Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Амазонка Bloomberg Facebook Media.net
алгоритми Array кодиране геометрия Интервю интерпретация LeetCode LeetCodeSolutionsПрегледи 171

Проблемът Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution ни предоставя масив или вектор на точки по координатни оси. Проблемът, след като ни предостави входа, ни моли да намерим минималното време за посещение на всички точки, дадени във входа. Когато премествате една единица в посока x или y, отнема 1 единица време. Когато се движите диагонално, това е преместване на 1 единица в двете посоки едновременно. Срещате 1 единица време. Сега разберете минималното време, необходимо за посещение на всички дадени точки. Има и друго условие. Условието гласи, че от нас се изисква да пътуваме по всички точки в същия ред, както е даден при въвеждане. Така че, без да се насочваме директно към решението, нека разгледаме някои примери.

Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solutionщифт

[[1,1],[3,4],[-1,0]]
7

Обяснение: Както е показано и на изображението, имаме нужда от 3 единици време, за да преминем от първа точка към втора. След това 4 единици време за преминаване от втора до последна точка. По този начин са необходими общо 7 единици време.

Подход за минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution

Проблемът Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution ни пита кое е минималното време за посещение на всички точки, дадени във входа. Проблемът също така ни ограничава да пътуваме по точките в същия ред, както са посочени във входа. Казват ни и за цената на всеки ход. Можем или да преместим 1 единица във всяка от двете посоки, или да преместим едновременно 1 единица в двете посоки. Всички тези ходове ни струват 1 единица време. Така че, обикновено човек ще се опита да се движи диагонално, докато една от стойностите x или y не стане равна на стойността x или y на следващата точка. Сега сме сигурни, че едно от x или y е равно на x или y на текущата точка. И сега трябва да се движим само вертикално или хоризонтално.

мисленето изглежда малко трудно, но изпълнението на проблема се оказва много по-просто. Тук, вместо да правим процеса поотделно, където първо се движим по диагонал и след това в една посока. Просто намираме максималната разлика на стойностите x и y на текущата и следващата точка. Това ни дава проста формула за всеки ход.

код

C ++ код за минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int minTimeToVisitAllPoints(vector<vector<int>>& points) {
  int ans = 0;
  int n = points.size();
  for(int i=1;i<n;i++){
    vector<int> cur = points[i], prev = points[i-1];
    int curVal = max(abs(cur[0] - prev[0]), abs(cur[1] - prev[1]));
    ans += curVal;
  }
  return ans;
}

int main(){
  vector<vector<int>> points({{1,1},{3,4},{-1,0}});
  cout<<minTimeToVisitAllPoints(points);
}
7

Java код за минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

class Main
{
 public static int minTimeToVisitAllPoints(int[][] points) {
    int ans = 0;
    int n = points.length;
    for(int i=1;i<n;i++){
      int[] cur = points[i];
      int[] prev = points[i-1];
      int curVal = Math.max(Math.abs(cur[0] - prev[0]), Math.abs(cur[1] - prev[1]));
      ans += curVal;
    }
    return ans;
  }
  
 public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception {
  int[][] points = {{1,1},{3,4},{-1,0}};
  System.out.println(minTimeToVisitAllPoints(points));
 }
}
7

Анализ на сложността

Сложност във времето

НА), защото трябва да преминем през целия списък и по този начин сложността на времето е линейна.

Сложност на пространството

O (1), защото използвахме само една променлива за съхраняване на отговора, така че сложността на пространството е постоянна.

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2875
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2514
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2011
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1698
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1682
9Сортирайте елементите по честота на възникване1665
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1642
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1510
12Създайте двойно свързан списък1475
13Обърнете масив1457
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1429
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1353
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1351
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1315
21Проверете дали елементите на масив са последователни1284
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1256
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1240
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1238
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1198
29Намерете първия и втория най-малък елемент1148
30Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1132
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1103
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1075
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1025
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1017
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x984
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък980
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона962
45Намерете липсващия номер957
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива942
47Най-дългата палиндромна подниза938
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък924
49Печат Най-дългата обща подпоследователност914
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции904
51Съединение и пресичане на два свързани списъка897
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром886
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране861
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност823
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
61Завъртете свързан списък817
62Обединяване на два струни794
63Влекач787
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент774
67Обратен низ без временна променлива769
68Проблемът със знаменитостите765
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива754
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1729
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми725
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив719
78Добавяне на две матрици715
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
80Пъзел с масив от продукти712
81Максимална сума от непоследователни елементи702
82Внедрете два стека в масив698
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо673
87Изваждане на две матрици666
88Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи658
89Премести всички нули в края на дадения масив658
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг651
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I649
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер645
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност632
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции624
1023Sum Leetcode решение620
103Сравнете два низа (свързани списъци)619
104Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1617
105Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
106Пермутации на палиндром на низ616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром611
110Проверка на Pangram608
111Отпечатайте всички пермутации с повторение607
112Изпълнете кодиране по дължина607
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Решение с две суми Leetcode596
116Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром596
117Най-повтарящ се символ в низ594
118Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
119Повторна последователност от дължина две или повече593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции588
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи582
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
129Премахнете дубликати от низ556
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица555
132Най-малкият палиндром след подмяна555
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи553
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
135Размер на подмасива с максимална сума551
136Максимална сума, нарастваща последователност549
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром548
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не536
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък524
145Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив505
150Брой по-малки елементи от дясната страна505
151Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
154Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
155Намерете двойка с дадена разлика498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси486
160Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
161Печат на обратна страна на низ (рекурсия)486
162Намерете фиксирана точка в даден масив485
163Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution485
164Обратни думи в даден низ484
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
169Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност457
172Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове447
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не443
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Сортиране на низ според друг низ440
179Изравнете многостепенния свързан списък438
180Сортиране на K Сортиран масив433
181Програма за добавяне на две двоични цифри425
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II421
183Обърнете свързан списък в групи419
184Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив418
185Намерете сортирана подсистема от размер 3418
186Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
187Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II417
188Цезар Шифър416
189Kth Неповтарящ се герой412
190Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи403
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Пермутации на даден низ, използващ STL398
196Сортиране на палачинки397
197Перфектен обратим низ395
198Обединяване на два сортирани масива394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ394
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт389
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Максимум срещащ се знак в низ387
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
207Четири елемента, които се сумират към дадено379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)376
210Пребройте броя на появите в сортиран масив373
211Изтрийте N възли след M373
212Валидни скоби LeetCode Solution371
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
214Разделете низ369
215Дори броят на поднизовете365
216Сортиране на масива от низове365
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()362
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
219Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром357
220Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана357
221Максимално решение на Subarray Leetcode353
222Отпечатайте всички различни елементи на масива352
223Обърнете низ с помощта на стека352
224Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
225Обърнете рекурсивно единично свързан списък352
226N-ти знак в обединени десетични низове351
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228съвпадение на заместващ знак348
229Пребройте броя на думите348
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък342
234Сортирай елементите по честота II340
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив336
236Разделете четири отделни струни335
237Обединете два сортирани масива335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации334
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение329
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки328
242Пермутация на палиндрома319
243Следващ по-голям елемент в масив318
244Матрица на Тоеплиц318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива316
246N кралица проблем312
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Намерете Nth Node308
249Първи неповтарящ се елемент308
250Брой двойки с дадена сума308
251Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
252Намерете всички двойки с дадена разлика308
253String (представлява цяло число) за стойност307
254Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба307
255Брой острови LeetCode Solution305
256Видове двоично дърво305
257Обратни битове305
258Обърнете низ304
259Промяна на пола на даден низ303
260Решаване на судоку303
261Изтрийте дърво302
262Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
263Сортирайте масив от низове301
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?301
265Повторен модел на поднизове299
266Решение за заседателни зали II LeetCode299
267Изтрийте възел при определени условия299
268Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
269Мин стек298
270Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение298
271числа на Фибоначи295
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Най-честият елемент в масив291
275Премахване на интервали от низ291
276Алгоритъм на Дейкстра290
277Решение за домашен обирдник с Leetcode290
278Програма за поредица от кукувица288
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Максимален стак285
281Разбъркайте даден масив284
282Обърнете свързан списък283
283Търси думите283
284Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution282
285Намерете, второ, често, характер281
286Алгоритъм на KMP279
287Подмножество Leetcode279
288Плюс едно решение с Leetcode279
289Оценка на израза277
290Минимизирайте максималната разлика между височините277
291Брой от 1 бита277
292Комбинирано решение с Leetcode276
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив272
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode272
295Обратни думи в низ271
296Оценка на Postfix Expression270
297Задайте нули на матрицата269
298Валидно решение на Palindrome Leetcode269
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Min Stack Leetcode решение267
301Подмасив с 0 сума266
302Сравнение на низ от Backspace266
303Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
304Общи елементи във всички редове на дадена матрица265
305Алгоритъм на Рабин Карп263
306Техника на плъзгащ се прозорец263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution260
309Обръщане на опашка259
310Изтрийте средния елемент на стека259
311Как да изтриете свързан списък258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Лескод на триъгълника на Паскал256
314Кулата на Ханой256
315Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
316Продукт на масив с изключение на самостоятелно255
317Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък255
318Съдържа дубликат255
319Комбинация Сума254
320Брой индексни двойки с равни елементи в масив254
321Обърнете отделни думи253
322Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0253
323Цяло число към римско решение с Leetcode253
324Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток253
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k252
326Разделяне на четни и нечетни числа251
327Компресия на струни251
328Алгоритми за заместване на страници в операционни системи250
329Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
330Решение с единичен номер248
331Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k248
332Добавете двоично решение с Leetcode247
333Алгоритъм на Белман Форд246
334Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
335Втора най-повтаряща се дума в последователност246
336Групирайте думи със същия набор от знаци246
337Оценка на аритметичния израз245
338Преобразуване на Postfix в Infix245
339Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
340Pow (x, n) Leetcode решение244
341Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder244
342Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
343Най-малкият подмасив с k Различни числа243
344Топ K Чести думи243
345Сортирайте елементите по честота243
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
347Максимален брой балони Leetcode разтвор242
348Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x242
349Решение за Leetcode на Linindrome Linked List241
350K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
351Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство241
352Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
353Следваща пермутация241
354Сортиране на масив с помощта на стекове240
355Крускал алгоритъм239
356Scramble String239
357Алгоритъм на изпъкнал корпус239
358Специален номер239
359Решение на мнозинството от елементи с Leetcode239
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution239
361Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
363Минимални стъпки за достигане на целта от рицар236
364Решение на спирална матрица LeetCode236
365Оценете разделението236
366Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение236
367Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон236
368Обърнете число с помощта на стека236
369Решение Leetcode за пермутации236
370Трето решение за максимален брой Leetcode235
371Обръщане на първите K елементи на опашка235
372Максимален подмасив234
373Брой добри двойки Leetcode решение234
374Проверете дали два масива са равни или не233
375Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
376Преобразуване в Infix преобразуване233
377Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
378Leetcode на Fizz Buzz233
379Разменете възли в двойки Leetcode решения232
380Решения за броене на прайм кодове232
381Минимална абсолютна разлика Leetcode решение231
382Кодиране на Хъфман231
383Минимална сума на пътя231
384Уникални пътеки230
385Групови анаграми230
386Намерете решението на градския съдия Leetcode230
387Максимален квадрат230
388Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode229
389Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива229
390Двустранна графика229
391Намерете най-близкия номер на палиндром229
392Единичен номер229
393Заявки за поднизове на Palindrome228
394Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа228
395Липсващ номер Leetcode Решение228
396Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
397Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode228
398Преобразуване на низ в Int227
399Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode227
400Матрица Диагонална сума Leetcode решение227
401Сила на две Leetcode разтвор227
402Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
403Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode227
404Най-малкият елемент, повторен точно K пъти227
405Намерете първите три повторени в масив226
406Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
407Пермутации на Leetcode226
408Намерете броя на служителите под всеки служител226
409Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
410House Robber II Leetcode Solution225
411Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?225
412Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати225
413Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
414Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива225
415Уникално решение на Leetcode225
416Сума на масива е равна на k225
417Изразът съдържа излишна скоба или не224
418Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
419Преобразуване на зигзаг224
420Топ K Чести елементи224
421Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
422Проблем със сумата на подмножеството223
423Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode223
424Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s223
425Решение за смяна на монети 2 Leetcode223
426Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата222
427Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution222
428Декодиране на низ222
429Пермутация на букви222
430Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
431Алгоритъм на Прим222
432Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
433Решение за щастлив номер Leetcode221
434Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
435Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode221
436Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
437Намерете медиана от поток от данни221
438Монотонен масив LeetCode решение220
439Максимално последователно решение с Leetcode220
440Физ Бъз220
441Поднабори с различни елементи219
442Решение за число на Фибоначи LeetCode219
443Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k218
444Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
445Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
446Намерете минимум в завъртян сортиран масив218
447N-ти каталунски номер218
448Намерете решението Leetcode за разлика217
449Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение217
450Обратно цяло число217
451Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode217
452Редактиране на разстояние217
453Внедряване на LRU кеш217
454Намерете дублиращия номер217
455Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод217
456Цяло число към английски думи217
457Обратни гласни на низово решение с Leetcode216
458Игра Jump Leetcode Solution216
459Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
460Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
461Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode216
462Обърнете стека с помощта на рекурсия216
463Целева сума215
464Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
465Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
466Пребройте и кажете215
467Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
468Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица214
469Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode214
470Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата214
471Обърнете низ214
472Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
473Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions214
474Сдвоете с даден продукт213
475Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента213
476Обосновка на текст LeetCode Solution213
477Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
478Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения213
479Алгоритъм на Флойд Уоршал213
480Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение212
481Итеративна кула на Ханой212
482Намерете решение за общи символи Leetcode212
483Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък212
484Алгоритъм на MiniMax212
485Валиден низ за скоби212
486Най-дългият общ префикс, използващ Trie212
487Префикс към преобразуване на Postfix211
488Наводнение Попълнете LeetCode211
489Намерете липсващи елементи от диапазон211
490Умножете низовете Leetcode решение211
491Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)211
492Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
493Word Ladder LeetCode Решение210
494Изглед отгоре на двоично дърво210
495Степен на масив210
496Сортиране на опашка без допълнително пространство210
497Разбъркайте разтвор с Leetcode решение210
498Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение210
499Балансирано двоично дърво Leetcode решение209
500Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
501Обединете два сортирани свързани списъка209
502Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
503Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
504Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг209
505Разбъркайте Array Leetcode Solution209
506Намерете дублиращия се елемент208
507Най-краткият палиндром208
508Най-дългата обща последователност208
509K-ти отличителен елемент в масив208
510Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode208
511Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число208
512Конкатенация на решение за масив LeetCode208
513Пресичане на два масива208
514Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
515Минимално движение на коня Решение на LeetCode208
516Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
517Следващ по-голям честотен елемент207
518Най-бавно решение с Leetcode207
519Внедрете стека, като използвате опашки207
520Най-дългият общ префикс, използващ сортиране207
521Проблемът с запасите207
522Подниз с обединяване на всички думи207
523Рекурсия207
524Пребройте и кажете Leetcode Solution207
525Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution207
526Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode207
527Проверете за балансирани скоби в израз206
528Сума от леви листа Leetcode решения206
529Валидно судоку206
530Move Zeroes LeetCode Solution206
531Приоритетна опашка в C ++206
532Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число206
533Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви206
534Изоморфни струни Leetcode решение205
535Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode205
536Най-голямата сума, съседна подмрежа205
537Максимална площ на острова205
538Обединяване на припокриващи се интервали205
539Внедрете стека, като използвате единична опашка205
540Преобразуване на постфикс в префикс205
541Контейнер с най-много вода205
542Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
543Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode204
544Проблем със златната мина203
545Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
546Индекс на връх в планински масив203
547Проблем с мобилната цифрова клавиатура203
548Разбъркайте масив203
549Разстояние на Хаминг202
550Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
551Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
552Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N202
553Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък202
554Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
555Това е решение за последващ Leetcode202
556Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
557Преобразувайте нормален BST в балансиран BST201
558Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив201
559Непрекъснат масив Leetcode201
560Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
561Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица201
562Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение201
563Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
564Преобразуване на масива в зигзаг мода201
565Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
566Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k200
567Резюме на Leetcode Решение200
568Коко яде банани Leetcode Solution200
569Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек200
570Минимален брой подмножества с различни елементи200
571Минимално обръщане на скоби200
572Максимална сума на пътя в триъгълник200
573Валидни анаграми200
574Последно тегло на камъка200
575Цяло число на Роман199
5763Sum Най-близкото решение на LeetCode199
577Дължина на последното решение на Leetcode199
578Максимално разстояние в масива199
579Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode199
580Най-дълго нарастваща последователност199
581Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode198
582Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution198
583Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
584Най-доброто време за покупка и продажба на акции198
585Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
586N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
587Минимални разходи за наемане на K работници197
588Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
589Брой на провинциите Решение на Leetcode197
590Относително сортиране на масив Leetcode решение196
591Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode196
592Островен периметър Leetcode решение196
593Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
594LRU Cache LeetCode решение196
595Непокриваща се сума от два комплекта196
596Решение на Frog Jump Leetcode196
597Завъртане на изображението LeetCode Solution196
598Най-малката добра база196
599Сито на Ератостен196
60001 Matrix LeetCode Solution196
601Комбинации Leetcode Solution196
602Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
603Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
604Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
605Сортиране на балончета с помощта на два стека195
606Минимални операции за конвертиране на X в Y195
607Начини за декодиране195
608Модел на думи195
609Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента195
610Изтрийте последователни същите думи в последователност194
611Проблемът с раницата194
612Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
613Намерете решението за дублиран номер LeetCode194
614Завъртете списъка Leetcode Solution194
615Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
616Преорганизирайте низа193
617Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions193
618Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
619Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации193
620Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode193
621Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина192
622Проследяване на текущия максимален елемент в стека192
623Уникални бинарни дървета за търсене192
624XOR операция в Array Leetcode Solution192
625Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
626Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode192
627Пермутация в решение на String Leetcode192
628Намерете минимална разлика между всеки два елемента192
629Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
630Изоморфни струни191
631Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
632Решение на същото дърво LeetCode191
633Как да създадете обединим стек?191
634Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
635Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
636GCD от две числа190
637K Празни слотове190
638Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
639Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
640Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
641Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение189
642Дефиниране на IP адрес Leetcode решение189
643Преобразуване на масив в намалена форма189
644Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
645Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
646Намаляване на чинии LeetCode Solution189
647Камък игра LeetCode189
648Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
649Проблем с опаковане на думи188
650K Празни слотове LeetCode188
651Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
652Решение за свободно време на служителите LeetCode188
653Проблем с промяна на монети188
654Стробограматично число LeetCode решение188
655Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode187
656Формулирайте минимален брой от дадената последователност187
657Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
658Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
659Късен разбойник187
660Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
661Алгоритъм за ограда на живопис187
662Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение187
663Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s187
664Проверете дали е решение с права линия Leetcode187
665Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица187
666Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode187
667Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
668Максимални последователни числа, представени в масив187
669Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
670Комбинации от букви на телефонен номер186
671Робот за почистване на стаи Leetcode Solution186
672Валидно решение на Palindrome II Leetcode186
673Валиден палиндром186
674Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution186
675Етикети за дялове LeetCode Solution186
676Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
677Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива186
678Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
679Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
680Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
681Обръщане на изображение LeetCode Solution186
682Числа с прости честоти, по-големи или равни на k186
683Сила на четири Leetcode разтвор185
684Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution185
685Отделете 0 и 1 в масив185
686Вземане на проби от резервоара185
687Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
688Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
689Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво184
690Намерете уникален знак в низ184
691Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
692Wiggle Сортиране184
693Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
694Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
695Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
696Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
697Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode182
698Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
699Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение182
700Inorder наследник на възел в двоично дърво182
701Решение за компресиране на низове LeetCode182
702Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
703Решение за обратни само букви LeetCode182
704Решение за уникални пътеки II Leetcode182
705Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива182
706Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
707Подмножество Сума Leetcode182
708Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution182
709Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
710Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
711Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
712Основи на динамичното програмиране181
713Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution181
714Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
715Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode181
716Решение за змии и стълби LeetCode181
717k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
718Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
719За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
720Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II181
721Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution181
722Решение на клавиатурата Leetcode180
723Валиден номер180
724Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
725Обръщане на опашка с помощта на рекурсия180
726Решение за превключване на крушки LeetCode180
727Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък180
728Редактиране на Distance LeetCode Solution180
729Намерете най-голямото кратно на 3180
730BFS срещу DFS за двоично дърво180
731Възстановяване на двоично дърво за търсене180
732Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи179
733Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
734Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
735Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа179
736Морис Траверсал179
737Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -179
738Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
739Попълване на следващи десни указатели във всеки възел179
740Валидно решение Perfect Square Leetcode179
741Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
742Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode179
743Решение за състезателна кола LeetCode179
744Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution179
745Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode179
746Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
747Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
748Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
749Брой NGE вдясно179
750Минимална цена за билети Leetcode Solution178
751Подсигурен масив, базиран на стек178
752Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution178
753Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution178
754Съвпадение на регулярен израз178
755Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
756Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
757Решение за грозен номер Leetcode178
758Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
759Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
760Извършете низови смени Leetcode177
761Проблем с облицовката177
762Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
763Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution177
764Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode177
765Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution177
766Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
767Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode177
768Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
769Word Pattern LeetCode Solution177
770Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък177
771Намиране на най-близкия елемент176
772Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
773Минимална височина на дървета176
774Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
775Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
776Минимална сума от умножения на n числа176
777Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали176
778Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
779Максимално 69 номер Leetcode решение176
780Програма за проблем с мост и факел176
781Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение176
782Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени176
783Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
784Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode175
785Биномиален коефициент175
786Игра за скок175
787Решение на N-Queens LeetCode175
788Решение за симетрично дърво Leetcode175
789Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
790Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
791Базово решение 7 Leetcode175
792Тухлена стена LeetCode Solution175
793Топ K Чести думи LeetCode Solution175
794Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
795Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s174
796Разтвор на Hameting Leetcode174
797Цикъл на свързан списък174
798Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
799Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution174
800Брой острови II LeetCode Solution174
801Решение на LeetCode за модел на повторен подниз174
802Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние174
803Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
804Балансиран израз с подмяна174
805Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
806Кръгла опашка174
807Обединяване на Сортирани свързани списъци174
808Сортиран свързан списък с балансиран BST174
809График на курсовете II - LeetCode173
810Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution173
811Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз173
812Изтриване в двоично дърво173
813Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
814Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
815Диагонално обхождане на двоично дърво173
816Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
817Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0173
818Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode173
819Kth прародител на възел в двоично дърво173
820Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
821Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
822Решение Leetcode за относителни класи172
823Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
824Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека172
825Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode172
826Транспониране на графика172
827Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution171
828Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него171
829Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution171
830Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
831Итеративно обръщане на предварителна поръчка171
832Брой дни между две дати LeetCode Solution171
833LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
834Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
835Премахване на дубликати от Сортиран списък II171
836Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем170
837Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение170
838Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
839Проверете дали даден масив може да се сортира в стека170
840Last Stone Weight II LeetCode Solution170
841Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode170
842Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution170
843Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки170
844Валидни скоби Leetcode Solution169
845Вмъкване Изтриване на GetRandom169
846Ежедневни температури Leetcode Solution169
847Интервално дърво169
848Коефициент на пермутация169
849Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
850Минимален брой скокове до края169
851Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
852Път с минимална сума в триъгълник169
853Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение169
854Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode169
855Решение за клониране на графика на LeetCode169
856Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
857Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)169
858Сортиране на цветове168
859Infix към Postfix168
860Обхват LCM заявки168
861История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
862Списък с дялове Решение на Leetcode168
863Сортиран масив към балансиран BST168
864Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
865Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K168
866Спирална матрица II Leetcode Решение168
867Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
868Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
869Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не168
870Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека168
871Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
872Решение за речник на извънземни LeetCode168
873Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
874Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n168
875Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
876Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
877Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число168
878Различни съседни елементи в масив168
879Решение за Leetcode с допълнение към номера168
880Умножение на матрични вериги167
881Път с максимална средна стойност167
882Появи на шаблони, използващи Stack167
883GCD на дадени диапазони на индекси в масив167
884Конвертиране на BST в Min Heap167
885Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1167
886Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
887Може да поставя цветя LeetCode Solution167
888Намерете подмасива с най-малко средно167
889Плъзгащ се прозорец Максимум167
890Разделен масив в последователни последователности167
891Намерете разстояние между два възела на двоично дърво166
892Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
893Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
894Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение166
895Подмножество със сума, делима на m166
896Намерете всички тризнаци с нулева сума166
897Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
898Съединение и пресичане на два свързани списъка166
899Разтвор с водни бутилки Leetcode166
900Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
901Средни стойности на нивата в двоично дърво165
902Речник на извънземни165
903Изтрийте и печелете165
904Приятели Сдвояване проблем165
905Решение за диагонален траверс LeetCode165
906Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
907Изградете решението с правоъгълник Leetcode165
908Заявки за обхват на обхвата без актуализации165
909Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode165
910Решение на Minesweeper LeetCode165
911Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
912Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution165
913Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
914Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
915Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
916Брой на отделните острови Leetcode Решение165
917Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
918Лексикографски числа Разтвор на Leetcode164
919Намерете решение за общи символи Leetcode164
920Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
921Опашка с помощта на стекове164
922Дестинация City Leetcode Решение164
923Познайте числото по-високо или по-ниско II164
924Решение за диагонално преминаване на LeetCode164
925Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i164
926Задайте матрични нули Leetcode Solution163
927K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
928Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
929Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали163
930BFS за изключена графика163
931Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
932Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
933Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон163
934Моят календар I LeetCode Solution163
935Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък163
936Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
937Обединете два сортирани списъка Leetcode162
938Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
939Медиана на два сортирани масива162
940Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
941Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
942Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
943Изкачване на стълби162
944Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
945Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
946Спирална матрица III LeetCode Solution162
947Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон162
948Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво161
9493 Сума161
950Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
951Три последователни шанса Leetcode решение161
952Вертикална сума в дадено двоично дърво161
953Брой прайм в диапазони161
954Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
955Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
956Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
957Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
958Обратни възли в K-Group160
9594 Сума160
960Изрежете бинарно дърво за търсене160
961Лийткодово решение за стека на максималната честота160
962Силно свързан компонент160
963Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode160
964Уникални пътеки II160
965Най-дългата палиндромна последователност160
966Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи160
967Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
968Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
969Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
970Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
971Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
972Обединяване на интервали159
973Прекъсване на думите159
974Създайте максимален брой159
975Широчина първо търсене (BFS) за графика159
976Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив159
977Решението на Maze III LeetCode159
978Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
979Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
980Симетрично дърво158
981Каменна игра II Leetcode158
982Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
983K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
984Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво158
985Брой палиндромни пътеки в матрица158
986Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
987Знак на продукта на решение на масив LeetCode157
988Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
989Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0157
990Решение за сблъсък с астероиди LeetCode157
991Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
992Разделяне на палиндром157
993Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
994Намерете решението Leetcode за разлика157
995Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
996Максимален подмасив на продукта157
997K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
998Подмножество на най-големите делими двойки157
999Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1000Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode156
1001Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи156
1002Височина на родово дърво от родителски масив156
1003Следващо решение за пермутация Leetcode156
1004Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1005Сливане на сортиране156
1006Двойка за броене с дадена сума156
1007Решение с най-голям брой Leetcode156
1008Дърво на сегменти156
1009Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1010Намерете дублирани поддървета155
1011Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1012Балансирано двоично дърво155
1013Преминаване на граници на двоично дърво155
1014Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1015Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1016Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1017Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1018Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове155
1019Проблемът с дяла на художника155
1020K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение155
1021Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1022Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1023Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode155
1024Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1025Последователност на Нюман-Конуей155
1026Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1027Решение на Scramble String LeetCode155
1028Максимална дължина на повтарящия се подмасив155
1029Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство155
1030Първо липсва положително154
1031Минимална индексна сума от два списъка154
1032Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1033Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа154
1034Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1035Проверка на бинарното дърво за търсене154
1036Налични снимки за решението на Rook Leetcode154
1037Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1038Решение на LeetCode за последователни символи154
1039Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1040Вмъкване в двоично дърво154
1041Предимства на BST пред Hash Table154
1042Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1043K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1044Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1045Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика153
1046Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки153
1047Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1048Направете String страхотно решение с Leetcode153
1049Булев проблем за скоби153
1050Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1051Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1052Двоично дърво за търсене153
1053Грозни числа152
1054Path Sum II LeetCode решение152
1055Изчислете nCr% p152
1056Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1057Преобразуване на максимално тегло на даден низ152
1058Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1059Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни152
1060Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode151
1061Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив151
1062Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“151
1063Генериране на скоби Leetcode Solution151
1064Добавете две числа151
1065Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution151
1066Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1067Сума от подмасив с минимален размер151
1068Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1069Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи151
1070Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1071Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1072Най-ниският общ предшественик151
1073Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1074Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1075Значение за служителите LeetCode Solution150
1076Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1077Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1078Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1079Супер грозен номер150
1080Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1081K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1082Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1083Ugly Number II LeetCode Solution149
1084Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1085Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1086Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1087Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение149
1088Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1089Раздел Равна подмножина Сума149
1090Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение149
1091Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1092Обръщане на Morris Inorder149
1093Намерете минималното разстояние между две числа148
1094Премахване на дубликати от сортиран масив148
1095Решение на Leetcode за деня на годината148
1096Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode148
1097Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1098Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1099Намерете Peak Element148
1100Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1101Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1102Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1103Структура на данните на двоичното дърво147
1104Преброяване на делими двойки147
1105Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво147
1106Търсене в Сортиран завъртян масив147
1107Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1108Най-дългата битонна последователност147
1109Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1110Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1111Сума на пътя146
1112Продукти от диапазони в масив146
1113Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1114Различни последици146
1115Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1116Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1117Преформатирайте разтвора на Leetcode146
1118Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1119Последователност на Moser-de Bruijn145
1120Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1121Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1122Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1123Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1124Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1125Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1126Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1127Сума от четни числа след заявки144
1128Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1129Долен изглед на двоично дърво144
1130Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution144
1131Хиляда разделител Leetcode решение144
1132Трето решение за максимален брой Leetcode144
1133Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1134Най-дългата повторена последователност144
1135Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака144
1136Търсене Позиция за вмъкване144
1137Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор144
1138Основно решение за палиндром LeetCode144
1139Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1140Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив143
1141Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1142Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1143Търсене на елемент в сортиран завъртян масив143
1144Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1145Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1146Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1147Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1148Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1149Изрязване на пръчка143
1150Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1151Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode142
1152Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство142
1153Разменете възлите по двойки142
1154Завъртете масива142
1155Предложения за търсене Система LeetCode Solution142
1156Опашка с приоритет142
1157Намерете максимална дължина на змията142
1158Топологично сортиране142
1159K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение141
1160Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив141
1161Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1162Решение LeetCode за уеб робота141
1163Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1164Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1165Максимален подмасив на продукта141
1166Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива140
1167Последователност на Golomb140
1168Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума140
1169Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1170Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време140
1171Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?140
1172Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode140
1173Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1174Дърво на решенията140
1175Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1176Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1177Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1178Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1179Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение139
1180Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение139
1181Червено-черно дърво Въведение139
1182Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1183К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство139
1184Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1185Решение на Contiguous Array LeetCode139
1186Максимално двоично дърво139
1187Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1188Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1189Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1190Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1191Максимален брой сегменти с дължини a, b и c138
1192Валиден номер на триъгълник138
1193Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode138
1194Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions137
1195Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode137
1196Първа лоша версия137
1197Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1198Конкатенация на решение за масив LeetCode137
1199Сума от левите листа LeetCode Solution137
1200Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1201Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1202Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1203Реконструкция на опашката по височина136
1204Максимална сума битонен подмасив136
1205Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша136
1206Решение за пресичане на път с Leetcode136
1207Максимална сума от двойки със специфична разлика135
1208Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1209Perfect Squares LeetCode решение135
1210Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1211Нова игра 21135
1212Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1213Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1214Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1215Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode134
1216Познай думата134
1217Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1218Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1219Изравняване на 2D векторно LeetCode решение134
1220Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode134
1221Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение133
1222Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1223Графика и нейното представяне133
1224Решение за шампанско LeetCode133
1225Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1226Решение за Integer Break LeetCode133
1227Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1228Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви132
1229Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1230Проектиране на Skiplist LeetCode Solution132
1231Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode132
1232Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1233Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1234LRU Cache Leetcode решение132
1235Kth най-малкият елемент в BST132
1236BST до дърво със сума от всички по-малки ключове132
1237Липсващ номер131
1238Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1239Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1240Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1241Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution131
1242Средна стойност на обхвата в масива131
1243Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1244Непрекъснат масив130
1245K-тият фактор на n Leetcode решение130
1246Клониране на графики130
1247Паралелни курсове II LeetCode Solution130
1248Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1249Максимален подмасив на продукта130
1250Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution129
1251Максимална сума, нарастваща последователност129
1252Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1253Сила на двама129
1254Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата129
1255Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)129
1256Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1257Брой подмножества, имащи различни четни числа129
1258Решение за припокриване на изображения LeetCode128
1259Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1260Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1261Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1262Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1263Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен128
1264Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1265Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1266Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1267Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Следващ по-голям елемент125
1270Решение за подредена опашка LeetCode125
1271Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1274Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1275Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1276Разделяне на палиндром122
1277Обединяване на сортиран масив122
1278Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1279Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1281Решение за подреждане на монети Leetcode121
1282Максимален продукт с нарастваща последователност120
1283Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1284Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1285Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката120
1286Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1287Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1288Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина119
1290Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина118
1291Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1292Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1293Добавете две числа II Leetcode Solution117
1294Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1295Палиндромно число LeetCode Решение117
1296Достигнете решение с номер LeetCode115
1297Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1298Игра със скок IV LeetCode Solution115
1299Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор115
1300Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1301Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution115
1302Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1303Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1305Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение103
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution101
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение98
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode97
1322Намерете решението на градския съдия LeetCode95
1323Решение за декодиране на стринг Leetcode95
1324Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи91
1328Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution88
1331Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1332Максимална година на населението LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution84
1336Резултат от скоби LeetCode Solution83
1337Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution82
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode76
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Решение за обратно цяло число Leetcode63
1344Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Завъртете низ LeetCode решение58
1347Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution58
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение53
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode42
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution40
1352Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1353H-индекс Leetcode решение37
1354Валидно Anagram Leetcode решение37
1355Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode37
1356Следваща пермутация LeetCode решение36
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode35
1359Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1360Групови анаграми LeetCode Solution33
1361Paint House LeetCode Solution33
1362Решение за двоично търсене LeetCode33
1363Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1364Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1365Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1367Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1369Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Изоморфни низове LeetCode решение28
1372Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution27
1375Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1376Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1377Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution27
1378Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1379Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1380Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1381Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1384Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1385Внедрете strStr() LeetCode решение22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Откриване на квадрати LeetCode решение18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »
1