Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution

Ниво на трудност Трудно
Често задавани в Кирпич Амазонка ябълка Bloomberg ByteDance Facebook Google Наистина LinkedIn Microsoft Оракул Sprinklr VMware Yandex
Разделяй и владей купчина Свързан списък Shopee tiktok TuSimple Walmart Global techПрегледи 129

Декларация за проблема

Най- Обединяване на k сортирани списъци LeetCode Solution – „Обединяване на k сортирани списъци“ заявява, че като се има предвид масивът от k свързани списъци, където всеки свързан списък има своите стойности сортирани във възходящ ред, Ние трябва да обединете всички k-свързани списъци в един единствен свързан списък и върнете глава от свързания списък.

Пример:

Input: lists = [[1,4,5],[1,3,4],[2,6]]
Output: [1,1,2,3,4,4,5,6]

Обяснение:

 • Разгледайте всички стойности във възходящ ред: [1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6].
 • Трябва да формираме свързан списък с горните стойности.
Input: lists = []
Output: []

Обяснение:

 • Входният масив е празен, върнете нулевия указател като глава на свързания списък.

Подход

Идея:

 1. Основната идея за решаване на този проблем е използването Опашка с приоритет.
 2. Итерирайте в масива от свързани списъци и съхранявайте всички двойки {стойности, главни указатели} в мин. купчина.
 3.  Всеки път, извадете възела с минималната стойност от min-heap и го направете следващия възел от новосформирания свързан списък.
 4. Също така проверете ако изскачаният възел има следващия възел, тогава вмъкнете двойката {стойност, следващ възел} отново в min-heap.
 5. Посоченият по-горе процес води до образуването на нов свързан списък с всички стойности, сортирани във възходящ ред, тъй като всеки път извличаме възела с минимална стойност и го правим следващия възел от новия свързан списък.
 6. Накрая обединихме k свързани списъци.

код

Обединяване на k сортирани списъци Leetcode C++ Решение:

class Solution {
public:
  ListNode* mergeKLists(vector<ListNode*>& lists) {
    if(lists.empty()){
      return nullptr;
    }
    ListNode* dummy = new ListNode(0);
    ListNode* head = dummy;
    priority_queue<pair<int,ListNode*>,vector<pair<int,ListNode*>>,greater<pair<int,ListNode*>>> pq;
    for(auto& node:lists){
      if(node!=nullptr){
        pq.push({node->val,node});
      }
    }
    while(!pq.empty()){
      ListNode* node = pq.top().second;
      pq.pop();
      if(node->next!=nullptr){
        pq.push({node->next->val,node->next});
      }
      dummy->next = node;
      dummy = node;
    }
    return head->next;
  }
};

Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Java решение:

class Solution {
  public ListNode mergeKLists(ListNode[] lists) {
    if(lists.length==0){
      return null;
    }
    PriorityQueue<ListNode> pq = new PriorityQueue<ListNode>(lists.length, (a,b)-> a.val-b.val);
    for(ListNode node:lists){
      if(node!=null){
        pq.add(node);
      }
    }
    ListNode dummy = new ListNode(0);
    ListNode head = dummy;
    while(!pq.isEmpty()){
      ListNode node = pq.poll();
      if(node.next!=null){
        pq.add(node.next);
      }
      dummy.next = node;
      dummy = node;
    }
    return head.next;
  }
}

Анализ на сложността за обединяване на k сортирани списъци Решение на Leetcode

Сложност във времето

Сложността във времето на горния код е O(NKlogK). Всеки възел се избутва в min-heap веднъж и има общо най-много N*K възли в дадения масив от свързани списъци, където N = максимален брой възли в единичен свързан списък и K = размер на масива на свързания списък.

Сложност на пространството

Сложността на пространството на горния код е ДОБРЕ) тъй като използваме мин. купчина с максимален размер k.

 

Справка: - https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_list

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2872
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2531
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2509
4Палиндром с помощта на рекурсия2473
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1696
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1679
9Сортирайте елементите по честота на възникване1662
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1505
12Създайте двойно свързан списък1473
13Обърнете масив1452
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1425
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1393
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1374
18Сума от числа в низ1351
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1344
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1312
21Проверете дали елементите на масив са последователни1280
22Открийте цикъл в свързания списък1262
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1252
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1237
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1235
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1194
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1147
30Намерете първия и втория най-малък елемент1144
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1132
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1129
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1100
34Намерете лидери в масив1080
35Разменете възли в свързания списък1073
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1025
37Намерете втория най-често срещан знак1021
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1016
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума991
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък978
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не978
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер952
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива940
47Най-дългата палиндромна подниза933
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции901
51Съединение и пресичане на два свързани списъка895
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром884
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма866
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране859
55Сортиране по вмъкване847
56Пребройте възможните триъгълници846
57Умножение на две матрици832
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност819
59Проверете дали свързаният списък е палиндром817
60Завъртете свързан списък816
61Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата816
62Обединяване на два струни792
63Влекач786
64Брой Брой поднизове с K Различни символи784
65Отпечатайте всички дубликати във входния низ783
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент772
67Обратен низ без временна променлива767
68Проблемът със знаменитостите761
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ760
70Намерете питагорейски тризнаци от Array757
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък730
73Намерете реда с максимален брой 1727
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X726
75Намерете елемента Peak от масив724
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив715
78Добавяне на две матрици714
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1712
80Пъзел с масив от продукти709
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II679
86Умножение на предишно и следващо670
87Изваждане на две матрици664
88Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
89Премести всички нули в края на дадения масив657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток655
91Разделете низ в N равни части653
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг649
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер643
95Сортирайте стека, като използвате временен стек640
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив627
99Подмасив и Последователност627
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции622
102Сравнете два низа (свързани списъци)619
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
1043Sum Leetcode решение615
105Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява615
106Пермутации на палиндром на низ615
107Изравняване на свързан списък614
108Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
109Палиндроми в даден диапазон608
110Изпълнете кодиране по дължина607
111Мажоритарен елемент606
112Отпечатайте всички пермутации с повторение606
113Проверка на Pangram606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Повторна последователност от дължина две или повече593
117Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
118Най-повтарящ се символ в низ592
119Решение с две суми Leetcode591
120Пренаредете даден свързан списък на място587
121Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome582
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси569
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател559
129Премахнете излишните интервали от низ555
130Най-малкият палиндром след подмяна555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ552
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream550
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
137Максимална сума, нарастваща последователност547
138Проблем с дяла544
139Проверете дали струните са на K разстояние или не534
140Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон534
141Дължина на най-дългия валиден подниз528
142Изтриване на последната поява528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък522
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не515
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък515
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния503
151Брой по-малки елементи от дясната страна501
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer497
154Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци496
155Намерете двойка с дадена разлика495
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края490
157Сравнете две номера на версиите489
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа486
159Намерете фиксирана точка в даден масив485
160Сортирайте 0s 1s и 2s в масив485
161Печат на обратна страна на низ (рекурсия)483
162Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси483
163Обратни думи в даден низ482
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution480
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли474
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ463
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
172Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин448
174отпечатайте всички палиндромни дялове446
175Най-кратък проблем със суперструните446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки439
178Изравнете многостепенния свързан списък437
179Сортиране на низ според друг низ436
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
183Намерете сортирана подсистема от размер 3418
184Обърнете свързан списък в групи418
185Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър414
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Kth Неповтарящ се герой411
190Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)410
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз407
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL396
197Перфектен обратим низ394
198Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
199Обединяване на два сортирани масива392
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
203Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
204Максимум срещащ се знак в низ379
205Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
206Четири елемента, които се сумират към дадено379
207Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
208Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s379
209Низ на палиндром (номер)375
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
213Разделете низ368
214Валидни скоби LeetCode Solution367
215Дори броят на поднизовете363
216Сортиране на масива от низове363
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K360
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221N-ти знак в обединени десетични низове351
222Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране351
223Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
224Отпечатайте всички различни елементи на масива351
225Максимално решение на Subarray Leetcode350
226Обърнете низ с помощта на стека348
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив348
228Пребройте броя на думите347
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Долна буква към горна буква343
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране342
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II338
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
236Разделете четири отделни струни334
237Обединете два сортирани масива334
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък329
240Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
241Римско към Integer Leetcode решение323
242Пермутация на палиндрома318
243Следващ по-голям елемент в масив317
244Матрица на Тоеплиц317
245N кралица проблем311
