Удебелени думи в низовото решение на LeetCode129
1249Максимален подмасив на продукта129
1250Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution129
1251Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете128
1252Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1253Паралелни курсове II LeetCode Solution128
1254Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1255Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1256Сила на двама128
1257Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1258Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1259Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1260Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1261Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution127
1262Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво127
1263Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение126
1264Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1265Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution126
1266Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution126
1267Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution126
1268Следващ по-голям елемент125
1269Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия125
1270Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1271Решение за подредена опашка LeetCode124
1272Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1273Коко яде банани LeetCode Solution123
1274Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode122
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив122
1276Обединяване на сортиран масив122
1277Решение за гнездене на масиви Leetcode121
1278Разделяне на палиндром121
1279Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode121
1280Решение за подреждане на монети Leetcode120
1281Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode120
1282Максимален продукт с нарастваща последователност119
1283Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение119
1284Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив119
1285Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1286Решение на LeetCode за надникване на итератора119
1287Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1288Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)118
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1290Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина116
1291Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution116
1292Палиндромно число LeetCode Решение116
1293Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не116
1294Добавете две числа II Leetcode Solution116
1295Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1296Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution115
1297Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1298Достигнете решение с номер LeetCode114
1299Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1300Брой индекси с равни елементи в даден диапазон114
1301Игра със скок IV LeetCode Solution114
1302Индекс на произволен избор LeetCode Solution114
1303Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode113
1304Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1305Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение113
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ112
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution112
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона109
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина107
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране106
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode106
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode100
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution99
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution99
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1321Монотонен масив Leetcode решение95
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Максимална година на населението LeetCode Solution93
1324Решение за декодиране на стринг Leetcode93
1325Намерете решението на градския съдия LeetCode93
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode90
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи89
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник87
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode84
1334Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1335Stone Game IV LeetCode Solution83
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode82
1337Резултат от скоби LeetCode Solution82
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode73
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode68
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение62
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution59
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution57
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution38
1352H-индекс Leetcode решение37
1353Валидно Anagram Leetcode решение36
1354Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1355Контейнер с повечето вода LeetCode Solution35
1356Следваща пермутация LeetCode решение35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1359Групови анаграми LeetCode Solution33
1360Намерете Peak Element LeetCode Solution33
1361Решение за двоично търсене LeetCode32
1362Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1363Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1364Paint House LeetCode Solution32
1365Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode31
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение30
1367Валиден триъгълен номер LeetCode Solution29
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1369Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution28
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение27
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution27
1374Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1375Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1376Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1377Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение26
1378Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1379Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение26
1380Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1381Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Внедрете strStr() LeetCode решение22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Откриване на квадрати LeetCode решение18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »