Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution

Ниво на трудност M
Често задавани в Кирпич Google MicrosoftПрегледи 143

Декларация за проблема

Най- Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution – „Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума“ гласи, че ви е даден целочислен масив Nums и цяло число цел, задачата тук е да се намерят два неприпокриващи се подмасива от номера на масива, така че сумата от елементите на подмасива да е равна на целта. Може да има няколко отговора, така че трябва да намерите отговор, където сумата от дължините на двата подмасива е минимум.

Изходът трябва да бъде минимална сума от дължините от двата необходими подмасива или върнете -1, ако не можете да намерите такива два подмасива.Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solutionщифт

Пример:

Въвеждане: числа: { 5, 2, 9, 7, 8, 2} цел: 7

Изход: 3

Обяснение: Има два подмасива ({5,2}, {7}) с целева сума като 7. Дължината на първия масив е 2, а на втория масив е 1. Следователно изходът е 2+1 = 3.

Оптимизирано решение

подход: Ще използваме хеш карта с ключ като сума на префикс (съхраняваща сумата от всички елементи на масива от 0 до i индекс) и стойност като индекс (i).

 • В първия цикъл създайте хеш карта от масива, използвайки префикс сума и индекс.
 • Във втория цикъл първо намерете първия подмасив от предишния индекс към текущия индекс, намерете (текуща сума -цел) в картата, ако бъде намерен, актуализирайте размера на първия подмасив min(size, i – m [сума-цел]).
 • Намерете втория подмасив от текущия индекс, намерете (сума + цел) в картата, дължината на втория подмасив ще бъде m[sum+target] – i.
 • Краен резултат: min(res, size + min[sum+target] -i).

Код:

C++ програма на Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution

class Solution {
public:
  int minSumOfLengths(vector<int>& arr, int target) {
    
    unordered_map<int,int> m;
    int n = arr.size();
    int size = n+1;
    int res = n+1;
    m[0] = -1;
    int sum = 0;
    for(int i = 0;i < n;i++)
    {
      sum = sum + arr[i];
      m[sum] = i;
    }
    
    sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) 
    {
      sum = sum + arr[i];
      if(m.find(sum - target) != m.end())
        size = min (size, i - m[sum-target]);
      if(m.find(sum + target) != m.end())
        res = min (res, size + m[sum+target]-i);
    }

    if (res == n+1)
     return -1;
    else
     return res;    
  }
};

Java програма на Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution

class Solution {
  public int minSumOfLengths(int[] arr, int target) { 
    
    Map<Integer, Integer> m = new HashMap<>(); 
    int n = arr.length;
    int first_len = n + 1;
    int total = n + 1;
    m.put(0, -1);
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) { 
      sum += arr[i];
      m.put(sum, i);
    }
    sum = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      sum = sum + arr[i];
      if (m.containsKey(sum - target)) 
        first_len = Math.min(first_len, i - m.get(sum - target)); 
      if (m.containsKey(sum + target)) 
        total = Math.min(total, first_len + m.get(sum + target) - i); 
    }
    
    if (total == n+1) 
      return -1; 
    else 
      return total;
  }
}

Анализ на сложността

Сложност във времето

Времевата сложност на горния код е O(n), тъй като в този подход масивът преминава само два пъти за O(n) време.

Сложност на пространството

Пространствената сложност на горния код е O(n) за хеш картата за съхраняване на сумата на префикса.