246Решение на Leetcode за търсене на думи310
247Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива309
248Намерете Nth Node307
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
250String (представлява цяло число) за стойност306
251Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
252Намерете всички двойки с дадена разлика306
253Видове двоично дърво304
254Обърнете низ304
255Обратни битове303
256Брой острови LeetCode Solution303
257Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
258Промяна на пола на даден низ302
259Брой двойки с дадена сума302
260Първи неповтарящ се елемент302
261Изтрийте дърво301
262Сортирайте масив от низове300
263Изтрийте възел при определени условия298
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?298
265Повторен модел на поднизове297
266Решение за заседателни зали II LeetCode297
267Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9297
268Решаване на судоку296
269Мин стек295
270числа на Фибоначи293
271Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение293
272Двоично дърво292
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив288
277Програма за поредица от кукувица287
278Решение за домашен обирдник с Leetcode286
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии284
280Максимален стак283
281Разбъркайте даден масив283
282Търси думите283
283Обърнете свързан списък281
284Намерете, второ, често, характер280
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode277
287Минимизирайте максималната разлика между височините276
288Алгоритъм на KMP276
289Оценка на израза275
290Плюс едно решение с Leetcode273
291Комбинирано решение с Leetcode271
292Брой от 1 бита271
293Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode270
294Обратни думи в низ269
295Двойка положителни отрицателни стойности в масив269
296Задайте нули на матрицата267
297Оценка на Postfix Expression267
298Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности266
299Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
300Min Stack Leetcode решение265
301Валидно решение на Palindrome Leetcode265
302Алгоритъм на Рабин Карп263
303Сравнение на низ от Backspace263
304Подмасив с 0 сума263
305Общи елементи във всички редове на дадена матрица263
306Техника на плъзгащ се прозорец262
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение259
308Как да изтриете свързан списък258
309Обръщане на опашка256
310Кулата на Ханой255
311Sqrt (x) Leetcode Solution255
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution255
313Изтрийте средния елемент на стека254
314Съдържа дубликат254
315Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък253
316Комбинация Сума253
317Брой индексни двойки с равни елементи в масив252
318Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
319Пресичане на две масивни решения на Leetcode252
320Обърнете отделни думи251
321Лескод на триъгълника на Паскал251
322Компресия на струни250
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0250
324Продукт на масив с изключение на самостоятелно250
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k249
326Цяло число към римско решение с Leetcode249
327Алгоритми за заместване на страници в операционни системи248
328Разделяне на четни и нечетни числа247
329Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали247
330Решение с единичен номер246
331Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
332Оценка на аритметичния израз245
333Групирайте думи със същия набор от знаци245
334Алгоритъм на Белман Форд245
335Втора най-повтаряща се дума в последователност244
336Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k244
337Добавете двоично решение с Leetcode244
338Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
339Преобразуване на Postfix в Infix244
340Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив243
341Сортирайте елементите по честота243
342Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder243
343Топ K Чести думи242
344Най-малкият подмасив с k Различни числа242
345Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива241
347K-тият най-малък елемент в сортирана матрица240
348Следваща пермутация240
349Pow (x, n) Leetcode решение239
350Решение за най-дългия общ префикс Leetcode239
351Крускал алгоритъм239
352Сортиране на масив с помощта на стекове239
353Решение за Leetcode на Linindrome Linked List239
354Максимален брой балони Leetcode разтвор239
355Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство238
356Специален номер238
357Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
358Scramble String237
359Алгоритъм на изпъкнал корпус237
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution236
361Решение на мнозинството от елементи с Leetcode236
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode236
363Решение Leetcode за пермутации236
364Оценете разделението235
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
366Проверете дали два масива са равни или не233
367Решение на спирална матрица LeetCode233
368Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution232
369Максимално възможна разлика от две подмножества на масив232
370Обръщане на първите K елементи на опашка232
371Брой добри двойки Leetcode решение232
372Трето решение за максимален брой Leetcode232
373Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение231
374Преобразуване в Infix преобразуване231
375Максимален подмасив231
376Обърнете число с помощта на стека230
377Минимална сума на пътя230
378Намерете решението на градския съдия Leetcode230
379Максимален квадрат230
380Leetcode на Fizz Buzz229
381Кодиране на Хъфман229
382Групови анаграми229
383Уникални пътеки228
384Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
385Разменете възли в двойки Leetcode решения228
386Минимални стъпки за достигане на целта от рицар228
387Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
388Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
389Решения за броене на прайм кодове227
390Намерете най-близкия номер на палиндром227
391Единичен номер227
392Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
393Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode226
394Заявки за поднизове на Palindrome226
395Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode226
396Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
397Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа226
398Преобразуване на низ в Int226
399Намерете първите три повторени в масив225
400Внедрете стека и опашката с помощта на Deque225
401Липсващ номер Leetcode Решение225
402Двустранна графика224
403Сила на две Leetcode разтвор224
404Намерете броя на служителите под всеки служител224
405Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode224
406Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив224
407Матрица Диагонална сума Leetcode решение223
408Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати223
409Преобразуване на зигзаг223
410Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива223
411House Robber II Leetcode Solution222
412Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode222
413Обединете два сортирани списъка Leetcode решения222
414Проблем със сумата на подмножеството222
415Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?222
416Топ K Чести елементи222
417Сума на масива е равна на k222
418Пермутации на Leetcode222
419Изразът съдържа излишна скоба или не222
420Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
421Отпечатайте всички подредове с 0 суми221
422Пермутация на букви221
423Намерете медиана от поток от данни221
424Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи221
425Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
426Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s220
427Алгоритъм на Прим220
428Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode220
429Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution220
430Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив220
431Уникално решение на Leetcode220
432Решение за щастлив номер Leetcode220
433Декодиране на низ219
434Физ Бъз219
435Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
436Сортирайте стека, като използвате рекурсия219
437Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode218
438N-ти каталунски номер217
439Внедряване на LRU кеш217
440Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution217
441Обратно цяло число217
442Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode217
443Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
444Максимално последователно решение с Leetcode216
445Поднабори с различни елементи216
446Монотонен масив LeetCode решение216
447Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution216
448Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k216
449Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
450Намерете минимум в завъртян сортиран масив216
451Редактиране на разстояние216
452Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
453Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
454Намерете дублиращия номер215
455Обърнете стека с помощта на рекурсия215
456Обратни гласни на низово решение с Leetcode214
457Решение за число на Фибоначи LeetCode214
458Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод214
459Пребройте и кажете214
460Цяло число към английски думи214
461Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution214
462Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
463Сдвоете с даден продукт213
464Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
465Обърнете низ213
466Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене213
467Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions212
468Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
469Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз212
470Намерете решението Leetcode за разлика212
471Обосновка на текст LeetCode Solution212
472Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode212
473Алгоритъм на Флойд Уоршал212
474Валиден низ за скоби211
475Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution211
476Целева сума211
477Намерете решение за общи символи Leetcode211
478Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение210
479Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
480Намерете липсващи елементи от диапазон210
481Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък210
482Алгоритъм на MiniMax210
483Префикс към преобразуване на Postfix210
484Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата210
485Итеративна кула на Ханой210
486Най-дългият общ префикс, използващ Trie210
487Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode209
488Умножете низовете Leetcode решение209
489Наводнение Попълнете LeetCode209
490Игра Jump Leetcode Solution209
491Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution209
492Word Ladder LeetCode Решение209
493Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения209
494Изглед отгоре на двоично дърво208
495Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
496Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)208
497Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво208
498Сортиране на опашка без допълнително пространство208
499Степен на масив207
500Обединете два сортирани свързани списъка207
501Най-дългата обща последователност207
502Разбъркайте Array Leetcode Solution207
503Разбъркайте разтвор с Leetcode решение207
504Най-краткият палиндром207
505Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение207
506Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг207
507K-ти отличителен елемент в масив206
508Внедрете стека, като използвате опашки206
509Пресичане на два масива206
510Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор206
511Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
512Проблемът с запасите206
513Приоритетна опашка в C ++206
514Подниз с обединяване на всички думи206
515Балансирано двоично дърво Leetcode решение206
516Move Zeroes LeetCode Solution205
517Контейнер с най-много вода205
518Преобразуване на постфикс в префикс205
519Рекурсия205
520Валидно судоку205
521Най-голямата сума, съседна подмрежа205
522Най-бавно решение с Leetcode205
523Пребройте и кажете Leetcode Solution205
524Следващ по-голям честотен елемент205
525Минимално движение на коня Решение на LeetCode205
526Следващ по-голям елемент I Leetcode решение205
527Проверете за балансирани скоби в израз205
528Конкатенация на решение за масив LeetCode205
529Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
530Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode204
531Внедрете стека, като използвате единична опашка204
532Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode204
533Намерете дублиращия се елемент204
534Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число203
535Сума от леви листа Leetcode решения203
536Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви203
537Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode203
538Максимална площ на острова203
539Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
540Индекс на връх в планински масив202
541Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode202
542Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
543Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode202
544Разбъркайте масив202
545Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution202
546Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
547Обединяване на припокриващи се интервали202
548Проблем със златната мина202
549Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
550Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив201
551Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
552Разстояние на Хаминг201
553Разтвор за бижута и камъни Leetcode201
554Това е решение за последващ Leetcode200
555Резюме на Leetcode Решение200
556Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
557Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
558Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
559Изоморфни струни Leetcode решение200
560Преобразуване на масива в зигзаг мода200
561Непрекъснат масив Leetcode200
562Минимално обръщане на скоби199
563Проблем с мобилната цифрова клавиатура199
564Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица199
565Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS199
566Валидни анаграми199
567Минимален брой подмножества с различни елементи199
568Последно тегло на камъка199
569Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
570Дължина на последното решение на Leetcode198
571Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode198
572Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
5733Sum Най-близкото решение на LeetCode198
574Максимално разстояние в масива198
575N-то решение на Tribonacci Number Leetcode197
576Коко яде банани Leetcode Solution197
577Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек197
578Максимална сума на пътя в триъгълник197
579Цяло число на Роман197
580Брой на провинциите Решение на Leetcode197
581Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
582Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
583Най-доброто време за покупка и продажба на акции196
584Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
585Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив196
586Комбинации Leetcode Solution196
587Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode196
588Най-малката добра база196
589Минимални разходи за наемане на K работници196
590Най-дълго нарастваща последователност196
591Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива196
592Островен периметър Leetcode решение195
593Непокриваща се сума от два комплекта195
594Завъртане на изображението LeetCode Solution195
595Сито на Ератостен195
59601 Matrix LeetCode Solution195
597Относително сортиране на масив Leetcode решение195
598LRU Cache LeetCode решение195
599Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k194
600Минимални операции за конвертиране на X в Y194
601Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво194
602Модел на думи194
603Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution194
604Решение на Frog Jump Leetcode194
605Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
606Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode194
607Начини за декодиране194
608Сортиране на балончета с помощта на два стека193
609Проблемът с раницата193
610Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
611Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode193
612Завъртете списъка Leetcode Solution192
613Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
614Пермутация в решение на String Leetcode192
615XOR операция в Array Leetcode Solution192
616Изтрийте последователни същите думи в последователност192
617Уникални бинарни дървета за търсене192
618Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K192
619Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
620Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
621Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента192
622Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
623Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
624Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
625Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина190
626Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
627Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)190
628GCD от две числа190
629Решение на същото дърво LeetCode190
630Изоморфни струни190
631Намерете минимална разлика между всеки два елемента190
632Намерете решението за дублиран номер LeetCode190
633Преорганизирайте низа190
634Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
635Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution189
636Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution189
637Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове189
638Как да създадете обединим стек?189
639Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
640K Празни слотове189
641Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem188
642Преобразуване на масив в намалена форма188
643Камък игра LeetCode188
644Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
645Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode187
646Дефиниране на IP адрес Leetcode решение187
647Проблем с промяна на монети187
648Решение за свободно време на служителите LeetCode187
649K Празни слотове LeetCode187
650Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
651Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions187
652Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode186
653Етикети за дялове LeetCode Solution186
654Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
655Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене186
656Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
657Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode186
658Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
659Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution186
660Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
661Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
662Алгоритъм за ограда на живопис185
663Стробограматично число LeetCode решение185
664Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s185
665Късен разбойник185
666Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение185
667Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
668Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение185
669Намаляване на чинии LeetCode Solution185
670Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
671Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
672Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
673Комбинации от букви на телефонен номер185
674Валиден палиндром185
675Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива185
676Проблем с опаковане на думи185
677Отделете 0 и 1 в масив185
678Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
679Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
680Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
681Вземане на проби от резервоара184
682Максимални последователни числа, представени в масив184
683Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение184
684Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode184
685Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
686Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
687Намерете уникален знак в низ183
688Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон183
689Сила на четири Leetcode разтвор183
690Wiggle Сортиране183
691Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution183
692Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
693Обръщане на изображение LeetCode Solution183
694Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво182
695Inorder наследник на възел в двоично дърво182
696Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode182
697Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
698Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред182
699За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
700Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
701Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
702Решение за уникални пътеки II Leetcode181
703Решение за компресиране на низове LeetCode181
704Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
705Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина181
706Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
707Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
708Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
709Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
710k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност180
711Решение за обратни само букви LeetCode180
712BFS срещу DFS за двоично дърво180
713Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ180
714Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
715Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution180
716Подмножество Сума Leetcode180
717Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode180
718Редактиране на Distance LeetCode Solution180
719Възстановяване на двоично дърво за търсене180
720Основи на динамичното програмиране180
721Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
722Валидно решение Perfect Square Leetcode179
723Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение179
724Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
725Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
726Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение179
727Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution179
728Валиден номер179
729Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
730Решение за превключване на крушки LeetCode178
731Решение на клавиатурата Leetcode178
732Решение за змии и стълби LeetCode178
733Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
734Брой NGE вдясно178
735Намерете най-голямото кратно на 3178
736Съвпадение на регулярен израз178
737Решение за грозен номер Leetcode178
738Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
739Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
740Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II178
741Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
742Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
743Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode178
744Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)178
745Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
746Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
747Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг178
748Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode177
749Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред177
750Подсигурен масив, базиран на стек177
751Морис Траверсал177
752Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
753Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
754Минимална цена за билети Leetcode Solution177
755Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
756Решение за състезателна кола LeetCode177
757Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи176
758Word Pattern LeetCode Solution176
759Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък176
760Намиране на най-близкия елемент176
761Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
762Програма за проблем с мост и факел176
763Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution176
764Проблем с облицовката176
765Извършете низови смени Leetcode176
766Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка176
767Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
768Минимална сума от умножения на n числа175
769Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
770Минимална височина на дървета175
771Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution175
772Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution175
773Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution175
774Максимално 69 номер Leetcode решение175
775Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode175
776Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
777Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
778Максимален продукт на три числа LeetCode Solution175
779Решение на N-Queens LeetCode175
780Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа174
781Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
782Проверете дали два израза със скоби са еднакви174
783Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode174
784Базово решение 7 Leetcode174
785Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution174
786Игра за скок174
787Биномиален коефициент174
788Решение за симетрично дърво Leetcode174
789Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
790Балансиран израз с подмяна174
791Разтвор на Hameting Leetcode174
792Разделете низ в балансирано решение на Leetcode174
793Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode173
794Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
795Сортиран свързан списък с балансиран BST173
796Цикъл на свързан списък173
797Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали173
798Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор173
799Тухлена стена LeetCode Solution173
800Топ K Чести думи LeetCode Solution173
801Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
802Обединяване на Сортирани свързани списъци173
803Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
804Изтриване в двоично дърво172
805Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s172
806Диагонално обхождане на двоично дърво172
807Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон172
808Kth прародител на възел в двоично дърво172
809Кръгла опашка172
810Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode172
811Брой острови II LeetCode Solution172
812Транспониране на графика172
813Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток172
814Сортирайте масив според реда, определен от друг масив172
815Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode171
816Решение на LeetCode за модел на повторен подниз171
817Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode171
818Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
819Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode171
820Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
821Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз171
822LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
823График на курсовете II - LeetCode171
824Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
825Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
826Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode170
827Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
828Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution170
829Решение Leetcode за относителни класи170
830Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
831Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
832Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
833Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него169
834Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
835Last Stone Weight II LeetCode Solution169
836Път с минимална сума в триъгълник169
837Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
838Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
839Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
840Решение за клониране на графика на LeetCode169
841Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
842Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене168
843Сортирай масива по решение за четност на Leetcode168
844Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки168
845Списък с дялове Решение на Leetcode168
846Коефициент на пермутация168
847Вмъкване Изтриване на GetRandom168
848Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
849Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
850Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
851Интервално дърво168
852Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode168
853Валидни скоби Leetcode Solution168
854Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
855Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
856Брой дни между две дати LeetCode Solution168
857Решение за Leetcode с допълнение към номера168
858Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode168
859Минимален брой скокове до края168
860Сортиран масив към балансиран BST167
861Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode167
862История на дизайна на браузъра LeetCode Solution167
863Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution167
864Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение167
865Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
866Infix към Postfix167
867Решение за речник на извънземни LeetCode167
868Плъзгащ се прозорец Максимум167
869Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица167
870Сортиране на цветове167
871Намерете подмасива с най-малко средно167
872Ежедневни температури Leetcode Solution167
873Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
874Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3166
875Път с максимална средна стойност166
876Различни съседни елементи в масив166
877Конвертиране на BST в Min Heap166
878Появи на шаблони, използващи Stack166
879Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
880Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
881Може да поставя цветя LeetCode Solution166
882Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение166
883GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
884Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
885Спирална матрица II Leetcode Решение166
886Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не166
887Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число166
888Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution166
889Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
890Приятели Сдвояване проблем165
891Умножение на матрични вериги165
892Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала165
893Решение на Minesweeper LeetCode165
894Подмножество със сума, делима на m165
895Съединение и пресичане на два свързани списъка165
896Решение за диагонален траверс LeetCode165
897Обхват LCM заявки165
898Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека165
899Намерете всички тризнаци с нулева сума165
900Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
901Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
902Разделен масив в последователни последователности165
903Средни стойности на нивата в двоично дърво164
904Изтрийте и печелете164
905Дестинация City Leetcode Решение164
906Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност164
907Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i164
908Разтвор с водни бутилки Leetcode164
909Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode164
910Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
911Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи164
912Брой на отделните острови Leetcode Решение164
913Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
914Намерете решение за общи символи Leetcode163
915Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
916Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
917Задайте матрични нули Leetcode Solution163
918Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution163
919K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
920Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
921Познайте числото по-високо или по-ниско II163
922Речник на извънземни163
923Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution162
924Лексикографски числа Разтвор на Leetcode162
925Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
926Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
927Изградете решението с правоъгълник Leetcode162
928Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
929Решение за диагонално преминаване на LeetCode162
930Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене162
931Моят календар I LeetCode Solution162
932Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
933Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
934Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
935Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
936Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution161
937Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор161
938BFS за изключена графика161
939Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
940Медиана на два сортирани масива161
941Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
942Опашка с помощта на стекове161
943Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност161
944Спирална матрица III LeetCode Solution161
945Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
946Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи161
9474 Сума160
9483 Сума160
949Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
950Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution160
951Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution160
952Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон160
953Вертикална сума в дадено двоично дърво160
954Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
955Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution160
956Три последователни шанса Leetcode решение160
957Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
958Брой прайм в диапазони160
959Обединете два сортирани списъка Leetcode160
960Изкачване на стълби160
961Изрежете бинарно дърво за търсене159
962Създайте максимален брой159
963Уникални пътеки II159
964Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
965Силно свързан компонент159
966Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
967Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
968Обединяване на интервали158
969Лийткодово решение за стека на максималната честота158
970Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи158
971Обратни възли в K-Group158
972Най-дългата палиндромна последователност158
973Широчина първо търсене (BFS) за графика158
974Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
975Прекъсване на думите158
976Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
977Решението на Maze III LeetCode157
978Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
979Дизайн Хит Counter LeetCode Решение157
980K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение157
981Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
982Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
983Каменна игра II Leetcode157
984Симетрично дърво157
985Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
986Брой палиндромни пътеки в матрица156
987Максимален подмасив на продукта156
988Разделяне на палиндром156
989Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
990Намерете решението Leetcode за разлика156
991Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство156
992Двойка за броене с дадена сума156
993Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
994Решение с най-голям брой Leetcode156
995Най-дългият хубав подниз LeetCode решение156
996Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
997Дърво на сегменти156
998Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една156
999Последователност на Нюман-Конуей155
1000Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1001Подмножество на най-големите делими двойки155
1002Валидно решение на бумеранг с Leetcode155
1003Брой на най-дълго нарастващите последствия155
1004Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1005Сливане на сортиране155
1006K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode155
1007Височина на родово дърво от родителски масив155
1008Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи155
1009Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1010Балансирано двоично дърво155
1011Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво154
1012Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението154
1013Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode154
1014Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1015Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1016Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode154
1017Преминаване на граници на двоично дърво154
1018Намерете дублирани поддървета154
1019Следващо решение за пермутация Leetcode154
1020Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1021Проблемът с дяла на художника154
1022Операция за изтриване на дърво на двоично търсене154
1023Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни154
1024K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1025Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x154
1026Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1027Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1154
1028Решение на Scramble String LeetCode154
1029K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1030Предимства на BST пред Hash Table153
1031Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution153
1032Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1033Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма153
1034Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно153
1035Вмъкване в двоично дърво153
1036Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки153
1037Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode153
1038Решение на LeetCode за последователни символи153
1039Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи153
1040Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство152
1041Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution152
1042Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)152
1043Булев проблем за скоби152
1044Направете String страхотно решение с Leetcode152
1045Първо липсва положително152
1046Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки152
1047Минимална индексна сума от два списъка152
1048Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode152
1049Проверка на бинарното дърво за търсене152
1050Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1051Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1052Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1053Двоично дърво за търсене152
1054Изчислете nCr% p152
1055Сума от подмасив с минимален размер151
1056Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1057Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1058Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1059Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1060Генериране на скоби Leetcode Solution151
1061Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1062Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1063Грозни числа150
1064Значение за служителите LeetCode Solution150
1065Path Sum II LeetCode решение150
1066Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1067Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode150
1068Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1069Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1070Добавете две числа150
1071Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution149
1072Раздел Равна подмножина Сума149
1073K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1074Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не149
1075Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode149
1076Супер грозен номер149
1077Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1078Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1079Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи149
1080Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode149
1081Най-ниският общ предшественик149
1082Ugly Number II LeetCode Solution149
1083Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution149
1084Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1085Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1086Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution148
1087Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree148
1088Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1089Решение за пермутация на палиндром LeetCode148
1090Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1091Обръщане на Morris Inorder148
1092Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode148
1093Най-малкият общ регион Leetcode Решение148
1094Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1095Намерете Peak Element147
1096Премахване на дубликати от сортиран масив147
1097Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1098Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1099Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1100Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1101Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1102Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode146
1103Решение на Leetcode за деня на годината146
1104Преброяване на делими двойки146
1105Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP146
1106Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци146
1107Най-дългата битонна последователност146
1108Продукти от диапазони в масив146
1109Търсене в Сортиран завъртян масив146
1110Намерете минималното разстояние между две числа146
1111Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1112Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво145
1113Структура на данните на двоичното дърво145
1114Сума на пътя145
1115Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума145
1116Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1117Последователност на Moser-de Bruijn145
1118Палиндромни поднизове Leetcode Решение144
1119Различни последици144
1120Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1121Ниво на всеки възел в дърво от възел източник144
1122Сума от четни числа след заявки144
1123Хиляда разделител Leetcode решение144
1124Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1125Долен изглед на двоично дърво144
1126Клонирайте двоично дърво с произволни указатели144
1127Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1128Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1129Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1130Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1131Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1132Търсене Позиция за вмъкване143
1133Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив143
1134Трето решение за максимален брой Leetcode143
1135Основно решение за палиндром LeetCode143
1136Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1137Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1138Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution143
1139Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1140Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1141Изрязване на пръчка143
1142Преформатирайте разтвора на Leetcode143
1143Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1144Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode142
1145Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове142
1146Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode142
1147Най-дългата повторена последователност142
1148Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1149Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1150Топологично сортиране142
1151Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1152Максимален подмасив на продукта141
1153Разменете възлите по двойки141
1154Решение LeetCode за уеб робота141
1155Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1156Опашка с приоритет141
1157Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане141
1158Намерете максимална дължина на змията141
1159Завъртете масива141
1160Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1161Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1162Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode140
1163Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1164Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode140
1165K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1166Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1167Предложения за търсене Система LeetCode Solution140
1168Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1169Последователност на Golomb139
1170Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1171Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1172Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1173Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1174Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво139
1175Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1176Дърво на решенията139
1177Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1178Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution138
1179Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1180Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение138
1181Решение на Contiguous Array LeetCode138
1182Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1183Червено-черно дърво Въведение138
1184Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1185Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?138
1186К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1187Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1188Максимално двоично дърво138
1189Решение за минимални странични скокове LeetCode138
1190Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode137
1191Сума от левите листа LeetCode Solution137
1192Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1193Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1194Валиден номер на триъгълник136
1195Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма136
1196Решение за пресичане на път с Leetcode136
1197Първа лоша версия136
1198Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode136
1199Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1200Максимална сума битонен подмасив135
1201Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode135
1202Валидно решение Perfect Square LeetCode135
1203Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1204Заявки за масив за многократни заместители и продукт135
1205Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1206Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1207Реконструкция на опашката по височина135
1208Конкатенация на решение за масив LeetCode135
1209Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1210Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1211Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1212Нова игра 21134
1213Perfect Squares LeetCode решение134
1214Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1215Решение за шампанско LeetCode133
1216Познай думата133
1217Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1218Решение за Integer Break LeetCode133
1219Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене133
1220Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица133
1221Графика и нейното представяне133
1222Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence133
1223Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1224Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode132
1225Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба132
1226Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1227Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode132
1228Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1229Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1230Kth най-малкият елемент в BST131
1231Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1232Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1233Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1234Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром131
1235LRU Cache Leetcode решение131
1236Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка131
1237Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1238BST до дърво със сума от всички по-малки ключове130
1239Непрекъснат масив130
1240Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1241Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред130
1242Средна стойност на обхвата в масива130
1243Липсващ номер130
1244Максимален подмасив на продукта129
1245Сила на двама129
1246Клониране на графики129
1247Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution129
1248Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1249Максимална сума, нарастваща последователност129
1250Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode129
1251K-тият фактор на n Leetcode решение129
1252Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1253Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1254Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете128
1255Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1256Паралелни курсове II LeetCode Solution128
1257Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1258Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1259Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво127
1260Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1261Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1262Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution127
1263Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1264Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия126
1265Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение126
1266Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution126
1267Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution126
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1270Следващ по-голям елемент125
1271Решение за подредена опашка LeetCode124
1272Коко яде банани LeetCode Solution123
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1274Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1275Разделяне на палиндром122
1276Обединяване на сортиран масив122
1277Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив122
1278Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode122
1279Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode121
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode120
1281Решение за подреждане на монети Leetcode120
1282Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1283Решение на LeetCode за надникване на итератора119
1284Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение119
1285Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1286Максимален продукт с нарастваща последователност119
1287Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1288Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)118
1289Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1290Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1291Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1292Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1293Добавете две числа II Leetcode Solution116
1294Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution116
1295Палиндромно число LeetCode Решение116
1296Игра със скок IV LeetCode Solution115
1297Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1298Достигнете решение с номер LeetCode114
1299Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1300Индекс на произволен избор LeetCode Solution114
1301Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1302Брой индекси с равни елементи в даден диапазон114
1303Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1304Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение113
1305Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode113
1306Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution112
1307Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ112
1308Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1309Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина107
1311Разместващи се букви Решение на LeetCode106
1312Проектирайте решение за Leetcode за класиране106
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Преброяване на подострови LeetCode решение102
1315Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode100
1317Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1318Топ K често срещани елементи LeetCode Solution99
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение96
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Решение за декодиране на стринг Leetcode93
1324Намерете решението на градския съдия LeetCode93
1325Максимална година на населението LeetCode Solution93
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode90
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник88
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1333Stone Game IV LeetCode Solution84
1334Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode84
1335Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1336Резултат от скоби LeetCode Solution82
1337Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode82
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode73
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode68
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution57
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352Валидно Anagram Leetcode решение37
1353H-индекс Leetcode решение37
1354Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1355Следваща пермутация LeetCode решение35
1356Контейнер с повечето вода LeetCode Solution35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1360Групови анаграми LeetCode Solution33
1361Paint House LeetCode Solution33
1362Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1363Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1364Решение за двоично търсене LeetCode32
1365Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1366Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1367Следващ по-голям елемент I Leetcode решение30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1369Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1370Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution28
1371Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение27
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution27
1374Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1375Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1376Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение26
1377Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1378Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1381Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1385Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »