Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение

Ниво на трудност M
Често задавани в АмазонкаПрегледи 213

Декларация за проблема

Най- Сума от диапазони на подмасивите Leetcode Solution – казва, че ви е даден целочислен масив Nums of максимален размер 10^3. Трябва да върнем сумата от всички диапазони на подмасив на дадения масив.

Най- диапазон на подмасив се дефинира като разлика между най-големия и най-малкия елемент от подмасива.

Пример:

Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решениещифт

 

Input: nums = [1,2,3]
Output: 4

Обяснение:

Input: [4,-2,-3,4,1]
Output: 59

Обяснение:

Подход

Идея 1:

 1. Имайте предвид, че максималният размер на масива е 10^3, следователно решаваме проблема в O(N^2) време.
 2. В подхода с груба сила, разгледайте всеки подмасив и намерете максималния, както и минималния елемент на подмасива, и сумирайте всички разлики между максималната и минималната стойност.

Идея 2:

 1. Основната идея за решаване на този проблем в линейно време е да се използва a Стек.
 2. Какво следващия по-голям елемент и следващия по-малък елемент индекси отляво, както и отдясно на всяка стойност на масива.
 3. Сега, за всеки индекс на масив i, тази стойност остава максимална или минимална в диапазона [ляво[i]+1, дясно[i]+1], където left[i] = индекс на първия по-малък/по-голям елемент вляво от i, а right[i] = индекс на първия по-малък/по-голям елемент вдясно от i.
 4. Увеличете отговора с елемент*дължина на диапазона в случай на максимум, като същевременно намаляваме отговора с дължината на елемент*дължина на диапазона в случай на минимум. Имайте предвид, че диапазоните ще бъдат различни в случай на максимум и минимум.
 5. Проверете линейния времеви код в края на тази публикация.

код

C++ Сума от диапазони на подмасив O(N^2) Време Leetcode Решение въз основа на идея 1:

class Solution {
public:
  long long subArrayRanges(vector<int>& nums) {
    long long ans = 0,n = nums.size();
    for(int i=0;i<n;i++){
      int mx = INT_MIN,mn = INT_MAX;
      for(int j=i;j<n;j++){
        mx = max(mx,nums[j]);
        mn = min(mn,nums[j]);
        
        ans += mx-mn;
      }
    }
    return ans;
  }
};

Java Сума от диапазони на подмасив O(N^2) Време Leetcode Решение въз основа на идея 1:

class Solution {
  public long subArrayRanges(int[] nums) {
    long ans = 0;
    for(int i=0;i<nums.length;i++){
      int maxi = nums[i],mini = nums[i];
      for(int j=i+1;j<nums.length;j++){
        mini = Math.min(mini,nums[j]);
        maxi = Math.max(maxi,nums[j]);
        ans = ans + (maxi-mini);
      }
    }
    return ans;
  }
}

C++ Сума от диапазони на подмасив O(N) Време Leetcode Решение въз основа на идея 2:

class Solution {
public:
  long long subArrayRanges(vector<int>& nums) {
    int n = nums.size();
    vector<int> left_greater(n,-1),right_greater(n,n);
    vector<int> left_smaller(n,-1),right_smaller(n,n);
    stack<int> s1,s2,s3,s4;
    for(int i=0;i<n;i++){
      while(!s1.empty() and nums[s1.top()]<nums[i]){
        right_greater[s1.top()] = i;
        s1.pop();
      }
      s1.push(i);
    }    
    for(int i=n-1;i>=0;i--){
      while(!s2.empty() and nums[s2.top()]<=nums[i]){
        left_greater[s2.top()] = i;
        s2.pop();
      }
      s2.push(i);
    }    
    for(int i=0;i<n;i++){
      while(!s3.empty() and nums[s3.top()]>nums[i]){
        right_smaller[s3.top()] = i;
        s3.pop();
      }
      s3.push(i);
    }
    for(int i=n-1;i>=0;i--){
      while(!s4.empty() and nums[s4.top()]>=nums[i]){
        left_smaller[s4.top()] = i;
        s4.pop();
      }
      s4.push(i);
    }
    long long ans = 0;
    for(int i=0;i<n;i++){
      long long maxi = (right_greater[i] - i) * (i - left_greater[i]);
      long long mini = (right_smaller[i] - i) * (i - left_smaller[i]);
      ans += (maxi*nums[i]);
      ans -= (mini*nums[i]);
    }    
    return ans;
  }
};

Анализ на сложността за сумата от диапазони на подмасивите Leetcode Solution

Сложност във времето

Времевата сложност на кода, който се основава на идея 1 е O (N ^ 2) тъй като разглеждаме всеки подмасив, който отнема O(N^2) време.

Също така, времевата сложност на кода въз основа на идея 2 е НА) тъй като използваме стек, за да намерим следващия по-голям/малък елемент, който отнема O(N) линейно време.

Сложност на пространството

Пространствената сложност на кода въз основа на идея 1 е O (1) тъй като ние работим с променливи всеки път.

Пространствената сложност на кода въз основа на идея 2 е НА) тъй като използваме линеен вектор за съхраняване на индексите на следващия по -голям и по -малък елемент на всеки индекс.

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2874
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2512
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2010
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1681
9Сортирайте елементите по честота на възникване1665
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1508
12Създайте двойно свързан списък1474
13Обърнете масив1455
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1428
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1352
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1348
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1313
21Проверете дали елементите на масив са последователни1283
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1253
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1239
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1236
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1197
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
30Намерете първия и втория най-малък елемент1145
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1130
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1101
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1074
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1025
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1017
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
43Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер955
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива942
47Най-дългата палиндромна подниза936
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък923
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции903
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром885
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране860
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност822
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни793
63Влекач786
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент773
67Обратен низ без временна променлива769
68Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
69Проблемът със знаменитостите761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1728
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив717
78Добавяне на две матрици715
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
80Пъзел с масив от продукти710
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо672
87Изваждане на две матрици665
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг650
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер645
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност630
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции623
1023Sum Leetcode решение620
103Сравнете два низа (свързани списъци)619
104Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
105Пермутации на палиндром на низ616
106Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
110Проверка на Pangram607
111Изпълнете кодиране по дължина607
112Отпечатайте всички пермутации с повторение606
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Решение с две суми Leetcode595
116Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
117Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
118Най-повтарящ се символ в низ593
119Повторна последователност от дължина две или повече593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
128Обединяване на припокриващи се интервали II560
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ554
133Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
134Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Максимална сума, нарастваща последователност547
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не535
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
151Брой по-малки елементи от дясната страна502
152Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
153Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
154Намерете двойка с дадена разлика498
155Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси485
161Намерете фиксирана точка в даден масив485
162Печат на обратна страна на низ (рекурсия)484
163Обратни думи в даден низ484
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност456
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Изравнете многостепенния свързан списък438
179Сортиране на низ според друг низ437
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Обърнете свързан списък в групи419
183Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
184Намерете сортирана подсистема от размер 3418
185Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър415
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
190Kth Неповтарящ се герой411
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL396
197Обединяване на два сортирани масива394
198Перфектен обратим низ394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Максимум срещащ се знак в низ385
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
207Четири елемента, които се сумират към дадено379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)376
210Изтрийте N възли след M373
211Пребройте броя на появите в сортиран масив372
212Валидни скоби LeetCode Solution370
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
214Разделете низ368
215Сортиране на масива от низове364
216Дори броят на поднизовете364
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана357
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
222Максимално решение на Subarray Leetcode352
223N-ти знак в обединени десетични низове351
224Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
225Отпечатайте всички различни елементи на масива351
226Обърнете низ с помощта на стека349
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228Пребройте броя на думите348
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък342
234Сортирай елементите по честота II339
235Обединете два сортирани масива335
236Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
237Разделете четири отделни струни335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение328
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
242Пермутация на палиндрома319
243Следващ по-голям елемент в масив318
244Матрица на Тоеплиц318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива313
246N кралица проблем312
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
249Намерете Nth Node307
250Намерете всички двойки с дадена разлика307
251String (представлява цяло число) за стойност307
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
253Обратни битове305
254Обърнете низ304
255Видове двоично дърво304
256Брой острови LeetCode Solution304
257Първи неповтарящ се елемент304
258Брой двойки с дадена сума303
259Промяна на пола на даден низ303
260Изтрийте дърво302
261Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
262Сортирайте масив от низове301
263Решаване на судоку300
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?299
265Изтрийте възел при определени условия299
266Решение за заседателни зали II LeetCode298
267Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
268Повторен модел на поднизове298
269Мин стек297
270Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение296
271числа на Фибоначи294
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Програма за поредица от кукувица288
278Решение за домашен обирдник с Leetcode287
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Разбъркайте даден масив284
281Максимален стак283
282Търси думите283
283Обърнете свързан списък282
284Намерете, второ, често, характер281
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode279
287Алгоритъм на KMP278
288Минимизирайте максималната разлика между височините277
289Плюс едно решение с Leetcode277
290Оценка на израза276
291Комбинирано решение с Leetcode275
292Брой от 1 бита273
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив271
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode271
295Обратни думи в низ270
296Задайте нули на матрицата269
297Оценка на Postfix Expression268
298Min Stack Leetcode решение267