справка: https://en.wiktionary.org/wiki/subarray

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2875
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2513
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2011
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1682
9Сортирайте елементите по честота на възникване1665
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1642
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1510
12Създайте двойно свързан списък1475
13Обърнете масив1456
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1428
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1353
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1349
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1315
21Проверете дали елементите на масив са последователни1284
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1255
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1240
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1238
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1198
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
30Намерете първия и втория най-малък елемент1147
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1132
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1102
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1074
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1025
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1017
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x983
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък980
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона962
45Намерете липсващия номер956
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива942
47Най-дългата палиндромна подниза938
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък924
49Печат Най-дългата обща подпоследователност914
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции904
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром885
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране861
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност823
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Завъртете свързан списък817
61Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
62Обединяване на два струни794
63Влекач787
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент774
67Обратен низ без временна променлива769
68Проблемът със знаменитостите764
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива754
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1729
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми725
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив719
78Добавяне на две матрици715
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
80Пъзел с масив от продукти712
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив698
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо673
87Изваждане на две матрици666
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи658
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг651
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I649
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер645
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност632
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции624
1023Sum Leetcode решение620
103Сравнете два низа (свързани списъци)619
104Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1617
105Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
106Пермутации на палиндром на низ616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром610
110Проверка на Pangram608
111Отпечатайте всички пермутации с повторение607
112Изпълнете кодиране по дължина607
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром596
116Решение с две суми Leetcode596
117Най-повтарящ се символ в низ594
118Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
119Повторна последователност от дължина две или повече593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции588
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи582
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
128Обединяване на припокриващи се интервали II560
129Премахнете дубликати от низ555
130Транспониране на матрица555
131Премахнете излишните интервали от низ555
132Най-малкият палиндром след подмяна555
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи553
134Размер на подмасива с максимална сума551
135Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
136Максимална сума, нарастваща последователност548
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром548
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не536
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък523
145Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив505
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
151Брой по-малки елементи от дясната страна504
152Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
153Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
154Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
155Намерете двойка с дадена разлика498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Печат на обратна страна на низ (рекурсия)486
161Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси486
162Намерете фиксирана точка в даден масив485
163Обратни думи в даден низ484
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност457
172Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не443
177Сортиране на низ според друг низ440
178Максимална дължина на верижните двойки440
179Изравнете многостепенния свързан списък438
180Сортиране на K Сортиран масив433
181Програма за добавяне на две двоични цифри425
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II421
183Обърнете свързан списък в групи419
184Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
185Намерете сортирана подсистема от размер 3418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II417
187Цезар Шифър416
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
190Kth Неповтарящ се герой412
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи403
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Пермутации на даден низ, използващ STL398
196Сортиране на палачинки397
197Перфектен обратим низ395
198Обединяване на два сортирани масива394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт389
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Максимум срещащ се знак в низ386
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
207Четири елемента, които се сумират към дадено379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)376
210Пребройте броя на появите в сортиран масив373
211Изтрийте N възли след M373
212Валидни скоби LeetCode Solution371
213Разделете низ369
214Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
215Дори броят на поднизовете365
216Сортиране на масива от низове365
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()362
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана357
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром357
221Отпечатайте всички различни елементи на масива352
222Обърнете рекурсивно единично свързан списък352
223Максимално решение на Subarray Leetcode352
224Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
225N-ти знак в обединени десетични низове351
226Обърнете низ с помощта на стека350
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228съвпадение на заместващ знак348
229Пребройте броя на думите348
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Долна буква към горна буква343
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
233Двоично дърво към двойно свързан списък342
234Сортирай елементите по честота II339
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив336
236Обединете два сортирани масива335
237Разделете четири отделни струни335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации334
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение329
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки328
242Пермутация на палиндрома319
243Следващ по-голям елемент в масив318
244Матрица на Тоеплиц318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива314
246N кралица проблем312
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Брой двойки с дадена сума308
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
250Намерете Nth Node308
251Намерете всички двойки с дадена разлика308
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба307
253String (представлява цяло число) за стойност307
254Първи неповтарящ се елемент307
255Видове двоично дърво305
256Брой острови LeetCode Solution305
257Обратни битове305
258Обърнете низ304
259Промяна на пола на даден низ303
260Изтрийте дърво302
261Решаване на судоку302
262Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
263Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?301
264Сортирайте масив от низове301
265Решение за заседателни зали II LeetCode299
266Изтрийте възел при определени условия299
267Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение298
268Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
269Повторен модел на поднизове298
270Мин стек298
271числа на Фибоначи294
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Решение за домашен обирдник с Leetcode288
278Програма за поредица от кукувица288
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Максимален стак285
281Разбъркайте даден масив284
282Обърнете свързан списък283
283Търси думите283
284Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution282
285Намерете, второ, често, характер281
286Алгоритъм на KMP279
287Подмножество Leetcode279
288Плюс едно решение с Leetcode278
289Оценка на израза277
290Минимизирайте максималната разлика между височините277
291Брой от 1 бита277
292Комбинирано решение с Leetcode276
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив272
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode272
295Обратни думи в низ270
296Задайте нули на матрицата269
297Оценка на Postfix Expression269
298Валидно решение на Palindrome Leetcode268
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Min Stack Leetcode решение267
301Сравнение на низ от Backspace266
302Подмасив с 0 сума266
303Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
304Общи елементи във всички редове на дадена матрица265
305Алгоритъм на Рабин Карп263
306Техника на плъзгащ се прозорец263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Изтрийте средния елемент на стека259
309Sqrt (x) Leetcode Solution259
310Как да изтриете свързан списък258
311Обръщане на опашка258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Лескод на триъгълника на Паскал256
314Кулата на Ханой255
315Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
316Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък255
317Съдържа дубликат255
318Продукт на масив с изключение на самостоятелно254
319Комбинация Сума254
320Брой индексни двойки с равни елементи в масив254
321Цяло число към римско решение с Leetcode253
322Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток253
323Обърнете отделни думи253
324Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0252
325Компресия на струни251
326Разделяне на четни и нечетни числа251
327Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k251
328Алгоритми за заместване на страници в операционни системи250
329Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
330Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k248
331Решение с единичен номер248
332Втора най-повтаряща се дума в последователност246
333Добавете двоично решение с Leetcode246
334Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
335Алгоритъм на Белман Форд246
336Групирайте думи със същия набор от знаци246
337Преобразуване на Postfix в Infix245
338Оценка на аритметичния израз245
339Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder244
340Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
341Pow (x, n) Leetcode решение244
342Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
343Сортирайте елементите по честота243
344Най-малкият подмасив с k Различни числа243
345Топ K Чести думи243
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
347Максимален брой балони Leetcode разтвор242
348Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x242
349K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
350Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
351Следваща пермутация241
352Решение за Leetcode на Linindrome Linked List241
353Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство240
354Сортиране на масив с помощта на стекове240
355Крускал алгоритъм239
356Специален номер239
357Решение на мнозинството от елементи с Leetcode239
358Алгоритъм на изпъкнал корпус239
359Scramble String239
360Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
361Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution238
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
363Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон236
364Обърнете число с помощта на стека236
365Оценете разделението236
366Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение236
367Решение на спирална матрица LeetCode236
368Минимални стъпки за достигане на целта от рицар236
369Решение Leetcode за пермутации236
370Трето решение за максимален брой Leetcode235
371Брой добри двойки Leetcode решение234
372Обръщане на първите K елементи на опашка234
373Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
374Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
375Максимален подмасив233
376Leetcode на Fizz Buzz233
377Проверете дали два масива са равни или не233
378Разменете възли в двойки Leetcode решения232
379Преобразуване в Infix преобразуване232
380Решения за броене на прайм кодове232
381Минимална сума на пътя231
382Минимална абсолютна разлика Leetcode решение231
383Кодиране на Хъфман231
384Уникални пътеки230
385Намерете решението на градския съдия Leetcode230
386Групови анаграми230
387Максимален квадрат230
388Намерете най-близкия номер на палиндром229
389Единичен номер229
390Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа228
391Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode228
392Липсващ номер Leetcode Решение228
393Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
394Двустранна графика228
395Заявки за поднизове на Palindrome228
396Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode228
397Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
398Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode227
399Матрица Диагонална сума Leetcode решение227
400Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
401Най-малкият елемент, повторен точно K пъти227
402Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode227
403Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
404Намерете броя на служителите под всеки служител226
405Пермутации на Leetcode226
406Намерете първите три повторени в масив226
407Преобразуване на низ в Int226
408Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?225
409Сила на две Leetcode разтвор225
410Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
411Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати225
412Уникално решение на Leetcode225
413House Robber II Leetcode Solution225
414Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
415Сума на масива е равна на k225
416Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива224
417Преобразуване на зигзаг224
418Изразът съдържа излишна скоба или не224
419Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
420Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
421Топ K Чести елементи224
422Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode223
423Проблем със сумата на подмножеството223
424Решение за смяна на монети 2 Leetcode223
425Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s223
426Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution222
427Алгоритъм на Прим222
428Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
429Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата222
430Пермутация на букви222
431Декодиране на низ221
432Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
433Намерете медиана от поток от данни221
434Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
435Решение за щастлив номер Leetcode221
436Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
437Физ Бъз220
438Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode220
439Максимално последователно решение с Leetcode220
440Решение за число на Фибоначи LeetCode219
441Монотонен масив LeetCode решение218
442Поднабори с различни елементи218
443Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
444Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k218
445Намерете минимум в завъртян сортиран масив218
446N-ти каталунски номер218
447Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
448Редактиране на разстояние217
449Обратно цяло число217
450Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод217
451Намерете решението Leetcode за разлика217
452Внедряване на LRU кеш217
453Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение217
454Намерете дублиращия номер217
455Цяло число към английски думи216
456Обърнете стека с помощта на рекурсия216
457Обратни гласни на низово решение с Leetcode216
458Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
459Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
460Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
461Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
462Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
463Игра Jump Leetcode Solution215
464Целева сума215
465Пребройте и кажете215
466Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode215
467Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
468Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode214
469Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions214
470Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
471Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица214
472Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата214
473Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента213
474Обосновка на текст LeetCode Solution213
475Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения213
476Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
477Обърнете низ213
478Алгоритъм на Флойд Уоршал213
479Сдвоете с даден продукт213
480Намерете решение за общи символи Leetcode212
481Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък212
482Алгоритъм на MiniMax212
483Валиден низ за скоби212
484Итеративна кула на Ханой212
485Намерете липсващи елементи от диапазон211
486Умножете низовете Leetcode решение211
487Префикс към преобразуване на Postfix211
488Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)211
489Наводнение Попълнете LeetCode211
490Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение211
491Най-дългият общ префикс, използващ Trie211
492Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение210
493Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
494Сортиране на опашка без допълнително пространство210
495Степен на масив210
496Изглед отгоре на двоично дърво210
497Разбъркайте разтвор с Leetcode решение210
498Word Ladder LeetCode Решение210
499Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
500Обединете два сортирани свързани списъка209
501Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
502Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг209
503Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
504Намерете дублиращия се елемент208
505Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
506Най-дългата обща последователност208
507Балансирано двоично дърво Leetcode решение208
508Разбъркайте Array Leetcode Solution208
509Най-краткият палиндром208
510Пресичане на два масива208
511Минимално движение на коня Решение на LeetCode208
512K-ти отличителен елемент в масив208
513Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode208
514Следващ по-голям честотен елемент207
515Внедрете стека, като използвате опашки207
516Най-бавно решение с Leetcode207
517Проблемът с запасите207
518Подниз с обединяване на всички думи207
519Пребройте и кажете Leetcode Solution207
520Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число207
521Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
522Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution206
523Приоритетна опашка в C ++206
524Рекурсия206
525Проверете за балансирани скоби в израз206
526Move Zeroes LeetCode Solution206
527Валидно судоку206
528Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode206
529Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви206
530Най-дългият общ префикс, използващ сортиране206
531Конкатенация на решение за масив LeetCode206
532Преобразуване на постфикс в префикс205
533Най-голямата сума, съседна подмрежа205
534Максимална площ на острова205
535Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число205
536Обединяване на припокриващи се интервали205
537Изоморфни струни Leetcode решение205
538Контейнер с най-много вода205
539Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode205
540Сума от леви листа Leetcode решения205
541Внедрете стека, като използвате единична опашка205
542Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
543Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode204
544Проблем със златната мина203
545Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
546Индекс на връх в планински масив203
547Проблем с мобилната цифрова клавиатура203
548Разбъркайте масив203
549Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
550Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
551Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък202
552Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
553Това е решение за последващ Leetcode202
554Разстояние на Хаминг202
555Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
556Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица201
557Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение201
558Преобразуване на масива в зигзаг мода201
559Преобразувайте нормален BST в балансиран BST201
560Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
561Непрекъснат масив Leetcode201
562Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив201
563Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
564Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
565Резюме на Leetcode Решение200
566Максимална сума на пътя в триъгълник200
567Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
568Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек200
569Минимално обръщане на скоби200
570Коко яде банани Leetcode Solution200
571Минимален брой подмножества с различни елементи200
572Валидни анаграми200
573Последно тегло на камъка200
574Най-дълго нарастваща последователност199
575Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k199
5763Sum Най-близкото решение на LeetCode199
577Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode199
578Цяло число на Роман199
579Дължина на последното решение на Leetcode199
580Максимално разстояние в масива199
581N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
582Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode198
583Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution198
584Най-доброто време за покупка и продажба на акции198
585Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
586Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
587Брой на провинциите Решение на Leetcode197
588Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
589Островен периметър Leetcode решение196
590Решение на Frog Jump Leetcode196
591Непокриваща се сума от два комплекта196
592Най-малката добра база196
593Сито на Ератостен196
594Завъртане на изображението LeetCode Solution196
595Минимални разходи за наемане на K работници196
596Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
59701 Matrix LeetCode Solution196
598Относително сортиране на масив Leetcode решение196
599Комбинации Leetcode Solution196
600LRU Cache LeetCode решение196
601Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
602Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
603Сортиране на балончета с помощта на два стека195
604Модел на думи195
605Начини за декодиране195
606Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента195
607Минимални операции за конвертиране на X в Y195
608Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode195
609Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
610Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
611Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
612Намерете решението за дублиран номер LeetCode194
613Изтрийте последователни същите думи в последователност194
614Завъртете списъка Leetcode Solution194
615Проблемът с раницата194
616Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации193
617Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode193
618Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
619Намерете минимална разлика между всеки два елемента192
620Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина192
621Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions192
622Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode192
623Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
624XOR операция в Array Leetcode Solution192
625Пермутация в решение на String Leetcode192
626Уникални бинарни дървета за търсене192
627Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
628Изоморфни струни191
629Проследяване на текущия максимален елемент в стека191
630Преорганизирайте низа191
631Решение на същото дърво LeetCode191
632Как да създадете обединим стек?191
633Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
634Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
635K Празни слотове190
636Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
637Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
638Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
639GCD от две числа190
640Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
641Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
642Дефиниране на IP адрес Leetcode решение189
643Намаляване на чинии LeetCode Solution189
644Преобразуване на масив в намалена форма189
645Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
646Камък игра LeetCode189
647Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
648Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение189
649Стробограматично число LeetCode решение188
650Проблем с промяна на монети188
651Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
652Късен разбойник187
653Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
654Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode187
655Алгоритъм за ограда на живопис187
656Формулирайте минимален брой от дадената последователност187
657Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s187
658Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
659Проблем с опаковане на думи187
660Максимални последователни числа, представени в масив187
661Решение за свободно време на служителите LeetCode187
662Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
663Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
664K Празни слотове LeetCode187
665Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица187
666Проверете дали е решение с права линия Leetcode187
667Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение186
668Етикети за дялове LeetCode Solution186
669Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
670Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution186
671Обръщане на изображение LeetCode Solution186
672Валиден палиндром186
673Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива186
674Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
675Комбинации от букви на телефонен номер186
676Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
677Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
678Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
679Числа с прости честоти, по-големи или равни на k186
680Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
681Робот за почистване на стаи Leetcode Solution186
682Сила на четири Leetcode разтвор185
683Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
684Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution185
685Отделете 0 и 1 в масив185
686Вземане на проби от резервоара185
687Валидно решение на Palindrome II Leetcode185
688Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
689Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
690Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво184
691Намерете уникален знак в низ184
692Wiggle Сортиране184
693Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
694Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
695Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
696Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
697Решение за компресиране на низове LeetCode182
698Решение за уникални пътеки II Leetcode182
699Inorder наследник на възел в двоично дърво182
700Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
701Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива182
702Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode182
703Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
704Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution182
705Решение за обратни само букви LeetCode182
706Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
707Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение182
708Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
709Подмножество Сума Leetcode181
710Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
711Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
712k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
713Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution181
714Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode181
715Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
716Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
717За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
718Решение за змии и стълби LeetCode181
719Основи на динамичното програмиране181
720Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution181
721Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък180
722Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
723BFS срещу DFS за двоично дърво180
724Решение на клавиатурата Leetcode180
725Обръщане на опашка с помощта на рекурсия180
726Редактиране на Distance LeetCode Solution180
727Валиден номер180
728Намерете най-голямото кратно на 3180
729Възстановяване на двоично дърво за търсене180
730Решение за превключване на крушки LeetCode180
731Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа179
732Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -179
733Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
734Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
735Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
736Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи179
737Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
738Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
739Решение за състезателна кола LeetCode179
740Попълване на следващи десни указатели във всеки възел179
741Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
742Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
743Брой NGE вдясно179
744Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode179
745Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
746Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution179
747Валидно решение Perfect Square Leetcode179
748Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode179
749Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution178
750Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution178
751Съвпадение на регулярен израз178
752Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
753Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
754Решение за грозен номер Leetcode178
755Минимална цена за билети Leetcode Solution178
756Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode177
757Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък177
758Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
759Морис Траверсал177
760Извършете низови смени Leetcode177
761Word Pattern LeetCode Solution177
762Подсигурен масив, базиран на стек177
763Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode177
764Проблем с облицовката177
765Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
766Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution177
767Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution177
768Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
769Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
770Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
771Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение176
772Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
773Минимална височина на дървета176
774Програма за проблем с мост и факел176
775Максимално 69 номер Leetcode решение176
776Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
777Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали176
778Минимална сума от умножения на n числа176
779Намиране на най-близкия елемент176
780Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
781Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
782Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени176
783Топ K Чести думи LeetCode Solution175
784Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
785Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode175
786Решение на N-Queens LeetCode175
787Тухлена стена LeetCode Solution175
788Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
789Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
790Базово решение 7 Leetcode175
791Решение за симетрично дърво Leetcode175
792Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
793Биномиален коефициент175
794Игра за скок175
795Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние174
796Кръгла опашка174
797Разтвор на Hameting Leetcode174
798Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
799Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
800Брой острови II LeetCode Solution174
801Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
802Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s174
803Обединяване на Сортирани свързани списъци174
804Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution174
805Сортиран свързан списък с балансиран BST174
806Балансиран израз с подмяна174
807Kth прародител на възел в двоично дърво173
808Решение на LeetCode за модел на повторен подниз173
809График на курсовете II - LeetCode173
810Изтриване в двоично дърво173
811Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution173
812Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
813Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
814Диагонално обхождане на двоично дърво173
815Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
816Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз173
817Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
818Цикъл на свързан списък173
819Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
820Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode173
821Транспониране на графика172
822Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека172
823Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0172
824Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
825Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode172
826Брой дни между две дати LeetCode Solution171
827Премахване на дубликати от Сортиран списък II171
828Решение Leetcode за относителни класи171
829Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него171
830Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution171
831LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
832Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution171
833Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
834Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
835Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode170
836Итеративно обръщане на предварителна поръчка170
837Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
838Last Stone Weight II LeetCode Solution170
839Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем170
840Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение170
841Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution170
842Проверете дали даден масив може да се сортира в стека170
843Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
844Коефициент на пермутация169
845Решение за клониране на графика на LeetCode169
846Минимален брой скокове до края169
847Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode169
848Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
849Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
850Вмъкване Изтриване на GetRandom169
851Валидни скоби Leetcode Solution169
852Ежедневни температури Leetcode Solution169
853Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)169
854Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение169
855Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
856Път с минимална сума в триъгълник169
857Интервално дърво169
858Сортиран масив към балансиран BST168
859Решение за речник на извънземни LeetCode168
860Обхват LCM заявки168
861Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K168
862Спирална матрица II Leetcode Решение168
863Различни съседни елементи в масив168
864Решение за Leetcode с допълнение към номера168
865Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
866Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
867Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
868Сортиране на цветове168
869Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека168
870Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
871Списък с дялове Решение на Leetcode168
872Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
873История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
874Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
875Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
876Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число168
877Умножение на матрични вериги167
878Появи на шаблони, използващи Stack167
879Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1167
880Infix към Postfix167
881Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не167
882Може да поставя цветя LeetCode Solution167
883Конвертиране на BST в Min Heap167
884Намерете подмасива с най-малко средно167
885Плъзгащ се прозорец Максимум167
886Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
887GCD на дадени диапазони на индекси в масив167
888Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
889Път с максимална средна стойност167
890Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
891Разделен масив в последователни последователности166
892Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
893Съединение и пресичане на два свързани списъка166
894Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
895Намерете разстояние между два възела на двоично дърво166
896Намерете всички тризнаци с нулева сума166
897Разтвор с водни бутилки Leetcode166
898Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
899Речник на извънземни165
900Средни стойности на нивата в двоично дърво165
901Изтрийте и печелете165
902Заявки за обхват на обхвата без актуализации165
903Решение на Minesweeper LeetCode165
904Решение за диагонален траверс LeetCode165
905Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
906Брой на отделните острови Leetcode Решение165
907Приятели Сдвояване проблем165
908Подмножество със сума, делима на m165
909Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution165
910Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
911Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
912Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
913Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
914Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
915Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
916Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
917Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode164
918Изградете решението с правоъгълник Leetcode164
919Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i164
920Познайте числото по-високо или по-ниско II164
921Опашка с помощта на стекове164
922Намерете решение за общи символи Leetcode164
923Дестинация City Leetcode Решение164
924Моят календар I LeetCode Solution163
925Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
926Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали163
927Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
928Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
929Задайте матрични нули Leetcode Solution163
930Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
931K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
932Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък163
933Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
934Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон163
935Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
936Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
937Медиана на два сортирани масива162
938Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
939Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон162
940Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
941Обединете два сортирани списъка Leetcode162
942BFS за изключена графика162
943Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
944Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
945Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
946Спирална матрица III LeetCode Solution162
947Вертикална сума в дадено двоично дърво161
948Изкачване на стълби161
949Три последователни шанса Leetcode решение161
950Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
951Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
952Брой прайм в диапазони161
9533 Сума161
954Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
955Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво161
956Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
957Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
958Лийткодово решение за стека на максималната честота160
959Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи160
960Уникални пътеки II160
9614 Сума160
962Най-дългата палиндромна последователност160
963Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
964Силно свързан компонент160
965Изрежете бинарно дърво за търсене160
966Обратни възли в K-Group160
967Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
968Обединяване на интервали159
969Прекъсване на думите159
970Решението на Maze III LeetCode159
971Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
972Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
973Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
974Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
975Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив159
976Широчина първо търсене (BFS) за графика159
977Създайте максимален брой159
978Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво158
979Каменна игра II Leetcode158
980Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
981Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
982Брой палиндромни пътеки в матрица158
983Симетрично дърво158
984K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
985Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
986Подмножество на най-големите делими двойки157
987Знак на продукта на решение на масив LeetCode157
988Решение за сблъсък с астероиди LeetCode157
989Максимален подмасив на продукта157
990Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
991Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
992Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
993Намерете решението Leetcode за разлика157
994Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
995K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
996Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
997Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
998Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode156
999Двойка за броене с дадена сума156
1000Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1001Дърво на сегменти156
1002Решение с най-голям брой Leetcode156
1003Следващо решение за пермутация Leetcode156
1004Сливане на сортиране156
1005Разделяне на палиндром156
1006Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи156
1007Височина на родово дърво от родителски масив156
1008Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
1009Преминаване на граници на двоично дърво155
1010Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1011Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1012Намерете дублирани поддървета155
1013Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1014Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode155
1015Последователност на Нюман-Конуей155
1016Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1017Проблемът с дяла на художника155
1018Решение на Scramble String LeetCode155
1019Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1020Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1021Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1022Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1023Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1024K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение155
1025Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство155
1026Балансирано двоично дърво155
1027Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1028Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове155
1029Проверка на бинарното дърво за търсене154
1030Предимства на BST пред Hash Table154
1031Първо липсва положително154
1032K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1033Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа154
1034Минимална индексна сума от два списъка154
1035Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1036Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1037Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1038Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1039Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1040Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1041Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1042Решение на LeetCode за последователни символи154
1043Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1044Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика153
1045Вмъкване в двоично дърво153
1046Двоично дърво за търсене153
1047Направете String страхотно решение с Leetcode153
1048Булев проблем за скоби153
1049Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1050Налични снимки за решението на Rook Leetcode153
1051Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки153
1052Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1053Path Sum II LeetCode решение152
1054Преобразуване на максимално тегло на даден низ152
1055Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1056Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни152
1057Изчислете nCr% p152
1058Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1059Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution151
1060Сума от подмасив с минимален размер151
1061Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1062Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode151
1063Добавете две числа151
1064Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1065Най-ниският общ предшественик151
1066Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1067Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1068Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив151
1069Грозни числа151
1070Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“151
1071Генериране на скоби Leetcode Solution151
1072Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи151
1073Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1074Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1075Супер грозен номер150
1076Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1077Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1078Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1079Значение за служителите LeetCode Solution150
1080Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение149
1081Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1082Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1083Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1084Раздел Равна подмножина Сума149
1085Обръщане на Morris Inorder149
1086K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1087Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1088Ugly Number II LeetCode Solution149
1089Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1090Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1091Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1092Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение149
1093Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode148
1094Намерете Peak Element148
1095Решение на Leetcode за деня на годината148
1096Намерете минималното разстояние между две числа148
1097Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1098Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1099Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1100Премахване на дубликати от сортиран масив148
1101Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1102Структура на данните на двоичното дърво147
1103Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1104Преброяване на делими двойки147
1105Най-дългата битонна последователност147
1106Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1107Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1108Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1109Търсене в Сортиран завъртян масив147
1110Различни последици146
1111Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1112Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1113Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво146
1114Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1115Продукти от диапазони в масив146
1116Сума на пътя146
1117Преформатирайте разтвора на Leetcode146
1118Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1119Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1120Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1121Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1122Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1123Последователност на Moser-de Bruijn145
1124Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1125Търсене Позиция за вмъкване144
1126Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор144
1127Долен изглед на двоично дърво144
1128Хиляда разделител Leetcode решение144
1129Сума от четни числа след заявки144
1130Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1131Най-дългата повторена последователност144
1132Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1133Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1134Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака144
1135Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1136Основно решение за палиндром LeetCode144
1137Изрязване на пръчка143
1138Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1139Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив143
1140Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1141Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1142Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1143Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1144Търсене на елемент в сортиран завъртян масив143
1145Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1146Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1147Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1148Трето решение за максимален брой Leetcode143
1149Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1150Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство142
1151Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1152Разменете възлите по двойки142
1153Опашка с приоритет142
1154Топологично сортиране142
1155Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode142
1156Завъртете масива142
1157K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение141
1158Решение LeetCode за уеб робота141
1159Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1160Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1161Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1162Намерете максимална дължина на змията141
1163Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив141
1164Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1165Максимален подмасив на продукта141
1166Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1167Дърво на решенията140
1168Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума140
1169Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1170Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива140
1171Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1172Последователност на Golomb140
1173Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време140
1174Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode140
1175Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение139
1176Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1177Решение на Contiguous Array LeetCode139
1178Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1179Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1180Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1181Максимално двоично дърво139
1182Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение139
1183Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1184К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство139
1185Червено-черно дърво Въведение139
1186Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1187Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1188Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1189Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1190Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1191Валиден номер на триъгълник138
1192Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode138
1193Максимален брой сегменти с дължини a, b и c138
1194Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode137
1195Конкатенация на решение за масив LeetCode137
1196Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions137
1197Първа лоша версия137
1198Сума от левите листа LeetCode Solution137
1199Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1200Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1201Максимална сума битонен подмасив136
1202Реконструкция на опашката по височина136
1203Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша136
1204Решение за пресичане на път с Leetcode136
1205Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1206Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1207Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1208Максимална сума от двойки със специфична разлика135
1209Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1210Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1211Perfect Squares LeetCode решение135
1212Нова игра 21135
1213Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1214Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode134
1215Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1216Познай думата134
1217Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1218Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode134
1219Изравняване на 2D векторно LeetCode решение134
1220Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1221Графика и нейното представяне133
1222Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1223Решение за шампанско LeetCode133
1224Решение за Integer Break LeetCode133
1225Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1226Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1227Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение133
1228Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви132
1229LRU Cache Leetcode решение132
1230BST до дърво със сума от всички по-малки ключове132
1231Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1232Проектиране на Skiplist LeetCode Solution132
1233Kth най-малкият елемент в BST132
1234Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1235Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode132
1236Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1237Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1238Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1239Средна стойност на обхвата в масива131
1240Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution131
1241Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1242Липсващ номер131
1243K-тият фактор на n Leetcode решение130
1244Непрекъснат масив130
1245Максимален подмасив на продукта130
1246Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1247Клониране на графики130
1248Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1249Максимална сума, нарастваща последователност129
1250Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution129
1251Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1252Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата129
1253Брой подмножества, имащи различни четни числа129
1254Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1255Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)129
1256Сила на двама129
1257Паралелни курсове II LeetCode Solution129
1258Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1259Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1260Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1261Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1262Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1263Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1264Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1265Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1266Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1267Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1270Решение за подредена опашка LeetCode125
1271Следващ по-голям елемент125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1274Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1276Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1277Разделяне на палиндром122
1278Обединяване на сортиран масив122
1279Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1281Решение за подреждане на монети Leetcode121
1282Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката120
1283Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1284Максимален продукт с нарастваща последователност120
1285Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1286Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1287Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1288Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина119
1290Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина118
1291Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1292Палиндромно число LeetCode Решение117
1293Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1294Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1295Добавете две числа II Leetcode Solution117
1296Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1297Достигнете решение с номер LeetCode115
1298Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1299Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор115
1300Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution115
1301Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1302Игра със скок IV LeetCode Solution115
1303Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1304Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1305Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution114
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение103
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1317Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution101
1318Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение98
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Решение за декодиране на стринг Leetcode95
1323Намерете решението на градския съдия LeetCode95
1324Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи91
1328Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution88
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution84
1335Stone Game IV LeetCode Solution84
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1337Резултат от скоби LeetCode Solution83
1338Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1339Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode76
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode63
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Завъртете низ LeetCode решение58
1347Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution58
1348Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение53
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode42
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution40
1352Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode37
1353Валидно Anagram Leetcode решение37
1354Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1355H-индекс Leetcode решение37
1356Следваща пермутация LeetCode решение36
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Групови анаграми LeetCode Solution33
1360Paint House LeetCode Solution33
1361Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1362Решение за двоично търсене LeetCode33
1363Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1364Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1365Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1366Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1367Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1369Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1374Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution27
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1376Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution27
1377Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1378Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1379Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Съдържа дублирано решение LeetCode20
1391Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »