Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Google
алгоритми кодиране Интервю интерпретация LeetCode LeetCodeSolutions НизПрегледи 162

Декларация за проблема

В този проблем ни е даден текст низ с известен брой думи, които са поставени сред интервалите. Думите могат да имат само малки букви на английски. Разбира се, всяка дума е разделена с поне едно интервал. Също така Текстът има поне една дума.
напр. текст = "практиката прави перфектни"
Както виждаме, има произволен брой интервали.
Трябва да преобразуваме текст в такъв формат, в който има еднакъв брой интервали между всяка дума и ако остане някакво пространство, те ще се натрупат след последната дума.
Не трябва да променяме общия брой интервали. Също така последователността на думите не трябва да се променя.

Пример

text = " practice makes perfect"
"practice makes perfect "

Обяснение:

Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение

Той има 7 интервала и 3 думи.
Ще разпределим по равно 7-те интервала, за да се поберат 3-1 = 2 празнини между думите. По този начин в нашия изход ще имаме 7/2 = 3 интервали между думите и 7-6 = 1 оставащо пространство ще се натрупа след последната дума.
Следователно изходът ще бъде „практиката прави перфектна“.

text = " this is a sentence "
"this is a sentence"

Обяснение:

Има общо 9 интервала и 4 думи. Можем да разпределим равномерно 9 интервала между думите: 9 / (4-1) = 3 интервала.

Подход

Тук трябва да направим две задачи. Първото е да вземете всички думи от дадения вход низ. Второ, трябва да броим интервалите. За тази цел ние обхождаме линейно входния низ. Ако намереният знак е интервал, ние правим две неща, едното е да преброим това пространство, а другото да прекратим текущата дума и да я вмъкнем в списъка с думи.
Ако текущият знак не е интервал, ние просто го добавяме към текущата си дума. Накрая, ако някоя дума се появява след последното интервал, ние добавяме и тази дума след обхода.

И така, получаваме броя на интервалите и думите във входния низ. Сега трябва да разделим пространствата по равно между думите. Но трябва да забележим краен случай, че във входния низ може да има само една дума, така че трябва просто да върнем низ, който има тази дума, последвана от всички интервали. В противен случай трябва да разделим тези пространства по равно между списъка с думи.

Да предположим, че ако има n думи, тогава позициите между думите са n-1.
По този начин трябва да разделим интервалите (нека броим) на тези n-1 места
следователно floor (count / n-1) ще бъде ширината на интервалите, които ще разделят всички думи.
а останалият брой интервали ще бъде добавен след последната дума.
т.е. count% (n-1) ще бъде останалият брой интервали.

И накрая, ще продължим да добавяме всяка дума и долния (брой / n-1) брой интервали между всяка двойка думи и да броим% (n-1) брой интервали след последната дума и да връщаме крайния низ.

изпълнение

Програма C ++ за пренареждане на интервали между думи Leetcode Решение

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

string reorderSpaces(string text) 
{
    int count=0;
    stringstream ss;
    vector<string> list;
    for(int i=0;i<text.length();i++){
      if(text[i]==' '){
        if(ss.str().size()>0)list.push_back(ss.str());//if there is some character present, only then 
        // insert into list
        count++;
        ss.str("");//empties the stringstream object
      }else{
        ss<<text[i];
      }
    }
    if(ss.str().size()>0)list.push_back(ss.str());//in case if any string is after the last space, that is not inserted into list.
    
    
    int wid=0,rem=0,l=0;
    if(list.size()==1){
      wid=0;
      rem=count;
    }else{
    /*number of positions between n words is n-1. thus l = list.size()-1*/
    l=list.size()-1;
    /*distributing the spaces equally in l places*/
    wid=count/l;
    /*and the remaining spaces will be appended at last*/
    rem=count%l;
    }
    ss.str("");
    for(int i=0;i<list.size();i++){
      ss<<list[i];//appending a word
      int w=wid;
      if(i<list.size()-1)
      while(w--!=0)ss<<' ';//appending spaces which is width we calculated above
    }
    while(rem--!=0)ss<<' ';//finally appending all the remaining spaces
    return ss.str();
}

int main()
{
  cout << reorderSpaces(" this  is a sentence ");
}
this   is   a   sentence