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Валидно решение на Palindrome Leetcode267
301Сравнение на низ от Backspace265
302Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
303Общи елементи във всички редове на дадена матрица263
304Алгоритъм на Рабин Карп263
305Подмасив с 0 сума263
306Техника на плъзгащ се прозорец263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution259
309Изтрийте средния елемент на стека259
310Обръщане на опашка258
311Как да изтриете свързан списък258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
314Кулата на Ханой255
315Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък254
316Съдържа дубликат254
317Брой индексни двойки с равни елементи в масив253
318Лескод на триъгълника на Паскал253
319Комбинация Сума253
320Обърнете отделни думи253
321Продукт на масив с изключение на самостоятелно252
322Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0252
324Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k251
325Цяло число към римско решение с Leetcode250
326Компресия на струни250
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
328Алгоритми за заместване на страници в операционни системи249
329Решение с единичен номер248
330Разделяне на четни и нечетни числа248
331Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k246
332Алгоритъм на Белман Форд246
333Групирайте думи със същия набор от знаци246
334Втора най-повтаряща се дума в последователност246
335Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
336Добавете двоично решение с Leetcode245
337Оценка на аритметичния израз245
338Преобразуване на Postfix в Infix244
339Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
340Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
341Сортирайте елементите по честота243
342Топ K Чести думи243
343Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder243
344Pow (x, n) Leetcode решение243
345Най-малкият подмасив с k Различни числа242
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
347Максимален брой балони Leetcode разтвор242
348Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
349Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
350K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
351Следваща пермутация241
352Решение за Leetcode на Linindrome Linked List240
353Сортиране на масив с помощта на стекове240
354Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство239
355Крускал алгоритъм239
356Специален номер239
357Scramble String238
358Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
359Алгоритъм на изпъкнал корпус238
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution237
361Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
362Решение на мнозинството от елементи с Leetcode237
363Оценете разделението236
364Решение Leetcode за пермутации236
365Решение на спирална матрица LeetCode235
366Обърнете число с помощта на стека235
367Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение235
368Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
369Брой добри двойки Leetcode решение234
370Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
371Обръщане на първите K елементи на опашка233
372Трето решение за максимален брой Leetcode233
373Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
374Проверете дали два масива са равни или не233
375Максимален подмасив232
376Кодиране на Хъфман231
377Преобразуване в Infix преобразуване231
378Leetcode на Fizz Buzz230
379Групови анаграми230
380Намерете решението на градския съдия Leetcode230
381Разменете възли в двойки Leetcode решения230
382Решения за броене на прайм кодове230
383Минимална сума на пътя230
384Уникални пътеки230
385Максимален квадрат230
386Минимални стъпки за достигане на целта от рицар230
387Минимална абсолютна разлика Leetcode решение229
388Намерете най-близкия номер на палиндром229
389Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
390Единичен номер228
391Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
392Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
393Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode227
394Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа227
395Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
396Намерете първите три повторени в масив226
397Намерете броя на служителите под всеки служител226
398Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
399Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
400Пермутации на Leetcode226
401Заявки за поднизове на Palindrome226
402Липсващ номер Leetcode Решение226
403Преобразуване на низ в Int226
404Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
405Сила на две Leetcode разтвор225
406Матрица Диагонална сума Leetcode решение225
407Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
408House Robber II Leetcode Solution225
409Двустранна графика225
410Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode225
411Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати224
412Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива224
413Сума на масива е равна на k224
414Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode224
415Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
416Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?224
417Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
418Преобразуване на зигзаг224
419Уникално решение на Leetcode223
420Изразът съдържа излишна скоба или не223
421Топ K Чести елементи223
422Проблем със сумата на подмножеството222
423Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode222
424Пермутация на букви222
425Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
426Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s222
427Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution221
428Намерете медиана от поток от данни221
429Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
430Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
431Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
432Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
433Алгоритъм на Прим221
434Декодиране на низ220
435Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата220
436Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode220
437Физ Бъз220
438Решение за щастлив номер Leetcode220
439Максимално последователно решение с Leetcode219
440Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
441Поднабори с различни елементи218
442Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
443Решение за число на Фибоначи LeetCode217
444Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k217
445Внедряване на LRU кеш217
446Намерете минимум в завъртян сортиран масив217
447Монотонен масив LeetCode решение217
448Обратно цяло число217
449N-ти каталунски номер217
450Редактиране на разстояние216
451Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
452Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
453Обърнете стека с помощта на рекурсия216
454Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
455Обратни гласни на низово решение с Leetcode215
456Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
457Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
458Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
459Пребройте и кажете215
460Намерете дублиращия номер215
461Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод215
462Намерете решението Leetcode за разлика214
463Цяло число към английски думи214
464Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
465Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата213
466Алгоритъм на Флойд Уоршал213
467Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
468Сдвоете с даден продукт213
469Обърнете низ213
470Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode213
471Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
472Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions213
473Обосновка на текст LeetCode Solution213
474Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
475Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
476Намерете решение за общи символи Leetcode212
477Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode212
478Валиден низ за скоби212
479Целева сума212
480Наводнение Попълнете LeetCode211
481Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение211
482Алгоритъм на MiniMax211
483Най-дългият общ префикс, използващ Trie211
484Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък211
485Изглед отгоре на двоично дърво210
486Степен на масив210
487Игра Jump Leetcode Solution210
488Префикс към преобразуване на Postfix210
489Итеративна кула на Ханой210
