Урок за селенВидове тестване
тема
Използване на Browser Inspector
Локатори за селен
Управление на конфигурацията
Непрекъсната интеграция CI
Жизнен цикъл на бъгове
Стресиране
Тестване на товара
Изпробване на черна кутия
Тестване на сива кутия
Тестване на бяла кутия
Изпитване на преносимост
Тестване от край до край
Алфа тестване
Бета тестване
Тест за приемане
Инсталирайте Java - Java Setup
Какво е селен
Работа с мобилни потребителски агенти
Тестване за ползваемост
Тестване на производителността
Тестване на сигурността
Тестване на регресия
Тестване на системата
Проверка на здравия разум
Тестване на дим
Тестване на интеграцията
Единично тестване
Първият тест за селен
Конфигурирайте Eclipse с WebDriver
Изпълнение на тест за селен в браузъра Chrome
Изпълнение на тест за селен в браузъра FireFox
Изпълнение на тест за селен в браузъра Safari
Изпълнение на тест за селен в браузъра Internet Explorer
Предизвикателства, пред които е изправена автоматизацията на IE браузър Selenium
Сървър за драйвери на Internet Explorer
Настройте Selenium WebDriver
Настройте Eclipse IDE от Scratch
Настройка на клиент WebDriver за Java
Translate »