Java програма за пренареждане на интервали между думи Leetcode решение

import java.util.*;
import java.lang.*;

class Rextester
{ 
  public static void main(String args[])
  {
    System.out.println(reorderSpaces(" this  is a sentence "));
  }
  
  public static String reorderSpaces(String text) 
  {
    int count=0;
    StringBuilder sb=new StringBuilder();
    List<String> list=new ArrayList<String>();
    for(int i=0;i<text.length();i++){
      if(text.charAt(i)==' '){
        if(sb.length()>0)list.add(sb.toString());//if there is some non-space character also present, only then 
        // insert into list
        count++;//counting spaces
        sb=new StringBuilder();//empties the stringstream object
      }else{
        sb.append(text.charAt(i));
      }
    }
    if(sb.length()>0)list.add(sb.toString());//in case if any string is after the last space, that is not inserted into list.
    
    
    int wid=0,rem=0,l=0;
    if(list.size()==1){
      wid=0;
      rem=count;
    }else{
    /*number of positions between n words is n-1. thus l = list.size()-1*/
    l=list.size()-1;
   /*distributing the spaces equally in l places*/
    wid=count/l;
    /*and the remaining spaces will be appended at last*/
    rem=count%l;
    }
    sb=new StringBuilder();
    for(int i=0;i<list.size();i++){
      sb.append(list.get(i));//appending a word
      int w=wid;
      if(i<list.size()-1)
      while(w--!=0)sb.append(' ');//appending spaces which is width we calculated above
    }
    while(rem--!=0)sb.append(' ');//finally appending all the remaining spaces
    return sb.toString();
  }
}
this   is   a   sentence

Анализ на сложността за пренареждане на пространства между думи Leetcode решение

Сложност във времето

На): Първо, ние обхождаме нашия входен низ линейно и съхраняваме разделените с интервал думи в нашия списък. След това създаваме нашия изходен низ в линейно време. По този начин сложността във времето ще бъде O (n).

Сложност на пространството 

На): Използвахме линейно допълнително пространство под формата на списък с думи и конструктор на низове (низ поток в случай на cpp).

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2874
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2511
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1681
9Сортирайте елементите по честота на възникване1664
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1508
12Създайте двойно свързан списък1474
13Обърнете масив1455
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1428
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1352
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1348
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1313
21Проверете дали елементите на масив са последователни1283
22Открийте цикъл в свързания списък1263
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1253
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1239
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1197
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
30Намерете първия и втория най-малък елемент1145
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1130
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1101
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1074
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1024
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1016
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък979
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер955
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива941
47Най-дългата палиндромна подниза936
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции903
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром885
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране860
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност822
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни793
63Влекач786
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент773
67Обратен низ без временна променлива769
68Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
69Проблемът със знаменитостите761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1728
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив717
78Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
79Добавяне на две матрици715
80Пъзел с масив от продукти710
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо672
87Изваждане на две матрици665
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг650
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер645
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност630
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции622
1023Sum Leetcode решение620
103Сравнете два низа (свързани списъци)619
104Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
105Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
106Пермутации на палиндром на низ616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
110Изпълнете кодиране по дължина607
111Проверка на Pangram607
112Мажоритарен елемент606
113Отпечатайте всички пермутации с повторение606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Решение с две суми Leetcode595
117Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
118Повторна последователност от дължина две или повече593
119Най-повтарящ се символ в низ593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
128Обединяване на припокриващи се интервали II560
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ553
133Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
134Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Максимална сума, нарастваща последователност547
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не535
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък523
145Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
149Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
150Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
151Брой по-малки елементи от дясната страна502
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
154Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци498
155Намерете двойка с дадена разлика498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси485
161Намерете фиксирана точка в даден масив485
162Обратни думи в даден низ484
163Печат на обратна страна на низ (рекурсия)484
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
167Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
168Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
169Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Изравнете многостепенния свързан списък438
179Сортиране на низ според друг низ437
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Обърнете свързан списък в групи419
183Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
184Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
185Намерете сортирана подсистема от размер 3418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър415
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
190Kth Неповтарящ се герой411
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL396
197Обединяване на два сортирани масива394
198Перфектен обратим низ394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Максимум срещащ се знак в низ385
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
207Четири елемента, които се сумират към дадено379
208Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
209Низ на палиндром (номер)376
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Валидни скоби LeetCode Solution370
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
214Разделете низ368
215Сортиране на масива от низове364
216Дори броят на поднизовете363
217Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
218Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
219Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
220Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
222Максимално решение на Subarray Leetcode352
223N-ти знак в обединени десетични низове351
224Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
225Отпечатайте всички различни елементи на масива351
226Обърнете низ с помощта на стека349
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228Пребройте броя на думите348
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II339
235Обединете два сортирани масива335
236Разделете четири отделни струни335
237Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък331
240Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
241Римско към Integer Leetcode решение327
242Пермутация на палиндрома319
243Матрица на Тоеплиц318
244Следващ по-голям елемент в масив318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива313
246N кралица проблем311
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248String (представлява цяло число) за стойност307
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
250Намерете Nth Node307
251Намерете всички двойки с дадена разлика307
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
253Обратни битове305
254Брой острови LeetCode Solution304
255Обърнете низ304
256Първи неповтарящ се елемент304
257Видове двоично дърво304
258Промяна на пола на даден низ303
259Брой двойки с дадена сума303
260Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
261Сортирайте масив от низове301
262Изтрийте дърво301
263Решаване на судоку300
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?299
265Изтрийте възел при определени условия299
266Повторен модел на поднизове298
267Решение за заседателни зали II LeetCode298
268Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
269Мин стек297
270Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение296
271числа на Фибоначи294
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Програма за поредица от кукувица288
278Решение за домашен обирдник с Leetcode287
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Максимален стак283
281Търси думите283
282Разбъркайте даден масив283
283Обърнете свързан списък282
284Намерете, второ, често, характер281
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode279
287Плюс едно решение с Leetcode277
288Минимизирайте максималната разлика между височините277
289Алгоритъм на KMP277
290Оценка на израза276
291Комбинирано решение с Leetcode275
292Брой от 1 бита273
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив271
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode271
295Задайте нули на матрицата269
296Обратни думи в низ269
297Оценка на Postfix Expression268
298Валидно решение на Palindrome Leetcode267
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Min Stack Leetcode решение265
301Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
302Сравнение на низ от Backspace265
303Алгоритъм на Рабин Карп263
304Общи елементи във всички редове на дадена матрица263
305Подмасив с 0 сума263
306Техника на плъзгащ се прозорец263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution259
309Обръщане на опашка258
310Как да изтриете свързан списък258
311Изтрийте средния елемент на стека258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
314Кулата на Ханой255
315Съдържа дубликат254
316Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък254
317Комбинация Сума253
318Обърнете отделни думи253
319Брой индексни двойки с равни елементи в масив253
320Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
321Продукт на масив с изключение на самостоятелно252
322Лескод на триъгълника на Паскал252
323Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k251
324Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0251
325Компресия на струни250
326Цяло число към римско решение с Leetcode249
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
328Решение с единичен номер248
329Алгоритми за заместване на страници в операционни системи248
330Разделяне на четни и нечетни числа248
331Групирайте думи със същия набор от знаци246
332Алгоритъм на Белман Форд246
333Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k246
334Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
335Добавете двоично решение с Leetcode245
336Втора най-повтаряща се дума в последователност245
337Оценка на аритметичния израз245
338Преобразуване на Postfix в Infix244
339Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
340Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
341Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder243
342Топ K Чести думи243
343Сортирайте елементите по честота243
344Pow (x, n) Leetcode решение243
345Най-малкият подмасив с k Различни числа242
346Максимален брой балони Leetcode разтвор242
347Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
348Следваща пермутация241
349Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
350K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
351Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
352Решение за Leetcode на Linindrome Linked List240
353Сортиране на масив с помощта на стекове240
354Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство239
355Специален номер239
356Крускал алгоритъм239
357Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
358Алгоритъм на изпъкнал корпус238
359Scramble String238
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution237
361Решение на мнозинството от елементи с Leetcode237
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
363Решение Leetcode за пермутации236
364Оценете разделението236
365Обърнете число с помощта на стека235
366Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение235
367Решение на спирална матрица LeetCode234
368Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
369Брой добри двойки Leetcode решение233
370Обръщане на първите K елементи на опашка233
371Трето решение за максимален брой Leetcode233
372Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
373Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
374Проверете дали два масива са равни или не233
375Кодиране на Хъфман231
376Преобразуване в Infix преобразуване231
377Максимален подмасив231
378Намерете решението на градския съдия Leetcode230
379Решения за броене на прайм кодове230
380Максимален квадрат230
381Минимални стъпки за достигане на целта от рицар230
382Минимална сума на пътя230
383Уникални пътеки230
384Leetcode на Fizz Buzz230
385Групови анаграми230
386Намерете най-близкия номер на палиндром229
387Разменете възли в двойки Leetcode решения229
388Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
389Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
390Единичен номер228
391Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
392Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
393Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа227
394Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
395Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode227
396Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
397Намерете първите три повторени в масив226
398Пермутации на Leetcode226
399Преобразуване на низ в Int226
400Заявки за поднизове на Palindrome226
401Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
402Намерете броя на служителите под всеки служител226
403Липсващ номер Leetcode Решение226
404Сила на две Leetcode разтвор225
405Матрица Диагонална сума Leetcode решение225
406Двустранна графика225
407Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode225
408Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
409Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode224
410Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива224
411Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?224
412Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
413Преобразуване на зигзаг224
414Сума на масива е равна на k224
415House Robber II Leetcode Solution224
416Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
417Обединете два сортирани списъка Leetcode решения224
418Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати224
419Топ K Чести елементи223
420Изразът съдържа излишна скоба или не223
421Уникално решение на Leetcode223
422Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s222
423Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
424Пермутация на букви222
425Проблем със сумата на подмножеството222
426Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode222
427Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution221
428Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
429Намерете медиана от поток от данни221
430Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
431Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
432Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
433Алгоритъм на Прим221
434Физ Бъз220
435Декодиране на низ220
436Решение за щастлив номер Leetcode220
437Максимално последователно решение с Leetcode219
438Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
439Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode219
440Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
441Поднабори с различни елементи218
442Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
443Намерете минимум в завъртян сортиран масив217
444Решение за число на Фибоначи LeetCode217
445Внедряване на LRU кеш217
446Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k217
447N-ти каталунски номер217
448Обратно цяло число217
449Монотонен масив LeetCode решение217
450Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
451Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
452Обърнете стека с помощта на рекурсия216
453Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
454Редактиране на разстояние216
455Намерете дублиращия номер215
456Пребройте и кажете215
457Обратни гласни на низово решение с Leetcode215
458Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
459Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
460Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод215
461Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
462Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
463Цяло число към английски думи214
464Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode213
465Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
466Алгоритъм на Флойд Уоршал213
467Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions213
468Обърнете низ213
469Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
470Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
471Намерете решението Leetcode за разлика213
472Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата213
473Обосновка на текст LeetCode Solution213
474Сдвоете с даден продукт213
475Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode212
476Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
477Намерете решение за общи символи Leetcode212
478Валиден низ за скоби212
479Целева сума212
480Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение211
481Най-дългият общ префикс, използващ Trie211
482Наводнение Попълнете LeetCode211
483Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък211
484Итеративна кула на Ханой210
485Префикс към преобразуване на Postfix210
486Игра Jump Leetcode Solution210
487Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения210
488Алгоритъм на MiniMax210
489Word Ladder LeetCode Решение210
490Намерете липсващи елементи от диапазон210
491Степен на масив210
492Изглед отгоре на двоично дърво210
493Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
494Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
495Сортиране на опашка без допълнително пространство209
496Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
497Умножете низовете Leetcode решение209
498Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
499Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
500Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение209
501Намерете дублиращия се елемент208
502Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг208
503Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
504Разбъркайте Array Leetcode Solution208
505Разбъркайте разтвор с Leetcode решение208
506Най-краткият палиндром208
507Подниз с обединяване на всички думи207
508Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
509Балансирано двоично дърво Leetcode решение207
510Проблемът с запасите207
511Следващ по-голям честотен елемент207
512Обединете два сортирани свързани списъка207
513Най-дългата обща последователност207
514Пресичане на два масива207
515Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
516Внедрете стека, като използвате опашки206
517Минимално движение на коня Решение на LeetCode206
518Приоритетна опашка в C ++206
519Рекурсия206
520Move Zeroes LeetCode Solution206
521Проверете за балансирани скоби в израз206
522Пребройте и кажете Leetcode Solution206
523Най-бавно решение с Leetcode206
524K-ти отличителен елемент в масив206
525Внедрете стека, като използвате единична опашка205
526Валидно судоку205
527Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви205
528Контейнер с най-много вода205
529Най-голямата сума, съседна подмрежа205
530Преобразуване на постфикс в префикс205
531Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode205
532Конкатенация на решение за масив LeetCode205
533Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode205
534Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число204
535Максимална площ на острова204
536Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
537Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode204
538Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
539Разбъркайте масив203
540Проблем със златната мина203
541Сума от леви листа Leetcode решения203
542Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode203
543Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution203
544Изоморфни струни Leetcode решение203
545Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
546Обединяване на припокриващи се интервали203
547Индекс на връх в планински масив202
548Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
549Разстояние на Хаминг202
550Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
551Проблем с мобилната цифрова клавиатура202
552Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
553Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
554Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
555Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
556Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
557Непрекъснат масив Leetcode201
558Преобразуване на масива в зигзаг мода201
559Това е решение за последващ Leetcode201
560Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица200
561Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
562Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
563Минимален брой подмножества с различни елементи200
564Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
565Резюме на Leetcode Решение200
566Валидни анаграми200
567Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
5683Sum Най-близкото решение на LeetCode199
569Последно тегло на камъка199
570Минимално обръщане на скоби199
571Максимално разстояние в масива199
572Цяло число на Роман198
573N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
574Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
575Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек198
576Дължина на последното решение на Leetcode198
577Коко яде банани Leetcode Solution198
578Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
579Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
580Най-дълго нарастваща последователност197
581Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив197
582Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
583Най-доброто време за покупка и продажба на акции197
584Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode197
585Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k197
586Максимална сума на пътя в триъгълник197
587Брой на провинциите Решение на Leetcode197
588Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
589Завъртане на изображението LeetCode Solution196
590Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
591Минимални разходи за наемане на K работници196
592Непокриваща се сума от два комплекта196
59301 Matrix LeetCode Solution196
594Комбинации Leetcode Solution196
595Най-малката добра база196
596Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
597Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
598Начини за декодиране195
599Островен периметър Leetcode решение195
600LRU Cache LeetCode решение195
601Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
602Относително сортиране на масив Leetcode решение195
603Сито на Ератостен195
604Завъртете списъка Leetcode Solution194
605Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode194
606Решение на Frog Jump Leetcode194
607Модел на думи194
608Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
609Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента194
610Минимални операции за конвертиране на X в Y194
611Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
612Сортиране на балончета с помощта на два стека194
613Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
614Проблемът с раницата193
615Изтрийте последователни същите думи в последователност193
616Уникални бинарни дървета за търсене192
617Пермутация в решение на String Leetcode192
618Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
619Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
620Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
621XOR операция в Array Leetcode Solution192
622Намерете решението за дублиран номер LeetCode191
623Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
624Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
625Решение на същото дърво LeetCode191
626Преорганизирайте низа191
627Намерете минимална разлика между всеки два елемента191
628Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина191
629Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
630Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
631Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
632Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
633GCD от две числа190
634Изоморфни струни190
635Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
636Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
637Как да създадете обединим стек?190
638Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
639Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
640Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
641Преобразуване на масив в намалена форма189
642Намаляване на чинии LeetCode Solution189
643K Празни слотове189
644Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
645Дефиниране на IP адрес Leetcode решение188
646Проблем с промяна на монети188
647Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions188
648Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
649Камък игра LeetCode188
650K Празни слотове LeetCode187
651Решение за свободно време на служителите LeetCode187
652Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution187
653Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
654Късен разбойник187
655Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
656Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
657Стробограматично число LeetCode решение187
658Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
659Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
660Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s186
661Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
662Етикети за дялове LeetCode Solution186
663Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
664Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
665Максимални последователни числа, представени в масив186
666Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение186
667Алгоритъм за ограда на живопис186
668Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
669Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode186
670Проблем с опаковане на думи186
671Комбинации от букви на телефонен номер186
672Валиден палиндром186
673Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
674Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
675Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
676Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
677Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
678Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
679Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
680Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
681Сила на четири Leetcode разтвор185
682Отделете 0 и 1 в масив185
683Wiggle Сортиране184
684Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
685Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
686Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
687Обръщане на изображение LeetCode Solution184
688Вземане на проби от резервоара184
689Намерете уникален знак в низ184
690Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
691Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
692Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
693Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво183
694Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
695Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
696Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
697Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
698Inorder наследник на възел в двоично дърво182
699Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
700Решение за уникални пътеки II Leetcode182
701Основи на динамичното програмиране181
702Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution181
703Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
704k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
705Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
706Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
707Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
708За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
709Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
710Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode181
711Решение за обратни само букви LeetCode181
712Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
713Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
714Решение за компресиране на низове LeetCode181
715Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
716Решение за змии и стълби LeetCode180
717Валиден номер180
718Редактиране на Distance LeetCode Solution180
719Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
720Подмножество Сума Leetcode180
721Възстановяване на двоично дърво за търсене180
722Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
723Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
724BFS срещу DFS за двоично дърво180
725Намерете най-голямото кратно на 3180
726Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution180
727Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
728Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
729Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
730Решение на клавиатурата Leetcode179
731Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
732Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
733Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
734Валидно решение Perfect Square Leetcode179
735Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
736Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
737Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
738Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
739Съвпадение на регулярен израз178
740Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
741Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
742Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
743Решение за състезателна кола LeetCode178
744Решение за грозен номер Leetcode178
745Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
746Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
747Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
748Брой NGE вдясно178
749Минимална цена за билети Leetcode Solution178
750Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
751Решение за превключване на крушки LeetCode178
752Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution178
753Подсигурен масив, базиран на стек177
754Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
755Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
756Word Pattern LeetCode Solution177
757Извършете низови смени Leetcode177
758Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
759Морис Траверсал177
760Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
761Проблем с облицовката177
762Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
763Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
764Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution176
765Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък176
766Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
767Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode176
768Програма за проблем с мост и факел176
769Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа176
770Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
771Минимална сума от умножения на n числа176
772Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
773Максимално 69 номер Leetcode решение176
774Намиране на най-близкия елемент176
775Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
776Минимална височина на дървета175
777Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
778Решение за симетрично дърво Leetcode175
779Тухлена стена LeetCode Solution175
780Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
781Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution175
782Топ K Чести думи LeetCode Solution175
783Игра за скок175
784Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
785Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
786Решение на N-Queens LeetCode175
787Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
788Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
789Биномиален коефициент175
790Базово решение 7 Leetcode174
791Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode174
792Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
793Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
794Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
795Разтвор на Hameting Leetcode174
796Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали174
797Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
798Балансиран израз с подмяна174
799Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
800Kth прародител на възел в двоично дърво173
801Сортиран свързан списък с балансиран BST173
802Цикъл на свързан списък173
803Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
804Кръгла опашка173
805Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
806Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
807Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
808Обединяване на Сортирани свързани списъци173
809Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
810Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
811Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s173
812Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
813Изтриване в двоично дърво172
814График на курсовете II - LeetCode172
815Брой острови II LeetCode Solution172
816Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode172
817Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз172
818Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
819Диагонално обхождане на двоично дърво172
820Решение на LeetCode за модел на повторен подниз172
821Транспониране на графика172
822Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
823Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
824LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
825Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
826Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
827Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
828Решение Leetcode за относителни класи171
829Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
830Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
831Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
832Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него170
833Last Stone Weight II LeetCode Solution170
834Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
835Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
836Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
837Коефициент на пермутация169
838Ежедневни температури Leetcode Solution169
839Вмъкване Изтриване на GetRandom169
840Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
841Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
842Решение за клониране на графика на LeetCode169
843Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
844Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
845Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode169
846Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
847Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение169
848Интервално дърво169
849Път с минимална сума в триъгълник169
850Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
851Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
852Валидни скоби Leetcode Solution168
853Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
854Сортиран масив към балансиран BST168
855Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение168
856Минимален брой скокове до края168
857Сортиране на цветове168
858Спирална матрица II Leetcode Решение168
859Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
860Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
861Решение за речник на извънземни LeetCode168
862История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
863Решение за Leetcode с допълнение към номера168
864Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
865Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
866Брой дни между две дати LeetCode Solution168
867Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
868Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
869Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
870Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
871Списък с дялове Решение на Leetcode168
872Намерете подмасива с най-малко средно167
873Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека167
874Плъзгащ се прозорец Максимум167
875Обхват LCM заявки167
876Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число167
877Различни съседни елементи в масив167
878Може да поставя цветя LeetCode Solution167
879Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
880Infix към Postfix167
881Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не167
882Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
883Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
884Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
885Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
886Съединение и пресичане на два свързани списъка166
887Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
888Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
889Разтвор с водни бутилки Leetcode166
890Появи на шаблони, използващи Stack166
891Разделен масив в последователни последователности166
892Намерете всички тризнаци с нулева сума166
893Път с максимална средна стойност166
894GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
895Конвертиране на BST в Min Heap166
896Средни стойности на нивата в двоично дърво165
897Изтрийте и печелете165
898Приятели Сдвояване проблем165
899Умножение на матрични вериги165
900Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
901Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
902Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
903Подмножество със сума, делима на m165
904Решение за диагонален траверс LeetCode165
905Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
906Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи165
907Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
908Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
909Решение на Minesweeper LeetCode165
910Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
911Брой на отделните острови Leetcode Решение164
912Намерете решение за общи символи Leetcode164
913Речник на извънземни164
914Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
915Дестинация City Leetcode Решение164
916Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution164
917Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
918Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
919K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
920Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
921Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
922Изградете решението с правоъгълник Leetcode163
923Познайте числото по-високо или по-ниско II163
924Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
925Моят календар I LeetCode Solution163
926Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
927Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
928Задайте матрични нули Leetcode Solution163
929Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
930Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
931Опашка с помощта на стекове162
932Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
933Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
934Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
935Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
936Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
937Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
938Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
939Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
940Обединете два сортирани списъка Leetcode162
941Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
942Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
943Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
944Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон161
945Брой прайм в диапазони161
946Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
947BFS за изключена графика161
948Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
949Медиана на два сортирани масива161
950Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
951Спирална матрица III LeetCode Solution161
952Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
953Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
954Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
955Изкачване на стълби160
956Вертикална сума в дадено двоично дърво160
957Обратни възли в K-Group160
9583 Сума160
959Уникални пътеки II160
960Три последователни шанса Leetcode решение160
9614 Сума160
962Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
963Широчина първо търсене (BFS) за графика159
964Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
965Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
966Силно свързан компонент159
967Създайте максимален брой159
968Обединяване на интервали159
969Лийткодово решение за стека на максималната честота159
970Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
971Изрежете бинарно дърво за търсене159
972Най-дългата палиндромна последователност159
973Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
974Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
975Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
976Прекъсване на думите158
977Брой палиндромни пътеки в матрица158
978Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
979Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
980Симетрично дърво158
981K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
982Каменна игра II Leetcode158
983Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
984Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
985Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
986Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
987Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
988Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
989Решението на Maze III LeetCode157
990Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
991K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
992Дърво на сегменти156
993Решение с най-голям брой Leetcode156
994Подмножество на най-големите делими двойки156
995Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
996Двойка за броене с дадена сума156
997Максимален подмасив на продукта156
998Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
999Разделяне на палиндром156
1000Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1001Височина на родово дърво от родителски масив156
1002Следващо решение за пермутация Leetcode156
1003Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
1004Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1005Намерете решението Leetcode за разлика156
1006Решение на Scramble String LeetCode155
1007Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode155
1008Сливане на сортиране155
1009Последователност на Нюман-Конуей155
1010Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1011Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи155
1012Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1013Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1014Проблемът с дяла на художника155
1015Балансирано двоично дърво155
1016Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1017Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1018Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1019Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1020Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1021Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1022Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1023Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode154
1024Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1025Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1026Проверка на бинарното дърво за търсене154
1027K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1028Първо липсва положително154
1029Намерете дублирани поддървета154
1030Решение на LeetCode за последователни символи154
1031Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1032Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1033Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1034Преминаване на граници на двоично дърво154
1035Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство154
1036Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1037Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1038K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1039Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1040Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1041Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1042Предимства на BST пред Hash Table153
1043Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1044Вмъкване в двоично дърво153
1045Двоично дърво за търсене153
1046Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1047Path Sum II LeetCode решение152
1048Булев проблем за скоби152
1049Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1050Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки152
1051Изчислете nCr% p152
1052Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1053Направете String страхотно решение с Leetcode152
1054Минимална индексна сума от два списъка152
1055Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1056Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1057Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1058Сума от подмасив с минимален размер151
1059Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1060Генериране на скоби Leetcode Solution151
1061Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1062Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1063Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1064Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1065Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи151
1066Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1067Значение за служителите LeetCode Solution150
1068Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1069Грозни числа150
1070Супер грозен номер150
1071Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1072Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1073Добавете две числа150
1074Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1075Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution150
1076Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1077Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1078Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1079Ugly Number II LeetCode Solution149
1080Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1081Обръщане на Morris Inorder149
1082Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1083Най-ниският общ предшественик149
1084Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1085Раздел Равна подмножина Сума149
1086Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1087K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1088Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1089Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1090Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1091Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1092Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1093Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1094Премахване на дубликати от сортиран масив148
1095Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1096Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1097Структура на данните на двоичното дърво147
1098Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1099Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1100Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1101Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1102Намерете Peak Element147
1103Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1104Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво146
1105Сума на пътя146
1106Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1107Преброяване на делими двойки146
1108Намерете минималното разстояние между две числа146
1109Най-дългата битонна последователност146
1110Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1111Търсене в Сортиран завъртян масив146
1112Различни последици146
1113Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1114Продукти от диапазони в масив146
1115Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1116Решение на Leetcode за деня на годината146
1117Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1118Последователност на Moser-de Bruijn145
1119Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1120Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1121Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1122Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1123Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1124Долен изглед на двоично дърво144
1125Хиляда разделител Leetcode решение144
1126Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1127Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1128Сума от четни числа след заявки144
1129Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1130Основно решение за палиндром LeetCode144
1131Преформатирайте разтвора на Leetcode144
1132Търсене Позиция за вмъкване144
1133Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1134Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1135Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1136Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1137Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1138Изрязване на пръчка143
1139Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1140Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1141Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1142Най-дългата повторена последователност143
1143Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1144Трето решение за максимален брой Leetcode143
1145Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1146Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1147Завъртете масива142
1148Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1149Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1150Топологично сортиране142
1151Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1152Опашка с приоритет142
1153Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1154Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1155Максимален подмасив на продукта141
1156Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1157Разменете възлите по двойки141
1158Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1159Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1160Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1161Решение LeetCode за уеб робота141
1162Намерете максимална дължина на змията141
1163Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1164Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1165K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1166Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1167Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1168Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1169Последователност на Golomb140
1170Решение на Contiguous Array LeetCode139
1171Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1172Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1173Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1174Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1175Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1176Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1177Дърво на решенията139
1178Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1179Максимално двоично дърво139
1180Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1181Червено-черно дърво Въведение139
1182Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1183Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1184Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1185К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1186Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1187Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1188Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1189Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1190Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1191Валиден номер на триъгълник137
1192Първа лоша версия137
1193Сума от левите листа LeetCode Solution137
1194Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1195Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1196Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1197Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1198Конкатенация на решение за масив LeetCode136
1199Максимална сума битонен подмасив136
1200Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1201Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode136
1202Решение за пресичане на път с Leetcode136
1203Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1204Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1205Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1206Реконструкция на опашката по височина135
1207Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1208Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1209Нова игра 21135
1210Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1211Perfect Squares LeetCode решение135
1212Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1213Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1214Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1215Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1216Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1217Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1218Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1219Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1220Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1221Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode133
1222Решение за Integer Break LeetCode133
1223Решение за шампанско LeetCode133
1224Познай думата133
1225Графика и нейното представяне133
1226Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1227LRU Cache Leetcode решение132
1228Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1229Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1230Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1231Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1232Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1233Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1234Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1235Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1236Средна стойност на обхвата в масива131
1237Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1238Липсващ номер131
1239Kth най-малкият елемент в BST131
1240BST до дърво със сума от всички по-малки ключове131
1241Непрекъснат масив130
1242Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1243Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution130
1244Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1245Клониране на графики130
1246K-тият фактор на n Leetcode решение130
1247Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1248Максимален подмасив на продукта129
1249Сила на двама129
1250Паралелни курсове II LeetCode Solution129
1251Максимална сума, нарастваща последователност129
1252Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1253Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1254Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1255Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1256Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1257Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1258Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1259Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1260Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1261Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1262Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1263Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1264Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1265Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1266Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1267Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Решение за подредена опашка LeetCode125
1270Следващ по-голям елемент125
1271Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1274Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1275Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1276Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1277Обединяване на сортиран масив122
1278Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1279Разделяне на палиндром122
1280Решение за подреждане на монети Leetcode121
1281Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1282Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1283Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1284Максимален продукт с нарастваща последователност120
1285Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1286Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1287Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1288Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1289Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1290Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1291Палиндромно число LeetCode Решение117
1292Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1293Добавете две числа II Leetcode Solution117
1294Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1295Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1296Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1297Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1298Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1299Игра със скок IV LeetCode Solution115
1300Достигнете решение с номер LeetCode115
1301Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1302Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1303Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1305Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Преброяване на подострови LeetCode решение102
1315Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1316Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение97
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Намерете решението на градския съдия LeetCode94
1324Решение за декодиране на стринг Leetcode94
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1333Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Резултат от скоби LeetCode Solution83
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1337Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1338Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1339Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode74
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1353Валидно Anagram Leetcode решение37
1354H-индекс Leetcode решение37
1355Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1356Следваща пермутация LeetCode решение35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1360Paint House LeetCode Solution33
1361Групови анаграми LeetCode Solution33
1362Решение за двоично търсене LeetCode32
1363Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1364Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1365Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1366Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1367Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1368Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution29
1369Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1370Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1371Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1376Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1377Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1378Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1386Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1394Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1399Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »
1