490Word Ladder LeetCode Решение210
491Намерете липсващи елементи от диапазон210
492Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения210
493Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
494Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
495Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
496Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение209
497Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
498Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
499Умножете низовете Leetcode решение209
500Сортиране на опашка без допълнително пространство209
501Разбъркайте разтвор с Leetcode решение208
502Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
503Намерете дублиращия се елемент208
504Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг208
505Разбъркайте Array Leetcode Solution208
506Най-краткият палиндром208
507Балансирано двоично дърво Leetcode решение207
508Следващ по-голям честотен елемент207
509Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
510Обединете два сортирани свързани списъка207
511Най-дългата обща последователност207
512Минимално движение на коня Решение на LeetCode207
513Проблемът с запасите207
514Подниз с обединяване на всички думи207
515Пресичане на два масива207
516Рекурсия206
517Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
518Move Zeroes LeetCode Solution206
519Приоритетна опашка в C ++206
520Най-бавно решение с Leetcode206
521Внедрете стека, като използвате опашки206
522Пребройте и кажете Leetcode Solution206
523K-ти отличителен елемент в масив206
524Проверете за балансирани скоби в израз206
525Контейнер с най-много вода205
526Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode205
527Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число205
528Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви205
529Валидно судоку205
530Конкатенация на решение за масив LeetCode205
531Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode205
532Най-голямата сума, съседна подмрежа205
533Внедрете стека, като използвате единична опашка205
534Преобразуване на постфикс в префикс205
535Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
536Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode204
537Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
538Максимална площ на острова204
539Обединяване на припокриващи се интервали203
540Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode203
541Сума от леви листа Leetcode решения203
542Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
543Проблем със златната мина203
544Изоморфни струни Leetcode решение203
545Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution203
546Разбъркайте масив203
547Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
548Индекс на връх в планински масив202
549Проблем с мобилната цифрова клавиатура202
550Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
551Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
552Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
553Разстояние на Хаминг202
554Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
555Преобразувайте нормален BST в балансиран BST201
556Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
557Непрекъснат масив Leetcode201
558Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
559Преобразуване на масива в зигзаг мода201
560Това е решение за последващ Leetcode201
561Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица200
562Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
563Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
564Минимален брой подмножества с различни елементи200
565Валидни анаграми200
566Резюме на Leetcode Решение200
567Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
568Максимално разстояние в масива199
5693Sum Най-близкото решение на LeetCode199
570Коко яде банани Leetcode Solution199
571Последно тегло на камъка199
572Минимално обръщане на скоби199
573Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
574Цяло число на Роман198
575Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек198
576Дължина на последното решение на Leetcode198
577N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
578Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
579Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
580Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
581Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k197
582Брой на провинциите Решение на Leetcode197
583Най-дълго нарастваща последователност197
584Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
585Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode197
586Максимална сума на пътя в триъгълник197
587Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив197
588Най-доброто време за покупка и продажба на акции197
589Сито на Ератостен196
590Минимални разходи за наемане на K работници196
591Завъртане на изображението LeetCode Solution196
592Най-малката добра база196
593Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
594Комбинации Leetcode Solution196
59501 Matrix LeetCode Solution196
596Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
597Непокриваща се сума от два комплекта196
598LRU Cache LeetCode решение195
599Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
600Островен периметър Leetcode решение195
601Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
602Модел на думи195
603Относително сортиране на масив Leetcode решение195
604Начини за декодиране195
605Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
606Решение на Frog Jump Leetcode194
607Сортиране на балончета с помощта на два стека194
608Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента194
609Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode194
610Завъртете списъка Leetcode Solution194
611Минимални операции за конвертиране на X в Y194
612Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
613Изтрийте последователни същите думи в последователност193
614Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
615Проблемът с раницата193
616Уникални бинарни дървета за търсене192
617XOR операция в Array Leetcode Solution192
618Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
619Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
620Пермутация в решение на String Leetcode192
621Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
622Намерете решението за дублиран номер LeetCode191
623Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
624Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
625Намерете минимална разлика между всеки два елемента191
626Преорганизирайте низа191
627Решение на същото дърво LeetCode191
628Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
629Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
630Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина191
631Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
632K Празни слотове190
633GCD от две числа190
634Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
635Как да създадете обединим стек?190
636Изоморфни струни190
637Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
638Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
639Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
640Преобразуване на масив в намалена форма189
641Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
642Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
643Намаляване на чинии LeetCode Solution189
644Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
645Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
646Проблем с промяна на монети188
647Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
648Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions188
649Дефиниране на IP адрес Leetcode решение188
650Камък игра LeetCode188
651Решение за свободно време на служителите LeetCode187
652Проверете дали е решение с права линия Leetcode187
653Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
654Късен разбойник187
655Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
656Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
657K Празни слотове LeetCode187
658Стробограматично число LeetCode решение187
659Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
660Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
661Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение186
662Алгоритъм за ограда на живопис186
663Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s186
664Максимални последователни числа, представени в масив186
665Етикети за дялове LeetCode Solution186
666Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
667Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
668Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode186
669Комбинации от букви на телефонен номер186
670Валиден палиндром186
671Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
672Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
673Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
674Проблем с опаковане на думи186
675Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
676Обръщане на изображение LeetCode Solution186
677Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
678Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
679Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
680Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
681Вземане на проби от резервоара185
682Сила на четири Leetcode разтвор185
683Отделете 0 и 1 в масив185
684Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
685Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution185
686Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
687Намерете уникален знак в низ184
688Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
689Wiggle Сортиране184
690Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
691Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
692Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
693Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
694Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
695Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво183
696Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
697Решение за уникални пътеки II Leetcode182
698Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
699Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
700Inorder наследник на възел в двоично дърво182
701Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
702Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
703Решение за обратни само букви LeetCode181
704Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution181
705За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
706Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
707Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
708Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode181
709Основи на динамичното програмиране181
710Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
711Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode181
712Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
713Решение за компресиране на низове LeetCode181
714Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
715Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
716k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
717Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
718Валиден номер180
719Редактиране на Distance LeetCode Solution180
720Подмножество Сума Leetcode180
721Решение за змии и стълби LeetCode180
722Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution180
723Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
724Възстановяване на двоично дърво за търсене180
725BFS срещу DFS за двоично дърво180
726Намерете най-голямото кратно на 3180
727Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
728Обръщане на опашка с помощта на рекурсия179
729Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
730Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
731Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
732Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
733Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
734Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
735Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
736Валидно решение Perfect Square Leetcode179
737Решение на клавиатурата Leetcode179
738Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
739Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
740Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
741Решение за грозен номер Leetcode178
742Брой NGE вдясно178
743Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution178
744Минимална цена за билети Leetcode Solution178
745Решение за превключване на крушки LeetCode178
746Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
747Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
748Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
749Решение за състезателна кола LeetCode178
750Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
751Съвпадение на регулярен израз178
752Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
753Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
754Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
755Word Pattern LeetCode Solution177
756Извършете низови смени Leetcode177
757Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
758Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
759Проблем с облицовката177
760Морис Траверсал177
761Подсигурен масив, базиран на стек177
762Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
763Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
764Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
765Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък176
766Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
767Намиране на най-близкия елемент176
768Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution176
769Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode176
770Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution176
771Програма за проблем с мост и факел176
772Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
773Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
774Максимално 69 номер Leetcode решение176
775Минимална височина на дървета176
776Минимална сума от умножения на n числа176
777Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
778Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа176
779Топ K Чести думи LeetCode Solution175
780Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
781Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
782Игра за скок175
783Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
784Решение на N-Queens LeetCode175
785Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
786Тухлена стена LeetCode Solution175
787Биномиален коефициент175
788Решение за симетрично дърво Leetcode175
789Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
790Базово решение 7 Leetcode174
791Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
792Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode174
793Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
794Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали174
795Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
796Обединяване на Сортирани свързани списъци174
797Разтвор на Hameting Leetcode174
798Балансиран израз с подмяна174
799Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
800Kth прародител на възел в двоично дърво173
801Цикъл на свързан списък173
802Кръгла опашка173
803Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
804Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s173
805Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
806Изтриване в двоично дърво173
807Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
808Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
809Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
810Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
811Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
812Сортиран свързан списък с балансиран BST173
813Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
814Транспониране на графика172
815Решение на LeetCode за модел на повторен подниз172
816Брой острови II LeetCode Solution172
817Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
818Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode172
819График на курсовете II - LeetCode172
820Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз172
821Диагонално обхождане на двоично дърво172
822Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
823Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
824Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
825Решение Leetcode за относителни класи171
826Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
827Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
828LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
829Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
830Last Stone Weight II LeetCode Solution170
831Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него170
832Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
833Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
834Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
835Път с минимална сума в триъгълник169
836Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode169
837Коефициент на пермутация169
838Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode169
839Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
840Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
841Вмъкване Изтриване на GetRandom169
842Интервално дърво169
843Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение169
844Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
845Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
846Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
847Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
848Решение за клониране на графика на LeetCode169
849Ежедневни температури Leetcode Solution169
850Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
851Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
852Минимален брой скокове до края168
853Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число168
854Сортиран масив към балансиран BST168
855Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
856Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
857Брой дни между две дати LeetCode Solution168
858Спирална матрица II Leetcode Решение168
859Списък с дялове Решение на Leetcode168
860Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
861Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
862Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
863Решение за речник на извънземни LeetCode168
864Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
865Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
866История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
867Сортиране на цветове168
868Решение за Leetcode с допълнение към номера168
869Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение168
870Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
871Валидни скоби Leetcode Solution168
872Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
873Може да поставя цветя LeetCode Solution167
874Плъзгащ се прозорец Максимум167
875Конвертиране на BST в Min Heap167
876Обхват LCM заявки167
877Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
878Различни съседни елементи в масив167
879Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
880Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не167
881Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека167
882Infix към Postfix167
883Намерете подмасива с най-малко средно167
884Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
885Разтвор с водни бутилки Leetcode166
886Съединение и пресичане на два свързани списъка166
887Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
888Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
889Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
890Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
891Намерете всички тризнаци с нулева сума166
892Път с максимална средна стойност166
893GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
894Разделен масив в последователни последователности166
895Появи на шаблони, използващи Stack166
896Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
897Намерете разстояние между два възела на двоично дърво166
898Средни стойности на нивата в двоично дърво165
899Изтрийте и печелете165
900Подмножество със сума, делима на m165
901Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
902Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
903Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
904Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
905Приятели Сдвояване проблем165
906Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
907Умножение на матрични вериги165
908Решение на Minesweeper LeetCode165
909Решение за диагонален траверс LeetCode165
910Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
911Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution164
912Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
913Дестинация City Leetcode Решение164
914Намерете решение за общи символи Leetcode164
915Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
916Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
917Брой на отделните острови Leetcode Решение164
918Речник на извънземни164
919Моят календар I LeetCode Solution163
920Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
921Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
922Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
923Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
924Задайте матрични нули Leetcode Solution163
925Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон163
926Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
927K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
928Изградете решението с правоъгълник Leetcode163
929Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
930Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
931Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
932Познайте числото по-високо или по-ниско II163
933Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
934Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
935Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
936Опашка с помощта на стекове162
937Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
938Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
939Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
940Обединете два сортирани списъка Leetcode162
941Медиана на два сортирани масива162
942Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
943Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
944Брой прайм в диапазони161
945Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
946Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
947Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
948BFS за изключена графика161
949Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон161
950Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
951Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
952Спирална матрица III LeetCode Solution161
953Силно свързан компонент160
954Обратни възли в K-Group160
955Три последователни шанса Leetcode решение160
956Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
957Уникални пътеки II160
9584 Сума160
9593 Сума160
960Вертикална сума в дадено двоично дърво160
961Лийткодово решение за стека на максималната честота160
962Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
963Изкачване на стълби160
964Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
965Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
966Изрежете бинарно дърво за търсене159
967Създайте максимален брой159
968Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
969Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
970Обединяване на интервали159
971Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
972Широчина първо търсене (BFS) за графика159
973Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
974Най-дългата палиндромна последователност159
975Каменна игра II Leetcode158
976Брой палиндромни пътеки в матрица158
977Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
978Симетрично дърво158
979Прекъсване на думите158
980Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
981K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
982Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
983Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
984Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
985Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
986Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
987Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
988Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
989K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
990Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
991Решението на Maze III LeetCode157
992Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
993Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
994Подмножество на най-големите делими двойки156
995Брой на най-дълго нарастващите последствия156
996Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
997Двойка за броене с дадена сума156
998Решение с най-голям брой Leetcode156
999Разделяне на палиндром156
1000Намерете решението Leetcode за разлика156
1001Дърво на сегменти156
1002Максимален подмасив на продукта156
1003Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1004Височина на родово дърво от родителски масив156
1005Следващо решение за пермутация Leetcode156
1006Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1007Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1008Последователност на Нюман-Конуей155
1009Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1010Сливане на сортиране155
1011Балансирано двоично дърво155
1012Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1013Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи155
1014Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1015Намерете дублирани поддървета155
1016Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1017Решение на Scramble String LeetCode155
1018Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1019Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1020Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode155
1021Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1022Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1023Проблемът с дяла на художника155
1024Преминаване на граници на двоично дърво154
1025Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1026Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1027Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode154
1028Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1029Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1030Предимства на BST пред Hash Table154
1031Проверка на бинарното дърво за търсене154
1032Решение на LeetCode за последователни символи154
1033Първо липсва положително154
1034K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1035Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1036Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1037Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1038Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1039Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство154
1040K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1041Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1042Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1043Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1044Вмъкване в двоично дърво153
1045Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1046Двоично дърво за търсене153
1047Булев проблем за скоби152
1048Направете String страхотно решение с Leetcode152
1049Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1050Path Sum II LeetCode решение152
1051Минимална индексна сума от два списъка152
1052Изчислете nCr% p152
1053Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1054Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1055Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки152
1056Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1057Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1058Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи151
1059Генериране на скоби Leetcode Solution151
1060Добавете две числа151
1061Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1062Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1063Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1064Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1065Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1066Сума от подмасив с минимален размер151
1067Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1068Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1069Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1070Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1071Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1072Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1073Значение за служителите LeetCode Solution150
1074Супер грозен номер150
1075Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1076Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution150
1077Грозни числа150
1078Ugly Number II LeetCode Solution149
1079Най-ниският общ предшественик149
1080Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1081K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1082Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1083Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1084Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1085Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1086Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1087Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1088Обръщане на Morris Inorder149
1089Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение149
1090Раздел Равна подмножина Сума149
1091Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1092Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1093Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1094Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1095Премахване на дубликати от сортиран масив148
1096Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1097Намерете Peak Element147
1098Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1099Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1100Структура на данните на двоичното дърво147
1101Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1102Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1103Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1104Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1105Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1106Различни последици146
1107Решение на Leetcode за деня на годината146
1108Преброяване на делими двойки146
1109Най-дългата битонна последователност146
1110Търсене в Сортиран завъртян масив146
1111Сума на пътя146
1112Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1113Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1114Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво146
1115Намерете минималното разстояние между две числа146
1116Продукти от диапазони в масив146
1117Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1118Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1119Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1120Последователност на Moser-de Bruijn145
1121Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1122Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1123Долен изглед на двоично дърво144
1124Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор144
1125Хиляда разделител Leetcode решение144
1126Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1127Основно решение за палиндром LeetCode144
1128Сума от четни числа след заявки144
1129Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1130Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1131Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1132Търсене Позиция за вмъкване144
1133Преформатирайте разтвора на Leetcode144
1134Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1135Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1136Трето решение за максимален брой Leetcode143
1137Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1138Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1139Изрязване на пръчка143
1140Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1141Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1142Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака143
1143Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1144Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1145Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1146Най-дългата повторена последователност143
1147Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1148Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1149Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1150Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1151Топологично сортиране142
1152Завъртете масива142
1153Опашка с приоритет142
1154Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1155Намерете максимална дължина на змията141
1156Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1157Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1158Разменете възлите по двойки141
1159Решение LeetCode за уеб робота141
1160Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1161Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1162Максимален подмасив на продукта141
1163Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1164Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива140
1165Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1166Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1167Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1168Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1169K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1170Последователност на Golomb140
1171Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1172Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1173Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1174Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1175Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1176Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1177Решение на Contiguous Array LeetCode139
1178Максимално двоично дърво139
1179Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1180Дърво на решенията139
1181Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1182Червено-черно дърво Въведение139
1183Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1184Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1185К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1186Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1187Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1188Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1189Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1190Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1191Сума от левите листа LeetCode Solution137
1192Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1193Валиден номер на триъгълник137
1194Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1195Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1196Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1197Първа лоша версия137
1198Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode136
1199Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1200Решение за пресичане на път с Leetcode136
1201Конкатенация на решение за масив LeetCode136
1202Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1203Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1204Максимална сума битонен подмасив136
1205Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1206Perfect Squares LeetCode решение135
1207Нова игра 21135
1208Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1209Реконструкция на опашката по височина135
1210Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1211Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1212Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1213Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1214Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1215Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1216Познай думата134
1217Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1218Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1219Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1220Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1221Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1222Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode133
1223Решение за Integer Break LeetCode133
1224Графика и нейното представяне133
1225Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1226Решение за шампанско LeetCode133
1227LRU Cache Leetcode решение132
1228Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1229Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1230Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1231Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1232Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1233Средна стойност на обхвата в масива131
1234Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1235BST до дърво със сума от всички по-малки ключове131
1236Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1237Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1238Липсващ номер131
1239Kth най-малкият елемент в BST131
1240Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1241K-тият фактор на n Leetcode решение130
1242Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1243Непрекъснат масив130
1244Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1245Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution130
1246Клониране на графики130
1247Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1248Максимален подмасив на продукта129
1249Сила на двама129
1250Паралелни курсове II LeetCode Solution129
1251Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1252Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1253Максимална сума, нарастваща последователност129
1254Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1255Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1256Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1257Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1258Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1259Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1260Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1261Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1262Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1263Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1264Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1265Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1266Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1267Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Решение за подредена опашка LeetCode125
1270Следващ по-голям елемент125
1271Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1272Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1273Коко яде банани LeetCode Solution124
1274Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1275Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1276Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1277Обединяване на сортиран масив122
1278Разделяне на палиндром122
1279Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1281Решение за подреждане на монети Leetcode121
1282Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1283Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1284Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1285Максимален продукт с нарастваща последователност120
1286Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1287Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1288Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1290Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1291Палиндромно число LeetCode Решение117
1292Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1293Добавете две числа II Leetcode Solution117
1294Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1295Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1296Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1297Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1298Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1299Игра със скок IV LeetCode Solution115
1300Достигнете решение с номер LeetCode115
1301Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1302Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1303Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1305Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение103
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение97
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Намерете решението на градския съдия LeetCode94
1324Решение за декодиране на стринг Leetcode94
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Резултат от скоби LeetCode Solution83
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1337Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1338Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1339Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode74
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode62
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode42
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1353Валидно Anagram Leetcode решение37
1354H-индекс Leetcode решение37
1355Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1356Следваща пермутация LeetCode решение35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1360Paint House LeetCode Solution33
1361Групови анаграми LeetCode Solution33
1362Решение за двоично търсене LeetCode32
1363Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1364Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1365Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1366Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1367Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1369Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution29
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1376Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1377Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1378Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1386Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1394Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1399Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »